lørdag 4. januar 2014

Nr. 739: Ulf Ekman beveger seg imot Katolikkene og Åge Åleskjær imot pinsebevegelsen!

Nr. 739:

Ulf Ekman beveger seg imot Katolikkene og Åge Åleskjær imot pinsebevegelsen!

Pastor Ulf Ekman beveger seg mer og mer inn imot «sentrum» av kristenheten, og er i ferd med å følge sin sønn i å bli katolikk eller beundrer dem og hva de står for, dette er en kjennsgjerning for de aller fleste, i hvert fall meg.

Bilde av Ulf EkmanTanker rundt at Ulf Ekman beveger seg imot Katolikkene og Åge Åleskjær imot pinsebevegelsen! Følger deres tilhenger fremdeles med dem? Mange, og mange ikke, av flere grunner. Først vil jeg gjengi noen samtaler jeg har hatt med noen i den senere tid.

Jeg var veldig, og er veldig imot trosbevegelsen som begynte på ca. 1980 tallet. Da lykkekristendom er og forblir helt ubibelsk. Men i dag, 25-30 år etterpå, hva da?

Bilde av Åge ÅleskjærTraff på ei dame som jeg kjenner mange år tilbake. Hun har hatt sine opp og nedturer, og når hun beskriver sitt kristenliv og sitt liv som OKS medlem sammenfaller det veldig med hennes opplevelse av OKS.

Noen andre jeg kjenner, har stått med i OKS fra dens begynnelse til i dag. Prøve å snakke med disse er som å snakke til en vegg. De tror blindt på Åge Åleskjær selv om han har forandret seg nesten 180 grader.

På 80-tallet startet disse hver sin egen menighet etter å ha gått på bibelskolen til den nå avdøde Kenneth Hagin og Rhema bibelskole. Begge forkynte sin lykkereligion med hovedsete i Norge og Oslo for Åge Åleskjær. Og for Ulf Ekman i Uppsala i Sverige ikke langt i fra Stockholm, landets hovedstad. Men i dag er disse så langt jeg oppfatter det langt i fra hverandre. Men det må være underlig og rart at en har beveget seg så langt bort i fra hva en sto for før, og hva en står for i dag?

Ulf Ekman nærmer seg katolikkene, og Åge Åleskjær pinsebevegelsen. Men de som var med dem i fra begynnelsen har nesten vært med Phileas Fogg seilas jorden rundt på 80 dager bare her har de gått i en menighet som har hatt en seilas som savner sidestykke. Men her er det for meg også mange spørsmål jeg stiller meg selv. Følger disse menneskene Kristus? Nei. De som går i deres menigheter og i den virksomheten? Her blir svaret delt da jeg tror det er mange som har hatt et ønske om å følge Kristus og blitt med i den virksomheten, spesielt i begynnelsen om de i dag er blitt som en etablert virksomhet å regne i mange hensende om deres rundreise er egentlig å gå fra en grøft til neste grøft.

Det er flere ting å lære her, men noe som jeg synes er underlig. Det er at nå har egentlig Ulf Ekman og Åge Åleskjær lærte så mange lærdomsvær at det føles underlig og helt uforståelig. Ikke minst at noen kan ha tillitt til dem etter deres forandring og til dels grøftekjøring.

Så stor forandring – allikevel har ingen av dem funnet sannheten i Guds ord!

Det som jeg opplever med både Ulf Ekman og Åge Åleskjær, det er at de går fra grøft til grøft. Vi leser om slike i Guds ord:

2 Tim 3:7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.

Ja, ikke bare det, de er bedervet i sitt sinn sier Guds ord om slike:

2Tim 3:8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige i troen.

Jeg tar med til slutt en artikkel jeg skrev om Jannes og Jambres som passer perfekt på dagens pinsevenner og karismatikere. Slik som det dessverre er blitt der snart alt er tillatt bortsett fra å ta Guds ord som det står. Følge det nøye og erfare kraften i fra et overgitt og lydig liv:

Jannes og Jambres!

2. Tim.3.1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra. 6 For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster 7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse. 8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen. 9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.

Vi er vant med å tenke at motstand mot evangeliet er de som motarbeider og taler imot oss! For all del, det er det også. Men i endetiden skal mye av motstanden imot evangeliet og de troende være som Jannes og Jambres.

"Som Jannes og Jambres stod imot Moses, slik står disse mennene også imot sannheten, menn med korrupte sinn og forfalsket tro, men de vil ikke komme veldig langt, for deres dårskap skal være enkelt for alle å avsløre (som vil sammenligne deres virke med Guds ord), så var det også for disse to mennene." (2. Timoteus 3:8-9 RSV)

Jannes og Jambres er nevnt bare én gang i Bibelen, Av apostelen Paulus i 2. Tim. De er ikke identifisert med navn i Det gamle testamente, med etter rabbinsk tradisjon om Jannes og Jambres, var de blant spåmenn som var motstandere av Moses og Aaron på den tiden Israels utgang av Egypt skjedde.

Paulus skriver under inspirasjon av Den Hellige Ånd om dette viktige emne også i samsvar med Jødisk tradisjon og GT undervisning. Jannes og Jambres hadde tydeligvis "mirakuløse" krefter, men i motsetning til Moses og Aron som var bemyndiget av Gud. Var faraos spåmenn uredelige, hovmodige, sarkastiske og demoniske.

Slanger

"Moses og Aron gikk til farao. Og gjorde som Herren befalte; Aron kastet ned sin stav foran Farao og hans tjenere, og det ble en slange. Da sendte farao bud på vismennene og trollmennene, og de også, spåmenn i Egypt, gjorde det samme med sine hemmelige kunster. For hver mann kastet ned sin stav, og de ble til slanger. Men Arons stav slukte de andre stavene. "(Mosebok 7:10-12 RSV)

Blod

"Moses og Aron gjorde som Herren hadde befalt, i synet på farao og synet av hans tjenere, løftet han opp stangen og slo vannet som var i Nilen, Og alt vannet som var i Nilen ble til blod. Og fisken i Nilen døde, og Nilen ble fordervet, slik at egypterne ikke kunne drikke vann fra Nilen, og det var blod i hele Egypt. Men spåmennene i Egypt gjorde det samme med sine hemmelige kunster; så faraos hjerte forble forherdet, og han ville ikke høre på dem, som Herren hadde sagt. "(Mosebok 7:20-22 RSV)

Froskene

"Så Aron rakte ut sin hånd over vannet i Egypt, og froskene kom opp og dekket landet Egypt. Men spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster, og førte frosker opp på Egypterne." (Mosebok 8:6-7 RSV)

Mygg - og spåmennene som innrømmet nederlaget

"Da sa Herren til Moses:« Si til Aron: Rekk ut din stav og slå i støvet på jorden, at det kan bli mygg i hele Egypt. "Og de gjorde så; Aron rakte ut hånden med sin stav og slo i støvet på jorden, og der kom mygg på mennesker og dyr, alt støvet på jorden ble mygg i hele Egypt. Magikerne prøvde med sine hemmelige kunster å frembringe mygg, men de kunne ikke. Så det var mygg på folk og fe. Og spåmennene sa til farao: «Dette er Guds finger." (Mosebok 8:16-19 RSV)

Når vi leser disse beretningen så vil det lære oss at disse var motstandere av Gud på en helt annen måte. De fornektet ikke undere, men underkjente Herrens vitne Moses med både å neglisjere ham og ved å imitere ham.

Ser du ikke likheten til dette med mye som skjer i dag?

Det er mange som tror på Gud, men de er ikke etterfølgere av Jesus og Guds ord! Hele den PinseKaresmatiske ”familie” er i ferd med å bli som Jannes og Jambres.

Hør hva Guds Ord sier i 1. Sam.15. 22 Da sa Samuel: Har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fettet av værer; 23 for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge.

Ulydig og gjenstridighet er som trolldoms-synd. Disse her, Jannes og Jambres var trollmenn. Men det er også ”kristne” som ikke følger Guds ord og Jesus, men tror på tegn, under og mirakler. Lydighet er det avgjørende, ikke troen på under.

Er det så underlig at dette tar Paulus opp når han her nevner hva som skal i endetiden som jeg tror vi lever midt oppi?

Jannes fornektet ikke Moses og det han gjorde direkte, men indirekte. Moses var kalt av Gud og var en etterfølger etter Herrens befalinger. Jannes og Jambres var verken kalt eller levd etter Guds forordninger.

Her ser jeg store likheter hva som skjer i kristenheten over hele den vestlige verden.

En tror på nesten alt Guds ord, men en er ikke en etterfølger av Jesus på alle områder i sitt liv. Jannes og Jambres fornektet ikke mirakler og under. Vil leser i Hebr.13. 18 b. Og vil gjerne fare rett frem i alle stykker. I alle stykker? Ja, uten det vil vi føre vill før eller siden!

Jesus sier i Matt.16. 24 Da sa Jesus til sine disipler: Vil noen komme efter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26 For hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel?

Hva hjelper det å ha en landsdekkende TV-kanal når en ikke følger Guds ord? Da driver man med trolldoms-synd sier Guds ord. Hva hjelper det å ha Norges største frimenighet med en forkaster 90 % av Guds ord og sier det ikke gjelder oss i dag? Ingenting! Det hadde vært langt bedre både for dem selv og alle andre at de hadde vært fjernet fra kristen tjeneste.

Guds ord sier både direkte og indirekte. Følge Jesus og Guds ord 100 % eller la vær! Herren vil ha etterfølgere, som skal forkynne og etterleve Kristus.

Markus 16. 15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18 de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. 19 Så ble den Herre Jesus, etter at han hadde talt til dem, opptatt til himmelen, og satte seg ved Guds høire hånd. 20 Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.

Dette er vår oppgave, men Herren vil ikke ha tilhengere og beundrere, men etterfølgere av ham. Av Gideons menn var det bare en brøkdel som han kunne vinne seier med.

Alt dette er skrevet oss til lærdom, men historien både i Bibelen og i den profane verden er det svært vanskelig for oss å ta lærdom av? Vi mennesker er og forblir korrupte i oss selv, derfor trenger vi Jesus. Ikke bare som vår frelser, men også som vår Herre.

Kol.2.6. Likesom I altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, 7 så I er rotfestet og blir opbygget i ham og faste i troen, således som I har lært, rike på den med takksigelse. 8 Se til at det ikke må være nogen som gjør eder til sitt rov ved verdslig visdom og tomt bedrag, efter menneskenes lære, efter verdens barnelærdom og ikke efter Kristus. 9 For i ham bor hele guddommens fylde legemlig, 10 Og I er fylt i ham, som er hovedet for all makt og myndighet, 11 han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse, 12 idet I blev begravet med ham i dåpen, og i den blev I og opreist med ham ved troen på Guds kraft, han som opreiste ham fra de døde.

Vi møter det samme med Jesus og den rike unge mannen. Han hadde gjort alt og var velsituert. Men for Jesus hadde dette mindre betydning. Vi kan ikke regne med å kunne tjene Herren om vi ikke er villig til å ofre alt for ham. Ikke bare en del, men alt. Vi kan ikke ha noen mørke områder i livet. Jeg ofret en lysende fotball karriere for Herren, men det var verdt det. Har fått så mye mer igjen. Kona, barn, hjem, menighet, tjeneste og enda mer venter; en evig herlighet med Gud, hvis jeg er tro inntil enden. Dette er for alle!

Matt.19. 27 Da svarte Peter ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt dig; hvad skal da vi få? 28 Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg eder: I som har fulgt mig, I skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. 29 Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld, skal få mangefold igjen og arve evig liv. 30 Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første. Har du og jeg regnet med alle sider ved evangeliet? Eller skal du lures av Jannes og Jambres villfarelse som blir holdt i hevd i dag, ikke minst av den PinseKaresmatiske kristendommen som vi ser i dag! Villfarelse er å tro på under men ikke samtidig å være en Jesu etterfølger.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jannes-og-Jambres http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Katolikere-og-karismatikere http://blog.janchristensen.net/2013/11/nr-710-tilnrmingen-for-livets-ord-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-356-den-pinsekarismatiske-bevegelse.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-348-hvorfor-jeg-mener-at-pastor-age.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-369-trosbevegelsen-og-katolikkerne.html

Ingen kommentarer: