lørdag 19. desember 2015

Nr. 1318: Jesus er Herrens Engel i Gamle testamente, som forteller han er et skapt vesen som vi alle andre er. Det er den eneste sanne Gud som ikke er skapt!

Nr. 1318:
Jesus er Herrens Engel i Gamle testamente, som forteller han er et skapt vesen som vi alle andre er. Det er den eneste sanne Gud som ikke er skapt!
 
1 Mosebok 18. 2 Da han så op, fikk han se tre menn som stod foran ham; og da han blev dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøide sig til jorden.
Jesus i sin foruttilværelse som Herrens Engel og to andre engler åpenbarte seg for broder Abraham. He-he, hele treenighetslæren med tre Guder som treenighetslærene mener som åpenbarte seg for Abraham er i beste fall som et eventyr, det var tre engler som åpenbarte seg for Abraham. Eller tre menn som skriften sier, ikke tre Guder.
Den ene var Herrens Engel - Jesus i sin preeksistens!
  
Fra Wikipedia: Bibelen oppgir kun navnet på to engler – Gabriel og erkeengelen Mikael. Noen forklarer dette med at det er for å hindre at englene skal bli vist utilbørlig ære eller bli tilbedt, i tråd med det første bud: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Flere beretninger i Bibelen viser at englene selv ikke ønsker å oppgi sitt navn, sannsynligvis fordi de representerer Gud og ikke seg selv.

Ordet engel har formen engill på gammelnorsk og angelus på senlatin. Det stammer fra det greske angelos, «sendebud», og er i slekt med ordet evangelium.

Jesus som Herrens Engel i sammen med 2 andre Engler. Vi vet at Jesus var en Engel som ble menneske som oss. Skriften sier at han er Herrens Engel som vi finner i GT. Det er underlig at en hopper over denne læren selv om de aller fleste evangelisk troende mener det samme som meg at Jesus var Herrens Engel i GT. Kan det være fordi at en er blitt villedet av den katolske og ubibelske treenighetslæren?!
  Salme 90. 2 Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud. 
Jesaja 44. 8 Frykt ikke og forferdes ikke! Har jeg ikke for lenge siden latt dig høre det og forkynt dig det? I er mine vidner. Er det nogen Gud foruten mig? Det er ingen klippe, jeg kjenner ingen.

La oss slå det fast med en gang, det er kun Gud Fader – Jahve – Abrahams, Isaks og Israels Gud som er den eneste sanne Gud. Selv Jesus er et skapt vesen, noe han både sier selv og vi finner dekning for dette både i GT og NT.

Et eksempel på dette er i GT der Jesus er omtalt som Herrens Engel, og alle Engler er skapte vesener lærer skriften.

Herrens engel

Når vi ser nærmere på GT finner vi at Jesus ved flere anledninger kom ned til jorden fra himmelen, og at dette ikke var kun da Han ble født som menneske. Jesus kom sammen med 2 engler på besøk til Abraham i sin preeksistens, legg merke til at det ikke var bare noen åndsvesener slik som DHÅ er, for de spiste og drakk sammen med Abraham. Vi leser i 1. Mos 18:1-8, Og Herren åpenbarte sig for ham i Mamres terebinte-lund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen. 2 Da han så op, fikk han se tre menn som stod foran ham; og da han blev dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøide sig til jorden 3 og sa: Herre! Dersom jeg har funnet nåde for dine øine, så gå ikke din tjener forbi! 4 La oss få hente litt vann, så I kan få tvette eders føtter, og hvil eder under treet! 5 Og la mig hente et stykke brød, så I kan vederkvege eder før I drar videre - siden I nu har lagt veien om eders tjener. De sa: Ja, gjør som du sier! 6 Da skyndte Abraham sig inn i teltet til Sara og sa: Skynd dig og ta tre mål fint mel; elt det og bak kaker! 7 Og selv sprang Abraham bort til buskapen og hentet en fin og god kalv; den gav han til drengen, og han skyndte sig å lage den til. 8 Så tok han rømme og søt melk og kalven som han hadde latt drengen lage til, og satte det for dem; og han stod hos dem under treet mens de åt.
I GT's tid brukte man ikke navnet Jesus, når det beskrivelses om møter med Ham, men oftest er det på norsk gjengitt med "Herrens engel".
Vi finner også at Jesus kom i forskjellige uttrykksformer, som i Josva 5, der Jesus er omtalt som høvdingen over Herrens hær. Personlig tror jeg at da 185.000 ble slått i hjel, var ikke dette Jesus selv men en stridsengel i sin posisjon, mye mulig engelen Mikael, som utførte denne handlingen.
2. Kong 19:35, Og samme natt skjedde det at Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir; og da folk stod op om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper. Her brukes betegnelsen herrens engel, men jeg tror at Gud har flere engler han sender ut i forskjellige oppdrag og de omtales også som Herrens engel.
I Joh.åp møter vi flere engler i forbindelse med domsavsigelser.
Ordet "engel" har blitt noe misledende til kun å omhandle en bestemt gruppe åndelige vesener, mens ordets mening er "en budbringer" uten noe mer beskrivelse av budbringerens utseende eller vesen (kilde: hebr. mal'ak).
Når det er sagt kan oppdagelsesreisen starte i GT:

Herrens engel er en budbringer fra himmelen til mennesker, noen ganger med gode bud, andre ganger med advarsler. Alle ganger får vi en liten beskrivelse av hvem og hvordan denne budbringer er og ser ut.
 
Sitat:
1.Mos:16.7-13,
7 Herrens engel fant henne ved en kilde ute i ødemarken, ved kilden på veien til Sjur. 8 Han sa: «Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?» Hun svarte: «Jeg har rømt fra Sarai, min matmor.» 9 Da sa Herrens engel til henne: «Vend tilbake til din matmor, og bøy deg under hennes hånd!» 10 Og han fortsatte: «Stor vil jeg gjøre din ætt, så tallrik at ingen kan telle den.» 11 Så sa Herrens engel til henne:
«Nå er du med barn, og du skal føde en sønn;
du skal gi ham navnet Ismael,
for Herren har hørt hva du led.
12 Han skal bli et villesel av en mann.
Hans hånd skal være vendt mot alle
og alles hånd mot ham;
han skal slå seg ned
like for ansiktet på alle sine frender.»
13 Da gav hun Herren, som hadde talt til henne, navnet: «Du er Gud som ser.» For hun sa: «Har jeg her virkelig fått se et glimt av ham som ser meg?»
Dette er en historie som sterkt bekrefter Guds tilstedeværelse, og ikke kun å sende en hvilken som helst budbringer(engel), med å sende Jesus til Hagar. (Når Herren åpner øynene til troende muslimer for dette, så kommer det til å bli mange Jesus-tilhengere av muslimer).
Blant englene, både hos Gud og mørkets fyrste, er det en streng rang-ordning. Men i den demoniske verden er det allikevel mye opprør og forvirring og rot. Helt motsatt av hva det er innenfor de hellige englers rekker. (Akkurat som innenfor Palestina araberne der de ikke klarer å få det til, det eneste de er enige om er at di skal hate Israel, og det er helt klart trigging av demoner de står under. Dette gjelder egentlig alle som reiser seg mot Israel. De går mot Guds øyenstein.)
Det er erkeengler og engler underlagt dem. Mørkets fyrste var en gang erkeengelen Lucifer. En engel, under erkeenglene, vil aldri våge å opphøye seg selv til Gud (de vet hva som skjedde og kommer til å skje med Lucifer etterat han trodde seg som Gud lik og ble utstøtt av himmelen).
Da denne engel som snakket med Hagar sier "Stor vil jeg gjøre din ætt" og navnet Han får av Hagar "Du er Gud som ser". Herrens engel ville ikke våget å la seg selv bli kalt dette dersom han var en underordnet engel, og ikke Gud(Jesus) selv.

Sitat:
1. Mos.21.16-20:
Mens hun satt der, begynte gutten å gråte. 17 Gud hørte at han gråt. Da ropte Guds engel fra himmelen til Hagar og sa: «Hva er i veien med deg, Hagar? Vær ikke redd! For Gud har hørt gutten gråte der han ligger. 18 Reis deg, ta ham opp og hold ham fast i hånden! For jeg vil gjøre ham til et stort folk.» 19 Så åpnet Gud hennes øyne, og hun fikk se en brønn. Hun gikk og fylte sekken med vann og lot gutten drikke. 20 Gud var med gutten. Han vokste opp i ørkenen og ble bueskytter.

-"Herrens engel", igjen Jesus i aksjon.

Sitat:
1. Mos.22.11-12:
Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» 12 Da sa engelen: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.»

-Igjen Jesus som "Herrens engel". Legg spesielt merke til siste del av vers 12, "nå vet jeg, .... ikke engang sparte din eneste sønn for meg." Disse ordene brukes aldri av en budbringer da en budbringer alltid refererer til han som sendte ham. Overfor Abraham vises at "budbringeren" er identisk med Gud og ikke en av de underordnede englene. Dette gjentar seg i flere vers litt lenger nede i samme kapittel:

Sitat:
1. Mos.22.15-18:
15 Enda en gang ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen 16 og sa: «Jeg sverger ved meg selv, lyder ordet fra Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, 17 vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Dine etterkommere skal ta byene fra sine fiender, 18 og i din ætt skal alle folk på jorden bli velsignet fordi du lød mitt ord.»

Totalt brukes det hebraiske ordet "Mal'ak" 197 ganger i GT, og de fleste ganger er det ikke vist til en underordnet engel/"budbringer" men til "Herrens engel"/Jesus.

Dette viser oss bl.a. hvor stor Jesus er, ikke kun begrenset til beskrivelsen av mennesket som lot seg korsfeste for vår skyld, men også en Gud som hadde behag i menneskene og gikk mellom menneskene i GT's tid.

Er Jesu en engel eller Gud?
Jesus er også en Engel, et Guds sendebud? Ja, men det er også andre i skriften omtalt som det som Gabriel, Mikael etc.
Gud må vi også se som et “slektsnavn” da både engler og vi mennesker er omtalt som Gud eller Guder. Men at Jesus er spesiell, ja.

Sluttkommentar:

1 kommentar:

Jan Kåre Christensen sa...

Petter Thoresen det er du som er på vei imot fortapelse da skriften sier følgende:
Matt. 5. 22 Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild.

Jeg fornekter hverken Jesus eller Faderen, du fabrikkerer løgn og sverter meg, uten noen form for begrunnelse!

Jan K Christensen