lørdag 17. august 2013

Nr. 667: Bjørn Storm Johansen skriver at jeg ikke tilhører Kristus, hvem er det som kan sette seg slik i Guds sted?

Nr. 667:

Bjørn Storm Johansen skriver at jeg ikke tilhører Kristus, hvem er det som kan sette seg slik i Guds sted?

Bjørn Storm Johansen er en mann som har vært frelst i kun 3 år, men jeg har sjelden fått slike dommer over meg. Jesus sa om slike som ham som ble vunnet av andre vranglærere: Matt. 23. 15 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er!

Bilde av Bjørn Storm JohansenDette skriver han om meg: Han som har skrevet om deg er nok den som trenger mest forbønn. Han fornekter treenigheten og tilhører dermed ikke Kristus. Han er en falsk profet med ett falskt budskap. Skal be om frelse og tilgivelse for han. Guds fred til deg Bjørn Olav.

Jeg tok kontakt med ham pr. mail. Ønsker å ta med dette slik at leserne både får en bakgrunn og skjønner at mange av de som forkynner Guds ord i Norge i dag overhode aldri skulle ha være forkynner da de er uskikket og ikke modne for oppgaven og tjenesten. Her er hva vi skrev:

Meg: Hei! Hvis du mener jeg ikke er frelst, er det kjærlighet å legge det ut på en blogg uten å ta kontakt først med meg? Du har vært en kristen påstår du i 3 år, tror du setter deg i Guds sted og er Satans tjener med å fraskrive meg frelsen. Våkn opp før det er for sent, Gud alene skal avgjøre hvem som står innenfor eller utenforbi! Mvh Jan Kåre Christensen Smyrna Oslo Telf: 99598070

Fra: Bjørn Storm Johansen Sendt: 16. august 2013 09:28 Til: Jan Kåre Christensen Emne: Re: underlig: Du fornekter treenigheten. Vår tro som kristne er at Gud er en i 3 personer med lik autoritet. Gud Fader, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd. All avik fra dette er vranglære.

Meg: Hei! Tenk hvis det er du som er en vranglærer? Du kommer med ingen begrunnelse, pass deg sier jeg, du kan gå imot Gud, og da setter du deg selv utenforbi! Matt 5:22 Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild. Du gjør deg selv skyldig til …………….. sa Jesus Mvh Jan K

Bjørn: Har ikke tid til debatt nå :) Ønsker deg alt godt og ber om at du skal få se sannheten.

Meg: Trenger ikke dine forbønner! Jeg har sett såpasset at jeg kan si at du er forført, hovmodig og står i fare for å miste frelsen hvis du ikke har mistet den ved en slik dom over meg!

Meg: Mitt råd til deg er at du går i deg selv. Arbeider med artikkelen, her er foreløpig arbeid, har du noe å tilføye, ikke bry deg om de kodene som jeg har det har med når jeg skal legge ut artikkelen.

Bjørn: Flott artikkel :) Du er kjempe flink. Takk for pr! :) Dette gjør at jeg kan nå ut til flere. Tusen takk! :) Guds fred til deg.

Meg: Skjønner du ikke hvor alvorlig det er det du gjør? Du dømmer meg til fortapelse uten å blunke, hvor er din empati og forståelse for hva du holder på med? Fortsett med å skrive på Bjørn Olav Hansens blogg, han er nesten så syk som deg! Jan K

Bjørn: Jesus elsker deg. Og jeg ønsker deg alt godt. For meg blir dette bare latterlig. Hvis du ikke tror på drn treenige Gud da tilhører du ikke Jesus. Dette er min tro og den viker jeg ikke fra. Gleder meg til å lese artikkelen :) Guds fred til deg. Du fornekter både treenigheten og evig fortapelse og dermed kan jeg trygt si ut fra Guds ord at du er på ville veier. Men ber for deg i dag. Lykke til med artikkelen! Håper du bruker det nye bildet av meg. Nå avslutter jeg denne kommunikasjonen med deg. Ønsker deg og dine alt godt.

Meg: Du evner ikke å lytte på argumentasjon mot hva du selv tror og mener er rett. Trenger ikke dine forbønner. Du dømmer meg til både fortapelse og alt annet, og trenger ikke dine lykkeønskninger på toppen av det hele! Hvorfor skriver du MVH hilsen? Du er så uvennlig og primitiv det går an å være. Bare fortsett å skriv på bloggen til Bjørn Olav Hansen, nå lyver han på meg igjen og sier jeg mobber han p.g.a. at han er syk og en hypokonder! Jan K

(sitat slutt).

Hvorfor blir de som blir «vunnet» for evangeliet i dag verre enn sine «forgjengere»? Jesus sier at de er Gehennas (grunnteksten) barn, to ganger verre enn I selv er! (dette om de som fariseerne og de skriftlærde fikk med seg).

Det samme skjer i dag, denne Bjørn Storm Johansen skriver om seg selv følgende: Jeg heter Bjørn Storm Johansen og er 37 år gammel. Jeg fikk møte Jesus for 3 år siden men har kalt meg kristen i nesten 9. Kort fortalt var jeg kriminell og narkoman og var i fengsel i 4 år. Kom i kontakt med kristne gjennom rehabilitering og deretter en karismatisk bibelskole. Det var aldri noen forandring på innsiden men utenpå virket alt greit. Så for 3 år siden fikk jeg høre ekte bibelsk forkynnelse for første gang og Gud viste meg min synd mot han, som er en Hellig Gud. Det førte til omvendelse og bibelen ble plutselig fasit og levende. Siden har jeg ved Guds nåde og kjærlighet fulgt ham. (Dette var kortversjonen av mitt mye lengre vitnesbyrd). Jeg er gift med Grete og vi har Bethina på 4 og Nicolai på snart 2 år. Vi bor på Vigrestad i Rogaland. Jeg Har jobbet som forkynner av Guds ord de siste 3 årene og dette er også mitt kall og tjeneste for Jesus. Jeg tilhører "den gamle skolen" som tror at bibelen er Guds hellige, ufeilbarlige og komplette ord som er mat for de troende og nok til frelse for de som ikke tror. Ved Guds nåde prøver jeg å forkynne hele Guds husholdning med hovedfokus på evangeliet, Jesu stedfortredende død og oppstandelse for syndere. Ta gjerne kontakt med meg på mail eller telefon hvis det er ønskelig at jeg kommer å forkynner hos deg. Gud velsigne deg. Jesus er Herre! (sitar slutt).

Dette høres fing og bra ut, men han er sier den Herre Jesus følgende: «Gehennas (grunnteksten) barn».

Han dømmer meg til fortapelse, ler av det nærmest og skal be for meg. Han er da totalt følelsesløs, mangler empati, setter seg i Guds sted og lyver!

Er jeg ikke frelst fordi jeg forkynner den samme lære som de første kristne og jødene? Faktisk, jødene hevder at vi hedninge kristne er vranglærere p.g.a. den feilaktige treenighetslæren (mange gjør det!).

Jeg tar noe fra Rosenius som passer på denne Storm Johansen og likesinnede:

Dette er skjøgekjærligheten

Hvis du ble spurt: Hvordan vet du at du er frelst? Og du svarer: «Jo, det kom en dag da jeg bøyde meg, og gav meg over til Gud». Da er dette altså «drakten» du står fram med, at du «har bøyd deg og gitt deg over til Gud». Da må vi si: «Venn, du vitner med din egen munn at du er ikke frelst!» Andre vil svare: «Gud møtte meg så overbevisende og sterkt i Ordet om at han er til. Etter det har jeg veldig gjerne villet tjene Jesus i hele mitt liv». En eldre bekjennende kristen kvinne tok en dag imot et virkelig evangelisk budskap. Hun leverte det tilbake etter en stund med disse ordene: «Jeg fant ikke noe om hvordan vi får seier». Det å «ha seier» var her blitt det vesentlige, blitt «drakten». Budskapet hun fikk i hendene om ham som er vår seier, var ikke nok for henne. «Dette er greit, nåden er lett å forstå. Men vi må videre!» heter det ofte. Å, hvordan vi - i den forskjelligartede læren rundt om i kristenheten i dag - står i fare for å ikle oss hver «vår drakt». Se hvor lett Satan får slippe til i kristenheten i dag! - ikke minst fordi vi så totalt mangler «den rene lære» om frelse for syndere i Jesus Kristus alene! Straks Gud har fått begynt å virke noe i oss, som åpenbarelse over ordet, inderlig bønn, helliggjørelse o.s.v., så setter Satan inn og gjør oss så opptatt med alt dette, så vi lever i og på dette. Og så er dette blitt vår «drakt» som vi står fram for Gud med. Hvis du da får et møte med Gud som Laodikea Menigheten, Åp 3, vil du ha samme vitnesbyrd som dem: «Jeg er rik... rik på syndserkjennelse, anger, bønn og bønnhørelse, har gitt meg over til Gud, har seier i synd ... og mangler ingen ting! Slik står alle som er «uten bryllupsklær». Men Jesus sier: «Du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken». Det at de hadde mottatt Jesus, et åndelig stormvær, en syndserkjennelse som et jordskjelv, ilden... er blitt det de lever på, deres bryllupsklær. Jesus innbyr deg til «å kjøpe av Meg... hvite klær, så du kan være påkledd», Ap 3:18. Med alle disse dine «klær» du er opptatt av og holder opp foran deg, er du i Jesu øyne altså i det hele tatt ikke «påkledd» - men naken! (sitat slutt).

Jesus sier om slike at de er nakne, med andre ord, de er på vei imot fortapelse hvis de ikke finner veien til omvendelse og sann erkjennelse. Det hjelper ingenting å være anerkjent av flertallet av de troende fordi en tror på en triade Gud eller tre likeverdige Guder!

Matteus 23. 15 korrekt oversatt: 15 Sør g, der e skrif tl ærde og fa ri see re — der e hyk le re . Der e dra r over hav og tør t la nd for å om vende én pro sel ytt,* og når der e fi nne r ham, gjø r der e ham ti l en Gehe nna s søn n i dobb el så st or grad som der e s el v.”

Sluttkommentar:

Tenk, dagens forkynnelse gjør menneskene som blir «vunnet» enda verre enn de som er frafalne og lever ikke i samsvar med skriften. Du burde få flere til å våkne opp!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/06/nr-649-bjrn-olav-hansen-er-en-bamse.html http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-645-sjur-jansen-som-driver-et.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-661-pastor-og-sakalt-bibellrer-bjrn.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-663-basketak-med-to-personer-som-har.html http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://bjornolav.blogspot.no/ http://byggemennesker.blogspot.no/2013/08/jan-kare-christensen-skjeller-snart-ut.html http://www.jesuserherre.com/

1 kommentar:

Unknown sa...

Hei, broder Jan!
Jeg har også fått kontakt med Bjørn S Johansen. Vi kunne heller ikke lenger være "brødre", fordi jeg fornektet "Tre-Enig-Hetens" Gud. Bjørn sier at Gud er EN, men i 3 Personer. Mens Bibelen Lærer at Gud er 1, ikke 2 eller 3! Måtte Gud Åpne deres Øyne så de får SE at Gud ER 1! Amen! Ser man Det, forstår man også Jesu ord i Mat.28,19! "Treenighets læren" sitter nok Dypt i den "Tradisjonelle Kristenheten". Så sånn er Det! Har også selv hatt "Dette Synet" på Gud. Men "Hele Skriften" Forkynner om Den Ene GUD, som ble Åpenbart i Kjød. Joh.1,1. Bibelen sier at Gud ER Ordet(Jesus), og Ånden(DHÅ9! Amen! Kan gi noen Skriftord på Det: 1.Joh.5,2o + Rom.9,5 + 8,4-7 + 11,33-36 + Es.9,6 og Kap.4o-46 + masse flere Bibelord! Amen!
Br,hilsen; Harry Østrem
Rogaland/Vestfold
Larvik