onsdag 15. september 2010

Nr. 5 Hvorfor sitter jeg alltid med slik skyldfølelse om jeg alltid gjør så godt jeg kan?

Spørsmål 5:
Hvorfor sitter jeg alltid med slik skyldfølelse om jeg alltid gjør så godt jeg kan?
Dagny

Svar:
Det høres ut som du har blitt oversett i livet og samtidig har gått under “feil” kristen forkynnelse. Da svarer jeg ut i fra det.
Vi alle er preget av vår oppvekst og livet, men du kan ikke få gjort ting om igjen selv det som er gjort urett mot en. Vi alle må leve med noen sår, og det gjør vondt.
Jeg selv ble utsatt for mobbing, selv av min egen familie. Da jeg var barn var jeg tospråklig helt naturlig. Jeg snakket like godt dansk som norsk men jeg ble mobbet og ønsket ikke å snakke dansk mer helt konsekvent. Men hva kan jeg lære av det i dag? Å ikke være selv slik selv!
Videre så forstår jeg av det du skriver at du ikke forstår hvordan dette med lov og nåde henger i sammen.
Vi som troende er døde fra loven ved Jesu død. Loven er gitt for å vise Guds standard. Men også ved loven kom vår erkjennelse av synd. Loven er en tuktemester til Kristus men Kristus er lovens ende da han oppfylte den.
Videre så leser vi i Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle. 11 For han som sa: «Du skal ikke bryte ekteskapet», han sa også: «Du skal ikke slå i hjel». Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter.
Vi ser her hvor håpløst det er for oss, bryter vi et bud så har vi bryte alle.
Hva er løsningen? Jesus er løsningen både som frelser og det å leve som en troende. Det er ikke noe annet en Kristus, han er alt i og for oss.
1.Kor. 1. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning.
Vi som troende skal ikke følge budene, men de kommer igjen i NT som formaninger bortsett fra sabbatsbudet. Her er vi fristilt sier Paulus i
Rom. 14. 5 Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. 6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren; han takker jo Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.
Hvordan leve det nye livet? Ved å følge loven og bli sterk i loven?
Nei, ved å leve i Kristus og bli sterke i nåden, det er løsningen og den eneste veien som er for oss; Kristus!
Gal. 2. 16 Men vi vet at et menneske ikke blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever, men bare ved troen på Kristus Jesus. Derfor trodde også vi på Kristus Jesus så vi kunne erklæres rettferdige ved troen på Kristus, ikke på grunn av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av lovgjerninger. 17 Men hvis også vi jøder blir stående som syndere, når vi vil bli rettferdige i Kristus, er da ikke Kristus blitt en tjener for synden? Slett ikke! 18 Hvis jeg bygger opp igjen det jeg har brutt ned, da kan det med rette sies at jeg er en lovbryter. 19 Nettopp loven har ført til at jeg er død for loven og lever for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. 21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis en kan vinne rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.
Og det er et botemiddel for synd, Jesu blod.
1. Joh.b. 1. 7b. Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.
Og om du føler deg fordømt, så er det ikke din rèele posisjon i Kristus. I Kristus er du alltid fullkommen om ditt hjerte fordømmer deg.
1. Joh.b. 3. 18 Mine barn, vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling. 19 Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. 20 For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. 21 Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud.
Du kan og skal ha frimodighet med og ovenfor Gud. Men jeg vil avslutte med hvor vidunderlig og herlig alltid er Kristus både nå og i all fremtid; fullkommen, herlig, storartet, kjempefin og kan ikke bli bedre.

Efes. 5. 27 Slik ville han stille den fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil skulle den være.
Dette er en tale om menigheten i Kristus og vi alle er i Kristus. Vi skal bli stilt fremfor Gud Fader og Kristus Jesus selv uten flekk eller rynke eller noe slikt; hellig og uten feil!

http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=lov-eller-naade-eller-begge-deler.
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=lov-eller-naade-eller-begge-deler

Ingen kommentarer: