søndag 27. desember 2015

Nr. 1327: Jesus har ikke alltid vært «fullkommen»!

Nr. 1327:
Jesus har ikke alltid vært «fullkommen»!
 
Bilde av min kone Berit Nyland Christensen som er den varmeste troende jeg vet om. Et hjerte for andre mennesker som er så stort som en pyramide!


Fil. 3. 12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. 13 Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, 14 og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. 15 La oss tenke slik, alle vi som har nådd fram til modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. 16 La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!

Det er flere typer av fullkommenhet. Vi er fullkomne i Kristus ved å tro på ham. Vi er fullkomne som troende så langt vi er kommet i vår helliggjørelse. Og en dag da vi skal se Jesus som han er og bli ham lik, så skal vi blir fullt ut fullkomne.

Jeg tror at Jesus også har hatt en «utvikling» der han tok i mot lærdom, og ble lært av sin far – Gud. Dette taler skriften om mange plasser, og faktisk den dagen vi kommer hjem til himmelen, vil vi også «gå» videre med Gud. Det vil ikke være «fullkomment», men vi vil aldri kunne falle i synd.

Dette trengs selvfølgelig mange skriftsteder for å underbygge mine påstander her. Men får prøve å ta noen.

Ord. 8. 30 Jeg var byggmester hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt. 31 Jeg lekte på hans vide jord og gledet meg med menneskene.

Her står det om Jesus at han var byggmester og lekte for Guds Faders ansikt. Med andre ord, her møter vi Far og sønn der Sønnen er i ferd med å «modnes».

I grunnteksten på hebraisk står følgende her: At Jesus var ved Faderens side og ble opplært. Videre at han var til glede for ham. Og dette «livet» behager Gud Fader (fritt oversatt). Med andre ord, det at Jesus gikk i «lære» hos sin Fader var etter Guds faders store behag.

Med andre ord, Jesus hadde en «produktiv» utvikling der han lignet mer og mer på sin fader, til slutt var han ham helt lik.

Det samme vil skje med oss, den dagen vi står foran Jesus. Da skal vi bli han lik med å få et herlighetslegeme, men det vil også pågå en «produktiv» utvikling da vi vil få svar på alt.

Dette har vi mange skriftsteder på, her er noen:

1 Kor. 13. 12 Nå ser vi i et speil, i en gåte,
          da skal vi se ansikt til ansikt.
          Nå forstår jeg stykkevis,
          da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

Joh. Åpenb. 21. 7 Den som seirer, skal få dette i arv, og  jeg vil være hans Gud,  og han skal være min sønn.

Sluttkommentar:
Jeg har bare på en enkel måte gjennom noen artikkler belyst at Jesus er født, skapt, formet og dannet av sin Far – Jahve – Gud.

Treenighetslærene mener at Jesus har vært for alltid, slik som Jahve. Men det sier ikke skriften. Så får en velge hva en selv vil tro på, det Guds ord sier, eller hva treenighetslærene sier og lærer. Nå tror jeg ikke at disse vranglærene i det store og det hele vil omvende seg, dessverre. Men det vil nok komme en dag for de som for oss alle at vi blir stilt på valg. Og om det er mange eller få som tror på dette som jeg underviser, så la alltid Guds ord være det avgjørende for hva du tror og mener. Ikke noe annet!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: