lørdag 3. august 2013

Nr. 639: Mine Israels venner gjør meg kjempefrustrert, men også rører de mitt hjerte med sin støtte til Guds eget eiendomsfolk!

Nr. 639:

Mine Israels venner gjør meg kjempefrustrert, men også rører de mitt hjerte med sin støtte til Guds eget eiendomsfolk!

Israel kanalen på Visjon Norge er et eksempel på at ikke alltid det å stå opp for Israel og Jesus lar seg kombinere. Det aller viktigste er alltid troskap imot Guds ord, så kommer vår støtte til Israel som nr. 2. Bilde av Anne Marie Gravdahl som er en ulv i fåreklær som samarbeider med Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold.Tror at jeg har skrevet noen av de aller beste artiklene som er blitt skrevet om Israel, her er noen utdrag av den:

Israel — Guds øyensten! http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=israel-guds-oyensten

Israel trenger og fortjener støtte og forsvar fra Vestens frie nasjoner også Norge. Men USA har det største ansvaret! http://blog.janchristensen.net/2012/10/nr-485-israel-trenger-og-fortjener.html

Palestinerne har sin egen stat allerede! http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-216-palestinerne-har-sin-egen-stat.html

Sak. 2. 12 For så sier Herren, hærskarenes Gud: For sin æres skyld har han sendt mig til hedningefolkene som plyndret eder; for den som rører ved eder, rører ved hans øyesten.

Sakens kjerne er at Antikrist vil opptre som en Lysets Engel og være kjempe positiv overfor Israel, akkurat som f.eks. de falske profetene Ulf Ekman, Jan Hanvold og andre er, stopp opp og tenk på dette kjære venner!

Israel vil bli rundlurt at Antikrist akkurat som kristen Norge blir det av bl.a. Visjon Norge og Israel kanalen på Visjon Norge.

Joh 5:43 Jeg er kommet i min Faders navn, og I tar ikke imot mig; kommer en annen i sitt eget navn, ham tar I imot.

Israel vil ta imot Antikrist når han opptrer som en Lysets Engel akkurat som bl.a. Jan Hanvold, Jostein Skevik og Anne Marie Gravdahl som alle må vi ta på det sterkeste avstand fra slike mennesker selv om de er positive til Israel.

2 Kor 11:14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel;

Når Satan skaper seg om, så vil også hans tjenere som Ulf Ekman, Jan Hanvold, Jostein Skevik, Anne Marie Gravdahl og andre også gjøre det.

Antikrist vil bli hyllet av Israel akkurat som bl.a. Jan Hanvold og andre falske profeter blir hyllet av kristen Norge. Likhetene er slående og burde få flere til å vekkes opp!

2 Tess. 2. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien; 8 og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 9 Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Legg merke til at kristen Norge bygger på Antikrist`s prinsipper med bl.a. dette: «For lovløshetens hemmelighet er alt virksom» og «de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten».

De tror de kan sette Jesu bud om skilsmisse og gjengifte til side og påberope seg Guds nåde. Bare fordi en er positiv overfor Israel. Dette er Satan som opperer i kristen Norge i stor skala.

Sluttkommentar:

Jeg tror på å stå opp for Israel. Men jeg tror mer å stå opp for Jesu og Apostlenes lære og undervisning. Det står at vi skal lyde Gud mer enn mennesker.

Apgj 5:29 Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennesker.

Det er derfor om å gjøre at vi både advarer imot de troende som ikke lever eller lærer rett. Og samtidig står opp for Israel, gjør vi det, så skal vi være store i Guds rike og for Herren. Gjør vi ikke dette, så havner vi lett inn å være blant de falske profetene som det skulle komme mange av i endetiden. Tiden før Jesus kommer for å opprette sitt 1000 årige fredsrike med Israel som det ledene landet og folket.Lov og rett skal gå ut i fra Jerusalem og den Herren Jesu Kristus som regenten over hele Israel og verden.

Tar med til slutt en artikkel av Borgvald Birkeland som taler om det samme som jeg her nevner, da mer om dagens situasjon i Israel.

New Age bevegelsen har fremgang i Israel

I hinduismen og buddhismen finner unge israelere i dag den trøst og mening de ikke finner i den politiske uroen i Israel, eller i rabbinernes jødedom. Det er gjennom årets løp 35.000 mennesker fra Israel til India.

15.000 av disse er på ferietur til den indiske badebyen Goa der de kommer i kontakt med Østens mystikk og New Age bevegelsen guder og ledere. Så tar de alter og «gudebilde» med seg hjem til Israel. Israel er i dag blitt et "okkult land" der ubibelske sekter har fått innpass blant folket der synden florerer. Ekteskapsbrudd, titusener av aborter, partnerskap, narkotika, organisert skattesnyteri, og ikke minst homoseksualitet har øket på de siste årene. Dette er synder som Gud ikke kan tolerere over lengre tid i sitt eget land. I de senere år har også avgudsdyrkelse sneket seg inn blant folket, med røkelse og bønn til indiske guder blant New Age tilhengere. Israel skal ikke være som andre nasjoner, selv om de ønsker det (4 Mos.23:9).

Den nye religion New Age (Ny Tid) er utbredt i Israel. Allerede i 2001 var det nærmere 200 000 israelere aktivt involvert i New Age relaterte og nyreligiøse bevegelser. Over 10 000 israelske ungdommer gikk på fulltidsskoler i alternativ medisin der mann av staten får støtte og fagbrev, skriver den israelske journalisten, Yossi Klein Halevi, og han sier videre. - Det er et stort antall østlige meditasjonssamlinger på ulike kibbutzer med tilreisende buddhistiske lærere, og interessen for disse er meget stor.

I Jerusalem sprer New Age-senteret Olam Qatar (Liten Verden) mengder av cd-er med trance og world musikk, hebraisk litteratur om buddhisme og sufi mystikk samt utvalgt litteratur om jødedommens egen mystifistiske retning - den såkalte kabbalismen. Dette er bare noe av New Age fremgang i Israel, sier journalisten, som og peker på at tusenvis av New Age-jøder feirer sine fester i Negev ørkenen, kibbutzer, og ved havet. New Age dyrker det okkulte. Det gjøres gjennom åndemaning, synskhet og kontakt med avdøde, og de tror på Lucifer og sjelevandring. New Age dyrker også stjernetyderkunst (astrologi) og driver med heksedyrkelse. Store grupper på titusenvis av israelere er på veg mot New Age filosofi, Den Nye Verdensorden.

-New Age bevegelsen har innflytelse på Israels rettsvesen i dag. Det vi kan si med sikkerhet er at Lucifers Øye er på plass i Israels høyesterettsbygning som i høyeste grad er okkult. Den ble ferdig i år 2004 og er finansiert av det mektige jødiske Rothschild Dynastiet, sier to messias-troende jødiske forfattere: Barry Chamish og Jerry Golden. De kan rapportere om hva bygningen inneholdt etter en omvisning straks etter at den var ferdig.

-Høyesterettsbygningen ble planlagt og bygget av frimureren og milliardæren Rothschilds penger. Mange Frimurere venter på “Den Nye Verdensorden”, og den tydelige arkitekturen og utformingene ber preg av det. Jerry Golden tok flere bilder både utenfor og innenfor, da vi sammen ble vist rundt i bygningen. Etter at dette bygget ble reist, har finansielle institusjoner i USA rettet sine øyne mot Tempelplassen og Den hellige byen Jerusalem. Ut fra frimurerskrifter er det Frimurerne lidenskap å gjenoppbygge Salomos tempel, som om noen år kan stå ferdig for Bibelens Antikrist, sier Barry Chamish og forteller videre.

-Utenfor høyesterettsbygningen står en obelisk, en høy statue, som er en okkult steinfigur, som en mannlig organ. Den skal representere avguden Bal. Det er også intressant at det finnes et Hindu-alter i denne bygningen. Hinduismen er en av de store polyteisme religionene på jorden. Mange Illuminat symboler er kopiert nettopp fra hinduismen. En av New Age favoritter er gudinnen Kali, den svarte gudinnen for krig og vold som ødelegger den gamle Verdensorden, slik at den Nye Verdensorden kan bli etablert.

Toppen av pyramiden som stikker opp fra taket på høyesterettsbygningen har tre sider. Disse tre sider, representerer den hedenske og falske treenighet: Lucifer, Antikrist og Den falske profet. Den største sirkelen som er i bunnen av bygget, har et omvendt kors som er designert slik at mann skal kunne tråkke på det. Dette er det eneste religiøse emblemet som er laget for å bli tråkket på, sier Golden og fortsetter.

- Fra bunnen til toppen går det en trapp med 33 trinn opp til pyramiden, liksom de 33 grader i frimureriet. De tre siste trinn er for de med høyere kunnskap, som vil bli Illuminert (opplyst). Når det gjelder å gi anerkjennelse til familien Rothschild, så vil vi oppdage deres emblem på toppen av pyramiden. Det er symbolet for grunnleggeren av Rothschild Dynastiet og hans 5 sønner som i dag eier sentral banker utover hele Europa. Familien Rothschild stilte flere betingelser overfor den israelske regjeringen før bygningen startet. Blant dem var: 1. Familien Rothschild skulle selv velge stedet der bygningen skulle være. 2. De skulle bruke sine egne arkitekter. 3. Ingen skulle noen gang få vite hva bygningen kostet.

DE HEMMELIGE STRUKTURENE

- Det tok fire år å bygge denne bygningen med alle de hemmelige strukturene som er innebygd. Det første vi legger merke til etter å ha passert sikkerhetsvaktene, er at på den venstre veggen henger et stort bilde. Her ser vi Teddy Kollek, så lord Rothschild, Simon Peres, Yitzahak Rabin, og andre prominente drivkrefter og nøkkelspillere i Israel, i alt 12 menn, fremhever Golden og sier følgende. - Jeg finner det skremmende å innse realiteten av de fem dommere som utgjør Israels høyesterett, stå rett over krystallet, med det altseende øye til Lucifer - Lysbæreren - over seg.

Det er 5 rettslokaler her, hvert av dem er formet som et jødisk gravkammer, med en åpning over, slik at åndene fritt kan komme eller gå. Det er tre dommere som sitter i hvert rettslokale. Og over hver dommer er det små pyramider som kaster lys på dommerne, når de sitter over dem som blir brakt opp fra fengselscellene nedunder. Dommerkamrene ligger over rettslokalet, og dommerne kommer ned for å bringe lys over de som kommer opp nedenfra.

Golden konkluderer med å si: ”Vi har bare lett berørt det viktigste av denne bygningen. For det er hundrevis av detaljer som peker til Illuminati og deres planer for menneskeheten. Men enda viktigere er det at denne rapporten slår fast det faktum, at denne bygningen er et sete for den som vil akseptere den falske messias (Joh.5,43) til å styre Israel, før Jesus den sanne Messias kommer tilbake for å sette opp sin regjering i Jerusalem, og derfra skal lov og rett gå ut over hele jorden”.

New Age består av en rekke ulike bevegelser som enten har kristen, muslimsk, indisk eller okkult bakgrunn. De venter på en fredens mann som heter Lord Maitreja som skal løse alle politiske, økonomiske og sosiale problemer. Vi vet at denne mannen vil bli Antikrist (Dyret i Åp.13).

Psykolog Gustav Mjåland sier i sin traktat om New Age: "Som de kristne har korset som sitt samlingsmerke, har New Age regnbuen som sitt symbol. Ett annet kjennetegn er tallet 666, som et av deres spiritistiske medier (Alice Bayley) mente hadde "hellige egenskaper". De benytter også Hitlers hakekors, som opprinnelig er et hedensk lykketegn. New Age er en demonisk makt som vil føre menneskene like inn i fortapelsen" Derfor trenger Israel de kristnes bønner som aldri før, for å bryte denne djevelens makt over folket.

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-352-pinsevekkelsen-opphyelse.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-297-israel-utvelgelse-navrende.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=gaar-isreael-vennene-antikrist-aerende

Ingen kommentarer: