fredag 24. september 2010

Nr. 16: Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner.

Spørsmål 16:

I Åpenbaringer kapitlene 17,18 og 19 leser vi om den store skjøge Babylon
(mor til flere skjøger)
Vi forstår av sammenhengen at det siktes til falsk religion og om hvordan JEHOVA vil dømme den.
I hennes hånd har hun et gullbeger fullt av avskyelige ting (falsk lære) som hun har spredt blant alle mennesker og nasjoner. (vannene hun sitter på)
Blant dette er: treenighetslæren, læren om sjelens udødelighet, om et bokstavelige brennende helvete, om korset og julen.
Dette er falsk lære som man finner over hele jorden og i alle religioner.
(skjøgens døtre)
Hvordan ser du bruken av korset og julen?
i Åpenbaringen 18:4 står det:
Gå ut fra henne (babylon den store) mitt folk.
Hvordan går et ut fra henne?
Hva er din tanker om disse spørsmålene?

Hilsen Kurt

Svar:

Hei!

Strengt talt er vi som kristne fritatt fra alt av ytre ting og vi kan bruke ytre symboler og la hver, det er opp til den enkeltes samvittighet og tro.
1. Kor. 6. 12 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.
Her er vår kristne frihet men samtidig så skal vi også ta hensyn til andre og ikke minst svakere troende.
1. Kor. 9. 19 Jeg er fri og ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. 20 For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. 21 For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. 22 For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for i det minste å frelse noen. 23 Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det.
Og her ligger både vår frihet og vårt ansvar. Men det skjærer seg i meg når kristne vil lovpålegga troende til å holde sabbat, jødiske høytider og loven.
Alt dette har Jesus frikjøpt oss fra på Golgata og gitt oss Ånden som vår veileder og den som skal lede oss. Og de nytestamentlige formaningene og læren skal korrigere oss og vise oss vei!
Korset er et symbol som det er diskusjoner rundt om det er et kristent eller hedensk symbol.
Og Jesus ble kanskje ikke hengt på et kors men på en påle? Men Moselov sier forbannet er den som henger på et tre og ikke en påle eller et kors. Derfor mener jeg at det er opp til den enkelte om han\hun vil bruke et kors eller la hver! Hva legger jeg i det som betyr noe egentlig.
Skal kristne feire julen?
Slik jeg ser det så står det ingen plasser i Guds ord at vi skal feire jul, gebursdag eller noen jødiske høytider.
Alle jødiske høytider er oppfylt i Kristus da de var skyggebilder på de kommende goder som vi i fylt mål har i Kristus.
Men så lever vi et samfunn der jeg mener vi som troende ikke skal stikke oss ut unødvendig hvis en kan la hver!
Men forteller samvittigheten din at du ikke skal feire jul så ikke gjør det. Men feirer du jul eller andre høytider, kjempefint!
Så lenge en ikke legger det over på andre som et lovbud er begge deler allright for meg. Å være en kristen er egentlig å være litt som Ole Brumm; ja takk begge deler! Det er virkelig herlig og underbart dette livet med Jesus, det finnes ikke noe bedre, herligere og storartet!
Vil du ha et kors eller ikke, kjempefint!
Vil du feire jul eller ikke, kjempefint!
Det viktige er at du har tatt imot Jesus og lever som ham, det er det alt dreier seg om.
Vi som hedning kristne skal kun holde 4 ting av Moseloven resten har vi valgmuligheter til (men vi feirer ikke dyreoffer etc). Men jeg vil allikevel si når en har barn, så skal en gjøre det en kan for å ikke være mest mulig annerledes enn hva en trenger.
Vi som kristne skal være tilpasningsdyktige så lenge det ikke strider imot Guds ord og samvittigheten vår.
Ap.gj. 15. 28 Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn de helt nødvendige ting, 29 at dere holder dere borte fra hedensk offerkjøtt, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel.
Vi ser hvor stor frihet vi som kristne har. Men frihet under ansvar er det beste og som er den farbare og velsignede vei å gå med Herren Kurt!
Kan ikke se det heller på noen bedre måte at Jesus har kjøpt oss fri fra alt og når vi feirer noe så er det fordi Jesus har sonet synden og gjelden betalt.
Men samtidig så er det en velsignelse å bo i Norge der en feirer “kristne” og jødiske høytider istedenfor muslimske og andre fremmedes religioner dager og høytider!

Se her: http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne
Se her: http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

Ingen kommentarer: