søndag 18. desember 2016

Nr. 1789: Dette skal du vite, at i de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre!

Nr. 1789:
Dette skal du vite, at i de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre!

Noe av det aller vanskeligste, ved å leve som en sann troende i endetiden. Det er det utbredte hykleri blant de troende.  Dette sier skriften:
«som elsker nytelser mer enn de elsker Gud, idet de har en ytre form for gudhengivenhet, men viser seg falske når det gjelder dens kraft; og fra disse skal du vende deg bort.»
 
De bekjenner Jesu navn, men lever et liv som ikke er han verdig.
Bilde av Robert Ekh som har profilert seg i familiespørsmål og skrevet to bøker om emnet. Men hva gjør han selv om han har 7 barn og skal være godt gift? Skiller seg så fort han kan, og lever med ny kone og det er dette hykleri som er så utbredt. Som gjør at det å leve som en sann kristen blant de troende, er svært, svært vanskelige nå i endetiden.
«Dette skal du vite, at i de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre.»
I februar 2015 framkom att Ekh haft en flerårig utomäktenskaplig relation, vilket fick som konsekvens att han lämnade församlingen och fråntogs sitt pastorsämbete. Livets Ords pastorer, Robert Ekh, har forlatt sin kone og flyttet til Thailand med en annen kvinne.

7 Barns far, gift og Pastor. Forlater alt dette til fordel for ei ny yngre dame, vi kjenner mønsteret fra andre. Er nå bosatt i Thailand med pensjon fra Livets Ord i Uppsala, Sverige.
Fra Jehovas vitner sin bibel.

2. Tim. 3. 1. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre. 2 For menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, selvgode, hovmodige, spottere, ulydige mot foreldre, utakknemlige, illojale, 3 uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, baktalere, uten selvkontroll, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, forrædere, egensindige, oppblåst av stolthet, slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud, 5 idet de har en ytre form for gudhengivenhet, men viser seg falske når det gjelder dens kraft; og fra disse skal du vende deg bort. 6 For fra disse kommer de menn som på en slu måte skaffer seg innpass i husstandene og tar til fange svake kvinner som er nedlesset av synder, og som ledes av forskjellige slags begjær, 7 som alltid lærer og likevel aldri er i stand til å komme til nøyaktig kunnskap om sannheten.
8 Og på samme måte som Jạnnes og Jạmbres stod Moses imot, slik står også disse til stadighet sannheten imot, mennesker som er fullstendig fordervet i sinnet, forkastet hva troen angår. 9 Men de vil ikke ha noen ytterligere framgang, for deres vanvidd vil bli meget tydelig for alle, slik som vanviddet til disse to mennene ble.

Vers 1:
Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre.

Grunnteksten:
Men jeg vil at du skal innse at de dagene vil være til dels ekstra vanskelige, ja spesielle!

1930 overs: Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.

1978: Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.

2011: Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.

Samlet sett forteller det oss, at i den siste tiden.
Rett for Jesus kommer igjen for å hente bruden og opprette sitt fredsrike.
Antikrist og den falske profet skal tre frem, skal det være til dels ekstra vanskelige, ja, spesielle tider.

Eller som Jehovas Vitner har oversatt 2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det være kritiske tider her, som vil være vanskelige å mestre.

Jeg tror vi lever i den tiden nå!

Apostelen Paulus ramser opp triade med dårlige egenskaper som vil være utbredt blant menneskene i endetiden. Jesus sier noenlunde det samme.

Matt. 24. 3 Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
     4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange.  6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.  7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.  8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.
     9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.

Hva er det som er ekstraordinært med dette?
Da kan vi nevne flere ting.

1.)  Denne «elendige» standarden vil gjennomtrenge alle samfunnslag, alle familier og alle vil kjenne seg berørt av dette.

2.)  Selv i kristne familier og blant troende, vil dette være gjenkjennbart. Derfor leser vi: «de elsker Gud, idet de har en ytre form for gudhengivenhet, men viser seg falske når det gjelder dens kraft; og fra disse skal du vende deg bort.»

3.)  Ingen, selv den mest hengivne troende vil kjenne seg berørt av dette! Hvor mye mer da ikke den ugudelige og synderen?

Med andre ord, vi står overfor utfordringer, vanskeligheter og forhold som ingen andre har erfart. Derfor er det om å gjøre, å være forberedt og «skolert» for de utfordringene og problemer som vi både har møtt og vil møte!

Sluttkommentar:

Det er kun i denne generasjonen som vi lever at de homosekuelle har egen bevegelse.
Narkomani og så mye annet, det er kun vår generasjon som opplever dette.
Vi kan også si at hiv og aids er også noe helt nytt. At en ved selvvalgt seksuelle nyttelser får disse sykdommene.
Skilsmisse og gjengifte epidemien er også noe å ta med.
Så har en disse Antikristelige bevegelser som Human-Etisk Forbund og andre.

Men det aller værste, er at synd og umoral utbrer seg blant de troende, der gjengifte blant forkynnere er den aller verste synd som er blitt allment akseptert, forsvart og oversett!

Er overbevist om, hadde Guds folk nektet forkynnere og andre med ledende stillinger å være gjengiftet. Så hadde vi som troende vært helt annerledes enn verdens barn. Vi hadde vært annerledes folket, og Guds folk.
Men hva er vi i dag?

Ja, vi er så et med denne verden at ingen klarer og evner å se forskjell.
Mange ganger er verdens barn langt bedre enn også, ikke bare moralsk. Men også etisk, det er dypt tragisk!

Men Herren bebuder om en tid da vi igjen skal bli annerledesfolket, jeg ser frem virkelig til den tiden!

Malakias 3. 18 Da skal dere igjen se forskjell
          på rettferdige og urettferdige,
          på dem som tjener Gud,
          og dem som ikke tjener ham.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-777-legg-merke-til-utgangen-av-deres.html

Ingen kommentarer: