tirsdag 23. oktober 2012

Nr. 493: Det er av essensiell og av helt konkrete grunner at jeg advarer imot personer og forkynnere som Apostel Jan Åge Torp, Pastor Jan Hanvold, Evangelist Emanuel Minos og andre!

Nr. 493:
Det er av essensiell og av helt konkrete grunner at jeg advarer imot personer og forkynnere som Apostel Jan Åge Torp, Pastor Jan Hanvold, Evangelist Emanuel Minos og andre!

Inger Hanvold som har giftet seg med «Pastor» og TV-grunder Jan Hanvold er med å åpne opp for demonsikt aktivitet i Guds menighet da de driver hor med å være ulovlig gift etter hva Guds ord lærer. De er begge delaktig i synd, og de begge driver hor lærer skriften.Kristendommen er Kristus – ikke bare til frelse, men at han vinner skikkelse i oss i alle deler og i alle hjertekamre!

Her fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 4. 19 Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere! Om det er slik at vi ikke kan forandre vårt hjerte gjennom ytre gjerninger, hva skal isåfall forandre det? Og er det slik at det kun er Gud som forandrer våre hjerter og kun Gud som kan virke helliggjørelsen i oss så kan vel ikke det gjøre annet med oss enn sønderknuse våre hjerter over vår egen miserable tilstand og vår egen hjelpeløshet i å forandre det!? Det burde skape i oss et inderlig rop til Gud om å endre vårt hjerte! Et rop om å ransake oss og vise oss Kristus i våre liv slik at han kan vinne skikkelse i oss. Salme 139:23,24: “Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. 24 Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei.” Så når Gud har hørt vår bønn, virket helliggjørelse i oss og Kristus igjen lyser i våre hjerter; Har vi da oppnådd å bli mer perfekt i oss selv og mer i henhold til Guds standard? NEI! Vi har derimot innsett at vi IKKE kan vinne hellighet gjennom våre ytre forandringer men kun gjennom at Kristus ved troen får vinne skikkelse i oss, noe som ØKER avhengigheten av Gud. Dvs. at vi sitter igjen med mindre av oss selv og mer av Kristus Jesus! Vi innser mer og mer at livets kilde er i ham. Vi sitter igjen som mye friere og gladere mennesker enn da vi forsøkte å rette på livet selv. Bonden vet at årsaken til at eplene mangler på epletreet er mangel på jordsmonn og næring. Slik er det med oss også; når vi lever et liv nært Gud i tro og omvendelse og skjønner vår avhengighet av ham – da bærer treet frukt av seg selv. Om vi ser all slags elendighet i oss selv og vår forventning er at Gud skal forandre dette i oss selv så blir vi skuffet. Gud forandrer ikke mennesket på den måten. Mennesket blir forandret når det ser at dets liv ER Kristus – fokusen på selvet og egoet forsvinner og Kristus vinner skikkelse. Helliggjørelse ender alltid opp med mer Kristus og ikke med mer av oss selv! Resultatet av Guds verk i oss er at vi graver oss mindre ned i vår egen elendighet og innser at vårt liv er i Kristus og at han er vår helliggjørelse! Gal 5:16 “: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod.”. Så om konklusjonen er at det overhodet ikke går, så har man altså Bibelen i mot seg Evangeliet er genialt, det er håp for ALLE enten man er svak eller sterk som person får bare Gud tak i en så stiller man mer enn likt. 20 Jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne finne den rette tonen overfor dere. Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre med dere. Paulus hadde sett den herlige utviklingen både med seg selv og sine brøder av kjødet jødene. Men nå ville mange av dem både holde Moseloven, omskjære andre men samtidig tror på Jesus. Når Paulus skriver Hebreerbrevet 7-8 år senere så ser vi noe av det samme, men da mye dypere. Da ville de forlate Jesus helt og gå tilbake også til ofringen og sermoniloven i GT.

1 Kor. 1. 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud. 30 Men av ham er i I Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Da David Wilkerson begynte sitt arbeid i New York møtte han gjenglederen, Nicky Cruz. Han ble truet på livet av han hvis han ikke fjernet seg, noe Wilkerson svarte at da ville hver bit av han rope til han at Jesus døde for han og elsket han.

Hva er kristendom? Og hva er ikke kristendom?

Det hele dreier seg om to forskjellige riker, to forskjellige lover, to forskjellige liv, to forskjellige mennesker, to forskjellige utganger på livet. To. to og to ……… Hvilket rike tilhører du? Det ser en på hvilken natur som virker i deg, hvilket sett av lover en lever etter etc. Da må vi forstå at å skrive det som jeg gjør, er å angripe alt som tilhører Satan og hans rike. Og forsvare det som tilhører og er fra Gud og tilhører hans rike.

Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 12 Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Vi har fått del i en arv som verdens barn ikke har. De sloss om smulene mens vi sitter med den rikes bord som er vår Fars (Lukas 15). Det er ikke enda åpenbart fullt ut, men i Ånden ser vi det og handler og lever deretter. På vandringen takker vi da vi har fått en slik stor nåde, å være i lyset. I lyset ser vi helt andre ting og erfarer helt andre ting enn de som lever og vandrer i mørke. 13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. En gang var også vi mørkets barn og levde som de. Vi visste ikke bedre, i hvert fall de fleste av oss. Men nå er vi blitt utfridd, og det har skjedd en kolossal omveltning, vi er nå plassert i Guds Sønns elskede rike. Det som preger det riket et motsatsen til det rike vi var i før. Før mørke, nå lys. Før hat, nå kjærlighet. Før løssluppenhet, nå ansvar med å følge Jesus og Guds ord. Før alt tillatt, nå lever vi under Guds vilje og bundet til Kristus og Guds ord. Alt er blitt nytt, derfor må vi leve deretter eller så vil det bli verre stilt med oss enn de som aldri har erfart dette. 14 I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Vi er kjøpt fri ved hans dyre blod. Det vi nyter og skal ha glede av i evigheters evigheter er ikke lettkjøpt fra Guds side. Han gav avkall på sin egen sønn og lot han dø i vårt sted. Tilgivelsen for våre synder er så dyp at Gud kommer dem aldri mer i hu og alt av syndens virkninger har han satt i gang en helbredelses- prosess for, noe som bibelen kaller for vår helliggjørelse.

Jeg angriper alt og alle som tilhører Satan, men spesielt de som gir seg ut fra å være fra Gud men som er Satans representanter!

Jeg har prøvd og fremstille den sanne virkeligheten! Som sagt, Jesus taler om at på fruktene skal treet kjennes! Da er det ikke vanskelig – hvis du og jeg vil – se hvem som tilhører hvem. Det er klare kjennetegn på de som tilhører Gud – og de som tilhører Satan. Her er det ikke for vanskelig for alle og enhver å vite det!

Hanvold, Torp og Co. tilhører ikke Gud, men Satan sier skriften!

Hvis en lever og vandre i synd, selv om en bekjenner Jesu navn. Hvem tilhøre enn da? Svaret gir seg selv, derfor de som angriper og forsvarer Hanvold, Torp og likesinnede. De forsvarer egentlig Satan og hans ambassadører! At de tørr, og vill!

Skriften taler om at vi ikke kan ri to hester samtidig, men vi tjener enten Gud eller Satan!

Da disse overnevnte personer og likesinnede lever og vandre i mørke, da har de ikke rett og adgang til Guds menighet. Og langt mindre en talerstol, åpne opp for slike er å åpne opp for ulver i fåreklær lærer skriften.

Alle områder i vårt liv skal tåle lyse

Matt 6:23 Men er ditt øie sykt, da blir hele ditt legeme mørkt. Er altså lyset i dig mørke, hvor stort blir da mørket!

Mange har en forståelse av at det går an å tjene Gud og Satan – nesten samtidig. Men dette lærer ikke skriften. Jeg har forståelse for at ikke alle ting i Guds ord er like klart for alle. Men vi kan ikke tillatte de som lever i synd som dermed tilhører mørke – å få fritt leide i Guds menighet og nærmest ubegrenset innflytelse og t.o.m. blir forsvart og sett på som kristne brødre og søstre. Hvor bedratt og forført kan en bli må jeg virkelig spørre meg selv!

Jeg vet mye mer enn det jeg skriver og forkynner imot!

Ordspr 20:27 Menneskets ånd er en Herrens lampe; den ransaker alle lønnkammerne i hans indre.

Jeg kan veldig ofte vite «alt» om et menneske under Åndens innflytelse og den åpenbaringen Gud gir meg. Men da en må henge noen «gnager» for at andre skal forstå og våkne opp. Da må en nevne konkrete ting eller så blir en selvfølgelig holdt for å være en som sprer rykter og en som anklager andre uten grunn. Derfor har jeg blant annet nevnt dette med skilsmisse og gjengifte og til dels ubibelsk lære. Våkner enn ikke opp med slike konkrete ting, hva da? Da våkner enn ikke opp for det som en kan kjenne i sitt hjerte og sinn ved Åpenbaring i fra Gud.

Jeg har vist om alle disse personene før de ble skilt at de var korrupte og forførerere!

Jeg har f.eks. advart imot Pastor Jan Åge Torp og Pastor Jan Hanvold lenge før de ble både skilt og gjengiftet. Men ved deres skilsmisser og senere påfølgende nye ekteskap. Da han jeg også mer konkrete «bevis» og kunne nevne konkret at de levde i hor! Men de var lenge før det forført og var forførere! Derfor er det slik for meg, at jeg kjenner i min Ånd og i mitt hjerte veldig ofte hvilken person jeg har å gjøre med. Og jeg reagerer deretter, men så vil alltid videre vei i livet vise hvem den personen var. Derfor er noe av det jeg advarer imot, for å hjelpe andre at jeg nevner konkrete ting. Jeg har vist det lenge før de gjorde det ene eller det andre. Kan nevne to konkrete eksempler med Torp og Hanvold til slutt. Derfor er jeg egentlig ikke imot bare at de lever i dag i hor, men deres hjerte og liv har aldri vært renset i Jesu dyrebare blod på rette måten. Hadde det vært det, så hadde de aldri levd og vært på den måten de er.

Den falske Apostel Jan Åge Torp

Lenge før jeg hadde med Jan Åge Trop å gjøre skjønte jeg at den mannen var på ville veier. Om Emanuel Minos og andre profeterte over ham både det ene og det andre. Alt som jeg har erfart med ham i ettertid, selv da han tok kontakt med meg. Alt kjente jeg til ved å lytte til Herren i mitt indre menneske og ved Åndens åpenbarelse. Da han f.eks. plutselig og helt uventet fjernet alle artiklene om meg, alt viste jeg på forhånd og hadde derfor tatt vare på alt som jeg ønsket å ha, jeg viste hva han kom til å gjøre, på forhånd! Og vi hadde en avtale som Trop hadde sagt til meg selv, at vi ikke skulle skrive og gjøre noe på bloggene uten først å ha sagt det til hverandre. For en løgner, manipulator og mega kjeltring han er, dette viste jeg på forhånd før han begynte å opptre som den han egentlig er!

Den falske profeten Jan Hanvold

Egentlig å avsløre Jan Hanvold har vært veldig enkelt. Han er så til de grader ute å kjøre. Jeg ble litt kjent med ham og hans virksomhet og forkynnelse bl.a. da han var i Bergen i Filadelfia og da han drev på i Drøbak med bibelskole etc. Da var han gift med kone nr. 1. nå er han gift med kone nr. 3. Men han har vært like korrupt og forført alltid. Derfor er egentlig dette med hans mange ekteskap, for å vise andre. Og for å få andre til å våkne opp fra sin åndelige søvn. Hanvold har hatt en meget spesiell oppvekst, bl.a. så bodde han rett ved siden av de som trykte hardporno. Og de bladene var hans lesing på skolen og under oppveksten som har gjort ham til et «sex-dyr». Og senere ble han narkoman med et utflippa liv. Gjennom dette livet så trivdes demonene med ham og de har nok i mengdevis satt seg i ham. På den måten har han alltid vært under mørkets innflytelse og herredømme. Derfor smitter han alle andre med dette som kommer i kontakt med ham. Og det er med hensikt og kjærlighet jeg advarer imot han og likesinnede. Da jeg vet at de er mennesker som ikke tilhører Gud og Guds rike. Men Satan og hans rike!

De som gifter seg med en fraskilt tar del i deres synd og driver da hor med den som er fraskilt!Da Inger Hanvold, Torps «nye» kone Aina og alle andre som gifter seg med en som er fraskilt som en kristen og som Pastor. Da åpner de opp for demonisk aktivitet i sitt liv og driver hor, eller rettere sagt lever i hor. De blir som Dalila som forførte Herrens tjener og profeten Samson til synd. Jesabels ånd har de og forfører Herrens vitne til synd, de blir delaktig i deres synd, brød og dom. Så sant at de ikke omvender seg før det er for sent, muligheten til frelse og omvendelse er i dag, i morgen kan det være for sent kjære venn!

Sluttkommentar: Folk må forstå at jeg kan ikke legge ut alt hva som bor i mitt hjerte. Men jeg prøver å legge ut på bloggen, på hjemmesiden og når jeg forkynner konkrete ting. Men det er ikke dermed sagt at jeg ikke vet mer og har vist mange ting på forhånd. Alt dette tror jeg enhver troende kan bli opplyst om bare en søker Gud Herren på rette måten og med et lydhørt hjerte for ham. Gud gjør ikke forskjell på noen, men det er selvfølgelig noen som er hans profeter. de åpenbarer han først alle ting til, men Gud vil åpenbare alt for alle som tilhørere ham. Men da må du og jeg gjøre som Abraham gjorde. Ta et skritt nærmere ham, ikke lengre i fra. Og når en får åpenbaring og meddelelse hos Gud. Ta vare på det og la det bli en del av sitt liv om det t.o.m. går helt på akkord med hva andre tror og mener. Gud Herren har alltid rett, du må bare la deg selv alltid bli var for dette og stole på de åpenbaringene du har fått. På den måten vokser du videre i ditt kristenliv og du vil alltid være på Herrens vei med ditt liv!

1 Mosebok 18. 23 Og Abraham trådte nærmere og sa: Vil du da rykke den rettferdige bort sammen med den ugudelige?

Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

Det å få åpenbaringer er for alle troende, bare de trer Gud et eller noen flere skritt nærmere Herren i bønn, innvielse og bibellesning! Den profetisk salvelse har vi alle som troende, men noen har den i sterkere grad. Og den profetiske tjeneste som jeg har, er selvfølgelig ikke for alle. Men Gud har i dag også sine profeter i Guds menighet, om de ikke alltid er anerkjent – så er de der Hallelujah Amen!

Relaterte linker: 
://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-325-galskapen-pa-visjon-norge-som.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-395-pastorer-og-forkynnere-som-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-155-hvorfor-angriper-du-herrens.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-345-inger-hanvold-snakker-med-to.html

Ingen kommentarer: