søndag 26. januar 2014

Nr. 753: Artikkel til deg som ønsker å leve 100 % for Herren og møter motstand, hykleri, baktalelse, stenge dører og løftebrudd av andre troende, spesielt lederskapet!

Nr. 753:

Artikkel til deg som ønsker å leve 100 % for Herren og møter motstand, hykleri, baktalelse, stenge dører og løftebrudd av andre troende, spesielt lederskapet!

Jeg skriver ikke bare imot og for ting, men også til mennesker. Nå blir jeg 50 år dette år, og det kommer en generasjon etter meg som skal tjene Herren og gå Guds vei som jeg har gjort siden jeg ble frelst og født på nytt som 16 åring. Jeg prøver å stålsette, forberede og gi instrukser til de som kommer – etter meg. På mange måter de som gikk foran meg, deres liv og eksempel har til dels virket imot hensikten da deres vei var så annerledes enn min. dette vil jeg prøve å ta opp i denne artikkelen og belyse en del ting med dette. Bilde fra filmen Trading Places eller som på Norsk Rollebytte med skuespillerne Eddie Murphy og Dan Aykroydhttps://www.youtube.com/watch?v=ZjDbJQKDXCY

De som gikk foran oss pionerene og grunnleggerne av de forskjellige vekkelsesbevegelser hadde stor fremgang og annerkjennelse fordi de levde for Gud og gikk Ordets vei.

I dag er mye av dette snudd på hode. De som har fremgang og får annerkjennelse og mennesker som tilslutter seg deres virksomhet er haltende, lunkne og ubibelske i sin forkynnelse og praksis i det store og det hele. Det har skjedd et rollebytte, en forandring. Akkurat som det skjedde i filmen Rollebytte. Her fra Wikipedia om filmen: Handlingen som foregår er følgende: De steinrike brødrene Duke har Wall Street som arbeidsplass og inngår en dag et veddemål om hva som er viktigst av arv og miljø. For å avklare saken sørger de for at Louis Winthorpe III, juniorsjefen (Aykroyd) i Duke & Duke, blir kriminalisert og plasserer den svarte bomsen, Billy Ray Valentine (Eddie Murphy), i sjefsstolen. Billy får Louis' leilighet med butler og det hele, Louis havner på gata hvor han etterhvert blir tatt vare på at gatepiken Ophelia (Curtis) (sitat slutt).

Jeg har sett denne filmen, og den har et viktig poeng som Guds ord taler også om.

Fork 10:6 Dårskapen sitter i høie stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt.

I denne filmen så blir den rike plassert som uteligger og bomsen som sjef. Dessverre så er dette min erfaring at slik foregår dette mye i Guds menighet, men her er det en virkelighet og ikke en film.

Vil du leve for Herren 100 % og følge Guds ord nøye? Regn med å bli motarbeidet på alle hold av de kristne og stå nesten alene! Hvis ikke, så er jeg redd du vil feil regne, og det kraftig.

Jeg vil bare at du skal stålsette deg og regne med fakta. Og hva er løsningen, eller en del av løsningen? Det tror jeg er å «finne» Guds vilje med sitt liv og tjeneste. Det er ikke den som har den «største» tjenesten som har den viktigste og «rette» tjenesten i Guds menighet som regel. Men den som forkynner og lever rett, selv.

Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Det handler om å fullføre sin egen tjeneste, oppgave og de muligheter som en har, selv når en blir motarbeidet, spent føttene under og baktalt.

2 Tim 4:5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 4. 17 Si til Arkippus: Pass på den tjenesten du har fått for Herren, så du fullfører den. Det ser ut som Arkippus har etterfulgt Epafras som menighetens Forstander?! Han fikk den oppfordringen av Paulus å fullføre tjenesten. Det kan være de som ville ha Epafras tilbake. Men det var nok ikke Guds vilje. Vekkelsesmøter skal bli avløst av bibeltimer og menighetens medlemmer på bli studenter i Guds ord. Da er det en rett åndelig utvikling.

Jeg har lært av hva jeg har gått igjennom, og det er aldri å regne med mennesker, men kun med Gud og følge det som bor i ens eget hjerte og sinn. Dessverre så er de aller fleste kristne så innsauset, forført, dullet og dalet med at de vet egentlig ikke hva det dreier seg om. Men å prøve å forklare dem dette er som regel håpløst og sløsing av ens egne krefter og tid. Vil nevne fem ting som er viktig for å kunne tjene Herren på tross av det frafallet som er i tiden.

1.) Ta vare på deg selv og ditt eget åndsliv.

Det går an å bli så opptatt med alle andre, både på den ene og andre måten. Men du er den viktigste personen for å ta vare på deg selv. Og ikke regn med andres uforbeholdne støtte hvis du går Guds vei, dessverre. Men regn med Herrens støtte og de som han sender i din vei. Og dessverre, de aller fleste evner ikke i dag å lytte til Herrens tale. Derfor må du prioritere også deg selv, ikke bare den oppgave og tjeneste du har for Gud for å nå alle andre. Hvis du ikke tar vare på deg selv og ditt eget åndsliv, da vil du selvfølgelig ikke ha noe å gi og formidle til noen.

2.) Ta vare på de mennesker som du er satt i sammen med, det er vittigere enn å forandre alle andre.

Alle har vi noen vi står i relasjon til, om det være seg ektefelle, familie, arbeidskollegaer, i menigheten eller hvor det nå enn er. De menneskene er vi satt til å verne, beskytte, gi kjærlighet og motta deres kjærlighet og omtanke. Vi har alle noen, og skulle vi ikke ha noen. Så kan vi forberede og be om å få en eller flere. jeg er sikker på at Gud vil alltid lede deg i sammen med en eller flere. og de menneskene skal en være en velsignelse for og til.

3.) Skaff deg gjerne en sivil jobb, enn å prøv å bli en heltidsforkynner som kristen folket ikke vil ha.

Jeg satset 110 % på å bli heltidsforkynner i ungdommen, men det gikk ikke. Jeg er veldig, veldig glad i dag at jeg satte med på skolebenken igjen, tok litt utdannelse og gjorde deg jeg kunne for å komme tilbake til samfunnet, da jeg ble forkastet som forkynner av pinsebevegelsen her i Norge. Å sette seg ned å sture og furte, og til slutt bli bitter og bli en taper. Det er jeg så utrolig glad at jeg ikke gjorde. Dette vil jeg virkelig råde alle til, følg ditt kall og dine «drømmer». Går det ikke, så la livet gå videre og finn andre muligheter til både å tjene Herren og overleve eller å leve som et menneske. For meg var det å forsørge familien og ta utdannelse og få meg jobb av en himmelsk og overmåte stor velsignelse, lykke og alt som er godt. Det er klart at det var et nederlag, først. Men jeg er glad for at mitt og et nederlag vendte jeg, ikke Gud, til seier. Det er hva vi selv gjør ut av våre prøvelser til som er avgjørende om det blir en velsignelse eller forbannelse.

Sal 84:7 Når de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse.

Hvem er de som gjør den til en kildevang når en går gjennom tåredalen? Det er en selv – meg og deg det! Åge Samuelsen synger i en av sine sanger at Gud gjør den til en kildevang, men det lærer ikke skriften. Det er vi som gjør det, ved å bestemme om tåredalen skal være en forbannelse eller kildevang. Jeg er glad at jeg valgte det siste, Hallelujah! Det kan også du gjøre kjære venn Amen!

4.) Finn deg et virkeområde, som er for deg der du får ut dine tanker, meninger og synspunkter.

At Gud har gitt deg og meg noe er jeg sikker på, det er derfor vi møter motstand, forakt og utestengelse som Jesus og alle Guds menn og kvinner har erfart i en større eller mindre utstrekning og grad. Men det er så viktig, sunt og bra å få kanalisert og komme inn i en tjeneste, oppgave og hensikt der en får formidlet og forkynt de sannheter og det som Gud har vist en og lagt en på hjerte.

5.) Be og søk Gud, gi aldri opp. Det vil alltid i det lange løp lønne seg å gå Ordet vei fremfor alle andre veier.

Utestengelse, forkastelse, baktalelse og alt dritt av andre troende spesielt er bare en stor velsignelse, mulighet og døråpner for noe helt annet og bedre, for Gud.

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 3. 7 Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia:

Dette sier Den Hellige og Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner, så ingen kan stenge, og stenger, så ingen kan åpne: Filadelfia heter i dag Alashehir. Den er en av syv byer som du finner i dagens Lilleasia eller Tyrkia. Den ble grunnlagt ca 150 f.Kr. av Attalos II, kongen i Pergamon. Navnet Filadelfia betyr "broderkjærlighet". Navnet har den sannsynligvis fått etter sin grunnlegger, som også kalles "Filadelfos" (han med broderkjærligheten), på grunn av sin lojalitet til broren, kong Emenes II av Lydia. Byen er en slags grenseby, plassert i skjæringspunktet mellom andre byer. Ble også kalt "Porten til Østen" eller "Lille Aten". Igjen presenterer Jesus seg. Nå som den sannferdige og som den som løser og stenger. Ingen over seg, bortsett fra Faderen. Ingen ved siden av seg. Matt. 28. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

8 Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og likevel har du holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Her møter vi en mønstermenighet som følger Jesus og Guds ord. Om en har liten kraft i seg selv og verdens resurser er overveldende er det de Herren står ved. Hvilket herlig ord; jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge. Evangeliet skal de få kraft og mulighet til å forkynne som om de ”eide” alt. 1. Kor. 3. 21 Derfor må ingen rose seg av å være tilhenger av noe menneske. For alt hører dere til, 22 enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, verden, liv eller død, det som nå er eller det som kommer – alt er deres. 23 Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

9 Se, jeg skal la noen komme fra Satans synagoge, av dem som lyver og sier de er jøder og ikke er det. De skal komme og kaste seg ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Igjen skal de bli utfordret på de med falske læresetninger og som selv er avveket i sitt trosliv. Men menigheten skulle forbli tro fordi Herren var med og han gir både visdom og kraft. Lyset er sterke enn mørket og sannheten sterkere enn løgn!

10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Her skulle det komme en forestående trengsel som menigheten skulle bli skånet i fra. Slik som menigheten også skal bli bevart fra den store trengsel. Herren elsker sin menighet og vil skåne den for den kommende trengsel når de tar vare på hans ord og blir i Kristus. Salme 32. 7 Hos deg kan jeg skjule meg, du bevarer meg fra trengsel og lar frelsesjubel lyde omkring meg.

11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar fra deg din krone! Jesus kommer snart. Nøyaktig time vet vi ikke men at det nærmer seg er sikker. Menigheten her fikk forsikring av Herren selv at han kom snart og de skulle holde fast på det de hadde, så ingen tok fra dem kronen.

12 Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en søyle i min Guds tempel, og aldri mer skal han forlate det. Jeg vil skrive min Guds navn på ham sammen med navnet på min Guds by – det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra Gud – og også mitt eget nye navn. Menigheten trenger søyler, som er trofaste og ofrer alt for Jesus og menigheten. Ved disse personene går Guds verk og Guds menighet videre og overlever fra generasjon til generasjon. Vi møter det nye Jerusalem mye mer omfattende beskrevet i kap. 21-22.

13 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Her må en kunne si at menigheten hadde virkelig hørt. Men oppfordringen er allikevel å høre, lære og adlyde livet ut! (sitat slutt).

Mitt opp i det hele har jeg prøvd, ønsket og lykkes med å være en Filadelfia kristen, noe jeg ber Gud om hver dag å fortsette å være. En som tar vare på Guds ord, fornekter ikke hans navn og som har en åpen dør satt foran meg, Hallelujah. Dette tilbudet er for alle – troende – selv i dag når dette skrives i januar 2014!

Sluttkommentar:

Vil også si en ting, det er at en aldri må forakte det som ser så lite og ringe ut. Guds verk har alltid begynt i det lille og ringe.

Sak 4:10 For hvem vil forakte den ringe begynnelses dag? Med glede ser de syv øine blyloddet i Serubabels hånd, disse Herrens øine som farer omkring over hele jorden.

Gi aldri opp, bli ikke lei, og går ting godt? Alt er Guds nåde!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/09/nr-684-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-656-gjengiftetde-forkynnere-er-et.html http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-506-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-590-yvind-kleiveland-ble-skilt.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-583-evangelist-benny-hinn-gift-pa.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-155-hvorfor-angriper-du-herrens.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-2_6535.html http://janchristensen.net/

Ingen kommentarer: