søndag 7. september 2014

Nr. 859: Fra Fridtjov Søiland Birkeli til Jan Kåre Hanvold!

Nr. 859:
Fra Fridtjov Søiland Birkeli til Jan Kåre Hanvold!

Avisen Vårt Land hadde en meget interessant artikkel, eller artikler om Biskop Fridtjov Søiland Birkeli som levde i hor i 10 år med sin ungdoms kjæreste. Og til slutt måtte gå av som Biskop. http://www.vl.no/troogkirke/dobbeltlivet-felte-kongens-biskop-1.92036

Tiden i dag har selvfølgelig forandret seg, men grunntrekkene er de samme. Guds menighet står på stededets hvil, synden skal dysses ned, skjules og ingen skal vite noe. "The Show Must Go On".
Bilde av en horkarlen som får gå «fritt» i Guds menighet i dag. Han har «lykkes» og "The Show Must Go On", Pastor Jan Hanvold.
Fra venstre: David Østby, Jan Hanvold og Emanuel Minos.

 

Vi leser om Fridtjov Søiland Birkeli med utdrag i fra Vårt Land:

Dobbeltlivet felte kongens biskop

Fridtjov Birkeli var ­bispekollegiets midtpunkt og medienes yndling. Her er ­den sanne historien om hvordan han brått forsvant fra offentligheten.

4. september 1972 gikk Fridtjov Birkeli på dagen som Oslo-biskop. «Fridtjov Birkeli har søkt og fått avskjed i nåde, av helbredsgrunner», var forklaringen. Siden var det taust og tomt rundt ham som hadde vært misjonens og kirkens «wonderboy», og en av etterkrigstidens mest betydelige norske kirke­ledere.

I Vårt Land 21. april 2001 fortalte aktører og andre åpne kilder hva som var den egentlige årsaken til den brå avgangen.

Til uken kommer Tomm Kristiansens bok Biskopens hemmelighet som utfyller bildet av bakteppet for et dramatisk og suksessrikt yrkesliv som endte tragisk.

Mange spørsmål

– Hvorfor rippe opp i dette nå, 42 år etter Fridtjov Birkelis avgang, 31 år etter hans død?

– Fordi mange spørsmål fortsatt ikke er besvart: Hvordan kunne kirkens mest betrodde mann leve et dobbeltliv i dokumenterte ti år? Hvordan kunne de øvrige biskopene­ avsette ham ved en løgn? Hvorfor holdt norsk presse bispeskandalen unna spaltene? Hvilket spill og hvilken maktkamp var det som førte til hans avgang? svarer Tomm Kristiansen. Han oppsummerer «Birkeli-saken» slik:

– Dette er en lang historie om dysfunksjonelle familier, dramatiske barndomsår, uforløst erotikk, hevn og løgn. Det handler ikke om biskopens sidesprang, men om tro, svik og en dyp, tragisk kjærlighetshistorie. Om en konfliktsky kirke og et bispekollegium som løy og avsatte Birkeli med et høyst skittent spill i regi av Hamar-biskop Alex Johnson. Og om en servil presse som beskyttet en mann de likte, kirkens øverste leder – en biskop med en karakterbrist som utfordret den etikken han var satt til å forvalte.

LES OGSÅ: Hull på verkebyllen, om fortielser og Vårt Land-redaktørens møte med Birkelis søster.

Kortversjonen

Hva var det Birkeli-­saken handlet om?

Her er kortversjonen:

Han ble født i 1906, på Madagaskar, der foreldrene var misjonærer.

Fra han var seks til 13 år bodde han på Det Norske Misjons­selskaps barnehjem, Solbakken, i Stavanger, mens mor og far var i misjonens tjeneste på den andre siden av kloden.

I studieårene møtte han Astri Toft. De var forlovet i seks år og planla bryllup. Men først sa misjonen nei til ekteskap for misjonærkandidaten Birkeli, og dernest satte hennes mor skapet på plass: Forlovelsen ble brutt.

Som 28-åring reiste den talentfulle og energiske misjonspresten til sitt fødeland, som misjonær. På Madagaskar ble han kjæreste med en av de andre misjonærene, Borghild Sandbæk. De giftet seg i 1942 og levde sammen livet ut.

Årene fra 1940 til 1947 var for Fridtjov Birkeli preget av livstruende sykdom, store smerter og sviktende livsmot.

Men han gjenvant både mot og arbeidskraft, og han gikk med iver og begeistring inn i krevende lederutfordringer i NMS og Det Lutherske Verdensforbund. I 1957 ble han generalsekretær i NMS, og fire år senere biskop i Stavanger. I 1968 ble han «forfremmet» til Oslo-biskop og bispekollegiets naturlige sprudlende midtpunkt og leder.

Skjulte sider

Men Birkelis liv hadde også andre, skjulte sider.

Bomben sprang lørdag 2. september, da medlemmene av bispekollegiet – minus Fridtjov Birkeli – mottok et brev. Brevskriveren er halvbroren til den han i brevet omtaler som biskopens elskerinne. Kvinnen er Birkelis forlovede fra studietiden.

Brevet utløser forferdelse. Biskop Alex Johnson på Hamar tar kommandoen, kontakter de øvrige biskopene og konfronterer Birkeli med brevets påstander.

Han legger umiddelbart kortene på bordet og bekrefter at han har hatt et langvarig seksuelt forhold til sin tidligere forlovede.

Det begynte tidlig på 60-tallet. Birkeli var på en måneds foredragsturné i USA og den tidligere forloveden, som da var gift med en amerikansk ambassadør, fulgte med på hele reisen.

De to opprettholdt kontakten, og var sammen på flere reiser i både inn- og utland. Kort tid etter at Birkeli hadde tiltrådt som Oslo-biskop og flyttet inn i bispegården i Gamlebyen, flyttet kvinnen, som da var blitt enke, inn en leilighet i en høyblokk på Enerhaugen.

Når Birkeli fortalte kona at han var på et av sine utallige kirkelige møter, eller når kona trodde han gikk kveldstur med bikkja, var han ofte på besøk hos sin venninne noen kvartaler unna.

Hastverk

Alex Johnson hadde hastverk. Han så ingen annen utvei enn at Birkeli snarest måtte søke avskjed. Han mente dessuten det bare var et tidsspørsmål før bomben ble detonert i pressen.

Men brevskriveren og avistipseren som ville skade både biskopen og sin halvsøster, fikk ikke engang Dagbladet på kroken.

– Jeg fikk forakt for mannen. Vi var enige om at vi ikke skulle skrive om dette. Dagbladet var helt fra begynnelsen på Birkelis parti, fortalte Dagblad-journalist Knut Eidem til Vårt Land i 2001.

I boka dokumenterer Tomm Kristiansen nå at halvbroren, som mislikte både sin halvsøster og Birkeli, også fikk Oslo-biskopen til å undertegne et brev der et synde­register på tjue linjer var detaljert beskrevet, og der de sist linjene hadde følgende ordlyd:

«Jeg erkjenner under alle disse besøk å ha syndet mot det 6. bud. Fridtjov Birkeli Oslo 10/4 1970.»

Presset for penger

Dette brukte halvbroren som pressmiddel for å få penger fra biskopen.

Han ringte igjen for å minne Birkeli om løftet, at han skulle gå av. Hvis han ikke gikk av, skulle det signerte dokumentet havne i avisene. Det fantes bare én måte han kunne kjøpe seg fri på. Han kunne betale for å la saken bero.

Det var et tilbud Birkeli ikke kunne si nei til. Til sammen, over to år, betalte han 10.000 kroner. Det tilsvarer nærmere 80.000 kroner i dagens verdi. Biskopen betalte, gang på gang. Det tæret på økonomien, og da det siste kravet kom, klarte han ikke å betale.

Da pengene ikke kom, satte halvbroren seg ved skrivemaskinen og forfattet brevet til Birkelis bispekolleger.

Slik ble det mangeårige dobbeltspillet avslørt – og Birkelis kirke­lederkarriere tok brått slutt.

– Måtte det gå slik, med fratredelse fra bispestolen, Tomm Kristiansen?

– Ja. At Birkeli måtte gå av, er åpenbart. Han hadde en karakterbrist en leder ikke kan ha. Han svek og løy for sin egen kone hver eneste dag, i hvert fall gjennom ti år.

Psykologisk drama

– Svek han også kirken som han var en fremtredende leder for?

– Ja. Men det sviket går ikke først og fremst på at det var sex. Sviket består i at han levde et dobbeltspill over lang tid, svarer NRK-journalisten som nå presenterer «Birkeli-saken» i full bredde.

– Hvorfor har du skrevet boka Biskopens hemmelighet?

– Fordi jeg forsto at dette ikke var en lekker, liten utroskapssak om biskopens sidesprang, men en dyp, tragisk kjærlighetshistorie. Jeg ante at det var en dybde i dette som jeg kunne finne mer ut av. Det er på mange måter et psykologisk drama med utgangspunkt i to dysfunksjonelle familier. Da jeg fikk innsikt i Fridtjov Birkelis barndom – han var hensatt av foreldrene til NMS hjem for misjonærbarn, i Stavanger, mens de var misjonærer i Madagaskar – skjønte jeg mer. Jeg tror mye av forklaringen på det som hendte, ligger i denne tragiske barndommen. Hans ungdomskjæreste, Astri, kom fra en intrige-familie med sterke personligheter, familiehemmeligheter og fortielse om utroskap og farskap.

Kjente ikke mor og far

Fridtjov Birkeli bodde på barnehjemmet Solbakken fra han var seks år. Da han kom dit snakket han bedre gassisk enn norsk. Da han ble 13 år og mor og far kom hjem til sønnen sin, kjente han dem ikke igjen.

– Hvor viktig mener du Fridtjov Birkelis opphold på barnehjem Solbakken var for hans personlighetsutvikling?

– Det er ufattelig at den store, søylen i norsk misjon, faren Emil Birkeli, lot barnet være her. Alle kan tenke seg hva som har skjedd fra du var seks år til du kom i stemmeskiftet. Å bo på et sted hvor du må forstille deg og lyve for å unngå fysiske avstraffelser, setter noen spor og gir noen karaktertrekk. Fridtjovs søster Margaretha sa at det var på Solbakken hun lærte å lyve. Du trenger ikke mer enn amatørskap i psykologi for å forstå at slikt må prege et menneske. Hvis du har vokst opp på et barnehjem der løgn er det du skal overleve med, er det da rart at du lyver for kirken og kona i ti år?

Beundret Birkeli

Tomm Kristiansen kjente Fridtjov Birkeli.

– Det skinner tydelig gjennom i boka at du også likte ham?

– Jeg beundret Birkeli. Først og fremst var jeg sjarmert av hans iver, kreativitet og nytenkning. Han var en ny type kirkeleder, han brakte noe nytt til Norge og kirken. Han tok med den nye sosialetiske tenkningen inn i Den norske kirke, han flyttet gudstroen fra søndag til mandag og han brakte hverdagsspråk inn i forkynnelsen. Han knyttet kontakt med mange miljøer utenfor kirken, og ble medienes yndling. Han hadde et stadig voksende ego. Og biskopen var preget av stor beundring for anglikansk tradisjon.

– Hvilke utslag hadde det?

– Han ville ha mer stas, farger og liv inn i kirken. Selv ble han mer og mer en «påfugl», med stor sans for anglikansk høykirkelighet, lilla bispeskjorter, store kors og pompøsitet.

Den store helten i Kristiansens nye bok er Borghild Birkeli – biskopens kone som sto med sin mann gjennom gode og vonde dager.

«Størst var nåden hos Borghild, som han bedro. Hun sto midt i skammen og vek ikke», skriver forfatteren i sluttkapitlet.

– Jo, Borghild er min helt i denne fortellingen. For hun lar seg ikke knekke. Hun viser en storhet som få andre ville gjort. Og på en måte fikk hun en ny start i livet etter at Fridtjov måtte gå. For da tok ikke lenger han all plassen. Da var det også plass for henne.

Og i sin alenehet og ensomhet var Fridtjov totalt avhengig av henne.

Ikke nådig

Tomm Kristiansen er ikke nådig i sin beskrivelse av biskopenes «dekkoperasjon» for å få effektuert Fridtjov Birkelis umiddelbare avskjed.

Den nå avdøde Alex Johnson var ifølge Kristiansen «driveren i dette skitne kirkelige maktspillet».

– Han forførte de andre biskopene med halvsannheter om hvem Astri Toft var. Kollegene hadde valgt å felle Birkeli ved å si at han var syk. Det var løgn. Han fikk ikke anledning til å gå av med respekt. Mine kilder sier at Birkeli virkelig ønsket å stå fram i kirken, å bekjenne sin synd og deretter gå av som biskop.

I boka sier Per Lønning, som selv var en del av Bispemøtet den gang Birkeli fratrådte, at han mener det var opplagt at Birkeli måtte gå av, men han var uenig i måten og farten som Alex Johnson hadde ansvaret for.

Kristiansen skriver at Lønning var en av de få som tok personlig kontakt med og snakket ut med Birkeli etter den brå avskjeden.

Kom ikke

– Kirkelederne og de konservative vennene dukket ikke opp hjemme hos Birkelis etter at han gikk av som biskop. De to som sto lengst fra ham i Bispemøtet, Monrad Norderval og Per Lønning, dro hjem til Borghild og Fridtjov Birkeli. De andre lot være å komme. Underlig nok ble en agnostiker av en Dagblad-journalist, Knut Eidem, Birkeli-ekteparets nærmeste venn og sjelesørger.

– Hva tenker du om at så få tok kontakt med og pleiet omgang med Birkeli etter at han måtte gå fra ­bispesetet?

– Da tenker jeg at de som vet at de alltid har rett, er de som sist gjør det de skal når ting blir vanskelig og når du må vise om du har nåden eller ei. Dette var en strålende anledning for kirken til å vise seg som et nådens sted, men det ble ikke vist noen nåde mot Fridtjov. Han fant mer nåde utenfor enn innenfor kirken. Jeg tenker på hvordan han ble mottatt i det akademiske miljø og blant journalister.

Kald skulder

Kristiansen mener Fridtjov Birkeli etter den brå avgangen i 1972 «ble møtt med en kald skulder i kirken».

– Verken i Kirkerådet, Bispemøtet eller i Bibelselskapet ble han takket av.

– Mener du at Fridtjov Birkeli kunne ha kommet tilbake?

– Ikke som biskop. Men noen av aktørene den gang har spurt: Hva hadde skjedd om han kom tilbake og ble brukt av kirken som predikant? En stor predikant, en tilgitt synder, en biskop med livserfaring...

– Kunne en «Birkeli-sak» ha skjedd i dag?

– Nei, det er utenkelig. En SMS eller et digitalt spor ville ha kommet på avveier. Borghild ville ha oppdaget at det ikke var sant når Fridtjov sa han skulle på møte på Diakonhjemmet eller Menighetsfakultetet. Og å kunne dra med elskerinnen på en måneds foredragsturné i USA, eller på tur til England for å besøke erkebiskopen av Canterbury, ville vært umulig i vår tid.

– Er Birkeli-saken enestående i nyere norsk kirkeliv?

– Svaret er ja. Jeg kjenner mange tilfeller hvor ting ikke har gått etter boka for både biskoper og prester. Men et så omfattende dobbeltliv på så høyt ledernivå, kjenner jeg ikke til, svarer Tomm Kristiansen.
(sitat slutt).

Jan Hanvold fra Wikipedia:

Jan Hanvold (født 29. april 1951) er en norsk kristen predikant og mediemisjonær. Blant annet er han grunnlegger av den kristne TV-kanalen Visjon Norge, og han er involvert i flere andre kristne mediebedrifter: Vision Bibel Center, Euro Vision Network AS og Radio Visjon. Budskapet hans er evangelisk kristent, og har hovedvekt på Jesus Kristus som frelser, på sterk tro på Guds mirakler i hverdagen. Hanvold gir også støtte til Israel og jødefolket.

Hanvold drev på 1980-tallet forretninger som førte til konkurser, konkurskarantene og fengselsstraff. Regnskapstallene fra Visjon Norge og Visjon Bibel Center viser at de har tatt inn omlag 175 millioner kroner gjennom innsamlinger i perioden 1999–2007, av dette over 48 millioner i regnskapsåret 2007. Hanvold har fått kritikk i media for å bruke aggressive metoder i pengeinnsamlingene. Granskninger av innsamlingene har vist at midler som er samlet inn gjennom Hanvold sine ulike prosjekter i liten grad har blitt brukt til de formål de er innsamlet for. I 2010 beskyldte Hanvold norske kristne for underslag mot Gud, og hevdet at de ved å gi mindre enn en tiendedel av inntekten sin i tiende til kristne organisasjoner underslår åtte milliarder kroner årlig. Hanvold ble i 2010 omtalt som den blant norske kristne ledere med høyest nettoinntekt.

Hanvold driver bistandsarbeid i Øst-Europa med penger samlet inn via TV-kanalen. Dette blir distribuert gjennom kristen menigheter og samarbeidspartnere i de ulike landene. De siste årene har arbeidet vært fokusert på Moldova; her er det bygget opp en barnelandsby, en kristen grunnskole og et eldrehjem.

Jan Hanvold er sammen med sin hustru, Inger, også pastor i den lokale menigheten Visjonskirken i Drammen.
(sitat slutt).

Hvilket kriterier legger Gud til grunn i sitt ord for en Ordets forkynner?

Egentlig å leve akkurat og lære motsatt en Jan Hanvold som lever i hor etter hva Gud selv sier om ham.

Hva gjorde de med Birkeli? De prøvde å tie det hele ihjel og få han fjernet. Hva gjør en med Hanvold? En prøver å tie det ihjel at han lever i synd. Hvor langt har Guds menighet kommet på 40 år?

Ikke et milligram videre, heller gått tilbake!

Sluttkommentar:

Alt dette er bare trist, leit og umodenent. Hvorfor ikke i det minste debattere dette? Hva er det som gjør at en må tie synden i hjel i Guds menighet? Jeg synes egentlig da jeg leste om Birkeli, at historien gjentar seg. Guds menighet står på stedets hvil, og beveger seg mer tilbake enn frem.

Her en artikkel jeg skrev som er mer aktuell enn noen gang.

Hva Jarle Haugland daglig leder i Familie & Media ikke sa da han gratulerte Jan Hanvold med 10 års markering for Visjon Norge. En halv sannhet blir en løgn, ja en-mega løgn!

Tidligere Forstander i bl.a. Filadelfia Oslo David Østby sa at Visjon Norge og «Pastor» Jan Hanvold talte der andre tiet. Det kan sikker være sant på enkelte områder. Men ikke når det gjelder hva som er virkelig viktig, at Hanvold er gjengiftet som en kristen og har dermed satt seg selv utenforbi Kristus og det å ha en oppgave som lærer og forkynner for andre.

Her en meget interessant artikkel eller en liten bok om den falske profeten Jan Hanvold: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24068/master_lene_solvang.pdf?sequence=27

Jarle Haugland, daglig leder i Familie & Media gratulerer Visjon Norge og Hanvold med 10 års markering. Dette var i Dagen mandag 13. mai 2013.

Men han unnlater å nevne det meste, ikke minst hva som er kjerne ankerpunktene mot Visjon Norge.

Hanvold er skilt og gjengiftet som en troende, da lever han i hor etter hva skriften sier. Han er herlighets-teolog, og tror da på all den vranglæren der med såing og pengetigging som også er manipulering.

Hvorfor ikke ta opp de tingene der skoen trykker? Eller koster det for mye, da det er som regel alltid best å være unnfallende og feig!

Ønsker å ta opp ti punkter angående dette. Tar det punktvis da det blir mest oversiktlig og da er det lettere å følge en tråd i det hele.

1.) Jan Hanvold lever i hor etter hva den Herre Jesus Kristus og Apostelen Paulus lærte og underviste.

Jesus da han kom innskjerpet Moseloven ved å si at standarden var en mann og en kvinne, som Gud skapte oss til i begynnelsen. Gjengifte eller å gifte seg med en fraskilt er å drive hor. Da for Jesus-troende mennesker. At Hanvold har overtrådt Jesu bud vitner om et stort og fremtredende ego!

2.) Hanvold er Herlighets-teolog.

Dette burde ikke vært ukjent for noen. Her fra Wikipedia om Hanvold: Hanvold drev på 1980-tallet forretninger som førte til konkurser, konkurskarantene og fengselsstraff. Regnskapstallene fra Visjon Norge og Visjon Bibel Center viser at de har tatt inn omlag 175 millioner kroner gjennom innsamlinger i perioden 1999–2007, av dette over 48 millioner i regnskapsåret 2007. Hanvold har fått kritikk i media for å bruke aggressive metoder i pengeinnsamlingene. Granskninger av innsamlingene har vist at midler som er samlet inn gjennom Hanvold sine ulike prosjekter i liten grad har blitt brukt til de formål de er innsamlet for. I 2010 beskyldte Hanvold norske kristne for underslag mot Gud, og hevdet at de ved å gi mindre enn en tiendedel av inntekten sin i tiende til kristne organisasjoner underslår åtte milliarder kroner årlig. Hanvold ble i 2010 omtalt som den blant norske kristneledere med høyest nettoinntekt. Til tross for mye kritikk har Hanvold mange støttespillere som berømmer hans åpenhet rundt tidligere feiltrinn, og hans evne til å reise seg. (sitat slutt).

3.) Prinsippet om såing og høsting som Visjon bygger på er totalt ubibelsk og forkastelig.

Hanvold lærer at gir du penger, så gir Gud opptil tidobbelt tilbake. Dette kunne vært skrevet mye om, men det er så fullstendig ubibelsk at de som støter ham som oftest ikke tror på det selv, men de håper.

4.) Det er svermeri å snakke om 1 million sjeler frelst her.

Når Hanvold lever i hor og er herlighets- teolog, da blir det forfeilet å snakke om sjelers frelse. Først få orden på sitt eget liv. Hanvold er et Djevelens barn, hvordan kan han da vinne mennesker for Gud? Selvfølgelig ikke, det oser fra hele mannen et stort ego, og de som følger ham blir like.

5.) Thurman Scrivners er da noe av det beste som har vært på Visjon Norge.

Jarle Haugland angriper Thurman Scrivner. Dette blir så totalt feil, en avleder og sier her er det noe muffens, men hva? Snakk om være kalkstryker, han går over alt dette som med en harelabb!

6.) At Hanvold er vulgær og en rebell betyr ingenting opp imot å leve i synd.

En snakker om Hanvold manglende dannelse. Men Apostelen Peter og mange andre var også uhøvlet, men de levde ikke i synd. Om en har dannelse eller ikke, for Gud betyr det svært lite, han ser til hjerte. Når Hanvold lever imot Guds ord, det er her fokuset skal og må være.

7.) Hvorfor nevner enn aldri det som koster?

Kristenheten i Norge er som småbarn i Kristus. De tåler og vil ikke ha fast føde. De holder på med overflate kristendom, de er som det er beskrevet i Ezekiel 47 de som alltid vil ha kontroll over egen situasjon. Men på det åndelige planet fungere det ikke. Det er når Kristus har kontroll over oss, at vi har kontroll. Her snur de alt på hode og er blitt forført. Det er som Apostelen Peter sier det i sitt 2 brev.

3. 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

Skjønner enn ikke at en som er gjengift for tredje gang som troende ikke kan være en kristen leder og hyrde. Da er en som Apostelen Peter sier: «de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang». Ja, det blir deres undergang å tillatte å ha en gjengift leder, lærer og hyrde.

8.) Guds rikes lover, regler og bud gjelder alle troende, uten unntak.9.) Jarle Haugland, daglig leder i Familie & Media gratulerer Visjon Norge og Hanvold med 10 års markering. Men Visjon Norge og Hanvold står foran Guds dom.

Jeg vet ikke alt, heldigvis for det. Men Visjon Norge driver med feilinformasjon, det er noe som er viktigere enn alt. Det er å ha «rent mel i sin egen pose». Hanvold har ikke det, derfor vet jeg at de står foran Guds dom.

10.) Visjon Norge er tillatt reist opp av Satan for å prøve de troende i Norge.

Allerede da Visjon Norge sendte prøve sendinger med gamle Hans Bratterud program før de begynte egne programmer viste jeg at dette var ikke fra Gud. Denne kanalen er tillatt av Gud med den hensikt for å se hvem av de troende som gir etter for Satan, kjødet og verden. Skriften er klar her.

2 Joh. b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

De som går med Hanvold, er med å støtter opp hans onde gjerning. Og vil også få erfare Guds dom. De blir medskyldige med Hanvold i hans synd og horeri.

Sluttkommentar:

Sal 32:9 Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

Jeg må dessverre si at jeg tror ikke noe særlig av det jeg har skrevet har noe særlig innvirkning på de som går med Visjon Norge. Det er kun en ting som kan stoppe disse menneskene, det er at Gud griper inn på en eller flere måter. De som går med Hanvold er som hest og mylder som ikke har forstand.

Har skrevet, talt og samtalt om Visjon Norge. Har advart og formant. Opplever at nå er tiden kommet at enhver må selv bestemme om en vil la seg selv advare eller gå inn med Hanvold i en verden av løgn, bedrag og forførelse. Dette er en form for kristendom som aldri vil holde da hele Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold har en virksomhet som er bygget på sant, og ikke på Ordets klippegrunn.

Lukas 6. 43 For det er ikke noget godt tre som bærer dårlig frukt, og heller ikke noget dårlig tre som bærer god frukt. 44 For hvert tre kjennes på sin frukt; en sanker jo ikke fiken av tornebusker, og en plukker ikke vindruer av tornekratt. 45 Et godt menneske bærer det gode frem av sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske bærer det onde frem av sitt onde forråd; for hvad hjertet flyter over av, det taler hans munn. 46 Men hvorfor kaller I mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? 47 Hver den som kommer til mig og hører mine ord og gjør efter dem - hvem han er lik, vil jeg vise eder. 48 Han er lik et menneske som skulde bygge et hus, og som gravde dypt ned og la grunnvollen på fjell; og da det blev flom, brøt strømmen imot det hus, og den var ikke i stand til å rokke det, fordi det var godt bygget. 49 Men den som hører og ikke gjør derefter, han er lik et menneske som bygget sitt hus på bare jorden uten grunnvoll; og strømmen brøt imot det, og det falt straks, og det blev et stort fall da det hus falt.

Å åpne opp for «Pastor» Jan Hanvold og Visjon Norge er det samme som å åpne opp for Satan!

1 Kor 6:15-18 Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Langt derifra! Eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham. Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.

Skriften sier: «vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, er ett legeme med henne?». Slik som Hanvold lever, er akkurat slik Satan ønsker. Den som holder seg til en slik person åpner fullstendig opp for ham. Satan kommer ikke i egen person, men de som lever imot Guds ord åpner opp for ham, ikke minst de som bekjenner Jesu navn. Dette er egentlig ikke alt for vanskelig, burde være? En ting er sikkert, Visjon Norge og Hanvold er Satans forlengede arm inn i Norsk kristenhet!
Ingen kommentarer: