søndag 18. august 2013

Nr. 669: Tjostolv Moland død!

Nr. 669:
Tjostolv Moland død!

PS! Tjostolf Moland døde gjennom tragiske omstendigheter er det kommet frem, han tok sitt eget liv. Hva han hår gått igjennom de siste fem årene er umenneskelig. Malaria, sviktet, rettsaker, fangeopphold etc. La oss be for hans familie, Joshua French og alle andre i denne tragiske og vanskelige tid. Be til Gud Fader i Jesu navn om legedom, frelse og gjenopprettelse!

Tjostolv Moland funnet død, det er blod på Norske myndigheters hender med deres unnfallenhet, til dels misvisende informasjon og ikke villige til å bruke realpolitiske virkemidler som penger til Kongo og dets myndigheter! Tenker på hva Arnulf Øverland skrev: «Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv! Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der og glemme!»

Bilde av en kiste som er den mest tragiske måten Tjostolv Moland og hvem som helst annen kan komme hjem til Norge på.Her fra Wikipedia om Tjostolv Moland: Født 28. februar 1981, død 18. august 2013 i Kinshasa var en norsk reserveoffiser og forretningsmann, som grunnla sikkerhetsselskapet SIG-Uganda. Han var fenrik i Garden og Telemark bataljon, og har siden arbeidet i Afrika sammen med vennen Joshua French. French og Moland ble kjent i 2009 da de ble anklaget for drap og spionasje i Den demokratiske republikken Kongo.

Deres sjåfør, Abedi Kasongo, ble funnet skutt og drept den 5. mai utenfor Kisangani i den Demokratiske Republikken Kongo. To vitner hevdet at de to nordmennene sto bak. French og Moland har i norske medier stått fast på at banditter angrep dem og sjåføren. De to ble etterhvert arrestert i nasjonalparken Okapi. Rettssaken begynte, etter mange utsettelser, ved en militærdomstol i Kisangani den 14. august 2009, og den 8. september ble domsavsigelsen kunngjort. Begge ble funnet skyldig på alle tiltalepunkter, og dømt til døden. Dommen ble anket, men dommen ble senere opprettholdt. (sitat slutt).

I 2010 ble Moland dømt til døden for drapet på Abedi Kasongo. Ettersom dødsdommer på denne tid ikke lenger ble fullbyrdet i Kongo, var dommen i realiteten en livsvarig fengselsstraff. Han har siden sonet straffen i ulike fengsler i Kongo.

Utenriksminister Espen Barth Eide uttalte under pressekonferanse holdt i UD den 18. august 2013 at Moland ble funnet død i sin celle i Kinshasa på morgenen den 18. august.

Fra avisen Verdens Gang: Advokat: - Moland har slitt i fengsel

Tjostolv Molands advokat har, i likhet med Strøsksnes, fryktet at dette skulle skje.

- Tjostolv Molands død i Kongo er resultat av en feig norsk politikk, hvor regjeringen og UD ikke har vært villige til å ta i bruk realpolitiske virkemidler, sier Moland og French` tidligere advokat, Morten Furuholmen.

Han mener norske myndigheter burde betalt Kongo for å få nordmannen fraktet hjem.

- Vi er mange som lenge har fryktet at det skulle skje. Tjostolv Moland har i likhet med Joshua French slitt med store plager i fengselet. Det eneste riktige i denne saken var at norske myndigheter hadde betalt Kongo en viss sum, slik at de to nordmennene ble løslatt og fraktet hjem. Det er det eneste språket som forstås av landets myndigheter, sier Furuholmen.

- De to er dømt for drap av domstoler i Kongo. Ville ikke en slik handlemåte fra Norge vært et brudd på demokratiske prinsipper om ikke å overstyre andre lands domstoler? - Argumenter som dette blir verdiløse og uholdbare når et land som Kongo ikke har domstoler som fungerer etter rettslige prinsipper. Jeg mener norske myndigheter hadde handleplikt, og all grunn til å foreta seg mer i denne saken. Dommen, som også omfatter norske myndigheter, viser at det ikke har vært en seriøs rettsbehandling, sier advokat Furuholmen.

- Hva burde norske myndigheter gjort?

- De skulle vært mye tidligere ute og sagt klart at dette vil vi ikke akseptere. Vi skulle truet med realpolitiske konsekvenser. I stedet har regjeringen valgt en feig linje, som ikke har gjort inntrykk på president Kabila og kongolesiske myndigheter. De burde vært mye tydeligere i retorikken, og presentert flere utradisjonelle løsninger - deriblant penger. Da ville Moland og French vært ute for lenge siden, mener Furuholmen.

- Hva bør Norge gjøre nå?

- Nå må UD iverksette alle tiltak for å få til en overføring av Joshua French. Jeg oppfatter at Espen Barth Eide har vært den mest engasjerte utenriksministeren på banen, men han kom inn sent. Støre var lunken i lange perioder. Jeg har ment man skulle vært mye mer aktiv på høyeste politiske hold, med egne møter i Kongo. UD har begrenset seg til korte møter under FN-sesjoner i New York, og en kontakt i Etiopia. Det har ikke vært møter i Kongo, så vidt meg bekjent, sier han. (sitat slutt).

Dette skriver Tjostolf`s far Knut Moland:

Tjostolv Moland er død. Dette er historien om et varslet mord. Om og om igjen har familien varslet UD og utenriksministeriene Gahr Støre og Barth Eide, om hva som kan hende. Nå er Tjostolv død, dødsdommene er eksekvert.

Løpet ble lagt da Gahr Støre valgte det han likte og som han synes var politisk korrekt, han valgte " ikke forholde" seg til spiondommene, og "forholde «seg til de andre dommene. Resultatet var en slags stalemate situasjon.

UD ble advart om hva som kunne skje gang på gang på gang. Jeg sendte mailer og brev til UD og Støre og Barth Eide og ba på mine knær. De gjorde ingenting. Nå har de Tjostolvs blod på sine hender. Det blodet kan ikke vaskes vekk, og de vil ha det på sine hender hele sitt liv.

Nå er Joshua French i en desperat situasjon, og må hjelpes hjem omgående. Hvis ikke får de hans blod på sine hender også.

Dette er en sorgens dag, men også en skammens dag. Tjostolv Moland ble slått og pint og mishandlet og sviktet av mange. Nå er han død.

Fred med ditt minne Tjostolv. (sitat slutt).

Hva er etter min mening kardinal feilen til DU? De har ikke vist evne og vilje til å føre en realpolitikk over Kongolesiske myndigheter. Dernest har de unnlatt å bruke press midler med Norske bistandsmidler. De kunne holdt tilbake penger som de gir gjennom hjelpefond og ved det de gir for å «redde» regnskogen.

Vi trenger en ny regjering, men fremfor alt. Selv i denne tragiske situasjonen, så er alltid en ting som er viktig. Å stole på Gud og leve for ham!

Fikk en Salme fra Gud angående denne tragiske hendelsen.

Salme 121. 1. Jeg løfter mine øine op til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra? 2 Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. 3 Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre. 4 Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. 5 Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høire hånd. 6 Solen skal ikke stikke dig om dagen, ei heller månen om natten. 7 Herren skal bevare dig fra alt ondt, han skal bevare din sjel. 8 Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid.

Sluttkommentar:

Skal vi som kristne bry oss? Så langt jeg vet så bekjente Tjostolf Jesu navn, bare det i seg selv burde få oss troende til å si i fra, hjelpe og stå opp for det som er rett, sant og godt! Vi lyser fred og ham og hans minne og håper og tror vi møtes i det Nye Jerusalem der alle frelste vil samles før 1000 års-riket.


Relaterte linker:
http://freefrenchandmoland.com/ http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-615-klimaendringene-er-en-syklus-som.html http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-379-sv-rakner-er-det-et-bnnesvar.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-365-lysbakken-viser-sosialistenenes.html http://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-581-hvorfor-far-ikke-anders-behring.html http://blog.janchristensen.net/2012/04/nr-399-anders-behring-breivik-eller.html http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-218-norge-star-foran-oppgjrets-time.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-213-utenriksminister-jonas-gahr-stre.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-191-gjelder-guds-ordninger-i-dag.html http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-435-mannen-som-dde-som-ananias-og.html http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-314-livet-med-jesus-blir-bedre-ar.html http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-282-dde-david-wilkerson-fr-tiden.html http://blog.janchristensen.net/2011/04/nr-127-david-wilkerson-dde-tragisk-var.html http://freefrenchandmoland.com/

Ingen kommentarer: