tirsdag 28. september 2010

Nr. 24 Jeg har bedt og bedt men aldri noen gang fått bønnesvar, i hvert fall ikke på de områdende i mitt liv som har vært nødvendige.

Spørsmål 24:
Jeg har bedt og bedt men aldri noen gang fått bønnesvar, i hvert fall ikke på de områdende i mitt liv som har vært nødvendige.
Hva kan jeg gjøre og forvente?
Morgan

Svar:
Det er mange ting i den åndelige verden jeg forstår og ikke skjønner.
Det er ganger når jeg ber om ting i tro, men det skjer ikke.
Det er ganger jeg nesten ikke ber og jeg føler og kjenner ingen tro, glede og forhåpninger og det skjer.
Stikk i strid med hva vi finner i Guds ord om bønn.
Kathryn Kuhlman som opplevde så utrolig mye med Gud (men døde for tidlig da hun gikk imot Herren og besøkte Paven) var like forundret hver gang gjorde et helbredelses under.
Smith Wigglesworth opplevde og erfarte det utroligste, men hans elskede hustru døde i hans armer når han begynte sin synlige tjeneste.
Men hans vitnesbyrd lever i dag for den gjerning han utførte for den Herre Jesus.
Jeg har opplevd og erfart tusenvis av bønnesvar og nesten like mange bønner som ikke nådde frem til å få se dem utløste i et bønnesvar som jeg forventet og trodde de skulle komme, Herrens veier er i sannhet uransakelige.
Jeg har til enhver tid skrevet opp et sted mellom 20-50 bønne emner som jeg ber daglig for. Jeg skriver de opp, og de forandres på stadig vekk.
Jeg slipper da å ha fokuset på et (bønne emne) eller noen få, men mange emner samtidig som gjør at mitt fokus er alltid Jesus.
Og når en har en “avslappet” og et takknemlig forhold til Herren skjer det utroligste.
Hebreerbrevet forfatter sier i 12. 1: “ Med blikket festet på Jesus”.
Gud vil gi deg bønnesvar Morgan. Men du må bare holde ut i tro og bønn, og det vil gå igjennom til seier i Jesu navn på alle områder for deg og alle andre som ber til Far i Jesu navn!
1. Joh.b. 5. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. 14 Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. 15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

Ingen kommentarer: