søndag 8. januar 2017

Nr. 1810: Dagens «lovsang» i Jesus Culture og annen lovsang kan lede inn i pornoavhengighet!

Nr. 1810:
Dagens «lovsang» i Jesus Culture og annen lovsang kan lede inn i pornoavhengighet!

http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1692-den-som-forfrer-en-av-disse-sma.html

Dette er mennesker som også var på skilsmissens rand. Men forholdet ble redet den dagen der Jesus Cultur og denne type lovsang ble fjernet.

Med andre ord, dette er såkalt lovsang og forkynnelse som er akkurat det motsatte enn det den gir seg ut for å være.

Det går an å bli fri, med å komme seg bort i fra dagens pinsekarismatiske forkynnelse og lovsang. Fly for ditt livs skyld lyder budskapet til dagens pinsekarismatiske kristne.

Den vil aldri før frem, men ta deg til fortapelse i ytterste konsekvens!
 
Bilde fra såkalt lovsangs ledere i Jesus Culture og som virker på mange at de får et drag og «sug» etter det som er usømmelig etter timer med denne type «lovsang» og møter.
Jesus Culture og dagens pinsekarismatiske lovsang har åpenbart dårlige og tvilsomme frukter med seg!


Fra Wikipedia: Jesus Culture er en internasjonal kristen vekkelses ungdom som ble dannet på Bethel Church i Redding, California.
Jesus Culture arrangerer konferanser og driver et plateselskap, Jesus Culture Music, for å dele sitt budskap og spre tilbedelse.
I 2013 Jesus Culture bestemte å plante en menighet i Sacramento.

Jeg har hjulpet flere pinsevenner og karismatikere ut i full frihet fra pornoavhengighet.

Hvordan «fant» jeg ut av dette? Jo, jeg har fått flere til å fortelle hvordan og hva de gjør FØR DE SER PÅ PORNO OG ANNET USØMMELIG SØPPEL.

DA FORTELLER DE AT DE SER OG HØRER OPPTIL FLERE TIMER PÅ JESUS CULTURE OG ANNEN LOVSANG SOM «HISSET» DEM OPP OG MANIPULERTE DEM TIL Å GÅ «VIDERE» I FRA «LOVSANG» TIL PORNO!

Hvordan komme seg «videre» og bli fri i sitt kristenliv?

Min erfaring er å holde seg så langt borte som mulig i fra mye av dagens pinsekarismatiske «lovsang» og forkynnelse, ikke minst Jesus Culture band og lignende såkalte lovsanggrupper.

Sluttkommentar:

Jeg er glad for å ha hjulpet disse menneskene, men det sitter så mange mennesker fast. Hvordan da bli fri, virkelig fra, og komme seg videre i kristenlivet sitt?
Det er ikke tvil om at dette er falske profeter og ulver i «lovsangklær»!

Her er en artikkel jeg skrev om Hillsong som er av samme elendige kategori som Jesus Culture Band.


Nr. 518:
Hillsong er og forblir en gedigen bløff!

Lettkledde damer, med tettsittende klær som fremstår mer som et sexobjekt enn noen som synger til Herrens ære representerer Hillsong og den pinsekarismatiske lovsang som ikke er noe annet enn en gedigen forførelse fra ende til annen! Dette gjelder heldigvis ikke alle, men alt for mange og Hillsong er dessverre en toneangivende retning som leder inn i det okkulte.


Lovsang er herlig og lovsang sømmer seg for de hellige

Salme 150. 1. Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving! 2 Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde! 3 Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar! 4 Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite! 5 Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener! 6 Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!

Kvinnene skal være tildekket under gudstjenesten lærer skriften!

1. Kor.11. 2 Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. 3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. 4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. 5 Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt. 6 Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. 7 Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. 11 Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud. 13 Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? 14 Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. 16 Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter. Paulus underviser om tildekkelse eller beskyttelse. Den aller mest utbredte forklaringen her går ut på at Paulus snakker til tempelskjøger. Men det utrolige er at han ikke nevner dem med et eneste ord. Dernest så er dette tidsbestemt. Det blir ikke nevnt med et ord eller en setning heller. Tvert imot sier han i v.2. Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Dette forkynte og underviste Paulus overalt han kom da det er Guds bud, også i dag. Det er utrolig hvordan Satan og kjødet manipulerer og bedrar mennesker. Hvorfor skal kvinnen tildekke seg når hun ber eller profeterer? Pga Forstanderen, mannen eller Gud? Skriften gir svar. V. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Eller som det også står i enkelte oversettelser; undergivenhetstegn. Eller; beskytende myndighet over sitt hode eller gir henne sin egen autoritet. Den beste oversettelsen; noe som alle engler legger merke til og gleder seg over. Bedre en Living oversettelse kan det ikke sies. Det er et tegn at hun er nr. 2, ikke nr. 1 som mannen er. Dette går tilbake til skapelsen, at hun er skapt som nr. 2. Englene er skapt alle som nr. 1. Derfor skal en i respekt overfor englene når kvinnen deltar i møter med bønn, forkynnelse og annet, være tildekket. Hvis det er enkelte kvinner som ikke ser dette eller ikke ønsker å følge Guds ord. Disse skal en ikke stride med i menigheten sier Paulus. De går glipp av noe. Vi står i en åndskamp som vi skal seire i sier Paulus i Efes.6. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Da må vi følge Guds ord også her for å vinne en hel og full seier. Som den nå avdøde Profet Joel Barsjø sa det; hadde jeg vært kvinne hadde jeg hatt 3 hatter. Hvorfor er tildekkelse påkrevd? Av englenes ”manglende” forståelse at vi mennesker er todelt; mann og kvinne. Som et tegn på dette for englene så skal mannen ikke være tildekt men kvinnen. Da under våre møtesamlinger og spesielt når hun deltar. Vanskeligere er det ikke. Det gjelder bare å lese som det står og handle som Jakob sier det i sitt brev flere ganger. Jakob 2.22. Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene. 26. For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger. Vi må bare konstatere at de aller, aller fleste kristne i Norge har en død tro, eller skal en heller si en er blitt villedet i troen. Norge er blitt et åndelig pygmeer land. Derfor er det så viktig at en ikke ser på de troende i Norge. De er villedet i det store og hele, men til en ting. Til Guds ord og skriften alene!

Lovsang og det å tilbe Herren Gud er herlig. Men som alt annet så kan det bli misbrukt og Satan etteraper dette. Er en på en verdslig konsert så er faktisk mye av sangen på indikerte og direkte en hyllest til Satan og hva han står for. Kan nevne grupper som kommer inn under denne kategorien. Ikke minst slike hevy og såkalte tung metall rocke grupper. Men hva så med såkalt kristen lovsang?

Lederen for Hillsong Pastor Bryan Houston høres ut som en full Skotte!

Lederen for Hillsong Pastor Bryan Houston høres ut som en full Skotte, er det fra den levende Gud det som de holder på med? Han er også herlighetsteolog med alt det fører med seg. Om de kommer fra Australia, er det da alt tillatt? Skjønner ikke meg på det lavmålet den Norske kristenhet beveger seg som åpner opp for dette mer og mer. Herlighetsteolog en gang. Alltid herlighetsteolog. Det er ikke lett å få forandret en mann som har hatt fremgang med det han har gjort!

Damer som synger til Herrens ære eller som sexobjekter?

Jeg har sett Hillsong på tv og youtube og lignende grupper, der en ser ikke minst damer hvordan de framstår i bekledning eller mangel på sådan, så er det ikke Herren de promoterer, heller seg selv. Hvor skorter det hen, med undervisning om fremtreden i Guds hus. Ta f.eks. Tabernacle Church i Brooklyn, i det koret har alle sangerne kapper som står framme på plattformen og synger. Det virker både pent, sømmelig og ordentlig og til Guds ære. Skriften taler også om at en kvinne som stiller seg fram skal være tildekket i Guds hus. Den løssluppenheten vi ser i dag, passer perfekt for alle som vil leve i løssluppenheten med nye ekteskap og nye forhold, den nye trenden i kristenheten er at eldre predikanter skiller seg fra sine koner som de har barn med og finner seg en langt yngre dame for å utfolde seg som en ungdom med henne. Hva er det for lavmål de kristne bøyer seg så gladelig for i dag. Men dessverre etteraper lederne i kristenheten verdens målestokk og levesett og det brer fort om seg når tom ledere som Minos og andre stilltiende går god for dette. Skulle en være så uheldig å stille spørsmål om dette, får en høre at en er uten nåde og kjærlighet og mye annet sprøyt.

Pinsekarismatikerne – liker de ikke god musikk???

Det er mye resurser, vi ser andre innenfor kristenheten som frembærer meget god musikk, mens når en kommer innforbi pinsekarismatiske godtar de alt. Man går fra å være normal til å bli helt unormal. Innforbi andre deler av kristenheten er det normale forhold der en liker det som er pent, edelt og godt for øre å høre på. Hva er dette for lureri de pinsekarismatiske ledere lurer folk til å skulle godta? Hva er det som gjør at en blir dummere og rarere etter enn blir pinsevenn enn det en var før? Frelsen løfter enn opp. Hva ser en her? Lavmålet blir det normale, stikk i strid med skriften som taler om å løfte menneske opp, ikke minst de troende!

Hillsong blir akseptert fordi det «bevarer» ungdommen?

Det er utrolig at det meste blir godtatt bare det får ungdom til å «tro» på Jesus. Det er de som sier at målet helliger midlet, er det ikke det vi ser? Eller er det den nye trenden vi ser at eldre menn liker yngre damer noe vi ser mer og mer i kristne sammenhenger. Det er flere såkalte kristne som i den senere tid har skilt seg fra sin kone som en hadde et hjem og barn med for å gifte seg med ei som er langt yngre enn seg selv. Slike forkynnere som skulle fått et spark bak og kjeppjaget fra Guds menighet, ikke annerkjennelse og blitt sett opp til.

Lovsang eller stemning? Lovsang eller Satan som virker?

Når de mottok Ånden på Pinsefestens dag, satt de. En var i vatter med Gud, seg selv og omgivelsene. I dag er det noe merkelig enn ser, det er at det ekstreme vinner mer og mer terreng og anseelse. Og hvis noen skjelver er det noe veldig, men veldig ofte hvis noen skjelver når de blir bedt for er det Satan og demoene som virker og Gud og hans Ånd som virker i en person som en åndelig brytekamp. Jakob kjempet med Gud fordi han hadde vært så gjenstridig og ikke blitt ydmyket før, ikke fordi han hadde ydmyket seg før. Det var herlig, men da en ikke egentlig skjønner hva som er hva i den åndelige verden, blir enn også bedratt, forført og villedet. Hillsong ser ut for meg representerer ikke noe annet enn en gedigen bløff på det åndelige område! Og det vinner terreng da den åndelig standarden er så lav, og de kjødelige elementene så sterke innforbi storparten av kristenheten i den vestlige verden.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-348-hvorfor-jeg-mener-at-pastor-age.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betydningen-av-aa-vaere-tildekket http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tildekkelse.pdf http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=tildekkelse-og-ytre

Ingen kommentarer: