lørdag 11. september 2010

Nr. 1 Noen forkynner at det skal komme en landsomfattende vekkelse inn over Norge, som vi ikke har sett maken til tidligere.

Spørsmål:
Noen forkynner at det skal komme en landsomfattende vekkelse inn over Norge, som vi ikke har sett maken til tidligere.
Man mener at dette vil skje FØR bortrykkelsen.
Hvor finner man belegg for dette i Bibelen?
mvh Geir
Svar:
Dette er noe jeg har hørt “profetert” mange mange ganger og det har ALDRI slått til.
Pastor Cho “profeterte” i Sarons Dal i 1977 at innen 10 år skulle 2 millioner nordmenn bli frelst.
Under Karisma stevne i Pinsen 1985 “profeterte” Pastor Arnfin Clementsen at innen 10 år skulle 1 million nordmenn bli frelst.
Alt dette viser at vi har med Falske profetier og Falske profeter å gjøre.
Vi finner ikke belegg for dette i skriften utover at Gud vil utgytte sin ånd over alt kjød som Peter referer til fra Joels bok.
Ap.gj. 2. 14 Da trådte Peter fram sammen med de elleve, tok til orde og talte til dem:
Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem! La meg kunngjøre for dere det som her skjer. Hør nå på det jeg sier! 15 Disse mennene er ikke fulle som dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. 16 Men her skjer det som profeten Joel talte om:
17 I de siste dager skal det skje, sier Gud:
Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker.
Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord,
de unge menn skal ha syner,
og de gamle blant dere ha drømmer.
18 Selv over mine treller og trellkvinner
vil jeg i de dager utøse av min Ånd,
og de skal tale profetisk.
19 Jeg lar jærtegn vise seg oppe på himmelen
og tegn nede på jorden:
blod, ild og røkskyer.
20 Solen skal forvandles til mørke,
og månen blir som blod,
før Herrens dag kommer, den store og strålende.
21 Og hver den som påkaller Herrens navn,
skal bli frelst.
Det jeg tror på og som er til stor hjelp og velsignelse er personlige profetier og åndelig veiledning. Her skal vårt hovedfokus være, ikke dette som disse falske pinse\karismatiske forkynnerne holder på med.
Derfor tillater vi ikke i vår menighet slike overveldende og falske profetier og slike falske forkynnere tar vi avstand i fra broder Geir.
Se her:
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=Jannes-og-Jambres

Ingen kommentarer: