lørdag 29. desember 2012

Nr. 523: Fortapelsen er en straff som er evig p.g.a. at den ikke kan bli omgjort!

Nr. 523:

Fortapelsen er en straff som er evig p.g.a. at den ikke kan bli omgjort!

Ildsjøen og alle som ender der vil bli tilintetgjort rett før Gud Fader gjør alle ting nye og alt ondt blir utryddet for alltid! Ildsjøen er et symbol utrykk for der vil Guds ild ramme alt og alle innforbi det område og de menneskene, falne engler, demoner, den falske profet, Antikrist og Satan selv som vil bli tilintetgjort ved Guds ild!Matt. 25. 46. «Og disse skal gå bort til evigvarende straff, men de rettferdige til evig liv.» (Bibelen AV 1611. Copyright: Morten Gjemlestad 2003)

2 Tess. 1. 9. «Disse skal bli straffet med evigvarende ødeleggelse fra Herrens nærvær og fra Hans makts herlighet.» (Bibelen AV 1611. Copyright: Morten Gjemlestad 2003)

Det er åpenbart at Guds ord ikke taler om en bokstavelig evig pine, men en pine som vil vare evig i den forstand at den dommen som rammer de som ikke aksepterer Kristus vil erfare at deres vantro og ulydighet hadde evige konsekvenser da deres forkastelse av Kristus påførte dem en evig adskillelse fra den eneste sanne Gud!

Evig fortapelse i Guds ord er å bli utslettet!

Som Ilden traff Sodoma og Gomarra vil Ilden igjen treffe de vantro og Satan med hans sammensvorne og da vil han for alltid bli fjernet ved Guds ild som er å bli tilintetgjort hvis en ikke er i lyset med sitt liv noe som det er åpenbart at Satan og de vantro ikke er!

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 20. 10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

Her blir Satan og alle som fulgte ham siste endelikt. At de skal pines dag og natt er biledelelig tale da natt skal opphøre når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Bibelen taler ikke om bokstavelig evig pine, men når en har vendt seg bort i fra Gud og anledning er gått forbi. Så blir det en pinefull og smertefull inngang inn i intet og tilintelse - gjørelsen!

En dag skal Gud skape en ny jord og nye himler der ikke noe urent eller urett skal være. Da er det innlysende at Satan og alle hans medsammensvorne er utradert, på hvilken måte? På samme måte som Sodoma og Gomorra ble det ved Guds ild. Når Ilden – Guds ild – traff de byene ble til tilintetgjort. Den samme endelikten er det for alle vantro og som ikke følger Lammet!

Judas skriver at «Sodoma og Gomorra og byene rundt dem» er «gitt som eksempel, og de lider under straffen i evig ild» (Jud. 7). Læren om et evig brennende helvete hvor syndere skal pines til evig tid, hører ikke hjemme i Bibelen. Denne ideen stammer fra gresk filosofi, og ble blandet inn i kristendommen lenge etter at de første misjonærer hadde dratt ut med evangeliet. Det var hovedsakelig i den romersk-katolske kirke at helveteslæren fant fotfeste, og opp gjennom århundrene har trusler om evig straff i helvete brakt sorg, frykt og lidelse til tusenvis av mennesker. Læren er blitt hevdet så lenge at mange i dag tror den virkelig har sitt opphav i Bibelen. Forståelig nok velger mange å ta avstand fra en slik Gud. Det er direkte makabert å ville pine mennesker med ild i evige tider, for ikke å snakke om å la de frelste og englene være vitne til det. Det ville gjøre himmelen til et sorgens sted. Men det er ikke sant. Bibelen gir ingen støtte til denne helveteslæren. I stedet fortelles vi om evigheten: «Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.» (Åp. 21,4). Sodoma, Gomorra og byene rundt dem skulle være et eksempel på «straffen i evig ild». Ingen flamme brenner der i dag. Alt som er igjen er aske. Det som kunne brennes, har brent opp. Ingenting er igjen, alt ble utslettet. Arven til dem som blir frelst, er evig liv i Guds rike. De ugudelige får ikke del i denne arven. De får ikke evig liv. I stedet vil de bli utslettet for alltid. «For de som gjør ondt, skal utryddes. Men de som venter på Herren, de skal arve landet. Det er bare en liten stund, så er ikke den ugudelige der mer. Sannelig, du skal se nøye etter stedet hans, men det finnes ikke mer. Men de ydmyke skal arve landet, og de skal glede seg stort i rik fred.» (Sal. 37,9-11).

Første gang nevnt i skriften hva syndens lønn er:

1 Mosebok 2. 15 Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den. 16 Og Gud Herren bød mennesket: Du må fritt ete av alle trær i haven; 17 men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.

Rom. 6. 23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Løfte er entydig og klart både det gamle og det nye testamente, døden venter de som ikke vil tro og er ulydige.

Første gang vi møter konsekvensen av å synde og leve et liv uten samfunn med Gud er at en da skal dø. Første gang vi møter en sannhet i Guds ord er av avgjørende betydning. Og de gangene vi møter den sannhet igjen er bare for å belyse den samme sannhet bare fra en annen side. Løfte er klart for menneske hvis de forkaster Kristus. Det er å dø bokstavelig talt, ikke med en gang. Men det er konsekvensen og resultat av å sette Gud utenforbi i sitt liv.

Her kommer en artikkel jeg skrev for et par år siden:

Hva innbefatter evig fortapelse?

Hva innbefatter det å gå fortapt? Skal menneskene brenne i et evig helvete og en fullkommen kjærlig og rettferdig Gud skal pine den i all evighet? Eller er dette en gammel Katolsk lære? Dette skal jeg her prøve å svare på. Det greske ordet AION blir ofte oversatt til EVIG. Men det betyr slettes ikke evig, men det betyr en tidsalder, en full periode. Her er for eks YOUNGS LITERAL TRANSLATION fin. Rev 20:10 and the Devil, who is leading them astray, was cast into the lake of fire and brimstone, where are the beast and the false prophet, and they shall be tormented day and night--to the ages of the ages. og djevelen, som leder dem villspor, ble kastet i sjøen av ild og svovel, der er dyret og den falske profeten, og de skal være Pines dag og natt--til alderne av tidene.

Den oversetter det greske ordet aion, aionos mye bedre enn f eks King James.

Og så dette med helvete. Om jeg og du kunne Hebraisk og Gresk til fingerspissene - og aldri hadde lest bibelen før, og aldri hadde blitt forsøplet med giftige prekener, så ville vi lest det gamle og det nye testamentet, uten å ha en liten IDE om et slikt forferdelig sted.

Helvetes teologien ble til som følge av den Katolske teologen Jerome, som allerede trodde på et brennende helvete etter døden for ikke troende (Denne ideen oppstod ca. 500 år etter Jesu død, og har røtter fra Egyptisk og Gresk hedensk filosofi om en eksistens etter døden i enten et slags himmelsk paradis eller et forferdelig sted med flammer og pinsler. I bibelen finner vi 4 ord som feilaktig er blitt oversatt til HELVETE av Jerome. Hans bibel, The Latin Vulgate, er utgangspunktet for de fleste moderne oversettelser i dag, og har medført at den feilaktige doktrinen om et evig helvete er ført videre. Det er odene Sheol (graven, som Job tryglet Gud om å sende ham til), Hades (graven på gresk) , Tartarus (et åndelig fengsel der en gruppe falne engler som forførte jordens kvinner før flommen er fengslet) og Gehenna. Jesus snakket om Gehenna, som er et fysisk sted i Jerusalem. Ironisk nok er Gehenna i dag en svært vakker hage i Jerusalem. Jerome oversatte alle disse fire ordene til INFERNUS - som betyr et inferno av flammer - HELVETE. Han har med andre ord gjort det Jesus sier vi ikke skal gjøre: nemlig ta ut noe, og legge noe til Guds ord. Når Jesus snakket om Gehenna siktet han til den fremtidige dommen i Ildsjøen. Dette er et meget interessant studie - men aldri har Jesus en gang antydet at Gehenna er et evig avstraffelsessted, der mennesker skal tortureres til evig tid.

Php 2:10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth; Php 2:11 And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Php 2: 10 At på navnet Jesus hvert kne skal bøye, ting i himmelen, og ting i jorden, og ting under jorden, Php 2: 11 Og at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til ære for Gud Faderen. (Noen predikanter hevder at alle må bøye sine knær og bekjenne at Jesus er herre før de blir kastet i ildsjøen for å pines. En slik teori henger ikke på greip, fordi det gir absolutt ingen ære i det hele tatt til Gud. Det stiller Gud i så fall i samme klasse som Hitler, nei - det får egentlig Hitler til å fremstå som en god altergutt...)

I full harmoni med f.eks. 1Joh 4:14, Joh 4:41, KOL 1:19,20 - 1TIM4:10 osv osv. Måtte bare få med dette for å fullføre resonnementet. I Guds plan er det flere tidsaldre. Den eneste som er evig er den som begynner etter dommen og ildsjøen, nemlig Guds Rike på den Nye Jord med den Nye Himmel, der Gud selv skal være alt i alle på jorden. Det er en tidsalder som har en begynnelse, men ingen ende. Derfor blir det synonym ord her på evig som her i Matt. 28. 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» I grunnteksten står det inntil denne tidsalder. Slik blir også utslettelse prosessen av alle ugudelige; det vil ta en tidsalder! En begynnelse med en slutt. Slik er det med denne tidsalder vi er inni nå. Nådens og menighetens tidsalder som har vart i 2000 år.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-432-gud-fader-skal-aldri-pine-et.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-304-de-skal-si-herre-herre-men-jesus.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-286-vil-gud-tillate-alle-ugudelige.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-284-sprsmal-angaende-evig-fortapelse.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-89-hvor-i-bibelen-star-det-at-gud.html http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-27.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=himmelen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Oppgjeret-si-time-men-Herrens-tenarar-kan-gleda-seg http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=paradiset http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

2 kommentarer:

Unknown sa...

Hei!

Jeg ser etter den norske utgaven av King James 1611. Den kom ut i 2003 og utgitt av Bearing Precious Seed, Ohio. Jeg lurer bare på om du vet hvor jeg får tak i denne utgaven her i Norge?

Hilsen Morten

Jan Kåre Christensen sa...

Vet ikke. Men her har du 3 nettsider til Norske og utenlandske bibler, der du også får bibelen på gresk, hebraisk og engelsk. På grunnteksten, har planer om å oversette det nye testamente selv, men akkurat nå ligger det på is.

Se her: http://biblehub.com/

http://www.bibel.no/Nettbibelen

http://www.gudsogkristikirke.com/12.php

På nettet kommer dette på når en søker på det som du beskriver:

http://www.kingjamesbibleonline.org/1611-Bible/

Håper det har vært til hjelp?

Mvh
Jan K