torsdag 15. desember 2016

Nr. 1788: Julen eller desembermåned er den måned og tiden i året som det blir spilt flest kristne sanger og flest får høre forkynnelse av Guds ord!

Nr. 1788:
Julen eller desembermåned er den måned og tiden i året som det blir spilt flest kristne sanger og flest får høre forkynnelse av Guds ord!

Det er ikke noen annen kanal som de spiller så mye god julemusikk der evangeliet kommer ut som gjennom P7 Klem Jul. Se Faksmile av deres internettside:Jeg har et blandet forhold til jul og julefeiringen.

Men ser en det positive med julen, desembermåned og julefeiring.

Så er det mye godt. Ikke minst at julen eller desembermåned er den måned og tiden i året som det blir spilt flest kristne sanger og flest får høre forkynnelse av Guds ord!

F.eks. så har P4 en egen julekanal, P7 Klem Jul der en spiller non stopp julemusikk der bibelens budskap at Jesus ble sendt fra himmelen til vår jord, blir sunget om og om igjen. Da av mange og forskjellige artister.

Ellers i året, når skjer dette? Aldri!

Det er i desember mnd. i forbindelse med julefeiringen at mange muslimer og andre, kanskje eneste gang i året de får høre Guds ord lest opp fra bibelen gjennom juleevangeliet og avslutningen som er lagt opp til å komme i Guds ors eller kirken for være med på «julegudstjeneste»!

Finnes det ikke mye negativt med julen? Jo, men allikvel. Hvis vi fjerner Julen, så fjerner vi noe vesentlig.
Når en går i arbeidslivet, så er en veldig glad også for å få litt fri for å kunne være i sammen med familien og ta seg litt tid til Guds ord og annet som en ellers ikke får tid til!

Går en inn på et kjøpesenter, på buss eller hvor det er. Så dukker det fort opp julens budskap, noe som det ellers ikke gjør i året.

Jo, la oss være glade for de kristne høytider vi har, selv om det ikke er alt der som vi kan gå gode for!

Sluttkommentar:

Vi må skille mellom hva Guds ord virkelig sier. Og at denne verdens mennesker i desember måned blir så «religiøse» at selv bibelens budskap blir tålt!

Men vi ser at de Antikristelige krefter vil fjerne alt dette med sosialistene og Human-Etisk Forbund i spissen. Når disse Antikristelige krefter er så ivrige på dette, så vil det være dumt av oss kristne å være med i det hylekoret!

Ingen kommentarer: