onsdag 20. mars 2013

Nr. 555: Å ikke kunne takle samlivsproblemer, skylder mangel på modenhet veldig ofte!

Nr. 555:

Å ikke kunne takle samlivsproblemer, skylder mangel på modenhet veldig ofte!

Dette er selvfølgelig forenklet, men modenhet er noe som hindrer enn fra å oppleve å bli skilt eller ha store problemer i samlivet. Vi trenger å være som sjiraffen, som ser over problemene og vanskelighetene. Og håndterer ting med det for øye at et nytt ekteskap alltid er utelukket for en kristen. Enten lever vi sammen med den vi har sagt ja til, eller enslig resten av livet: 1. Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.Her fra en vigsel hva vi lover hverandre som ektefolk:

Jeg tar deg, NN, til min ektefelle. Jeg vil elske og ære deg og bli trofast hos deg i gode og onde dager inntil døden skiller oss. Dette er mitt løfte til deg.

ELLER NN, i Guds navn tar jeg imot deg som min ektefelle. Jeg vil være sammen med deg og dele hva framtiden enn bringer. Jeg vil gi og ta imot, snakke og lytte, inspirere og gi svar. Og i vårt liv sammen vil jeg være trofast og lojal med hele meg, så lenge vi begge lever.

ELLER NN, jeg elsker deg. Jeg vil leve mitt liv sammen med deg. Med min kjærlighet vil jeg ære deg i medgang og motgang, i sykdom og sunnhet, så lenge vi begge lever. Dette er mitt løfte til deg. (sitat slutt).

Gud skapet oss til mann og kvinne og overfor hverandre er det to likebyrdige partnere.

I psykologien er modenhet evnen til å reagere på miljøet på en hensiktsmessig måte. Dette svaret er generelt lært, heller enn instinktiv, og bestemmes ikke av ens alder. (fra Wikipedia den engelske).

Modenhet har med å reagere og takle ting rett, sunt og slik at det beste kommer ut av situasjonen. Som troende så er det «suksess» å ha et livslangt ekteskap for det var det Gud skapte oss til, mellom en mann og en kvinne.

Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden. (1 Mos 1,26-28). Vi er skapt av Gud. Vi er villet av Gud. Vi er skapt i hans bilde. Der hviler vårt menneskeverd. Og siden noen synes å tro at den kristne menighet ikke alltid har hevdet det: Der hviler vårt likeverd. "Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem." "Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen." (2,21-22). Og hun fikk en jublende mottakelse. "Da sa mannen: Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt." (2,23). "Manninne – mann" er et ordspill på hebraisk: "isj" betyr mann, "isjsja" er hun som tatt fra mannen. Der finnes et flott forsøk på å lage det samme ordspillet på nynorsk: "Ho skal kallast kjerring; for ho er teki av ein kar." (Nynorsk 1933). Ser vi hvordan det igjen er tale om likhet – samme natur om dere vil – men forskjell? Det ligger i selve det navnet mannen gir kvinnen: "Isj" som meg: "ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt", men "isjsja", også noe annet, noe unikt. Likeverdet understrekes på nytt når det så heter: "Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød." (2,24). Det er et omfattende og dypt fellesskap mellom to likeverdige partnere. Vi kan ikke gå inn på rekkevidden av det i dag. Men det er ment å være en gjenglans av forholdet mellom Gud og hans folk, mellom Kristus og menigheten. Paulus siterer dette verset i Efeserbrevet: "Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød." Og han forklarer: "Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om Kristus og menigheten." (Ef 5,31-32).

Hvordan da få et lykkelig, livslangt og fruktbart ekteskap? Dette er selvfølgelig ikke et fasit svar på, heldigvis. Men noen «nøkler» vil jeg gi deg, ønsker å sette opp ti (10) forskjellige sider eller innfallsvinkler for å få og ha et livslangt ekteskap. Kommer ikke til å utdype disse punktene da jeg har skrevet så mye om dette og tilsvarende emner. Og du vil finne relevante artikler om dette på blogg og hjemmesiden vår om dette emne.

1.) Bestemme seg for å være trofast livet ut!

2.) Regelmessig sex.

3.) Ikke beile etter andre eller flørte, det skaper sjalusi og uvennskap.

4.) Som kristen er det aldri tillatt med gjengifte.

5.) Arbeide hardt i sammen.

6.) Være enig om barneoppdragelsen.

7.) Ordnet og sunn økonomi.

8.) Be regelmessig og ha familie andakter fast i sammen.

9.) Reise på ferie i hver for seg, men i sammen.

10.) Alltid prøve å legge til rette at en ikke gjør ting på egenhånd, men i sammen.

Vil du lese mer om dette emne? Se på blogg og hjemmesiden vår:

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-502-gjengifte-helt-uproblematisk-nei.html http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-509-gi-rom-for-gjengiftede.html http://blog.janchristensen.net/2012/12/nr-521-den-nye-biskopen-i-agder-gifter.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-542-mitt-klare-rad-til-de-kristne-i.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-570-nar-en-topp-idrettsmann-blir-en.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Ingen kommentarer: