onsdag 23. desember 2015

Nr. 1324: Jesus sine mange navn, og beskrivelser i både det gamle og det nye testamentet viser klart at han er et produkt ut av Jahve, men ikke er Jahve!

Nr. 1324:
Jesus sine mange navn, og beskrivelser i både det gamle og det nye testamentet viser klart at han er et produkt ut av Jahve, men ikke er Jahve!

Joh.e. 8. 42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg.
Les denne artikkelen:
Nr. 2 I sommer hevdet Benny Hinn at Jesus hadde Faderens blod og ikke Marias blod. Stemmer dette eller er det ubibelsk og forkastelig?

Og denne:
Bilde av Jesus da han var en liten herlig og skjønn gutt i sammen med sin herlige mor Maria.
Her ser vi inkarnasjonen av Herrens Engel som ble menneske. Det var ikke Gud som ble menneske, men Guds enbårne sønn sier skriften i den lille bibel, og la oss tro ordet fremfor hva mennesker sier og mener.

Joh. e. 3. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.


Jesus har jeg påvist ut i fra skriften i andre artikkler at han har en begynnelse og er utgått i fra Faderen, og dermed er Guddommelig men ikke den eneste sanne Gud.

Her kommer mer som støtter opp om dette jeg hevder, ikke minst Guds ord beskrivelse om ham, og ikke minst de titlene og beskrivelser skriv gir ham!

Jesus er Guds Sønn – ikke den eneste sanne Gud!

Jeg kan ikke repetere meg selv hele tiden, men Jesus er ikke Gud, men Guds Sønn. Jo, Gud er han på den måten som Englene er det, en budbærer. Men ikke den eneste sanne Gud – men Guds Sønn.

Dette går på opphav, vi er alle Adams sønner. Men ikke Jesus, han er Guds Sønn. Når hele skriften gir et samlet vitnesbyrd her om. Hvorfor ikke bøye seg for Guds ord? Er det stolthet og tradisjoner som hindrer enn? Ikke vet jeg, men den bibelske lære er at Jesus er Guds Sønn, ferdig arbeid, punktum!
Jesus er ikke Guds sønn i den forstand at Gud er hans riktige far sånn som vi ser på far og sønn. Gud giftet seg ikke for så å få en sønn. Gud hadde ikke samleie med Maria sånn at hun fødte Jesus. Jesus er Guds sønn i den forstand at han er Gud i menneskelig form (Johannes 1:1, 14). Jesus er Guds Sønn i den forstand at Han ble født av Maria gjennom Den Hellige Ånd. Lukas 1:35 sier “Engelen har svart, 'Den Hellige Ånd vil komme til deg, og den aller sterkeste av krefter vil overskygge deg. Så Den Hellige som vil bli født vil derfor bli kalt Guds Sønn”.

Under Hans prøvelse fremfor de jødiske lederne så krevde den høyeste presten av Jesus: "Jeg krever av deg under ed ved den levende Gud: Fortell oss om du er Messias, Guds Sønn" (Matteus 26:63). "Ja, det er som du sier," svarte Jesus. Men jeg sier til dere alle: I fremtiden vil du se Menneskesønnen sitte ved høyre hånd på himmelens skyer "(Matteus 26:64). De jødiske lederne svarte med å anklage Jesus for blasfemi (Matteus 26:65-66). Senere, før Pontius Pilatus, "Jødene insisterte:" Vi har en lov, og ifølge denne loven må Han dø, fordi Han hevdet å være Guds Sønn "(Johannes 19:7). Hvorfor skulle det å hevde å være Guds Sønn anses å være blasfemi og være verdig en dødsdom? De jødiske ledere forstod akkurat hva Jesus mente med uttrykket "Guds Sønn." Å være Guds Sønn, er å være av samme natur som Gud. Guds Sønn er "av Gud." De hevder å være av samme natur som Gud å faktisk være Gud var blasfemi til de jødiske lederne, og derfor krevde de Jesu død, i tråd med 3. Mosebok 24:15. Hebrerbrevet 1:3 uttrykker dette veldig klart: "Sønnen er utstrålingen av Guds herlighet og nøyaktige bilde av Ham."

Sluttkommentar:
Jesus har også mange andre titler og navn. For å nevne noen: Immanuel – Gud med oss. Fredsfyrsten, under, rådgiver, Jesus fra Nazareth og mange andre navn.
At det står at Jesus er Evig Far og andre synonymer som gjør ham til Gud, så er det misvisende og forledende hvis en ikke forstår sammenhengen det er skrevet. Samt at den Norske oversettelsen er misvisende.
Her er noen tanker om dette og hva jeg har skrevet før.

Jesaja 9. 6 For et barn er oss født,
          en sønn er oss gitt.
          Herreveldet er lagt på hans skulder.
          Han har fått navnet
          Underfull rådgiver, Veldig Gud,
          Evig far, Fredsfyrste.

At Jesus er Evig Far viser oss at han ikke er fra evigheters evighet, men fra tidens morgen. Han er evig, og han er Far da han er stamfar for en ny slekt. Som bl.a. vi finner undervisning om i fra Romerbrevet 5 om de to menneskene. Og den første og siste Adam. Adam var stamfar for alle mennesker som befolke Jorden. Jesus er stamfar for alle de som skal befolke Himmelen og den kommende verden. Ikke vanskeligere enn dette. Slik som treenighetslærene som bygger hele sin lære rundt dette skriftstedet og noen andre er ikke noe annet enn en kraftig villfarelse!

Her en artikkel jeg har skrevet om dette emne for en del år siden:

Av Evangelist og bibellærer
Jan Kåre Christensen

Jesaja 9. 6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.
Hva er det Jesaja her snakker om? Jesus som Guds Messias og fem (5) ulike egenskaper og sider ved Jesus. Jeg tror at vi i vår forståelse som hedning kristne vil miste en del, ja mange ganger veldig mye da vi ikke har en bakgrunn i fra hebraisk og jødisk tro, forståelse og tenkning.
At en her bygger dette skriftstedet på at Jesus er Gud på lik linje med sin Far er virkelig en skivebom. Jesus er det han er i kraft av sin Fader og sin gjerning, slik ser jeg det.

3.) Veldig Gud.
Veldig Gud tales om Jesus etter oppstandelsen. Jesus er først og fremst Guds Sønn og Guds Messias. Men etter forløsningsverket ble Jesus opphøyet og kan og skal derfor både bedes til og tilbedes. Men Faderen er Nr. 1 og Jesus nr. 2. For en dag skal alt det Sønnen er i besittelse av overdras og gis tilbake til
Faderen.
1. Kor. 15. 27 For «alt la han under hans føtter». Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.
Nå vil jeg også se dette på en annen måte. Jesus er prototypen på de mennesker Gud finner behag i, vi alle skal bli som ham. Det er Guds Faders mål og ønske, ikke noe mindre.
Rom. 8. 29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken. 30 Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdige, og dem som han har erklært rettferdige, har han også gitt herlighet.
4.) Evig Far.
Predikanten 3:11 Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden.
Vi vil alltid forstå ordet, setninger og meninger etter som vi har blitt lært opp til det. Her står det om et menneske som er født inn i tiden har evigheten lagt ned i sitt hjerte akkurat som det står om Jesus som evig Far. Hva menes? Det er ikke det at menneske er evig, men at Gud selv har lagt noe ned i seg selv i menneske da han blåste livets Ånde i menneske.
Slik er det også med Jesus, han er ikke fra evighet, kun Faderen. Men Gud selv, på en sterkere og fullkommen måte la alt ned i seg selv i Sønnen.
Vi kan ikke lese bibelen opp ned og forvente å få de rette svara som både treenighets lærere gjør og Jesus alene lærerne gjør her om disse ting og spørsmål.
Evigheten er lagt ned i mennesket ser vi at vi har en samvittighet bl.a. Men mennesket, alle som en, en begynnelse selv med evigheten lagt ned. Men for de menneskene som ikke tar imot frelsen vil de en dag opphøre i motsetning til de som aksepterer frelsen vil leve for evig. Da mener jeg bokstavelig i evigheters evigheter.
Legg merke til ordlyden at evigheten er lagt ned i menneske som hvis en ikke omvender og tror evangeliet vil brenne opp, har evigheten i sitt hjerte. Da blir det selvmotsigende og farlig å bruke disse begrepene og ordene i enhver sammenheng som bokstavelig. Vi må forstå ordenes anvendelse, se det i sin sammenheng og sammenligne dem med lignende ord for å få en riktig og sunn forståelse.
Jeg har også snakket med jøder om dette ordet som kan hebraisk fra bunnen av. De sier at det skal forståes slik fritt oversatt: “Det menes at Jesus er av samme substans som sin Far”. Veldig flott og riktig sagt! Men han er ikke Faderen selv, men han har hans egenskaper og kvaliteter i full mål.
Hebr. 1. 3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.
 
Relaterte linker:

Ingen kommentarer: