fredag 23. desember 2016

Nr. 1792: Geir Anton Johansen tror ikke på gjengifte eller homoekteskap, fikk ikke jobben, dette bebuder om at det tradisjonelle ekteskapet står under «ild»!

Nr. 1792:
Geir Anton Johansen tror ikke på gjengifte eller homoekteskap, fikk ikke jobben, dette bebuder om at det tradisjonelle ekteskapet står under «ild»!

Bilde av horkarlen, ekteskapsbryteren og fortapelsens sønn Jan Hanvold som lever i hor med å være gjengiftet som en troende flere ganger.
 

Slik jeg har forstått det, så ble Geir Anton Johansen skviset ut fra en jobb som han var best kvalifisert til p.g.a. sitt syn på ekteksapet og hva Guds ord sier.

Her fra avisen Dagen:
Grunngiving avgjerande

Rådgivar Iselin Huuse hos Likestillings- og diskrimineringsombodet synest det er forståeleg at spørsmål rundt likestilling og diskriminering er relevant ved tilsetjing til ei slik leiarstilling.

– Så kan det vere eit spørsmål om ein kan jobbe lojalt med synet til arbeidsgivaren sjølv om ein til dømes har eit anna syn på ekteskapet, seier Huuse.

– Eigentleg vert det opp til tilsetjande styresmakt å seie noko om kva som er relevant for akkurat denne stillinga, seier ho.

Huuse understrekar at religionsfridomen også skal respekterast.

– Dersom arbeidstakaren meiner han er blitt forbigått på grunn av eit standpunkt han har på religiøst grunnlag, kan han klage på det, seier ho.

– Det er skummelt dersom ein begynner å blande inn at ein som har eit bestemt livssyn, ikkje kan ha ein jobb.

Overraska redaktør

Redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse er overraska over at kyrkjeleg engasjement og syn på ekteskapet i det heile teke vert eit tema i ei slik tilsetjingssak.

– Denne høgskulen har jo berre ein heilt vanleg, offentleg formålsparagraf. Då kan ein ikkje innføre yrkesforbod for menneske med det tradisjonelle synet på ekteskapet, seier Lerø.

Då synest han det den politiske korrektheita har gått så langt at det går på trusfridomen laus.

Redaktøren synest det stiller seg annleis om det var snakk om ein person som har markert seg sterkt offentleg i slike spørsmål.

– Dersom for eksempel Nina Karin Monsen hadde søkt, ville det vore forståeleg om ein ønskte ein person med den typen profil, seier han.

– Men at vanlege folk som tilhøyrer ein kyrkjelyd og i ein eller annan samanheng har ytra at dei står for det tradisjonelle synet på ekteskapet, bør vere eit ikkje-tema ved tilsetjingar i ei offentleg leiarstilling, seier Lerø.

Han kan ikkje hugse å ha høyrt om noko liknande tidlegare.
(Sitat slutt).

Som vi sår, slik høster vi!

Videre tar jeg med en kommentar fra debatt spalten under nevnte artikkel:
Bernt Torvild Oftestad · Menighetsfakultetet

Kanskje man nå bør innse at det skjer en revolusjonær omforming av vårt samfunn. Det skal skapes en ny kulturell enhet, som innbefatter at ulike seksuelle minoriteter skal anses som normale og alle skal ikke bare ha samme rettigheter, men de må heller ikke "utsettes" for personer som ikke godtar denne likhetsideologien. Om de har stillinger som er offentlige, vil deres syn bli eksponert ved deres nærvær. De trenger ikke å ytre noe som helst. Er det på et eller annet vis kjent for noen at de er avvikere, blir de fiender. For vårt nye (totalitære) demokrati har sine fiender. Særlig truende er de som avviser at ikke-heterofil seksualitet er normal og etisk akseptabel. Siste bispevalg i Den norske kirke viser hvor totalitært samfunnet er på vei til å bli. Det eneste avvik Braut sto for, var at han ikke selv ville vie homofile. Ut over det sto han sammen med makteliten. Men hans subjektive personlige holdning gjør han til fiende fordi han med sin avvikende holdning krenker de homofile. Han har ikke "dyrets merke".
(Sitat slutt).

Det er ikke tvil om at både fra verdslig hold eller profant hold. Og innad i menigheten er ting ikke så firkantet og klart lengre!

Bibelens budskap om ekteksapet er enkelt og klart. Når vi går til skapelsesberetningen, leser vi hvordan og hva Gud skapte oss til!

1 Mosebok 1. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

Med andre ord, for oss som tror på bibelen. Så er dette budskapet så enkelt at det er nesten vanskelig å forholde oss til det, det blir nesten for enkelt.

Et ektefelle – livet ut!
Kun død opphører ekteksapet og gir mulighet for et nytt.
Gifte seg med en fraskilt, er som selv å bli delaktig i den andres synd!

1 Kor. 7. 10 Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. 11 Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Lukas 16. 18 Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.

Sluttkommentar:

1 Kor. 6. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

Det er en «stille» forfølgelse imot det å tro på bibelens ord som det står skrevet!
Med andre ord, tro på hele bibelens ord. Også angående ekteksapet, det koster.

Men det er trist at akkurat ekteksapet, og gjengifte.
Så er faktisk de pinsekarismatiske kristne de verste til å hate og mislike enn for å holde frem Guds ord at gjengifte er synd.
Og gifte seg med en fraskilt, er også hor! Et ekteskap – livet ut!

Ingen kommentarer: