lørdag 11. februar 2012

Nr. 348: Hvorfor jeg mener at «Pastor» Åge Åleskjær er en vranglærer, forfører og en falsk profet!

Nr. 348:

Hvorfor jeg mener at «Pastor» Åge Åleskjær er en vranglærer, forfører og en falsk profet!Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

2. Tim. 4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Jeg skrev en artikkel om «Pastor» Åge Åleskjær og har skrevet noe innimellom om ham, men kjenner for å skrive enda en og noe mer utfyllende.

Her fra Wikipedia om denne bløffmakeren: Aage Martin Åleskjær (født 1. april 1950 i Sarpsborg) er pastor i Norges største frikirkelige menighet, Oslo Kristne Senter. Han har utgitt flere bøker, blant annet Fullstendig frihet fra 2004 og Nå taler han fra himmelen, og CD-en Åge synger. I 2003 anbefalte han menigheten å kaste to av hans tidligere bøker («Storme himmelen» og «Åndelig krigføring») på grunn av at de hadde utgått på dato. Han mente at han var på feil teologisk spor da han skrev bøkene og at de var en del av en aggressiv trosforkynnelse med fokus på såkalt «åndelig krigføring». (Sitat slutt)

Her er noen punkter jeg har skrevet for å klargjøre med hvilken gjøgler og vranglærer vi har å gjøre med. Når han vil fjerne Jesus fra vår tro, og gjøre Paulus til den sentrale lærefigur, da har vi uten tvil å gjøre med en av de falske profetene som Jesus talte om skulle være i endetiden. Og egentlig er i det store og hele den pinse\karismatiske bevegelse blitt av de som Paulus sa skulle forkynne det som klør i øret.

1.) Forandrer alltid på sin lære, går fra en grøft til neste grøft. En dag er det åndelig krigføring som er det store og neste dag er det ikke det men noe annet. De åndelige sannhetene om den åndelige strid og at Jesus har gjort alt ferdig på Golgata, er to sannheter om det samme evangeliet, alt hører i sammen og man kan ikke sette dette om mot hverandre. I det karismatiske er man aldri midt på veien, men er og forblir ekstrem og beveger seg fra grøft til grøft. Vi leser fra Wikipedia at han skal brenne de gamle bøkene om han i dag er en større vranglærer i dag en han da var. Dette blir å motsi seg selv. Hva står egentlig ÅÅ for, hva er egentlig hans teologi og lære? Det skal jeg fortelle dere, det er liberalteologien i en ny drakt som alltid har prøvd og prøver å angripe Guds menighet. Mannen er styrt av helt andre beveggrunner enn Guds ord, her er det egoet i sentrum!
Den første og største liberalteologien var slangen i Edens have som forførte Eva og Adam som vitterlig siterte halve skriftsteder og la til noe selv for å føre sin sak, han satte spørsmålstegn ved det Gud hadde sagt. Slik opererer fienden i dag som før, han hater det rene Guds ord men vil lage sitt eget evangelium med noe sannhet og noe løgn, og det fører til åndelig forvirring og frafall.

2.) Det er åpenbart at ÅÅ er ingen Pastor eller lærer, slik han «underviser» så usammenhengende og med så lite innsikt og visdom. Da han var Evangelist i pinsebevegelsen på 70 og 80-tallet hadde han til en vis grad noe å komme med, men etter han ble Pastor og startet Oslo Kristne Senter har det gått fra vondt til verre! I PB ble til dels noen av hans abnormiteter tildekket av andre, men når han startet OKS kom alt frem, for en ulykke. Hvordan har han klart å bygge opp Norges største frimenighet? Det er ved å gi rom for kjødet, det passer det moderne menneske så fint, og det er en grunn til. De etablerte menighetene sover sin åndelige søvn, det gir alltid grobunn for slike villfarne forkynnere. Som det står skrevet om ugresset, det vokste opp når bonden sov.

3.) Setter Paulus og Jesus opp imot hverandre, med i Guds ord så utfyller de hverandre. Når en ikke skjønner at Paulus var hedningens apostel og Jesus var selve ordet som ble menneske, er en frelst og født på nytt da? Eller har en mistet frelsen? Det ÅÅ står for i dag er ikke kristen forkynnelse, men New Age tenkning, der en ender opp som gud selv og Jesus blir helt avskrevet for alt. Er Paulus større og viktigere enn Jesus? Det blir slike tanker og meninger som en sitter igjen med da Jesus levde under loven og ergo gjelder ikke hans undervisning og tale. La meg si det med en gang, hadde vi hatt kun de fire evangeliene, som er selve hjerte i bibelen, så hadde vi hatt verdenshistorien fire viktigste bøker. Hadde vi hatt alle andre bøker i bibelen men ikke evangeliene hadde vi stått igjen med ingenting. Evangeliene er unike og Jesu ord og undervisning er unik, alt annet i Guds ord er med å utfyller og komplimenterer evangeliene som peker på verdens og vår frelser og Herren Jesus Kristus, herlig!

4.) Jesu ord, lære, person og gjerning blir neglisjert og overflødig.
Når en kan få seg til å si at smal er den vei som fører til livet er loven og bred er den vei som til fortapelsen er nåden, hvor feil kan en både mene og sitere Guds ord? Det er håpløst egentlig å gå imot han da han er egentlig en stor bajas. Dette som ÅÅ representerer er ingen evangelisk forkynnelse, dette er en ulv i fåreklær. Den nye reformasjonen er demoners lære og forførende ånder!

5.) Si meg hvem du omgås og jeg skal si deg hvem du er heter ordtaket. Vi legger merke til at de ÅÅ alltid omgås med er ja mennesker, som aksepterer hans vranglære, mener du noe imot han blir en alltid skviset ut og da er det over og ut for det «vennskapet». Dette er psykopaten i menigheten ifølge Edins Løvås bok maktmenneske i menigheten. Men det er også underlig når det skal være forskjellige felleskristne arrangementer her på Østlandet og i Oslo område så låner de hans lokaler på kjeller. Det gir feil signaler ut, da anerkjenner en indirekte denne vranglæreren, slike personer og forkynnelse skal en aldri ha noe å gjøre med offentlig. Han er og forblir en bløffmaker på det åndelig og religiøse område, ha aldri med slike å gjøre offentlig.

6.) Mangler eldsteråd i menigheten. Han avsetter og innsetter medarbeidere akkurat som han selv vil, derfor ikke noe elsteråd.
Vet og kan man alt best, da trenger en ikke eldsteråd. Dette er nå en etablert menighet med 3000 medlemmer, og at en da ikke har eldsteråd, det er bare et tegn på at en egentlig ikke er interessert i å følge Guds ord. Det er også underlig at en ikke praktiserer dette, det er Paulus som underviser mest om dette i Guds ord. Er kanskje ikke Paulus så viktig heller? Det er bare et skalkeskjul for sin egen «religion» som egentlig hele den pinse\karismatiske bevegelse er i ferd med å bli. En religion som ikke er evangelisk sunn og som holder mål. Den pinse\karismatiske bevegelse er kommet så langt bort i fra det sunne evangeliet og ordet om korset at det er opplevelser og atter opplevelser og en selv med vrikking på rompen og et like kick i følelseslivet, så er de tilfredsstilt og har en kjempevekkelse. Hvor blir det av bibelundervisningen som var før? Den er erstattet med visjoner, drømmer og sang\lovsang. Det er kun en ting som setter fri, det er Guds ord. Når dette blir fjernet har en egentlig ingenting, da blir det juggel og bedrag!

7.) Skilsmisse og gjengifte er det fri bane for i ÅÅs undervisning. Her er det plankekjøring, gjengifte over en lav sko. Her står han Kenneth Hagin nær som er tros alt ÅÅs læremester. KH var demonbesatt, det er det ingen tvil om, det hører du når han f. eks ber for syke og visler med tungen som en slange. ÅÅs undervisning er egentlig veldig grei, alt er tillatt bare du kjenner fred. Dette er som skriften sier.

Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 3 blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Her beskriver Apostelen hvordan de ikke troende er, de gjør kjødets og tankens vilje. Det er den lista ÅÅ og de aller fleste pinse\karismatiske kristne legger lista i helliggjørelsesforkynnelsen, ulver i fåreklær!

8.) Bajas i sin opptreden! Det er ikke akkurat noe vakkert syn på talerstolen å høre ÅÅ. Han fremfører budskapet som han aldri har vært lærer men som en stor bortskjemt unge, fatter ikke de som kan høre på ham, dette er egentlig lavmål av forkynnelse. Det er underlig at åndens dåp forvitrer og forfører når enkelte opplever å bli såkalt døpt i den hellige ånd. Jeg tror på det, men ikke slik det blir praktisert innforbi store deler av den pinse\karismatiske kristendommen. Den skaper i sannhet Jumbo kristne. http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html
Vi skal presentere det kristne budskapet med alvor og verdighet, her blir alt lott og løye fra begynnelse til slutt. Kritikk og ansvarsfølelse er så langt borte fra ÅÅ og store deler av trosbevegelsen at de oppfører seg og er akkurat som unger som vet alt best selv, da trenger en ikke veiledning og hjelp og resultatene blir deretter.

9.) Har skodd seg selv og sin familie på sin amputerte, feilaktige og usunne forkynnelse. Det er underlig at fra den falske profetens Bileams dager og like opp til vår tid så klarer alltid de falske profetene å sko seg og gjøre seg selv og sine nærmeste rike og velsituerte på bekostning av andre godtroende og naive mennesker som støtter deres perverterte og forføreriske virksomhet. Her i Norge er vi selvfølgelig små i forhold til de i USA, men vi kan det også her!

10.) Fruktene av hans forkynnelse er oppblåste, selvsentrerte og kjødelige troende. Jeg kjenner såpass mange som har gått eller går på OKS, altså Oslo Kristne Senter. Gjengiftet er mange som troende på tross av at menigheten er kun 25 år ca. Det er lite bibelkunnskap og de blir snurtne og evner ikke å samtale om dette som jeg her underviser og holder frem. De er såpass forført og inntatt av ÅÅs fremmede lære og det igjen har fått dem infisert og inntatt av forførende ånder. Dette er dessverre frukten av en slik ubibelsk forkynnelse og forførelse, man blir den «maten» som en spiser på det naturlige og åndelige område.

11.) ÅÅ mener at Jesu forkynnelse tilhørte den gamle pakt, men det lærer ikke skriften. Jesus introduserte alt og satte alt i rett skikk, også med hensyn til forkynnelse, lære og med ham er vi inne i den nye pakt og med bedre og fullkomment på alle måter.

Joh. e. 1. 15 Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var før mig. 16 For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; 17 for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18 Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.
Matt 11:11 Sannelig sier jeg eder: Nogen større enn døperen Johannes er ikke opreist blandt dem som er født av kvinner; men den minste i himlenes rike er større enn han.
Luk 7:28 Jeg sier eder: Større profet enn Johannes er ingen blandt dem som er født av kvinner; men den minste i Guds rike er større enn han.
Hebr 3:3 For denne er aktet så meget større ære verd enn Moses, som den som har gjort huset, har større ære enn huset selv.

Døperen Johannes var den siste gamle testamentelige profeten og Jesus den første og største nytestamentlige apostel, profet, lærer, hyrde og lærer. Han hadde alle de fem tjenestegavene i seg og sin tjeneste, og han er selve budskapet. ÅÅs forkynnelse er og forblir bare noe sprøyt som har ikke noe hold i seg i Guds ord. Jesu forkynnelse og tjeneste er og forblir unik, ingen kan sammenlignes og sidestilles med ham, han var Guds enbårne sønn og Guds Messias.

Konklusjon:

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og demoners lærdommer.

Dette er bare en kort artikkel skrevet for å få frem at Norges største frimenighet er ingen kristen menighet i ordets rette forstand. Mormonene, katolikkene og andre er faktisk nærmere de en sunn evangelisk forståelse i mange ting! Hva skal en gjøre overfor slike? Formane dem og vende seg bort i fra dem.

2. Tim. 3. 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.
Titus 3. 10 Et menneske som gir sig av med vranglære, skal du vise fra dig, efterat du har formant ham én gang og én gang til, 11 for du vet at han er forvendt og synder, dømt av sig selv.

Skal kort beskrive ÅÅ kvalmende, ubibelsk og totalt misvisende undervisning:

1. Tim. 1. 7 idet de vil være lovlærere, enda de hverken skjønner det som de sier, eller de ting som de så selvsikkert taler om.

ÅÅ har ikke den minste fanaring og forståelse på en riktig måte angående den nye og den gamle pakt. Når Jesu forkynnelse blir tilsidesatt, hvor langt fra evangeliet står man da? Og Jesus ord når det blir tatt frem blir feiltolket. Hører du på denne type forkynnelse som han og som det store og hele pinse\karismatiske forkynnelse i dag representerer så lyder budskapet klart til Jesu brud:

Åpenb. 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! 5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu. 6 Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne dobbelt efter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun har iskjenket! 7 Så meget som hun har ophøiet sig selv og levd i vellevnet, så meget skal I gi henne av pine og sorg! Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, og sorg skal jeg aldri se, 8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og sult; og hun skal bli opbrent med ild; for sterk er Gud Herren, som dømte henne.

Den pinse\karismatiske forkynnelse står foran dom, ikke vekkelse.

For å oversette Matt. 7. 23 riktig: «Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!»
Da vil dette avsnittet bli slik: «Matt. 7. 21 Langt fra alle som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i det kommende rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!».

Dette er hard tale vil mange si, og det er det uten tvil!

Men når selv Jehovas Vitner, Katolikkene og Mormonene fremstår som søndagsskolegutter i å forføre, manipulere og stjele Guds ord fra hverandre. Da er det min plikt som en Ordets forkynner å si i fra og opplyse mennesker om sannheten. Vi skal rettelige dele ut sannhetens ord, slik at Guds ord virker det som det skal. Til tro, omvendelse og frukt i våre liv!

Er dette kjærlighet?

Jeg får høre av andre at jeg ikke er kjærlig, men dømmende, baktaler etc. men gjør jeg det? Jeg avslører og setter lys på forkynnelsen til disse falske forkynnerne, da får det bli som det blir. Det er ikke jeg som har gått ut å frontet denne forkynnelsen i det offentlige rom, men ÅÅ selv. Da gjelder det dette ord at det er han, ikke jeg som skaper strid, når han ikke holder seg til den sunne og gode lære ut i fra skriften.

Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter. 19 For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=lov-eller-naade-eller-begge-deler.
http://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-15.html
http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-19.html

4 kommentarer:

Anonym sa...

I all verdens land og rike.. Snakk om å gå ut mot andre med en hvesende tunge. Åge sprer mye god frukt og forkynnelse. Velsignet være Åge!

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har ingen hvessende tunge, men Åge Åleskjær forkynner et annet evangelium. Du må skrive om hva jeg går imot med ÅÅ forkynnelse, ikke dine synsinger!

Anonym sa...

Kvalmende og direkte støtende Per ! Slik du fremstår er et klart eksempel på hvordan folk blir når de har surna og mista kontakten med Gud. Da blir siste utvei å kritisere søsken istedenfor å innse at man har en liten splint selv. Og heller jobba med den ! Oser hat av dette ! Flaut ! Hilsen frafallen på vei tilbake til Åge's Gud ! Ikke din.

Anonym sa...

Sorry feil navn ! Jan Kåre var det visst du het. Ikke Per. Beklager ! Guds fred ønskes deg og ditt ! Hilsen Morten.