onsdag 14. desember 2016

Nr. 1787: Uanstendig og lite gjennomtenkt at Oslo byråd ved Raymond Johansen at vi her i byen skal få et kjønnsråd med egen byråd for dette!

Nr. 1787:
Uanstendig og lite gjennomtenkt at Oslo byråd ved Raymond Johansen at vi her i byen skal få et kjønnsråd med egen byråd for dette!

Bilde av Carl I. Hagen som ønsker å komme tilbake i politikken, som tross sine feil og mangler er den beste politikeren som finnes her i Norge.
Derfor er det om å gjøre å stemme FRP.


Se her for intervju av Raymond Johansen om Oslos nye Kjønnsråd:

Hvorfor dette nå? Og hva er hensikten? Eneste som jeg kan se, er for å vinne seg større popularitet og flere tilhengere og stemmer for AP. Dessverre, det er de som går på limpinnen her, men slik jeg ser det.
Så ønsker åpenbart Raymond Johansen ved å få et kjønnsråd å utradere ekteksapet mellom en mann og en kvinne. Det er tross alt uansett hvordan en vender og vrir på det, ved at en mann og en kvinne kommer i sammen at det blir barn og at slekten går videre. Alt annet går på helt andre ting.

Oslo by trenger ikke alltid være best i «klassen», den fungerer utmerket med å være noe midt i mellom.
Vi trenger da ikke være mest tolerant overfor alt og alle? Oslo by og befolkning fungerer da meget godt om den er ulikt sammensatt. Det må da være lov å være forskjellig? Dette som nå legges opp til har totalitær regime i seg.
Hvis du ikke mener og føyer deg etter oss og vår «ape-lære», da skal du tas og straffes!
Trist med en slik utvikling!

Får bare håpe av Oslos befolkning folk våkner opp og stemmer FRP!

Samt at hele Norges befolkning våkner opp og stemmer FRP, som på tross av alle feil og mangler som er i det partiet. Er jeg overbevist er det beste partiet for Norge og de gode kristne og humane verdier!

Sluttkommentar:

Med et slikt utspill som Raymond Johansen om at Oslo skal ha et kjønnsråd, hva da med alle andre? De som er enslige, de som er skilte og gjengifte etc.
Nei, la da ting få utvikle seg, og la folk ha lov å ha egne meninger.
Her skyter de seg selv i foten, som ugudelige mennesker så alt for ofte gjør!

Salme 2. 1. Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?  2 Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: 3 La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!  4 Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem.  5 Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem: 6 Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg!  7 Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.  8 Begjær av mig! Så vil jeg gi dig hedningene til arv og jordens ender til eie.  9 Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem. 10 Og nu, I konger, gå viselig frem! La eder advare, I dommere på jorden! 11 Tjen Herren med frykt og juble med beven! 12 Kyss Sønnen, forat han ikke skal bli vred, og I gå til grunne på veien! For snart kunde hans vrede optendes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham.

Dette passer om den tid vi lever i dag. Salmisten spør følgende:
«Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!»

De vil «kvitte» seg med hva Gud har sagt og forordnet. Hvordan takler Herren de? De ugudelige som ikke vil ha noe med ham og hans forordninger å gjøre, de larmer, bråker og vil distanserer seg fra Herren.

Hvordan vil det gå? Herren vil vinne seier. Vi leser hva skriften sier:
«Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem.»

Med andre ord, snart er kampen over og seieren vunnet. De som lever og står tilbake, det er de som vant seier. De som holdt ut og ble utsatt for forfølgelse og annet, de vant til slutt, Amen og hallelujah!

Relaterte linker:

Ingen kommentarer: