fredag 31. januar 2014

Nr. 758: Skal man kun være positiv, godta alt og da er man en åndelig kristen?

Nr. 758:

Skal man kun være positiv, godta alt og da er man en åndelig kristen?

Skal man kun være positiv, godta alt og da er man en åndelig kristen? De første kristne sjekket alt med Guds ord, og stemte det med Ordet var de positive. Stemte det ikke med Ordet, var de negative. Det er for meg en sunn måte å være positiv. Bilde av det nye lederrådet i Pinsebevegelsen som fremstår for meg som en klikk der det er om å gjøre å holde seg inne med fleste mulig, og aldri stå for noe selv ut i fra en overbevisning fra Guds ord. Og står en for noe, så blir en fort og effektivt skviset og boikottet ut!

Apgj 17:11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.ÅPENT BREV TIL "LED 2014" PINSEVENNENES LEDERKONFERANSE SOM PÅGÅR I DISSE DAGER.

Skrevet av Per Willy Edvardsen på Facebook

En deltaker der la ut informasjon om hva Kärl Gustav Severin sa i sin tale i går. En av tingene Kärl Gustav Severin sa, var at det var for mye negativ tale i vår tid. Jeg etterlyste om de kunne fortelle hva "NEGATIV TALE" er for noe. Jeg fikk til svar at det var dem som ikke Hadde Joshva og Kalebs ånd.

Så etterlyste jeg et eksempel på hva som er negativ tale, siden det påståes å være så mye av dette. Men det kunne ikke gjengis fordi jeg ikke var tilstede og hadde hørt hele talen. Men ett eneste lite eksempel kan jeg vel få, men nei. Så skrev jeg en ny kommentar og hilsen til konferansen og stilte Kärl Gustav Severin noen konkrete spørsmål som jeg mener han bør svare på, siden det oppleves at det er mye "NEGATIV TALE" i vår tid.

Påstander om mye negativ tale kan lett oppfattes som et angrep på Profetrøsten, eller dem som stiller spørsmålstegn ved lære, eller hva lederskapene bestemmer i personsaker og andre prosesser og sammenhenger. Jeg skrev en hilsen med spørsmål og synspunkter til LED 2014, men den ble bare slettet. Derfor gjengir jeg den her og håper å nå igjennom. Da kan vi kalle det et åpent brev i stedet.

Jeg tror vi trenge litt åpen debatt rundt disse ting i Norge FILOSOFIER OG POSSITIVISME? ELLER HERRENS ORD OG KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN?

Mitt poeng er; Nå har vi opplevd minst 25 år der maktmennesker og matprester har lært opp kristenfolket til å dømme i saker ut fra om det er positivt eller negativt, i stedet for den bibelske vei der man prøver alt og stiller spørsmål om det er sannhet eller løgn, rett eller galt. Veldig få har våget å gå i mot disse "filosofiske åndskreftene". Mange har blitt skremt bort fra kjærligheten til sannheten av redsel for å bli stemplet som negative. Kampen med Herrens tveeggete sverd ble for hard, å bruke det til å avsløre byggemetodene eller uretten og irettesette med Herrens ord ble for tøft. Herrens oppskrift i den sammenhengen (i kampen mot det onde) er kjærlighet til sannheten. Den får vi del i ved å stille spørsmål til Far ved Ånden og ordets hjelp om hva som er sant og rett.

Dessverre er mange blitt redde og mange er blitt lurt. Dem som har hevdet Herrens ord eller talt; Så sier Herren! og stilt spørsmålstegn ved maktmenneskers måte å bygge Guds rike på, har fått så øra har flagra av den såkalte "positive hop", hopen som maktmennesker ved hersketeknikker har klart å mobilisere. Hopen som ropte korsfest, korsfest! Direkte hersketeknikker for å skremme til taushet, eller baktalende snedige åndskrefter som lurer folk til å slå seg sammen med de positive. Det de ikke har forstått, er at de er blitt lurt bort fra kjærlighet til sannheten og vært med på å isolerer de "såkalte negative" profeter. De som aldri kan lære seg å holde munn. Dem som alltid er til hinder for maktmenneskers måte å bygge Guds rike på. Disse forferdelige "negative menneskene" som aldri kan tie.

Å få de kristne til å dømme om ting er "positivt eller negativt" i stedet for å dømme om det er "sannhet eller løgn, rett eller galt" er fra djevelen og har ført menigheter og kirker ut i en hengemyr, der folk ikke lenger våger å stille spørsmål om hverken det onde eller det gode. Alt er bare nåde, mens djevelen har lurt denne livsviktige kjærligheten til sannheten fra folket. Herrens ord som kløver ledemot og marg og dømmer hjertets tanker og råd er omgjort til filosofier. Herren har pålagt meg å advare mot blant annet disse ting og jeg har virkelig fått kjenne på hva disse såkalte "positive menneskene" står for og hvilken ånd som ligger bak.

Det har vært en livsviktig kamp for mitt vedkommende i mange år!

Danser man ikke med og lar seg lure under filosofiske hersketeknikker og utleggelser etter djevlers lærdommer, men stiller spørsmål om hva Herrens ord sier om saken, så blir man dømt over og ut at man er negativ. Dette innvirker på alt i Herrens hus. Nå er dere samlet til stor konferanse, så kommer selvfølgelig denne hersketeknikken på bordet igjen; DET ER ALT FOR MYE NEGATIVT PRAT!

Nå er det høst tider i Guds rike. Alvorlige tider! Nå skal den som har bygget få teste sitt byggverk. Har du latt deg lure? Derfor sier jeg rett til Karl Gustav Severin; Hva legger du i din uttalelse på denne konferanse om at det er for mye negativ tale? Mener du at Herrens ord blir misbrukt til hinder for den moderne byggemetode av Guds rike? Stilles det for mange spørsmål for tiden? La oss få noen konkrete svar på bordet. Nå er det høsttid og vi krever en forklaring hva dere legger i begrepene "positiv og negativ". Er den moderne byggemetode av Guds rike i ferd med å bli avslørt for folket? Kjærlighet til sannheten og ydmykhet for den er den eneste byggemetoden Herren aksepterer.

Menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll, men djevlers lærdommer og filosofier er i ferd med å rive Guds menighet i fra hverandre. Gi oss noen svar fra denne konferansen på disse ting. Vi er mange som lurer. 2 Tessalonikerbrevet kapittel 2 bør leses i denne sammenheng og jeg hilser dere alle med dette ord fra Herren; Kol 2,8 Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag, etter menneskers overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus.

Det store frafallet!

Guds ord forteller oss om et stort frafall før Jesus henter bruden i skyen! (2 Tessalonikerne kap. 2)

Det er viktig at troende ber om Åndens åpenbarelse over Guds ord. Jeg tror Gud har åpenbart store deler av 2 Tess.2 for mitt indre. Jeg leste dette kapitlet første gang, - kort tid etter at jeg ble frelst i 88. Da åpenbarte Herren for mitt indre hva som er menneskenes redning. Det er å bli frelst og komme til sannhets erkjennelse å leve i det.

Hovedgrunn for å bli frelst;

Paulus formaner Timoteus framfor alle ting (1 Timoteus kap.2 vers 1-4) at han må gjøre bønner, påkallelser, forbønner og takksigelser for alle mennesker. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Betydningen i dette er at mennesket må bli reddet inn i Arken som er Kristus, for deretter å komme til sannhets erkjennelse. Dersom vi snur på denne oppskriften, om vi prøver å få mennesker til å komme til sannhets erkjennelse, for deretter å bli frelst, ja, - da blir alt forferdelig galt. Mennesket kan ikke komme til sannhets erkjennelse før frelsen i Jesus Kristus.

Den fullkomne sannhet og Guds fullkomne kjærlighet er ett. Det er gitt oss i Sønnen, som er Jesus Kristus. Han er veien, sannheten og livet. Før vi tok i mot Guds Sønn og ble frelst, trodde vi at vi vandret i sannhet, men ble bedratt av løgnens far. Den fullkomne sannhet er helt ubegripelig for djevelens barn. De aner ikke hva sannhet er. Sannhet er kjærlighet til Jesus Kristus og hans udiskutable og hellige Ord.

Hans sanne ord fører til liv og Gudsfrykt. Sannhet er noe som er rett og ferdig, helt fullkomment og godt. Sannheten er enkel og forholde seg til. Sannheten er lett og huske. Sannheten setter mennesket i frihet. Når sannheten kommer på bordet løses konflikter. Sannheten gir glede i hjertet. Når sannheten har førsteprioritet blir ingen urettferdig behandlet. Sannheten er daglig livs nødvendig mat for sjel, sinn og kropp.

Sannheten er Guds ord åpenbart ved den Hellige Ånd, gitt konkret inn i enhver situasjon. Sannheten setter mennesker fri fra sykdom. Løgnen binder mennesker i en ondskapsfull og grusom plage, syndens lønn er total fordervelse og evig pine. Når mennesket blir frelst og kommer til sannhets erkjennelse, - blir mennesket kvitt sin verste plage, - synden. Satan mister sin makt. Når mennesket distanserer seg til Gud, tror de løgnen. Når mennesket åpner for Gud, gir de sannheten plass i sitt hjerte, blir frelst og får et herlig liv i samfunn med Gud.

(Les 2 Timoteus kap. 2 og 3. Les 2 Tessalonikerbrevet kap.2 og salme 15. Avslutt med Johannes evangeliet kap. 14 vers 6.)

Hovedgrunn for å bli bevart;

Nå håper jeg du har tatt deg tid til å lese det jeg har skrevet og det jeg har anbefalt deg og lese i tillegg. I andre Tessalonikerne kap. 2 ser vi at forutsetningen for å bli bevart som kristen er kjærlighet til sannheten. Kjærlighet til sannheten er i første omgang kjærlighet til Jesus Kristus som er sannheten i egen person.

Dersom du eller jeg får et liberalt eller dårlig forhold til sannhet, - om sannhetsbegrepet ikke lenger er det mest sentrale i våre liv, har vi forkastet Kristus. Guds Ånds oppgave er å forherlige Kristus i våre liv. Å forherlige Kristus vil si å forherlige sannheten i våre liv. Et menneske som ikke holder seg til sannheten, - dømmer seg faktisk selv til døden. Det står at enhver urettferdighet er synd og syndens lønn er døden. Derfor skal ikke vi være opptatt av å dømme andre mennesker. Vi skal være opptatt av å være sannheten tro i kjærlighet.

Holde sannhets Ord høyt i ære, holde prøve med oss selv, dømme oss selv om vi er i sannheten. Sannheten har alltid vært et meget sentralt og brennbart begrep. Dersom mennesket ikke vet hva sannhet er, vet de heller ikke hvem Gud er.

Hver eneste gang du taler sant, stiller deg på siden til den som taler sant eller understreker sannheten, - stiller du deg på Guds side. Den Hellige Ånds oppgave er å tale sannhets ord til ditt hjerte. Om du tar imot det, ydmyker deg under det og går den veien som Herren vil, da skal du bli bevart i frelsen i Jesus Kristus.

Relaterte linker: http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/

Ingen kommentarer: