mandag 24. august 2015

Nr. 1199: Treenighetslæren holder ikke innforbi Guds ord, derfor forkast hele læren som ubibelsk, fordummende og villedende!


Nr. 1199:
Treenighetslæren holder ikke innforbi Guds ord, derfor forkast hele læren som ubibelsk, fordummende og villedende!

Jeg er selv blitt lært opp til å tro på èn Gud i tre personer. Eller tre personer i èn felles Guddom. Dette er slik jeg ser det i dag ikke bibelsk. Oppfordrer alle til å studere dette emne, inngående.

Kan vi være til hjelp?

Hos oss i Smyrna Oslo har du mulighet til å sende inn spørsmål, og få svar her på den Himmelske blogg.

Høre taler og undervisning om emnet. Samtidig liger det mye om dette emne ute på nettet der det blir undervist om dette viktige emne.

Her fra You Tube og andre Amerikanske undervisning videoer som forkaster den ubibelske treenighetslæren:


Fra den Himmelske blogg:

Fra Smyrna Oslos hjemmeside om dette emne:Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian! Gud har gitt oss vet og forstand for at vi skal bruke det, og når skal vi ikke bruke vet og forstand? Det er når vi ikke skjønner noen eller det. Men treenighetens-læren er ikke noe mystisk, uforståelig eller tåkeaktig. Den er meget lett å forstå. Den hører med til de første grunner i Guds ord (Hebre. 6. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes opstandelse og evig dom).


Bilde av Apekatt. Faktisk så gjør de som tror på treenighetslæren Gud til en dumrian og raring med å tro på en «felles» Gud eller Triade Gud i en «stor» felles Gud. Skriften lærer ikke dette, men enkelt og klart at det er kun Gud Fader – ingen andre – som er den eneste sanne Gud. Så får en driver med mysterier, tåkelegging og annet vrøvl om den eneste sanne Gud som treenighetslærerne gjør.


Fra undervisning bloggen:

44 kommentarer:

Anonym sa...

Utrolig..mer spott av Herren. Stakkars deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Treenighetslæren har ingen bibelsk substans!

Jan Kåre Christensen sa...

Har snakket med jøder om dette. De sier mange rett ut at det er de som tror og lærer at Gud er et menneske og at Jesus er den eneste sanne Gud spotter Gud.
Det at du hevder jeg spotter Gud møter du selv i døra med!

Anonym sa...

Jødene er ikke frelst ditt kålhode!! Hva de sier betyr ji ingeting! Bibelens vitnesbyrd og den sanne kirke har alltid lært 1 Gud i 3 personer..så har du de falske lærerne (som deg), Jehovas vitner og andre sektersom rokker ved Jesu guddom. Da er man forbannet eller som bibelen sier det: en antikrist .

Jan Kåre Christensen sa...

Skal svare deg senere da jeg er på jobb.
Men selv kirke historikere mener ikke det du hevder.
Treenighetslæren begynte så vidt i det 2 århundre.

Anonym sa...

Hei Anonym
Du tar feil. Gud er EN. Det er kun en Gud, det vil si faderen. Jesus er hans sønn, skapt av faderen. Han er også jødenes Messias.
Faderen har gitt sønnen all makt i himmelen og på jorden.
Treenighetslæren er falsk, det vil du se det hvis du studerer bibelen.

Jan Kåre Christensen sa...

Amen Anonym, helt enig med deg at treenighetslæren er falsk. Jesus har FÅTT ALL MAKT, AV HVEM? Gud Fader!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym Irenæus var ifølge Eusebius den første, som betegner Jesus som både Gud og Menneske. Han døde ca. år 200 e. kr.
Etterpå dette, ikke minst gjennom Pavekirken så ble treenighetslæren kommet mer og mer frem. Hvorfor? Bakgrunnen er egentlig at de ville distanserer seg mest mulig i fra Kristen/Jødisk tenkning og tro!
Hele treenighetslæren er og forblir ubibelsk, en tro som bygger på tradisjoner, ikke på Guds ord!Anonym sa...

Den gjør det også vanskelig når man skal evangelisere blant jøder. De VET så godt at Gud er EN, ikke en Gud i tre personer. De lar seg ikke lure av treenighetslæren.

Jan Kåre Christensen sa...

Jødene ser på de kristne som vranglærere da de tror på tre Guder, ikke èn som Guds ord sier!

Anonym sa...

Du er ingen kristen Jan Kåre, men en religiøs villfaren mann! Treenighetslæren er anerkjent av alle kristne i verden; katolikkene,lutheranerne, pinsevennene, baptistene, frelsesarmeen++++++++
Du, og et titalls andre villfarne er alene om dette mildt sagt forkvaklede synet...
Å hevde at du tolker Bibelen rett, mens 2,5 milliarder kristne tolker den feil, er nok et bevis på din sosiopatiske sykdom. Din grandiose forestilling av egen person og fortreffelighet kjenner dessverre ingen grenser...

Hilsen
A.B

Jan Kåre Christensen sa...

A.B. Du kommer bare med eder og galle.
Forklar hva du er enig og uenig om, eller har det du kommer med ikke noe å si oss.

Anonym sa...

Eder og galle? FAKTA er det jeg kommer med...

Jan Kåre Christensen sa...

Så forklar de fakta at Gud er ikke en men tre Gudepersoner i èn Gud!


Unknown sa...

Jeg er av dem som tror på Gud som en treenig Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.
De fleste er enige om Faderen og Sønnen, men noen har problemer med personen, Den Hellige Ånd.
Den Hellige Ånd har ikke en kropp riktignok, men er likevel en person. Da Jesus ble døpt hørtes en røst fra himmelen, som kom fra Gud Fader, og Den Hellige Ånd kom over Jesus, i form av en due. Og noen ganger viser Den Hellige Ånd seg som en ild.
Joda, de 3 virker nok sammen og på egenhånd...

Jan Kåre Christensen sa...

Men med det synet Myhren kommer du i konflikt i praksis med hele bibelen både i GT og NT.

Gud Fader operer «over» alle da det han er den eneste sanne Gud, ingen andre. Du mener også at Ånden er en person? Hvilket navn har da denne personen?


Anonym sa...

Du forstår det ikke fordi du er forherdet og bruker menneskelig logikk i din lære. GUD er en, i tre personer. "La oss skape.."og mange mange andre vers viser en treenig Guddom. Ånden blir beskrevet som "han" flere steder, og Peter kaller Ånden for GUD i Apg.5..Jesus sier om seg selv "JEG ER" og identifiserer seg som han som møtte moses i tornebusken..Men dette er skjult for deg, enda det er der rett foran dine øyne. Måtte du bli frelst og bekjenne dine grove synder og blasfemi.

Torgeir

Jan Kåre Christensen sa...

Torgeir hvem var det som åpenbarte seg for Israels barn er både Gud Fader og Jesus. Jesus som Herrens engel, men hvem åpenbarte seg for Moses i tornebusken?

Det var selvfølgelig Guds Ånd som «omskapte» seg, ikke Gud Fader da han sitter i himmelen. Men allikevel bruker bibelen denne termologi at det var Gud som åpenbarte seg, hvorfor?
Fordi Gud er Ånd!

At du påstår at jeg ikke er frelst og ikke ser de åndelige «sannheter» er nok at du selv sitter så fastlimt i de katolske dogmer og lærer at du bør heller vende blikket imot deg selv enn imot meg.

Mvh
Jan K Christensen

Jan Kåre Christensen sa...

Dere som tror på tre likeverdige Guder i en Gud, kan dere forklare dette?

Vi leser i Hebr. 6. 13 For da Gud gav Abraham løftet, svor han ved sig selv, ettersom han ingen større hadde å sverge ved, og sa:

Gud Fader så rundt over alt, der så han Jesus, englene og andre mennesker. Men det var ingen som han fullt ut, selv ikke Sønnen. Derfor når han skulle inngå en pakt med Abraham så var det kun ham selv som var garantisten for denne, da han ikke hadde: «13 For da Gud gav Abraham løftet, svor han ved sig selv, ettersom han ingen større hadde å sverge ved».
Gud Fader er større enn Jesus, det sa Jesus selv flere ganger, og mange andre tilsvarende skriftsteder.


Mvh
Jan K Christensen

Unknown sa...

Jan Kåre, du spør hvilket navn Den Hellige Ånd har, og Jesus kalte Han "Talsmannen." HAN skal komme å ta bolig i enhver som tror," sa Jesus. Legg merke til at Jesus brukte ordet...HAN...
Det skulle fortelle det meste om at Den Hellige Ånd er en person i Guddommen.

Jan Kåre Christensen sa...

Myhren nå er du virkelig ille ute med Norsken din.
Talsmannen er bare benevnelse på egenskaper, ikke noe annet.
At det brukes han er også vanlig Norsk, det har med gramtikk å gjøre.

La meg gi deg noen eksempler, da du ikke har eller noen gang vil finne den hellige Ånd omtalt som egen person i skriften med eget navn som Jesus og Gud Fader.

Du har en skiftenøkkel og den har f.eks. gjenger. Da sier du den skiftenøkkelen med gjenger etc.
Nei Myhren, jeg kan såpass gramtikk at dine argumenter holder ikke. Jeg har langt mere å komme med, bare ta deg til å lese enten på den Himmelske blogg, undervisningsbloggen eller hjemmesiden vår. Der er det et hav av informasjon, undervisning og som går i rette med den ubibelske og katolske treenighetslæren!

Fremdeles vil jeg vite navnet på den hellige Ånd. Selv DU og Satan har en Ånd sier skriften. Den har også egenskaper, det står at Daniel hadde en høy Ånd. Med andre ord akkurat det samme som talsmannen du bruker.
Jeg har studert dette emne så inngående at jeg kan si deg med 100 % sikkerhet Myhren at du vil aldri finne noe navn på den hellige Ånd i skriften!

Jan Kåre Christensen sa...

Du kan nevne dette på verdidebatt Myhren og legge ut for eksempel denne:
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-330-guds-navn-og-jeg-er.html

Eller denne: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-329-hvordan-kan-en-gud-samtidig-vre.html

Eller denne, det er et hav å ta av på hva vi har liggende ute:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=hva-er-den-hellig-aand

Unknown sa...

DEN HELLIGE ÅND ER EN PERSONBibelen åpenbarer for oss at Gud er en treenig Gud. Dette har skapt en del forvirring, men er like fullt en viktig sannhet. Med vår begrensede forstand kan vi aldri helt forstå dette med treenigheten. Men det behøver vi da heller ikke. Vi kan bare slå fast at Bibelen lærer at Gud er treenig, og så nyte åpenbaringen av samfunnet med Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

I misjonsbefalingen sier Jesus: ”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.” (Matteus 28:19)

Her kan det ikke være noen tvil om at Den Hellige Ånd er en del av guddommen. Videre ser vi også at Han er en guddommelig person, på samme måte som Gud Faderen og Gud Sønnen er det.

Den Hellige Ånd er altså ikke en ”tåke” et sted langt ute i universet. Han er heller ikke bare en ”kraft” som utgår fra Gud. Jesus omtalte Den Hellige Ånd som en person, som han tiltaler som ”han” og ikke ”den”.

“Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.” (Johannes 14:15-20)

“Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.” (Johannes 14:26)

Den Hellige Ånd en guddommelig person, på samme måte som Jesus er!
Jesus kaller ham for ”talsmannen” (på gresk: "parakletos"). Dette ordet, parakletos, kan oversettes med talsmann, guide, advokat og hjelper.

Hvordan skal en kraft kunne tale, veilede, høre, kunngjøre, forkynne, undervise og overbevise oss?

“Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere.”(Johannes 16:12-15)

Nå er det noen som vil si at det faktum at Den Hellige Ånd taler, ikke beviser at Han er en person. Det står jo også at blodet taler, og blodet er jo ikke en person!

Sant nok det, men det står heller ingen steder om å bedrøve blodet. Det står det derimot om Den Hellige Ånd. Så igjen: Hvordan kan man bedrøve en kraft?

“Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag.” (Efeserne 4:30)

Bibelen nevner alltid Den Hellige Ånd som ham, og ikke den eller det!

“Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den Hellige Ånd: Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerningen som jeg har kalt dem til!” (Ap gjerninger 13:2)


“For Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge på dere noen annen byrde enn de helt nødvendige tingene:” (Ap gjerninger 15:28)

Her ser vi at Den Hellige Ånd tar selvstendige beslutninger og taler. Det kan vel ikke en kraft gjøre? Det virker nokså klart ut fra dette at Den Hellige Ånd er en person!

Jan Kåre Christensen sa...


Myhren alle de egenskapene som du beskriver har stort sett vår Ånd, og Satans Ånd har også sine egenskaper. Argumentasjonene dine falleri sammen som et korthus!

Vår Ånd vitner står det, med andre ord den taler. Vår Ånd har øyne, da Paulus ber ot vi skal få hjertes opplyste øyne etc.


Begynn f.eks. å leve i synd, da får du et svak Ånd. Lev rett med Gud, og du får en sterk Ånd.

Antikristen Ånd har også personlige egenskaper, det er bl.a. løgnens Ånd, forføriske Åndsmakter etc. Hele tiden omtalt i skriften som den hellige Ånd med personlige egenskaper men uten et personlig navn da dette representerer en eller flere personer etc.

Jeg spør igjen, hvilket navn har den hellige Ånd? Per, Pål eller Askeladden?
Når jeg hører på din fremstilling er det mer som et eventyr enn hva bibelen beskrive, men du er som jeg engang var, opplært til å tro på en triade Gud, men tror du virkelig at du vil møte den hellige Ånd som en person? I himmelen?
Til det kan jeg svare det kommer du aldri, men som en troende vil du ha Ånden boende i deg for alltid da det står i skriften at Gud skal fylle alt i alle!

Ha en fin dag Anders Helge og les de linkene jeg sendte deg og be om å få hjertes opplyste øyne, i din egen Ånd, he-he!

Unknown sa...

Forskjellen på du og jeg, Jan Kåre, er at jeg kan forandre mening! Det kan ikke du...I de senere år har jeg forandret på en del arvelige meninger fra søndagsskolen. Det gjør meg ingenting å innrømme at jeg har tatt feil! Jeg blir heller begeistret over det, fordi sannheten frigjør oss og setter helheten i det rette perspektivet!
Men å gjøre guddommeligheten om til 2 personer, blir helt umulig for meg. Ja, noen gjør Gud til en person, nemlig Jesus alene.
Neida, les slik som det står, og som en mann skrev her..."det er vanskelig å tro at mesteparten av kristenheten har feil."...og det har de da heller ikke....

Jan Kåre Christensen sa...

Anders Helge jeg nevnte for deg at din og min Ånd også har egenskaper. Vi skal bli styrket i vårt indre menneske, hvem er det? Det er selvfølgelig vår Ånd. Her møter du igjen personlig pronomen, vi blir omtalt som en egen person, selv om det er vår Ånd. Hvorfor det? Det har selvfølgelig med gramtikk å gjøre. Alle skjønner det at vår Ånd er en del av oss, ikke en egen separat person.
Slik er det med Gud også, hans Ånd er en del av ham selv, derfor står det f.eks. at det er min Ånd om den hellige Ånd når Gud beskriver den hellige Ånd.
Jeg har tusen argumenter for hva jeg forkynner, du har ikke kommet opp med et enda fordi hele treenighetslæren er ingen bibelsk lære. Jeg vet det kan høres litt ovenfra ned, men faktisk her er det en lære som er så selvmotsigende og fordummende, at her sparer jeg ikke på konfekten!

Les her Anders Helge om personlig pronomen slik at du en gang for alltid får kastet på båten treenighetslæren: http://www.norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99200

Personlig pronomen
Et personlig pronomen kan stå istedenfor både mennesker, dyr og ting.


##Eksempel: Vi ga henne ros, siden hun hadde hjulpet ham med leksene.Jan Kåre Christensen sa...

He-he! Anders Helge, jeg har vært en ihuga treenighets forkjemper, men Gud møtte meg, og jeg forandret både syn og lære. Du møter deg selv i døra med din argumentasjon hele tiden, og hvorfor svarer du ikke på hvilket navn den hellige Ånd har?
Jeg vet at det er vanskelig å innrømme at en slik «ulærd» mann som meg kan vite så mye!!!!

Men, men Anders Helge, jeg anbefaler deg å studere mer på dette emne og lese på den Himmelske blogg, undervisnigsbloggen og hjemmesiden vår. I dag har jeg fri, skal jobbe i helga. Slik er det å kjøre buss.


Jan Kåre Christensen sa...

Anders Helge, 99 % av kristenheten, spesielt fra de miljøene vi kommer i fra tror at Gud skal pine, plage, nærmest la slanger, ild og alt annet i all evighet pine og plage menneskene som ikke tar imot frelsens budskap.
Hvem har rett mener du? Den 1 % eller de andre 99 %?Unknown sa...

Det er vel 2 år siden jeg for første gang skjønte at helvete IKKE var evig. Da jeg forsto dette ble jeg meget glad...ikke sint, som enkelte andre blir.

Jeg skjønner godt hva du vil med spørsmålet ditt. Joda, det er den 1 prosenten som har rett.
Men det forandrer ikke på læren om den tre-enige Gud.
Da får jeg heller stryke mitt ene argument...

Jan Kåre Christensen sa...

Anders Helge Myhren du vet ikke hvor sann du var i dine uttalelser, men stå på broder!

Jeg kan ikke i dag i min villeste fantasi tro på et evig helvete der Gud skal pine noen for evig og alltid og vi skal møte og tilbe den hellige Ånd som vi skal gjøre med Gud Fader og Lammet!

Som sagt, jeg tror ikke på at Ånden er en egen separat Gudeperson på lik linje med Faderen og Sønnen, men en del av Gud slik vår Ånd er en del av oss. Husk Kaifas talte profetisk han også, og var ikke klar over det slik du nå gjorde broder Myhren.

Du skrev Myhren: «Neida, les slik som det står, og som en mann skrev her..."det er vanskelig å tro at mesteparten av kristenheten har feil."...og det har de da heller ikke....»

Vi leser om Kaifas: Joh. 11. 47 Yppersteprestene og fariseerne kalte da rådet sammen til møte og sa: Hvad skal vi gjøre? for dette menneske gjør mange tegn. 48 Lar vi ham holde ved således, da vil alle tro på ham, og romerne vil komme og ta både vårt sted og vårt folk. 49 Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest det år, sa til dem: 50 I forstår ingenting, heller ikke tenker I på at det er til gagn for eder at ett menneske dør for folket og ikke hele folket går til grunne. 51 Dette sa han ikke av sig selv, men da han var yppersteprest det år, spådde han at Jesus skulde dø for folket, 52 og ikke for folket alene, men for også å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 53 Fra den dag av la de råd op om å slå ham ihjel. 54 Jesus gikk derfor ikke lenger åpenlyst omkring blandt jødene, men drog derfra til landet nær ved ørkenen, til en by som heter Efraim, og han blev der med sine disipler. 55 Men jødenes påske var nær, og mange drog før påsken fra landet op til Jerusalem for å rense sig. 56 De lette da efter Jesus, og talte sig imellem mens de stod i templet: Hvad tror I? kommer han slett ikke til høitiden? 57 Men yppersteprestene og fariseerne hadde påbudt at om nogen fikk vite hvor han var, skulde han melde det, så de kunde gripe ham.

Du sa nok ikke dette av deg selv Anders Helge, men for at du virkelig skulle møte deg selv i døra og gå inn i ordet for å finne hva skriften sier om disse ting!
Du kan legge noe ut på verdi debatt av hva jeg har skrevet, og se på responsen? Så får du noe kanskje å vurdere? Bare du hadde fått noen gode svar da. Det er lov å håpe, du har tross alt fått god respons på det du har lagt ut om Israel om det er også mange som ikke vil forstå deg! Men slik er det alltid hvis en ikke holder seg innforbi de «vedtatte» og «oppleste» sannheter i Guds ord!


Jan Kåre Christensen sa...

Anders Helge Myhren du vet ikke hvor sann du var i dine uttalelser, men stå på broder!

Jeg kan ikke i dag i min villeste fantasi tro på et evig helvete der Gud skal pine noen for evig og alltid og vi skal møte og tilbe den hellige Ånd som vi skal gjøre med Gud Fader og Lammet!

Som sagt, jeg tror ikke på at Ånden er en egen separat Gudeperson på lik linje med Faderen og Sønnen, men en del av Gud slik vår Ånd er en del av oss. Husk Kaifas talte profetisk han også, og var ikke klar over det slik du nå gjorde broder Myhren.

Du skrev Myhren: «Neida, les slik som det står, og som en mann skrev her..."det er vanskelig å tro at mesteparten av kristenheten har feil."...og det har de da heller ikke....»

Vi leser om Kaifas: Joh. 11. 47 Yppersteprestene og fariseerne kalte da rådet sammen til møte og sa: Hvad skal vi gjøre? for dette menneske gjør mange tegn. 48 Lar vi ham holde ved således, da vil alle tro på ham, og romerne vil komme og ta både vårt sted og vårt folk. 49 Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest det år, sa til dem: 50 I forstår ingenting, heller ikke tenker I på at det er til gagn for eder at ett menneske dør for folket og ikke hele folket går til grunne. 51 Dette sa han ikke av sig selv, men da han var yppersteprest det år, spådde han at Jesus skulde dø for folket, 52 og ikke for folket alene, men for også å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 53 Fra den dag av la de råd op om å slå ham ihjel. 54 Jesus gikk derfor ikke lenger åpenlyst omkring blandt jødene, men drog derfra til landet nær ved ørkenen, til en by som heter Efraim, og han blev der med sine disipler. 55 Men jødenes påske var nær, og mange drog før påsken fra landet op til Jerusalem for å rense sig. 56 De lette da efter Jesus, og talte sig imellem mens de stod i templet: Hvad tror I? kommer han slett ikke til høitiden? 57 Men yppersteprestene og fariseerne hadde påbudt at om nogen fikk vite hvor han var, skulde han melde det, så de kunde gripe ham.

Du sa nok ikke dette av deg selv Anders Helge, men for at du virkelig skulle møte deg selv i døra og gå inn i ordet for å finne hva skriften sier om disse ting!
Du kan legge noe ut på verdi debatt av hva jeg har skrevet, og se på responsen? Så får du noe kanskje å vurdere? Bare du hadde fått noen gode svar da. Det er lov å håpe, du har tross alt fått god respons på det du har lagt ut om Israel om det er også mange som ikke vil forstå deg! Men slik er det alltid hvis en ikke holder seg innforbi de «vedtatte» og «oppleste» sannheter i Guds ord!


Unknown sa...

Verdidebatten på Vårt Land er ikke det den engang var. Det er så mange som har blitt nektet ordet, at det er helt utrolig. Det verste er jo at denne avisen fikk "fritt ord" prisen, og så har nettstedet verdidebatt blitt der det nektes flest å få ordet!
Nå er dette nettstedet kjedelig og innholdsløst, og jeg er bare innom av og til...
Dessuten synes jeg at jeg har fått ut det meste, og er det mer så har jeg jo mitt eget nettsted:
www.evangeliekirken-arendal.no

Jan Kåre Christensen sa...

Du kan da legge litt ut om treenighetslæren og ta det opp på verdi debatt, du har tross alt et navn der.
Synes du kan begynne på nytt igjen!

Anonym sa...

Myhren er nøyaktig like lite kristen som deg, Jan K.
Han stemmer på FRP. INGEN sanne kristne gjør det! Han er avslørt!!!

Unknown sa...

Hei, Jan kåre...
Takk for tilbakemeldingen.
Joda, jeg kan godt ta opp tre-enighets læren.
Men så er det det med motivasjonen da, du vet jeg er mest interessert i Israels 12 stammer. Det emnet kjenner jeg i ryggraden...
Men jeg har registrert at du synes det blir vel mye om dette. Men les gjerne hva Jesus sier i Matteus kapittel 10 og kapittel 15 om dette. Jesus sier at han bare er kommet for å frelse de 12 stammene.

Jan Kåre Christensen sa...

Vi har alle våre ting vi brenner for.
Legg ut en eller to artikler om mitt syn på treenighetslæren så kan den enkelte ta stilling til dette!

Jan Kåre Christensen sa...

Et spørsmål Myhren.
Du mener at det er 10 Isralitter i Israel?
I Japan hadde de tatt dna av befolkningen og mener det er 40 % Israelske mennesker.
Hvor mye tror du det er i Norge, Sverige, Danmark og andre land?

Unknown sa...

Det er flere steder i Bibelen som beskriver i korte hint at Guds folk var hvite.
Bibelen beskriver huden og håret til Guds folk. Det kommer an på om man er oppmerksom på hva man leser. Bibelen inneholder mange detaljer, korte ord, som man lett overser når man leser. Men de har også sin betydning og tolkning. Noen plasser står det om rød-farge, når ansiktet skiftet farge. Og det er klart, at det bare er hos hvite mennesker at ansiktet kan skifte farge slik, fra hvitt til rødt.
Når vi ser på statuer av de gamle grekere, minner de ikke mye om dagens grekere. De var av en utpreget nordisk type. Den gangen var Israels 10 stammer der på gjennomreise...
I den talmudske litteratur blir Jakobs sønn Josef beskrevet som "hvit" og fager, med et ansikt som blusset som en rose.
1 Samuelsbok 42 Da filisteren så frem for sig og ble var David, foraktet han ham, fordi han var ung og rødkinnet og fager å se til.
Joel 2, 6: "Folkeslag skjelver for det; alle ansikter blir blussende røde."
Høysangen 5:10 Min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor ti tusen.
Høysangen 5:15: Beina er marmorsøyler, reist på sokler av gull.
Nahum 2.11 Ødeleggelse, mer ødeleggelse, alt ligger øde! Redde hjerter, vaklende knær, hoftene skjelver, hvert ansikt er blussende rødt.
Daniel 5:10: 10 Ved kongens og hans stormenns ord kom dronningen[a] inn i gjestebuds-salen. Hun tok til orde og sa: Kongen leve evindelig! La ikke dine tanker forferde deg, og skift ikke farve!
Daniel 7:28, Jeg, Daniel, ble skrekkslagen av tankene mine, og ansiktet mitt bleknet. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.
Daniel 10:8, Da jeg så dette store synet, svant kreftene, jeg skiftet farge og ble likblek. Redde hjerter, vaklende knær,hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt.
Nahum 2:11:Redde hjerter, vaklende knær, hoftene skjelver, hvert ansikt blir rødt.
Jeremias 30:6,Eller hvorfor seg jeg alle menn holde sine hender på hoften, lik en fødende kvinne, og hvorfor har alle ansiktene blitt så dødsbleke?

I sitt verk The Passing of the Great Race (1916) påpeker historikeren Madison Grant at sacai (skyterne, israelittene) var blonde, lyse mennesker som antropologisk sett var langskaller. Han nevner også at historikeren Strabo kaller disse menneskene for skytere og sakasener.
Romerske forfattere omtalte germanerne som "høyvokste, blonde og blåøyde" (Aschehoug/Gyldendals ettbinds-leksikon, art. germanere.)
Stikk i strid med tilvante forestillinger var Adam en hvit mann. På hebraisk er betydningen av ordet Adam, aw-dam, "å vise blod i ansiktet", å være "lys, rødkinnet, å være i stand til å rødme" -- et særtrekk for den hvite rase. (Se Strong's Concordance, #119, 120 GT.) Det er tydelig at Adam ble kalt aw-dawm fordi han hadde disse særtrekkene -- en lys hud med rødaktig skjær på grunn av blodets fargestoff, hemoglobin, som vistes gjennom den pigmentløse huden. Dette er betydningen av ordet Adam, og disse fysiske særtrekkene til aw-dawm finnes bare hos den hvite rase. At også Adams hustru Eva var av samme rase, er vel selvinnlysende. De var begge fullkomne, skapt i "Guds bilde".
Blant Dødehavsrullene som ble funnet i grotte 1 finnes en rull som kalles Genesis Apocryphon, også kalt Patriarkenes rull. Her står det at Abrahams hustru Sara hadde "hvit og myk hud", og at hun hadde langt, vakkert hår. Abraham nedstammet i rett linje til Sem, Noas sønn. Noa selv nedstammet i rett linje til Adam. Det er ikke grunnlag for å tro annet enn at også Noa, Sem og Abraham var hvite. Dette strider vel mot de vante forestillinger, men det er ikke grunnlag for å tro annet.
Laban, Rebekkas bror, var sønn av Nakor, Abrahams bror. Abraham ønsket at hans sønn Isak skulle ha en hustru av hans egen slekt (1 Mos 24,4). Navnet Laban betyr "hvit". Det er ikke grunn til å tro annet enn at resten av Abrahams slekt var hvite. Isak, Abrahams sønn var naturligvis også en hvit mann. Alle indisier tyder på at bibelens israelitter, Abrahams etterkommere, tilhørte den "nordiske rase", med lys hus, klassiske trekk, lyst hår og blå øyne.

Birgir sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Birgir sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Jan Kåre Christensen sa...

Hvilken? Du skriver så stygt at jeg ikke rekker å finne den! !!!!!

Birgir sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Jan Kåre Christensen sa...

Bilde av apekatten skal det også fjernes Birgir?

Birgir sa...

Hvis du er ukomfortabel med utseendet ditt,så.