lørdag 10. august 2013

Nr. 659: Utdyping på artikkel der jeg hevder: «Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!» Del 2

Nr. 659:
Utdyping på artikkel der jeg hevder: Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med forførte mennesker! Del 2

Har fått en del kommentarer på denne artikkelen, her er noe som jeg har fått servert på mail: «Jeg registrerer med sorg at du omtaler personligheter som Aril Edvardsen, Rune Edvardsen, Emanuel Minos, Ludvig Karlsen, Åge Åleskjær og en rekke andre profilerte ledere i svært negative ordelag. Det er nesten ingen ledere som unnslipper en nedverdigende og dømmende kritikk. Gruppen av kristne ledere som helhet omtales i blogg nr. 630 som «en gjeng med djevler», hvilket er så sjokkerende og uakseptabelt at jeg har vanskeligheter med å finne ord. Det samme gjelder din omtale av Emanuel Minos i blogg nr. 657.».

Det jeg mener, er at menigheten i dag er har en «infeksjon». Den «infeksjonen» er demoniske åndsmakter som får troende til gjøre det som ikke er rett. Men de trigger hverandre til å fortsette å gjøre det onde!

Tier andre stille, så vil selv steine rope sier Jesus. Jeg er overbevist at det Carl Fredrik Wisløff sa er sant. At sannheten kommer alltid frem, men den har gjerne små ben. Sist gang Rodney Howard-Browne var på Visjon Norge forkynte han imot selve kardinal synden til Jan Hanvold, det er at han er skilt og gjengiftet for tredje gang som en troende. Siden det har han ikke vært der på besøk. Jeg vet ikke, men Guds ord er og forblir tøft og hardt for det gamle menneske å høre! Bilde at Rodney Howard-Browne som også har slanket seg 50 kg. Noe som Hanvold lovpriste før, men ikke lengre. Vet noen svaret? He-he!
1.) Har vært i utallige predikanthjem. Men alt for mange, om ikke de aller fleste er preget av frykt for hverandre, ikke minst å være naturlige og kunne snakke rett ut fra hjerte. Og de «elsker» å kneble andre og ikke løfte opp andre, det er utbredt med misunnelse mot andre som lykkes bedre enn dem selv. Ikke om andre lever rett og hva de forkynner, men om de «lykkes». Her snur en alt på hode, det oppleves som å være i en stor barnehage der det er om å gjøre å ikke selv sitte med «svarte-Per». Og den måten å unngå «svarte-Per» på er å ha noen som en kan hevde seg over og sole seg i glansen av en som lykkes bedre enn dem selv. Slik jeg har erfart det, er at selve predikant-miljøet er så rart og sykt, at det er infisert og ødelagt av åndsmakter. Det er kun og alene en ting vi kan «måle» vår åndelighet på, det er troskap imot Guds ord.

1 Kor. 4. 2 For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro. 3 Men for mig har det lite å si å dømmes av eder eller av en menneskelig domstol; ja, jeg dømmer mig ikke engang selv; 4 for vel vet jeg intet med mig selv, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer mig, er Herren. 5 Døm derfor ikke noget før tiden, før Herren kommer, han som også skal føre frem for lyset det som har vært skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd; og da skal enhver få sin ros av Gud.

Vi leser i det andre verset, det er her vår åndelighet skal prøves på og ved: «For øvrig kreves det av husholdere at de må finnes tro».

Troskap imot Guds ord er byttet ut imot alt annet. Det som var viktig før, er nå uviktig. Det virker som også mange forkynnere føler seg underlegne andre, derfor må de ha noen å hevde seg over. De snakker om kjærlighet på talerstolen, men på privaten går det på helt andre ting. Dette oppleves som fordummende å være en person på talerstolen og en helt annen på privaten!

2.) Tidligere Redaktør Oddvar Nilsen var en virkelig falsk mann i mange henseende. Jeg begynte å skrive artikler da jeg var 20 år. Jeg skrev flere artikler i Korsets Seier. Jeg ringte og snakket med Nilsen at han tok inn så mye i KS. Jeg påpekte ting, som han faktisk veldig ofte var enig i. Men så boikottet han meg som skribent. Det var takken for å påpeke ting. Vi vet et ord i «verden» som heter varsler (engelsk whistleblower). Det er en person som betegner en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende har vært eller er ansatt eller involvert. Være slik i kristne sammenheng er verre enn noe annet sted!

3.) Tidligere KS redaktør Oddvar Johansen er en virkelig ond person. Men spise kunne han, har sjelden og aldri sett en som kunne spise så mye på en gang da jeg jobbet i Korsets Seier og Filadelfiaforlaget, men det er ikke det jeg angriper han for. Det har jeg mange eksempler på er at han ikke levde og var en sann kristne i sin oppførsel. En gang skulle jeg opp til Nord-Norge for å ha en møteserie. Der opp løy han på meg og skapte et fiendebilde overfor meg. Bl.a. løy han og sa jeg var en utrygg person. De trodde på ham, han var tross alt redaktør av KS. Jeg måtte avbestille billett og alt. Jeg hadde lagt ut av egen lomme 3-4.000 tusen kr. Jeg fikk pengene igjen ved at legen min skrev ut en sykemelding etter hans egen anbefaling da jeg var blitt påført dette uten å kunne benytte meg av reisen. Men tenk, lyve og advare imot meg. For meg er 3-4.000 tusen mye penger, og når legen sa jeg måtte få pengene igjen da jeg var blitt lurt, takket jeg nei. Det har ikke noe med tyveri å gjøre da jeg fikk kun tilbake mine egne penger, fra en reise jeg ikke hadde brukt. Og der sto jeg uten mulighet til å forsvare meg selv og imøtegå den løgnaktige og stygge Oddvar Johansen. Dessverre, de kristne tror mange ganger løgnen og løgneren, fremfor sannheten, og når de hadde en avtale med meg, så brøt de den og jeg ba dem sende meg pengene for reisen. Men jeg fikk til svar at jeg var uredelig og utrygg ifølge den onde Johansen. Derfor måtte jeg klare meg selv. Snakk om å lyve på "Guds vegne!".

4.) Rens bokhylla di, der trives Satan. Jeg vet ikke, men jeg har kastet sikkert hundre bøker og enda flere kassetter med usunn forkynnelse. Er det noe som har åpnet opp for demoner blant de troende er usunn og ubibelsk forkynnelse, ikke minst gjennom litteratur og bøker.

5.) Min erfaring er at troende står i kontakt med hverandre som i en lenke, ikke minst forkynnerne. Der en beskytter hverandre og ikke vil avsløres den andres synd, en tier stilt rett og slett. Det er som en uskreven lov. Og taler en imot noen, så er det de som står utenforbi det «godes» selskap og «klubben» som de selv er en del av. Enhver menighet har fått og har så mange «lik» i lasten at det er best å tie stilt. Frafallet er totalt, menigheten er udugelig og demonene har infisert og taket på hele menigheten!

6.) Jesus doms tale i Matteus 23 kunne vært avsagt over den Norske kristenhet nesten ordrett. Bare med å bytte ut og inn noen ord, frafallet var da modent for dom. Frafallet i dag gjør menigheten moden for dom hvis en ikke omvender seg og søker Herren, renser bort alt, eller så langt en ser at ting ikke stemmer med skriften.

Matt. 23. 1. Da talte Jesus til folket og til sine disipler og sa: 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Derfor skal I gjøre og holde alt det de byder eder; men efter deres gjerninger skal I ikke gjøre. For de sier det, men de gjør det ikke; 4 de binder svære byrder, som er vanskelige å bære, og legger dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med sin finger. 5 Men de gjør alle sine gjerninger for å sees av menneskene; for de gjør sine minnesedler brede og sine dusker store, 6 og de vil gjerne sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste seter i synagogene 7 og få hilsninger på torvene og kalles rabbi av menneskene. 8 Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre. 9 Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. 10 Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus. 11 Men den største blandt eder skal være eders tjener. 12 Den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies. 13 Men ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som lukker himlenes rike for menneskene! for selv går I ikke der inn, og dem som er i ferd med å gå der inn, tillater I ikke å gå inn. 14 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som opeter enkers hus og for et syns skyld holder lange bønner! Derfor skal I få dess hårdere dom. 15 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er! 16 Ve eder, I blinde veiledere, som sier: Om nogen sverger ved templet, det er intet; men den som sverger ved gullet i templet, han er bundet! 17 I dårer og blinde! hvad er størst, gullet, eller templet som helliger gullet? 18 Og: Om nogen sverger ved alteret, det er intet; men den som sverger ved den offergave som ligger på det, han er bundet. 19 I blinde! hvad er størst, offergaven, eller alteret som helliger gaven? 20 Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det, 21 og den som sverger ved templet, han sverger ved det og ved ham som bor i det, 22 og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den. 23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort. 24 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen! 25 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som renser beger og fat utvendig, men innvendig er de fulle av rov og griskhet! 26 Du blinde fariseer! rens først begeret og fatet innvendig, forat det også kan bli rent utvendig! 27 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som ligner kalkede graver, som utvendig er fagre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all urenhet! 28 Således synes også I utvendig rettferdige for menneskene, men innvendig er I fulle av hykleri og urettferdighet. 29 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som bygger profetenes graver og pryder de rettferdiges gravsteder og sier: 30 Hadde vi levd i våre fedres dager, da hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod! 31 Så gir I da eder selv det vidnesbyrd at I er deres barn som slo profetene ihjel; 32 fyll da også I eders fedres mål! 33 I slanger! I ormeyngel! hvorledes kan I undfly helvedes dom? 34 Derfor, se, jeg sender til eder profeter og vismenn og skriftlærde; nogen av dem skal I slå ihjel og korsfeste, og nogen av dem skal I hudstryke i eders synagoger og forfølge fra by til by, 35 forat det skal komme over eder alt det rettferdige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod inntil Sakarias', Barakias' sønns blod, han som I slo ihjel mellem templet og alteret; 36 sannelig sier jeg eder: Alt dette skal komme over denne slekt. 37 Jerusalem! Jerusalem! du som slår ihjel profetene, og stener dem som er sendt til dig! hvor ofte jeg vilde samle dine barn, likesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger! Og I vilde ikke. 38 Se, eders hus skal lates eder øde. 39 For jeg sier eder: Fra nu av skal I ikke se mig før I sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! (sitat slutt).

Fra vers en og utover så møter vi akkurat det samme som kristenheten i Norge er preget av. Det er et stort gap mellom liv og lære, dette Jesus til kraftig angrep imot. Angrepet hadde vært det samme hadde han forkynt her i Norge, men han har sine Ambassadører, slike som meg og andre. Som forkynner i «hans sted»!

Så taler han videre imot den religion som vil sees, og som ikke er «fornøyd» med å være i lønndom. Kristendommen er noe som først og fremst skal leves ut i familien. Men hva ser vi? Skilsmisse og gjengifte prosenten er like stor blant de troende som de verdslige. Tragisk, men sant!

Fra vers åtte taler han om det store ved den nye pakt, det er at vi alle er likestilte og likeverdige. Gud taler like mye og klart til alle som er åpen for ham. Og det er ikke noe stor, større og størst, vi er alle like i Kristus. Og vi skal høre på hverandre da vi er brødre blant brødre. Dette syndes det noe kolossalt imot. Gud taler til meg, hvis jeg er åpen for ham, lever rent og er i hans vilje. Det er dette det komme an på. Derfor sier Jesus følgende: «I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen. Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus». Vi er hverandres lemmer og Kristus Jesus er hode. Derfor er disse små Pavene og Paveordning totalt ubibelsk. Det finnes tjeneste gaver, men de er ikke opphøyet over felleskapet, men tilhører felleskapet. For en vesen forskjell. Gud kan bruke den som har vært frelst 1 uke like mye den som har vært frelst seksti år. Vi skal kun ha en lærer, det er Kristus. Og vil noen undervise i Guds ord, så skal alt bli prøvet på Guds ord, for å se om det stemmer eller ikke.

Fra vers tretten og utover taler Jesus om hvordan de som styrer og leder ikke er til velsignelse, men vil styre over menigheten uten å være styrt av Gud, de var rett og slett maktmennesker som hadde fått posisjoner, akkurat som vi ser i dag blant de troende. Og faktisk, den frikirkelige delen av kristenheten er aller verst som fariseerne var det på Jesu tid.

Det aller mest tragiske med en frafallen kristenhet, er at dette går i «arv». Slik er det også i verden. Er foreldrene alkoholikere, eller høyt utdannet, idrettsmenn eller hva det måtte være, det er en stor sannsynlighet at også barn vil bli det. Derfor sier Jesus så klart i fra at han ikke aksepterer dette: «Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som farer over hav og land for å vinne en eneste tilhenger, og når han er blitt det, gjør I ham til et helvedes barn, to ganger verre enn I selv er!». Jesus sier at frafalle vil øke i omfang og styrke, hvis det ikke kommer omvendelse og vekkelse inn blant oss troende. Det er akkurat det samme som Jesus gikk til frontal angrep på, som jeg går til frontal angrep på. Menneskene er likedan som de var på Jesu tid, på godt og vondt.

Slik kunne jeg ha fortsatt, men likheten mellom Jesu dom over datidens religiøse er slående lik, så godt som identisk!

7.) Hva kommer dette frafallet av? Skriften gir svar:

Salme 32. 8 Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie. 9 Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

Herren vil gi oss råd bare med å gi oss et blikk. Da må vi kjenne ham for å forstå hva bare et blikk forteller og vil si. Legg merke til at Herren drar her en motsetning som passer nøyaktig på de kristne i Norge, de er som hest og mylder som må ha bissel for å lystre da de vil gjøre det som passer dem. Ikke hva Gud forteller oss i sitt eget ord.

Hva er et muldyr? Jo, det er en steril krysning av hest og esel, uten særlig egen vilje. Det passer nøyaktig på gjennomsnitt kristen i Norge. En er åndelig sett steril, uten egen vilje og må ha en Pastor eller en annen autoritet over seg som skal styre og lede enn.

Hva er en hest? Hesten er motsatt, veldig sterk og med en sterk egen vilje. Men ønsker å styre og lede seg selv. Akkurat som mange troende, de vil ikke at Herren skal disiplinere og styre enn. Min mat er å gjøre Guds vilje sa Jesus.

Joh. e. 4. 34 Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt mig, og å fullføre hans gjerning.

De troende er blitt som en førerløshund, personer som ikke elsker og finner det nødvendig å gjøre Guds vilje og følge Guds ord og Jesu bud. Apostelen Paulus sier bl.a. i 1 Kor. 7 at det å gifte seg på nytt er imot Jesu bud. Eneste plassen det er omtalt at Jesus kom med et bud utenom kjærlighetsbudet, dette rett og slet dritter og overser de aller, aller fleste troende da de godtar gjengifte over en lav sko. Tragisk, virkelig tragisk. Det er som jeg hevder i overskriften: «Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!» .

8.) Visjon Norge og Jan Hanvold er et sikkert tegn at vi er i avslutningen før Jesus kommer da Guds ord sier at en skal:

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Dette har jeg skrevet om såpass mye, at jeg bare ber dere se på det jeg allerede har skrevet. Selvfølgelig er det også gode programmer på Visjon Norge og det er gode ting med Hanvold, det er her hele forførelsen og muligheten for forførelsen ligger. Det er hva som er negativt og ubibelsk som gjør det til den gedigne og store Satan forførelse Visjon Norge og Jan Hanvold representerer og er.

9.) Arne Bakken tilbaketog i pinsebevegelsen. Jeg advarte imot dette at han skulle få anbefaling til David Østby og Morgan Kornmo. De trodde ikke på meg. Så fikk jeg takk i kassetter der Bakken underviste om JDS-læren. Selv da ville de ikke høre på meg. Bakken fikk sin anbefaling og virket bl.a. i pinsemenigheten på Strømmen, før han fløy med prostiurte, ble hallik og tok overdose og døde. Hvilken dom vil disse menneskene få som slapp han inn i pinsebevegelsen selv da jeg advarte dem? Gud alene vet! Men at slike mennesker er styrt av Gud? Aldri livet!

10.) Jeg begynte å se dette frafallet da jeg var ca. 20-22 år, da mener jeg virkelig forstå sammenheng og alt. Dette er snart tredve år tilbake i tid. De siste tredve årene har jeg sett utviklingen, advart imot det og levd selv akkurat motsatt. Det har virket som en anspore på meg å være annerledes. Hvordan virker frafallet på deg?

Jeg vet ikke alt, har ikke det fulle og hele svaret, men skriften taler veldig alvorlig og nedsettende mot de som åpner opp for dette, selv om det også finnes og er mye «godt» og «bibelsk» innforbi disse kretsene.

Jak 3. 10 Av samme munn utgår velsignelse og forbannelse. Mine brødre! dette må ikke være så. 11 Gir vel kilden av samme opkomme søtt og beskt vann? 12 Kan vel et fikentre, mine brødre, bære oljebær, eller et vintre fiken? Heller ikke kan en salt kilde gi søtt vann.

Jeg vet ikke alt, men skriften taler om at en kilde ikke kan bære to forskjellige innhold og kilder. Når det finnes så utrolig mye negativ, ubibelsk og som er helt åpenbart fra Satan gjennom hans demoner, hva da? Slik jeg ser det, så har jeg mine ord i behold. Det er sant det jeg skriver i overskriften: «Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!».

Hvorfor nærmest hater kristenfolket meg og min tjeneste? Jeg taler klart, tydelig og konstruktivt om dette. Jeg setter det i system, og avslører og setter på plass alt bit for bit. Dette blir ikke godtatt og akseptert, selv om det er jeg som har «rett» og de andre «feil». En skal leve med løgn og sannhet i sammen, urett og rett, dette sier skriften vi ikke skal!

Sluttkommentar:

Det jeg har prøvd å forklare, er at akkurat som det er kreft i Kristi legeme. Hva kommer det av? Ulydighet imot Guds ord. Skal det bli noe forandring, så må vi tilbake til Guds eget ord, både i liv og lære. Fornekte oss selv og vårt eget kjød, men hva skjer? Selv åpenbare synder gjør enn ikke noe med, hva da med de skjulte?

1 Tim 5:24 Nogen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til dom; men hos andre følger de efter.

Selvfølgelig er ikke alt som skjer blant de troende bare ondt. Det finnes og er mye godt. Men hvis en påpeker det som er feil, ubibelsk og t.o.m. inspirert av den onde. Da blir en fort skviset og støtt ut! Det er her kardinal feilen og synden er. En tåler ikke tilrettevisning og tukt!

Sal 50:17 Du hater jo tukt og kaster mine ord bak dig.

Jeg har vært og er et enkelt redskap i Guds hånd, i motsetning til Hanvold og mange andre så har jeg «lykkes» å leve i samsvar med Guds ord. Og jeg holder frem Guds ord, i et og alt! At dette ikke blir tålt og likt, det kan jeg ikke noe for, jeg tror mer på Guds ord og hva Gud sier der enn noe annet. Så får det gå som det vil gå, men å forkaste, forandre og sette Guds ord og Guds bud til siden, aldri i livet om jeg gjør det, aldri!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2013/07/nr-630-kristen-norge-styres-og-ledes-av.html http://blog.janchristensen.net/2013/08/nr-658-utdyping-pa-artikkel-der-jeg.html

Ingen kommentarer: