torsdag 2. februar 2012

Nr. 342: Evangelisenteret med ledelsen gjør seg selv til småguder og småkonger!

Nr. 342:

Evangelisenteret med ledelsen gjør seg selv til småguder og småkonger!

Holger Johansen, Monicas "nye" mann1. Kor. 9. 23 Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, forat også jeg kan få del i det. 24 Vet I ikke at de som løper på rennebanen, de løper vel alle, men bare én får prisen? Løp da således, forat I kan vinne den! 25 Hver som er med i veddekamp, er avholdende i alt, hine for å få en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. 26 Jeg løper da ikke som på det uvisse; jeg fekter ikke som en som slår i været; 27 men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trældom, forat ikke jeg som preker for andre, selv skal finnes uverdig.

Verden vil aldri forstå ekte kristendom!

En ting er et hjelpetiltak for å få mennesker til et bedre liv. Noe annet er livet i Guds rike og Guds Kongedømme. Når vi gir oss ut for å være troende, da må vi forholde oss til noe annet en bare hva Norges lover sier, men hva Gud sier. Det er her Evangelisenteret svikter slik til de grader. Vi kan ikke si at vi er litt bedre en verden, derfor er vi «kristne». Enten er vi kristne eller ikke, hvor står Evangelisenteret? De driver med en form for å ri på to hester, det går ikke.

Monica Johansen

Hele Evangelisenteret er gjennomsyret av gjengiftede mennesker, det er dypt tragisk og helt ubibelsk. Når en t.o.m. i ledelsen finner gjengiftede som skal lede andre men ikke har klart å lede seg selv, da er en ikke lengre en kristen virksomhet i ordets rette forstand, men en tillater verden og synden å være i dens midte. Skriften er klar her:

1. Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Når Monica Johansen skal være et forbilde for andre, men selv tar seg til rette med å gifte seg på nytt etter en skilsmisse med Holger Johansen. Om hun er datter til Lise og Ludvik Karlsen må hun forholde seg til Guds ord like mye som vi alle må gjøre det.

Da hun ble skilt skulle hun gjort som skriften sier, enten leve enslig eller forlike seg.

1. Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Hva gjorde hun? Hun tilfredsstilte sitt eget kjød og giftet seg på nytt, da er hun en horkvinne lærer skriften, ikke en hyrde og leder for andre.

Rom. 7. 3. Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Hun er en leder og når hun gifter seg på nytt, da må en regne med at lammene og fårene i menigheten gjør alt det samme bare i dobbelt så stor utstrekning.

Skriften taler om i gi akt på seg selv

«Gi akt på deg selv og på læren. Hold ved med det for når du det gjør, da skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.» 1. Tim.4.16. «Tenk på dette, lev i dette, forat din fremgang kan bli åpenbar for alle!» 1. Tim.4,15

Det er ved å gi akt på seg selv og læren, at en frelser andre. Hva er så utbredt over hele Evangelisenteret? Svaret gir seg selv!

Samarbeider med den falske profeten Jan Hanvold

At en vil komme ut med budskapet er veldig bra og godt, men når en tillater seg selv og samarbeider med en kvinnebedårer som Jan Hanvold og Visjon Norge forteller det meg at en ikke vet forskjell på høyre og venstre, hellig og vanhellig på det åndelige område.

Hvor vil dette ende?

Den samme Gud som sier at gjengifte er synd for en troende, sier at homoseksualitet er synd. Vi kan ikke godta noe i bibelen, men neglisjere noe annet. Da lever vi i et selvbedrag.

Jakob 2. 10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle. 11 For han som sa: Du skal ikke drive hor, han sa også: Du skal ikke slå ihjel. Om du da ikke driver hor, men slår ihjel, da er du blitt lovbryter.

Hva er Evangelisenteret?

Er det en human og veldedig orgenasjon eller en forlenget arm for Gud? Hvis en er en forlenget arm for Gud, da må en også forholde seg til hva Gud sier. I Guds rike gjelder ikke verdens lover og regler, men Guds.

Som borger i Norge må vi innrette oss etter Norges lover

Som borger i Norge må vi innrette oss etter Norges lover, men det må vi også gjøre på det åndelige område. Vi alle om vi jobber i Evangelisenteret eller ikke, bare når vi bekjenner Jesus navn må vi innrette oss etter hva han sier og hva hans forordninger går ut på, som vi finner i Guds ord. Fremfor alt i det nye testamente hva han selv sa og lærte og hva hans Apostler senere lærte og forkynte. Guds Kongerike kreves det lydighet imot dets lover, regler og forordninger, Evangelisenteret kan ikke heve seg over dem uansett hvor mye godt de gjør og hvilke resultater de har å vise til. Vi alle må bøye oss for hva Gud sier, ikke hva andre mener, tror og tenker!

Er Evangelisenteret mennesker fritatt?

Er Evangelisenteret mennesker fritatt? Bare fordi de gjør så mye «godt»? De får til så mye osv. Nei og atter et nei. Vi alle må innrette oss etter Guds ord og ikke gjøre Guds menighet til en klubb eller orgenasjon, men til en levende organisme som får alle instrukser og impulser fra hodet som er Kristus Jesus. Vår frelser og Herre.

Fra mine bibelkommentarer Judas brev 4 For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.
Det har lurt seg inn mennesker som ikke er det de gir seg ut for å være. De er ulver i fåreklær sa Jesus. Paulus sier noe lignede til menigheten i Efesus i Ap.gj. 20. 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. 30 Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. .
Det er naturlige som åndelige lover. Derfor er det ingen snarveier å gå, det er som vi synger i en sang; det er kun korsveien som fører frem.

16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.

Det er lover som sier at hvis en faller så faller en nedover og ikke oppover pga tyngdekraften. Slik er det også med våre liv. Vi kan ikke forbanne Gud eller Herrens sendebud som Farao gjorde overfor Moses når en ikke vil innrette sitt liv etter Herren og Guds ord.
Å smigre til fordel for seg selv er et av de Falske Profetens kløktige måter å gå frem på.

17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler,

Dette som nå skjer må ikke komme som noe overraskende og sette oss sjakk matt! Men anspore oss som aldri før til å følge Jesus. Endetiden skal være en prøvsom tid både for troende og ikke troende.
2. Pet.3. 11 Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve 12a mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den.
Alt dette må virke ansporende på og for oss til å leve enda mer likt Jesus.

18 da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster.»

Hele tiden blir vi møtt med mennesker som bryr seg om åndelige ting men allikevel ikke følger Guds ord og har et sant og troverdig Kristus vitnesbyrd.
Skulle tro at en frafalls tid så blir folk mindre religiøse, men sannheten er heller motsatt. Men det er kun de som følger Lammet hvor han går som vil være blant de seirende.

19 Dette er de som skaper splittelse; de har sjel, men Ånden har de ikke.

Hvem skaper splittelse i menighetene og som lager alle problemene på det åndelige område?
De som ikke følger Guds ord og innretter sitt liv og sin lære etter Guds ord. Vi snur det på hode men det var Ismael som forfulgte Isak og ikke motsatt.

20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den Hellige Ånd.

Vi har en høyhellig tro, en tro som Gud vil ha for seg selv. Det er ikke alltid størst verdi å høre og lese mest mulig i Guds ord.
Men at Ordet blir en del av oss og vi bærer frukt, frukt som varer. Da blir bibellesning og studie av meget stor verdi.
Vi skal stadig be i den Hellige Ånd som her siter til å be i lønnkammeret når en er for seg selv å be i tunger. Paulus talte mer i tunger en de alle sier han til menigheten i Korint.

21 Hold dere i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn, som gir dere evig liv.

Det hjelper ingenting å være klar over alt dette hvis en ikke selv følger Jesus og tror på han. Vi skal la vår vandring her nede være i kjærlighet med det at vi hengir oss til vår egen åndelige og kjødelige familie. Ned priorer denne verden og oppjuster Jesus, Guds menighet og familien. Stille opp for hverandre og elske hverandre er ting som hører i sammen.

22 Dem som tviler, skal dere ha barmhjertighet med.

Det er også de som ikke evner og klarer å tro om de så gjerne vil. Grunnene for det er mange men vi skal ikke behandle alle likt.

Så langt som det er mulig skal vi komme mennesker i møte og vise dem kjærlighet og omsorg. T.o.m. søke dem opp er vår kristne plikt, spesielt gjelder dette Hyrdene i menighetene.

23 Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden. Og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet!

Vi kan ikke ha samme taktikken overfor ethvert menneske. Vi er ikke roboter og det er ikke de heller. Noen må snakkes myndig til og en må ta autoritet på demmes vegne. Andre skal en trekke seg unna og be for. Og det er de vi ikke skal be for men overlate dem helt i Herrens hender. Det er synd til døden.

24 Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende,

Her er det mye preking om synd, opprør og konsekvensene med det.
Men vi må og skal ha for sikte at det er alltid det gode som vil seire og det er fullt ut mulig å bli bevart inntil enden og gjennom alt.
Han har et inderlig ønske om å føre oss frem for seg selv seirende og i stor triumf. Og vi skal en dag hjemme juble mer en noen andre.

25 han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen.

Og den som skal opphøyes er ikke deg eller meg, men Gud Fader og hans Sønn, Jesus Kristus. Faderen er den eneste som fullt ut tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter. Men Jesus er den første som fikk del i denne herligheten fullt ut. For oss andre så trenger vi en hel evighet for å få del i det samme. Amen sier Judas som betyr; la det skje!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html
http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-267-evangelisenterets-fremste-sanger.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-235-den-norske-pinsebevegelsen-er-en.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-229-den-norske-kristenhet-er-ratten.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-222-skilsmisse-og-gjengifte-er-bare.html

Ingen kommentarer: