tirsdag 14. februar 2012

Nr. 349: Den pinse\karismatiske bevegelse er blitt en større, mer forførisk sekt en noen annen kristen gruppering! De er «hybridvenner» blitt!

Nr. 349:

Den pinse\karismatiske bevegelse er blitt en større, mer forførisk sekt en noen annen kristen gruppering! De er «hybridvenner» blitt!

2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.
Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig.

Magnar Karlsen, Jostein Krogedal, Øystein Gjerme, Stephan Christiansen og Fred Håberg som er i ferd med å bli en ny ledelse i PB har de fleste av dem en fortid i den okkulte "kristne" gruppen Jesus Revolution!

For å forstå pinsebevegelsen historie og hva jeg vil ha sagt så må en dele PB historie inn i tre.

1.) Den herlige og storartet første tid fra begynnelsen av forje århundre og til 1970. Etter 1970 kom stagnasjon og tilbakegang inn. Dette er mye å skrive om, men for korthet skyld, så gikk en fra fremgang til stagnasjon og tilbakegang.

2.) Fra 1960 kom den okkulte og forføriske karismatiske bevegelse der en kunne ha ånden men ikke følge Ordet. Det som hadde kjennetegnet de første pinsevenner, at en ikke bare trodde og erfarte Guds kraft, men en fulgte og var tro i mot Ordet. Så var den karismatiske bevegelse mer nøye med store profetier, store tjeneste gaver, store helbredelser, store lovsang skor.

3.) Fra 1980 ble disse grupperingen mer og mer smeltet sammen til et! I Dag, i 2012 er det det samme som å banne i kirka som å tale imot TB og noen av deres forkynnere i de aller fleste pinsemenigheter. I begynnelsen advarte en imot dette, i dag er det en «herlig» forbrødring.

Dette var en forenkling og ikke heng deg opp i årstall, det kan variere fra land og til land og sted til sted. Poenget er at det som var herlig; pinsebevegelsen. Og det som var demonisk; den karismatiske bevegelse. Er nå blitt «ett»!

Hva får vi da? En åndelig hybrid! Ergo er konklusjonen da en blander løgn og sannhet, får en halvfabrikat. Det blir som å ikke ha en original del i et fly, det er ikke beregnet for å tåle det trykket og påkjenningen som original delen.

Eksempel:

Dette er selvfølgelig et meget omfattende tema og emne. Men poenget er å gi deg noen stikkord slik at du kan studere og sette deg inn i dette også på egenhånd. En har flere eksempler.

1.) En hybrid som menneske har helt andre egenskaper en gjerne både et menneske og et dyr. Det som er viktig å forstå, er at det gjerne vil være et menneske og er oss overlegne på enkelte områder, men totalt underlegen på andre områder.

2.) Kopier, dette er også en form for dette. Da en kan gå ned i standard og masseprodusere ting for en slik og ingenting. Det er egentlig slik den pinse\karismatiske bevegelse er blitt. En har fått troende som ikke går Herrens vei som de første pinsevenner.

3.) Et blandingsprodukt. Vi vet at når en blander produkter i sammen men setter på litt ekstra f.eks. vann og salt, så får en mye mer ut av et produkt. Men det er ikke originalt. Jeg som er halvt danske vet hva en god bøff er, det er kun oksekjøtt, rent oksekjøtt som gjør en god bøff. Dette er originalen, men kopien kan en lage på mange andre måter med å spe den ut og tilsette andre ting. Slik er også den «nye» pinsebevegelsen blitt.

Vi står nå overfor en helt ny type pinsekarismatikere som egentlig er hverken karismatikere eller pinsevenner. Mitt nye navn er «hybridvenner»! De er et blandingsprodukt og er verre og et større monster, mer okkult og farligere for det åndelige livet ditt en noen annen bevegelse som har vært. Mormonene og Jehovas Vitner er som snille og uskyldige søndags skolegutter opp imot disse. Den nye type forkynnere, bevegelse og som legger vekt på de åndelige nådegaver betaler ikke prisen og omkostningene for å være bærere av disse gavene, men de har dem allikevel. Disse advarer Jesus imot på det sterkeste i Bergprekenen og Paulus ved flere anledninger som jeg allerede har sitert i begynnelsen av denne artikkelen.

For å oversette Matt. 7. 23 riktig: «Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!»
Da vil dette avsnittet bli slik: «Matt. 7. 21 Langt fra alle som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i det kommende rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!».

Her står nå egentlig hele den pinse\karismatiske bevegelse da en egentlig ikke lengre kan si trosbevegelsen, karismatiske bevegelse eller pinsebevegelse, alt dette er nå «ett»! Det nye navnet på dette er egentlig: «hybridvenner»!

Fra Wikipedia om Hybrid: En hybrid er et dyr eller en plante med foreldre som tilhører to ulike arter. Men det finnes også hybridbiler og mange andre ting som en definerer som hybrid.
Foreldreartene til en hybrid må nødvendigvis være nært beslektet, slik som f.eks. ulv og prærieulv og løve og tiger. Arter som står fjernere fra hverandre vil ha for forskjellig gensett til at de vil kunne produsere levedyktige fostere, slik som ulv og rødrev eller løve og gaupe. Hybrider vil ofte være større og sterkere enn sine foreldrearter, et fenomen som kalles hybrid vigour på engelsk. Mekanismene bak er ikke kjent, men kan skyldes at uheldige genkonstelasjoner som finnes hos alle arter blir brutt opp ved kombinering av to forskjellige gensett. Denne effekten brukes ofte i landbruket for å få fram planter med større avlinger. Muldyr (som er hybrider mellom esler og hester) er et eksempel på samme effekt. Hybrider lever ofte kortere enn sine foreldre. Dette skyldes muligens at genene for immunsforsvaret ikke gir skikkelig beskyttelse mot en del aldringseffekter som kreft. En annen mulighet er at kjempeveksten og vitaliteten i hybrider «bruker opp» kroppens ressurser fortere enn i vanlige individer.
Hybrider er oftest – men ikke alltid – sterile, slik som muldyr eller mulesler. Denne effekten skyldes som regel ulikt antall eller konfigurasjon av kromosomer, som gjør meiosen (kjønnsdeling) vanskelig. Hos mange hybrider vil noen kjønnsceller være fertile og andre ikke. Det er av ukjente grunner oftest hunnene som er forplantningsdyktige.
Hybrider versus bastarder: En bastard er en blanding mellom to underarter, varianter eller raser. Selv om mange kaller avkom etter vanlig ulv og hund for en ulvehybrid, blir altså ikke avkommet en ekte hybrid, men snarere en bastard (ulvebastard). Dette fordi vanlig gråulv og hund er underarter av samme art. Hybridiseringseffekter som hybrid vigour forekommer likevel hos mange bastarder.
En hybrid er per definisjon et avkom etter to ulike arter. I henhold til definisjonen på en art vil en hybrid ha «nedsatt fittness», det vil si at det vil ha mindre sjanse til å klare seg enn ublandede individer av foreldreartene. Problemet med å bestemme hva som er bastarder og hva som er hybrider er at «art» ikke er en fastsatt kategori. Det finnes alle varianter av overgangen mellom underarter og arter. Hva som er en hybrid og hva som er en bastard blir derfor i noen grad et skjønsspørsmål.
(sitat slutt).

En drøm om «Pastor Jan Hanvold»

Jeg hadde en drøm om Jan Hanvold der han var 50 % menneske og 50 % hest. Han hadde et hode og overkropp som et menneske, men ben og rumpe som en hest, en hvit hest. Egentlig ikke hest, men en enhjørning der Hanvold var overkroppen mens underkroppen var enhjørningen. Hvorfor enhjørning? Det kan være at Gud ville virkelig legge trykk på at det er onde åndsmakter som står bak ham og Visjon Norge? Med andre ord en hybrid! Han var hverken menneske eller en hest, men en krysning. Dette var uhyggelig, men Gud viste meg gjennom denne drømmen at han er styrt av demoner, ikke av Herren!

Hva er konklusjonen?

Ved å havne inn i en slik lære som dette, så er en kommet inn på et åndelige sidespor som egentlig er det verste sidesporet en kan havne i når vi leser Paulus sine brever til Timoteus. Det ser ut som at det var enkelte av de troende som Timoteus møtte i menigheten i Efesus som var blitt hybrid-kristne, hør bare her:

1. Tim. 4. 1. Men ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer.
2. Tim. 2. 25 så han med saktmodighet viser dem til rette som sier imot, om Gud dog engang vilde gi dem omvendelse, så de kunde kjenne sannheten 26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.
3. 4b slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.
13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

Konklusjon:

Den mest forføriske, farligste og styggeste kristen orgenasjon, bevegelse og farligste er den pinse\karismatiske bevegelse som jeg vil kalle for i dag Hybridvenner. Overskriften på denne artikkelen forteller hva jeg ønsker å formidle og si:
Den pinse\karismatiske er blitt en større, mer forførisk sekt en noen annen kristen gruppering! De er «hybridvenner» blitt!
De gir seg ut for å være noe de ikke er. Legg merke til at de som nå er i ferd med å overta lederskapet i pinsebevegelsen her i Norge er det tidligere lederskapet i Jesus Church som er en hybrid. De gikk ut fra Oslo Kristne Senter og ble en del av pinsebevegelsen, slike som har en fortid der eller står denne okkulte og forføriske grupperingen nær: Magnar Karlsen, Jostein Krogedal, Øystein Gjerme, Stephan Christiansen og Fred Håberg. Dette er noe som jeg ønsker også å ta opp senere i flere artikler, så heng med og lurer du på noe så send inn spørsmål og du vil få svar.

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-karismatiske-villfarelse
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Karismatiske-profetier
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-235-den-norske-pinsebevegelsen-er-en.html

Ingen kommentarer: