torsdag 29. november 2018

Nr. 2350: Tom Roger Edvardsen og Svein Magne Pedersen blir forfulgt av myndigheten og diverse kristendomsfiendtlige aktører som jeg ble, og kristenfolket sover så godt at de ikke er vàr for at det er mørkets krefter som er på ferde!


Nr. 2350:
Tom Roger Edvardsen og Svein Magne Pedersen blir forfulgt av myndigheten og diverse kristendomsfiendtlige aktører som jeg ble, og kristenfolket sover så godt at de ikke er vàr for at det er mørkets krefter som er på ferde!

Bilde av Kristus-hateren Jan Aage Torp som er også tidligere medlem av Humanetiske forbund.
Hele livet til psykopaten Jan Aage Torp dreier seg om å herske, hate og sjikanere andre, det er hans liv.Det er åpenbart at både Jan Kåre Christensen, Tom Roger Edvardsen og Svein Magne Pedersen har gjort sine feil.
Ikke minst det som Svein Magne Pedersen gjorde med å samle inn penger til barn i India som han ikke var klar over var nedlagte barnehjem bl.a. p.g.a. kristendomsforfølgelse!

Men det er også kristendomsforfølgelse å straffe slike som oss og henge oss ut og gi bøter og vil ha oss til retten for forhold som er så langt unna det er mulig å komme at det er å bryte Norsk lov.

Jeg opplevde at hat-Pastor og narreapostel Jan Aage Torps løgner og manipulering, det elsket politiet og dessverre rettsvesenet. Hvorfor? Det ligger et kristendomshat i det gamle menneske, det kom til overflaten.

Avisen Vårt Land hadde en god artikkel om dette, som jeg gjengir her.

Forbønnspredikant vurderer å saksøke staten
Forkynneren Tom Roger Edvardsen vurderer å gå til søksmål mot Forbrukertilsynet fordi de truer med bøter for ulovlig markedsføring.

– Forbrukertilsynet aksepterer ikke vårt argument. Vi mener dette er et trosspørsmål, og at det er grunnlovsbeskyttet. Dette er et internt medlemsblad mellom troende og ikke aggressiv markedsføring – og så skal staten inn å regulere. Hva er dette? spør Arnor Benjamin Ilstad til Vårt Land.

Han er advokat for den såkalte mirakelpredikanten Tom Roger Edvardsen og opplyser at han på vegne av sin klient vurderer søksmål mot staten.

– Når et myndighetsorgan har fattet vedtak, og det ikke lenger kan overprøves, er vi nødt til å vurdere om vi skal få vedtaket overprøvd rettslig, sier Ilstad.

– Ribba til skinnet

Innen en drøy uke, fredag 7. desember, må forkynnerne Edvardsen og Svein-Magne Pedersen endre markedsføringen sin. Hvis ikke, risikerer de bøter på til sammen 100.000 kroner i uka.

Forbrukertilsynet har vedtatt å ilegge Edvardsen og hans organisasjon Misjonen Helse for Hele Mennesket tvangsmulkt på 20.000 kroner i uken. Hver av predikantene personlig vil bli avkrevd 10.000 kroner hver.

– Dersom det ikke skjer endringer fra Edvardsens side, begynner statens taksameter å telle – og det fort. Edvardsen vil ganske raskt bli personlig konkurs, og ribba til skinnet. Det er en voldsom underlegenhet for en mann å stå opp mot staten i retten, understreker Ilstad.

Ber for syke

Både Pedersen og Edvardsen tilbyr å be for syke og benytter vitnesbyrd på helbredelse via bønn som en del av markedsføringen for sine organisasjoner Misjonen Jesus Leger (MJL), Misjonen Helse for Hele Mennesket og Stølsdokken Fjellhotell. Predikantene markedsfører tilbudene sine på egne nettsider og Pedersen i sitt magasin Legedom.

Men Forbrukertilsynet mener bruk av vitnesbyrd er brudd på forbudet mot markedsføring av alternativ behandling. Dersom praksisen opphører, vil tilsynet gjøre en ny vurdering.

– Nye tider

– Det har vært og er vanlig å støtte sin kirke økonomisk. Nye tider krever nye måter å gjøre det på. Edvardsen mener han driver forbønn. Hvorvidt det virker eller ikke, er jo et trosspørsmål, påpeker Ilstad.

Han mener det blir vanskelig for Edvardsen å drive sin virksomhet, som blant annet er å be for folk, dersom han ikke kan ytre seg om det.

– Finner ikke på

Tirsdag skrev avisa Dagen at Edvardsen nekter å slutte med vitnesbyrd om helbredelse via bønn i markedsføring – til tross for trusler om bøter. Edvardsen sier til Vårt Land at å stanse vitnesbyrd vil være i strid med trosfriheten.

– Dette er ikke historier som vi selv finner på. Vi kommer til å publisere historier som folk ønsker at andre skal bli kjent med. Så lenge de kommer til oss med historier om at de er blitt bedre, så har vi lyst til å trykke det, sier han, og understreker at han ikke tar betalt for helbredelser og for å be for folk.

Friluft

– Hvorfor er det viktig for dere å ha med helbredelseshistorier? Har de noe å si for inntektene deres, og blir det vanskelig å få nok inntekter dersom de utelates?

– Historiene i bladet har ingenting med økonomi eller inntekt å gjøre. Skulle personer som opplever å bli helbredet ikke få lov til å fortelle at det er blitt gjort forbønn for dem? Her snakker vi om trosfriheten i landet vårt, og vi er ikke annerledes enn andre kristne. Dette rammer jo alle kirke- og menighetsblader, svarer predikanten.

– Ett sted må vi være

– Men ifølge avisa Dagen påpeker tilsynet i flere brev at du tar betalt for opphold på hotellet hvor det markedsføres at helbredelser skjer?

– Et sted må jo møtene finne sted. Skal vi ha friluftsmøte i 30 kuldegrader? Det blir for dumt, svarer Edvardsen

En debattant som skriver en del, Henry Osthassel som akkurat her treffer «spikeren» på hodet.

Du lyver Elisabeth Lier Haugseth. Det er svært alvorlig når en direktør i Forbrukertilsynet bevisst sprer direkte løgner om mennesker de ønsker å ramme. Du skriver: "Slike vitnesbyrd kan fortsatt deles, men de kan ikke knyttes opp mot Pedersens eller Edvardsens tjenester der man mot betaling loves helbredelse.."

Hverken Svein Magne Pedersen eller Tom Roger Edvardsen lover helbredelse mot betaling slik du påstår. Det er en alvorlig løgn og burde få etterspill.

Det er heller ikke alternativ behandling å be til Gud om helbredelse. Det er 100% Bibelsk.

At Guds tjenere skal ha lønn for sitt arbeid er helt etter Bibelen. Prester og biskoper får jo lønn via tvangsinndrevne skattepenger om man er medlem av Statskirken eller ikke. Driver prestene alternativ behandling når jeg tvinges til å betale deres lønn over skattesedlen for at de skal be for syke?

Hva er forskjellen på å få lønn via Teletorgtjeneste, inngangspenger eller via skattesedlen for tiden de bruker til forbønn for andre mennesker direktør Elisabeth Lier Haugseth?

Dere driver ren kristenforfølgelse mot Svein Magne Pedersen og Tom Roger Edvardsen på bakgrunn av noen Fake News reportasjer i VG.

Simen Nordlie Kristensen - Jeg blander slettes ikke kortene. Hverken Svein Magne eller Tom Roger tar betalt for helbredelser. De tar betalt for litt av tiden de bruker til å forkynne Evangeliet, forbønn og samtaler med mennesker i nød - og det skulle bare mangle.

Hvorfor kritiserer dere ikke prestene og biskopene som tvinger oss alle til å betale deres lønn gjennom tvangsinndrevet skatt over skattesedlen - for at de skal gjøre det samme - det tragiske er at vi aldri hører om mennesker som blir helbredet gjennom deres bønner - og da må man spørre hvorfor - istedet kritiserer vi dem som har nådegavene - de som Den Hellige Ånd virker i gjennom.

Sluttkommentar:

Det er kristendommens sanne fiender som står imot de som forkynner Guds sanne ord.
Så enkelt og klart kan det sies. At avisen Dagen og Vårt Land ikke skjønner at når VG og andre verdslige medier langer ut imot kristne forkynnere, så er agendaen alltid bak det hele å få fjernet og ramme evangeliet.
De skriver om sex i alle former og avskygninger. Tror en at slike aviser og medier vil forsvare evangeliet? Aldri, aldri, de hater evangeliet akkurat som narreapostel og psykopat Jan Aage Torp gjør!Ingen kommentarer: