tirsdag 21. februar 2012

Nr. 357: Hva har du i huset?

Nr. 357:

Hva har du i huset?

Pensjonist tilværelsen kan bli dine beste år når du lever som Anna Fanuels datter som tjente Gud i faste og bønn dag og natt!

2. Kongebok 4. 1. En kvinne som var hustru til en av profetenes disipler, ropte til Elisa og sa: Din tjener, min mann, er død, og du vet at din tjener fryktet Herren; og nu kommer en som han stod i gjeld til, og vil ta begge mine sønner til træler. 2 Elisa sa til henne: Hvad kan jeg gjøre for dig? Si mig: Hvad har du i huset? Hun svarte: Din tjenerinne har intet annet i huset enn en krukke med salve-olje. 3 Da sa han: Gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem nogen tomme kar, bare ikke for få! 4 Gå så inn og lukk døren efter dig og dine sønner og hell oljen i alle karene, og efter hvert som de blir fulle, skal du sette dem bort. 5 Og hun gikk fra ham og lukket døren efter sig og sine sønner; de bar karene frem til henne, og hun helte i. 6 Og da karene var fulle, sa hun til sin sønn: Bær ennu et kar frem til mig! Men han svarte: Det er ikke flere kar. Da stanset oljen. 7 Så kom hun og fortalte det til den Guds mann, og han sa: Gå og selg oljen og betal din gjeld; så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs.

Da jeg tenker på hvor mye jeg har vært med på i pinse\karismatiske sammenhenger som har vært og for de som driver på med i dag et luftslott med drømmer, forhåpninger og visjoner som ikke har den rette substans i seg. Min erfaring er å først og fremt bruke det en allerede har fått fra Gud, før en går der og ønsker og drømmer om så mye mer.

Profeten spurte profet enka om følgende i v. 2 «Elisa sa til henne: Hvad kan jeg gjøre for dig? Si mig: Hvad har du i huset? Hun svarte: Din tjenerinne har intet annet i huset enn en krukke med salve-olje». Legg merke til at profeten spurte hva hun hadde i huset? Det er jeg overbevist om at Herren spør også oss, hva har vi? Ikke hva vi ønsker å ha, men hva har vi. Videre så leser vi teksten at det var ikke mye hun hadde, kun som hun selv sier: «intet annet i huset enn en krukke med salve-olje». Men hva skulle hun da? Få tak i flere kar fordi at Gud hadde noe på programmet som totalt sprengte hennes rammer. Men hva var hemmeligheten? Ja, hva er den store hemmeligheten? Bruke det en har og ikke det en ikke har. Det sier også skriften!
Vi leser videre i historien om denne enken med de to sønnene som hun var i ferd med å gå dukken med. V. 3 Da sa han: Gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem nogen tomme kar, bare ikke for få! 4 Gå så inn og lukk døren efter dig og dine sønner og hell oljen i alle karene, og efter hvert som de blir fulle, skal du sette dem bort. 5 Og hun gikk fra ham og lukket døren efter sig og sine sønner; de bar karene frem til henne, og hun helte i.

Her skjedde i sannhet et under. Hun fikk takk i mange kar og samtlige av de karene ble fylt opp med olje som er et bilde på glede og åndens salvelse. Hun ble i sannhet en troende som ble rikt velsignet. Hun som ventet på det aller verste som vi leser i v. 1. «En kvinne som var hustru til en av profetenes disipler, ropte til Elisa og sa: Din tjener, min mann, er død, og du vet at din tjener fryktet Herren; og nu kommer en som han stod i gjeld til, og vil ta begge mine sønner til træler». Ble overmåte velsignet, vi leser fra v. «6 Og da karene var fulle, sa hun til sin sønn: Bær ennu et kar frem til mig! Men han svarte: Det er ikke flere kar. Da stanset oljen. 7 Så kom hun og fortalte det til den Guds mann, og han sa: Gå og selg oljen og betal din gjeld; så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs».
Hun fikk betalt gjelden og fikk også så rikelig med penger at hun hadde mer en nok å leve av før regnet og velsignelsen kom over Israel igjen som nasjon og alt ble «normalt».

Hva var hemmeligheten og løsningen?

Store profetier, drømmer eller forhåpninger? Nei og atter et nei, det var å bruke det en allerede hadde for hånden og gjennom det oppleve Guds velsignelse. Smith Wiggelswort ble en gang anklaget for dårlig grammatikk. Dette parerte han med å svare følgende: Jeg bruker min gramtikk for Gud, gjør du det?» Det han ville si med det, var at han regnet med Guds velsignelse når han gjorde det han kunne, så var resten opp til Herren. Veldig ofte har de som Gud har brukt opp gjennom årene hatt sine begrensninger, men de har brukt det som de har fått, og gjennom det har de blitt og vært til stor velsignelse.

Jesus forventer at vi er ham lydige og han gjør underet

Joh. e. 2. 6 Nu stod der, efter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av sten, hvert på to eller tre anker. 7 Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen. 8 Så sa han til dem: Øs nu op og bær det til kjøkemesteren! Og de bar det til ham. 9 Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor den kom fra - men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det - da kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham: 10 Hver mann setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin til nu. 11 Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham.

Underet her også skjedde da en i tro hørte på Jesus som sa at en skulle ta vanlig vann opp i de karene ble brukt til å rense seg før en skulle stå fremfor Gud. De ble fylt med vann og så bar de det frem for ham som hadde kontrollen og ansvaret for hva som ble servert i bryllupet. Da var vannet blitt til vin og den vinene var kveldens absolutt beste vin som er et bilde på glede og åndens salvelse. Det er gjennom vår lydighet – mange ganger i det helt hverdags liggende – at underet skjer og Gud virker!

Drømmer og visjoner tar mange ganger livskraften ut av deg

Når en som meg har vært med i det pinse-karismatiske felleskapet så skjønner en mange ganger hvor overfladisk og farlig et slikt miljø kan være for det åndelige livet.

Fork. 5. 2 For av meget strev og kav kommer drømmer, og med for mange ord følger dårlig tale. 6 For hvor det er mange drømmer, er det også megen tomhet, og likeså hvor det er mange ord. Frykt heller Gud!

Dette er som skrevet ut hva jeg har erfart, men det fører stort sett aldri frem, selv om jeg også tror på profetisk tale etc. men fremfor alt å gjøre så godt en kan og regne med at Gud velsigner resten, det er min erfaring og hva jeg ønsker å forkynne at dette er den aller beste vei.

Matt. 6. 33 Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette i tilgift!
Fork. 9. 10a Alt det din hånd er i stand til å gjøre med din kraft, det skal du gjøre!

Det at en søker først Guds rike og gjør alt så godt en kan. Ut i fra det vil oljen og vinen og alt fra himmelen komme over vårt liv.

I Guds rike er aldri noen arbeidsledige

Når en har vært i de troendes forsamling gjennom noen år, er det noen mennesker der som du lærer å sette ekstra stor pris på. Og det er de som jeg velger å kalle Anna Fanuelsdøtrene. Oppkalt etter heltinnen og vitnet som beskrives i Lukas 2:36-38. Hun som ønsket Herren Yeshua velkommen!

For hva står det om henne? Hun heter Anna. Eller rettere: Hanna. Fra hebraisk Chanan, graciousness, favor på engelsk, begunstiget, beæret på norsk. Det handler om nåde.

For det første har hun nok vært seg "sine røtter" bevisst. Og godt er det. Hun tilhørte Asers stamme, leser vi. En av disse stammene som "gikk tapt" etter at Nord-Riket (Israel) ble okkupert i år 722 f.Kr. og befolkningen forflyttet og "skiftet ut". Men stammen var og er ikke tapt for Gud. Og i Skriften ser vi hvilke herlige løfter som er gitt nettopp denne familien av 12-stammefolket. Løfter vi nå kan lese også i det profetiske lys. Hun serverte fedme, lekre retter som for konger. Ja, for Kongenes Konge! Og hun hadde styrke for dagen og for heile sin levetid slik at hun kunne innta den plass og tjeneste hun skulle der og da. Med andre ord: Rett person, på rett sted - til rett tid. Se 1Mos 49:20 og 5Mos 33:24-25.
Anna var gammel. 84 år. Så kan vi spørre hverandre åssen de gamle blir verdsatt og behandlet i menighetene våre. Er det noen vi regner med? Hedrer? Lytter til? Eller er de som varene som er gått ut på dato? Mindre –og kanskje ingenting verd? Enhver må svare for seg.

Men husk: Det var det var den gamle Anna Fanuels datter som for det første aldri forlot templet! Les gjerne 1Tim 3:15: Guds hus, som er den levende Guds menighet. Og Hebr 10:25 : Unnlat ikke å komme sammen!
Hun tjente Gud i faste og bønn dag og natt. Som lovpriste Gud. Og som talte om ham (Se Joh16:14) til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. (Se Es 52:9). Hun fikk se Jesus, og det sies at Simeon som også som fikk se Jesus var denne rette Ypperstepresten etter Aron i nedarvet linje men han var holdt utenforbi da presteskapet lot andre en de som skulle ha denne tjenesten komme inn.

Den aller største tjenesten vår er vår forbønn tjeneste for andre

Det å tro at en når en f. eks blir pensjonist at da blir en overflødig, det er da det begynner. Da har en som regel bedre tid og kan begynne å leve avsondret for Gud, gjerne i bønn og faste. Og gjennom det er enn til større velsignelse en noen gang i sitt liv. Lær deg å bruke det du har, vær jordnær og himmelvendt samtidig, og Gud vil velsigne deg på en slik måte du selv ikke aner eller forstår.

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 3. 20 Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår,

Bønn er ganske enkelt samtale med Gud. Det står i Bibelen, Salmene 4,3. ”Vit at Herren gjør under for den som er trofast mot ham. Herren hører når jeg roper til ham.”
Bønn er et mektig middel og et stort privilegium. Det står i Bibelen, Hebreerne 4,16. ”La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.”
Vi kan komme til Gud akkurat som vi er. Det står i Bibelen, Salmene 65,3. ”Du som hører bønner. Alle mennesker kommer til deg.”
Hvor villig er Gud til å høre og svare på vår bønn? Det står i Bibelen, Matteus 7,11. ”Når selv dere som er onde, vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den Far dere har i himmelen, gi gode gaver til dem som ber ham.”
Hva må vi gjøre for å få de velsignelsene og den hjelpen vi trenger? Det står i Bibelen, Matteus 7,7-8. ”Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.”
Vi blir oppfordret til å be Gud om mange ting, blant annet visdom og innsikt. Det står i Bibelen, Jakob 1,5-8. ”Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, splittet som han er og ustø i alle sin ferd.”
Under hvilke omstendigheter blir vår bønn til Gud forstyrret og uklar? Det står i Bibelen, Salmene 66,18-19. ”Hadde jeg hatt urett i sinne, ville Herren ikke ha hørt meg. Men Gud har sannelig hørt! Han lyttet til mitt bønnerop.”
Finnes det noen krav for hvordan vår bønn bør være? Det står i Bibelen, Ordspråkene 28,9. ”Når noen vender øret bort og ikke vil høre på rettledningen, da er selv hans bønn en styggedom.”
Hvem sitt navn skal vi bruke når vi ber? Det står i Bibelen, Johannes 14,13-14. ”Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli forherliget gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe i mitt havn, vil jeg gjøre det.”
Glem ikke å takke Gud når han svarer din bønn. Det står i Bibelen, Filipperne 4,6. ”Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!”
Hvor ofte skal vi be til Gud? Det står i Bibelen, Efeserne 6,18. ”Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.” 1. Tessaloniker 5,17. ”Be stadig.”
Noen ganger dekker Gud våre behov før vi har bedt ham om hjelp. Det står i Bibelen, Jesaja 65,24. ”Før de roper, skal jeg svare, ennå mens de taler, vil jeg høre.”
Noen ganger sier Gud nei til det vi ber om. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 12,8-9. ”Tre ganger bad jeg Herren at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte: ”Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.” Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.”
Noen ganger svarer Gud: vent litt – vær tålmodig. Det står i Bibelen, Salmene 37,7. ”Vær stille for Herren og vent på ham!”
Det finnes ingen grenser for hva Gud er i stand til å gjøre for å hjelpe oss. Efeserne 3,20. ”Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår.”
I hvilket grad lover Gud å dekke våre behov? Det står i Bibelen, Filipperne 4,19. ”Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt der trenger.”
Hva kan jeg be til Gud om? Det står i Bibelen, Romerne 8,26-27. ”På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje.” Dette er feil oversettelse, da det står i grunnteksten at ånden hjelper oss i bønnen med sukk.
Hva sier Kristus at vi må gjøre for at våre bønner skal bli hørt? Det står i Bibelen, Markus 11,24. ”Derfor sier jeg dere: Alt det dere ber om i bønnene deres – tro at dere har fått det, og dere skal få det.”
Hvilke bønneønsker kan vi med full sikkerhet vite at Gud vil oppfylle? Det står i Bibelen, 1. Johannes 5,14-15. ”Og denne frimodige tillit har vi til ham at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.”
Kommer Bibelen med noe forslag til en mønsterbønn? Det står i Bibelen, Matteus 6,9-11. ”Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.”
Bønn er mer enn noen magiske formularer. Det står i Bibelen, Matteus 6,7-8. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.”

21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.

Vi vet at Gud æres i Kristus. Men i den samme grad Gud æres i Kristus skal og er det Guds vilje at han skal æres i menigheten. Gud ser aldri på oss troende som enkelt individer, men som et hele!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-48-er-det-bibelsk-med-faste.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=formes-ved-bonn.
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=bonnen-nokkelrollen-i-den-troendes-liv

Ingen kommentarer: