onsdag 7. desember 2016

Nr. 1781: Pinsevekkkelsen, det værste – og det beste, som har hendt meg! Del 2

Nr. 1781:
Pinsevekkkelsen, det værste – og det beste, som har hendt meg! Del 2

Bilde av Forstander Lewi Pethrus som er slik jeg ser det, vel noe av den fineste av hva som kristendommen har frembragt av et godt og edelt mennesker, selv om han var pinsevenn og talte i tunger.


Jeg født og oppvokst langs kysten og det å leve langs kysten kan by på sine utfordringer.
Langs kysten og ute på havet er det mange ting en må ta hensyn til, hvis en vil oppleve havet og gleden ved havet. Bl.a. å være ute på havet må en orientere seg blant holmer og skjær. Når en er ute på havet, så kan det blåse fort opp og da gjelder det å enten komme til land eller beregne om farkosten en har er stor nok til å hamstre opp med bølgene som kommer.

Hva er det som gjør havet så spennende? Det er muligheten som havet byr på!

På tross av alle farer, så gir også havet en mulighet som kun finnes der.
På mange måter er det noe av det samme med den herlige pinsevekkkelsen som Pastor T. B. Barratt yndet å kalle den for.
For livet med Gud, der han gir av seg selv og sin Ånd. Det byr på muligheter som kun finnes der. Derfor er også pinsevekkkelsen også den vekkelsen som gjør det mulig å gå med Gud som de første kristne.

La meg gi noen eksempler på det beste.

Ikke minst så var det pinsevekkkelsen som brakte frem forkynnelsen om Åndens dåp og nådegaver, hva Gud kan og vil utrette gjennom den enkelte og sin menighet.

Det beste og det verste finnes innforbi den pinsekarismatiske bevegelse.

Det er en form for schizofreni, dobbelthet eller dualisme. Det mener jeg at pinsevenner og karismatikere er utrolig bibelske på enkelte punkter. Men like klart som de er bibelske på enkelte punkter, er de ubibelsk på andre punkter.

Dette er en form for schizofreni, dobbelthet eller dualisme som en sjelden finner så utbredt i andres sammenhenger.

Vet ikke om noen sammenhenger som kan være så «bibelske» på enkelte punkter, men så ubibelske på andre punkter.

La meg ta noen punkter. Da på det positive med den pinsekarismatiske bevegelse. Noe som Gud har virket og virker gjennom denne bevegelse.

1.)  Pinsevekkkelsen førte med seg en forkynnelse av et bibelskt menighetsliv, der forkynnelse av Åndens dåp og nådegaver ble fremholdt, praktisert og en mal.

2.)  Gjennom den herlige pinsevekkkelsen, så ble forkynnelse av helbredelse både erfart, tatt imot og åpnet opp for.

3.)  Gjennom pinsevekkkelsen ble den antisemittiske forkynnelse som var totalt rådene gjennom den lutherske og katolske kirka og forkynnelse de hadde. Ble de møtt av troende kristne som elsket og støttet Israel, og ikke minst at de skulle få landet tilbake.

4.)  Det er ingen vekkelse som har vært i nærheten av å støtte Israel, ikke minst da Israel ble sett på å være forkastet av Gud. Pinsevekkkelsen har løftet frem Israel som ingen annen vekkelsesbevegelse, der har de vært en ener. Selv om heldigvis mange andre har kommet etter!

5.)  Gjennom pinsevekkkelsen så ble det almene prestedømmet mye mer synlig.

6.)  Hva pinsevekkkelsen så er det ingen vekkelsesbevegelse som har frembragt så mye god og innflytelser sang og lovsang.

7.)  Pinsebevegelsen har vært nr. 1 å sende ut misjonerer og forkynne evangeliet til de unådde.

8.)  Pinsebevegelsen hadde sin største utbredelse egentlig blant de som ikke var akseptert.

Derfor har pinsevekkkelsen også løftet opp kvinner, de fattige, «taperne», rusbelagte og andre.

9.)  Pinsevekkkelsen giverglede er nr. 1. Mens lutheranerne, katolikkene og mange andre kristne var og er støttet av staten. Så har den herlige pinsevekkkelsen alltid vært båret frem av frivillige gaver, og alt annet har kommet som et pluss. Som motsatsen til andre.

10.)                 På tross av alt negativt med denne bevegelsen, så er det millioner som er blitt født på nytt og fått sine liv forvandlet og blitt mennesker som ikke lenge er på vei imot fortapelsen. Men på vei imot Himmelen!

Sluttkommentar:

Mye – eller store deler av den herlige pinsevekkkelsen som T. B. Barratt yndet å kalle den bevegelse han startet vil ende i Himmelen – det nye Jerusalem!

Det er ikke tvil om at det er mye rart innforbi den pinsekarismatiske bevegelse!

Det er nesten som Gud og Satan lever side om side. Inn, forbi pinsevekkkelsen – med det mener jeg at mennesker som tror på Åndens dåp og sier de taler i tunger.

Det er mennesker som er nesten som et med Satan, som Jan Aage Torp, Jan Hanvold, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Richard Roberts, Emanuel Minos, John Arnott, Kjell Haltorp, Aril Edvardsen og mange, mange andre.

Så har en motsatsen, mennesker som er helt med og for Gud.  Pastor T. B. Barratt, Oscar Halvorsen, Werner Skibstad, Erik Andersen Nordquelle, Maria Monsen, Dagmar Engstrøm og ikke minst Severin Larsen og mange, mange flere.

Tar med til slutt fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring som forteller dette jeg her har påpekt. At det er ikke slik innforbi Guds menighet eller en kristen bevegelse at alt er fra Gud, eller alt er fra Satan. Men innforbi den samme bevegelse, så er det som om Gud og Satan går hånd og hånd.

Fra minebibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse.

Nå vender vi tilbake til hva vi ellers finner i Guds ord av sannhet og lærdom.  Vi finner det samme i en Profet i GT som ofte blir sammenlignet med Johannes, profeten Daniel. 12. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå.
Verden er håpløst fortapt, men hvordan er det med de kristne? Går de videre og videre med Herren? Dessverre så viser det seg at alt for ofte blir en liggende etter på veien. Men for den som går med Herren skal vandringen bli herligere og herligere. Som troende så ligner vi mer og mer på Jesus ettersom vi vandrer med ham.

12 Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning.

Vi som mennesker vil få lønn som fortjent hos Herren. Det er viktigere å samle skatter i himmelen enn på jorden. Det er mer dyrebart enn alt. Bibelen gir anvisning også her.

Ingen kommentarer: