torsdag 11. juni 2015

Nr. 1149: Hold dere til de «lave» eller de ydmyke!Nr. 1149:

Hold dere til de «lave» eller de ydmyke!

Hele bibelen, spesielt det nye testamente er full av feil, mangler og den detalj rikdommen som finnes i Guds ord er i mange vers, skriftavsnitt og gjennom hele det nye testamente borte og byttet ut.

Bibelen er dessverre veldig feil oversatt i mange henseende. Men Guds ord kan vi «forbedre» ved at det stadigvek kommer nye oversettelse som bl.a. Arne Jordly sin:
Rom. 12. 16 Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke.

Dette verset er også som så mange andre vers ikke korrekt oversatt.
Fra Norges beste oversettelse, Arne Jordly sin oversettelse som er korrekt:
Rom. 12. 16: hold dere sammen med de lavtstående.

Det ordet som er brukt her er ikke som det står i den norske feilaktige bibeloversettelsen. Men et ord som vi finner i bibelen som oversatt med fra engelsk: to men of low estate. Mennesker med lav eiendom eller eier lite.

Og legg merke til at det taler om mennesker, ikke omstendigheter.

Men det kan også oversettes med: unto the humble. De ydmyke.

Med andre ord det sikter til mennesker som er ydmyke og som er laver stilt her i denne verden. Dette stemmer også med andre ord i bibelen at vi som troende skal heller trakte å være i sammen med mennesker som er ydmyke og som ikke nødvendigvis er høyt på strå i denne verden.

Her er synonyme vers og avsnitt i Guds ord:
Salme 16. 3 idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst.

Vi skal ha vår lyst i de hellige kristne, ikke de som er likt og anset!

Lukas 14. 13 Men når du gjør gjestebud, da be fattige, vanføre, halte, blinde! 14 så er du salig; for de har ikke noget å gi dig igjen, men du skal få det igjen i de rettferdiges opstandelse.

Vi skal med andre ord innby mennesker til selskap og bibelgruppe de som gjerne ikke kan gi gjengjeld og som har lite og ingenting i denne verden, men vil tro på Jesus og Gud.

Sluttkommentar:
Hvordan skal da Rom. 12. 16 egentlig stå?

Her kommer mitt frie forslag: Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til de som er under middels i denne verden og som er ydmyke, vær ikke vise i egne øyne.

Her er mer korrekt ut i fra grunnteksten: Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere til de som er ydmyke, vær ikke vise i egne øyne.

Da med «min» oversettelse passer det også i sammen med resten av bibelen. Her er et eksempel:
1 Kor. 1. 26 For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud.


Ingen kommentarer: