lørdag 17. august 2013

Nr. 662: Ta et veivalg – bli fast forbeder og støttepartner av tjenesten min og Smyrna Oslo. Det handler om å bygge Guds menighet i Norge og verden for øvrig!

Nr. 662:

Ta et veivalg – bli fast forbeder og støttepartner av tjenesten min og Smyrna Oslo. Det handler om å bygge Guds menighet i Norge og verden for øvrig!

Bilde av meg og min elskede Fru Berit Nyland ChristensenVi er alle Guds medarbeidere – og trenger hverandre for å gjøre Herrens gjerning!

1 Kor 3:9 For vi er Guds medarbeidere; I er Guds akerland, Guds bygning.

Forbønn – den troendes fremste og viktigste oppgave. Vi ønsker din forbønn med enn noe annet.

Da jeg var forholdsvis ny i troen leste jeg en bok som jeg vil anbefale. Det var: Alfred Lorenzen, Forbønnens hensikt og makt. -82-87. Hft. 79s. Filad. Den ga meg utrolig mye, der Lorenzen tar oss med i en forholdsvis kort bok, men i en reise gjennom bibelen der forskjellen og betydningen på forbønn har vært. Og som jeg tror også er i dag. Derfor, forbønn er av ikke bare den aller største viktighet. Det er den viktigste, største og mest betrodde av alle «åndelige øvelser!».

Vi er en tale røst – eller en mot røst i tiden mot frafallet i Guds menighet!

Skriften taler motsatt enn hva det blir forkynt i det store og det hele, da det ikke vil bli vekkelse og lette tider først og fremst, men vanskelige tider.

2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.

Vi står på varden – og advarer og viser vei! Skal dette fortsette, vokse og få utvikling er vi avhengig av Herren. Men Gud har gjort det slik at det er mennesker som gjør hans vilje, som på den måten utfører hans verk! Dette er ingen selvmotsigelse, men de faktiske forhold. Derfor, synes du om oss? Liker det vi skriver og formidler? Da be for oss og støtt oss økonomisk. Jeg får ikke trygd fra staten eller støtte fra staten, men går i full jobb og driver alt dette på fritiden min.

Jeg vet at det er formidabelt mange som besøker oss hver dag, uke og mnd. på blogg og hjemmesiden. Har fjernet telleren da jeg ikke ønsker å være opptatt av tall. Men tenk, det må da være en god del som besøker oss regelmessig som synes om oss? Jeg selv hadde aldri orket å se på en blogg eller hjemmeside regelmessig uten den gav meg noe for det åndelige livet? Derfor, be for oss og støtt oss økonomikks, hvis du ønsker dette skal fortsette og utvikle seg.

Neste prosjekt er å prøve få til taler lagt ut som I Phone der du kan høre på taler av meg fra bl.a. mobil. Derfor trenger vi virkelig dine forbønner. Og vil du støtte oss økonomisk? Se her:

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: