mandag 26. mars 2012

Nr. 387: Gjøgler, Evangelist, sanger og moromann Jørn Strand er en hykler!

Nr. 387:
Gjøgler, Evangelist, sanger og moromann Jørn Strand er en hykler!

Matt. 23. 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Derfor skal I gjøre og holde alt det de byder eder; men efter deres gjerninger skal I ikke gjøre. For de sier det, men de gjør det ikke.

Her er noen beskrivelser om Jørn Strand fra hans egen hjemmeside Himmelekspressen: «Pernille og Jørn Strand er et evangelistpar som brenner for å nå ut til ufrelste mennesker med evangeliet. Dette gjør de ved å arrangere gatemøter med Himmelekspressen, holde teltmøte kampanjer, eller ved tradisjonelle vekkelsesmøter i den lokale menighet. De har sin tilhørighet i Pinsebevegelsen, og står tilknyttet pinsemenigheten Filadelfia Vennesla.


Jørn Strand var i ti år en tungt belastet rusmisbruker, men ble fullstendig løst og fri etter et kraftig møte med Gud. Han har skrevet mange sanger, og har etter hvert gitt ut fire CD plater. Den kanskje mest kjente av hans sanger er “Er det rart at jeg er glad”. I dag reiser han på full tid som sanger og evangelist, og sprer evangeliet på en humoristisk og forfriskende måte».

Fra Wikipedia om hykler: «Hykleri er inntrykk av å ha en bestemt tro, holdning, verdier, følelser, kvalitet eller standard som du ikke har. Eksempler på hykleri: Noen foreldre forbyr et barn å røyke sigaretter, fordi det er usunt, men foreldrene røyker selv sigaretter. Et annet eksempel: Når en forelder sier: "Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør" da det er hykleri. Hykleri har en karakter av feighet og elendighet. Hykleri er i denne forstand et uttrykk for en frykt for konsekvensene av å uttrykke sin sanne stilling, etc. Aktiv hykleri kan være en generelt mangelfull dekning personlig umodenhet, der naturlig uttrykk for psykologi kalles passiv aggresjon. Passiv aggresjon består i at den ikke kommuniserer sin sanne stilling osv når situasjonen setter scenen for det, fordi du ikke kan eller tør. Det hykleri er at heller enn å si noe annet, typisk det som virker mest gunstig situasjon».

Da vi bodde på Vestlandet ble jeg litt kjent med Jørn Strand da han også bodde der noen år. Vi gav bl. a. hvis jeg husker rett noen klær til hans barn som arvet fra våre barn. Og så traff jeg han igjen sommeren 2009 mener jeg. Da hadde han liksom begynt å forkynne mer radikalt om bl. a. skilsmisse og gjengifte. Og han gav meg en CD om dette emne, og den CD`en var ikke så aller verst. Men samtidig var han ikke bare avertert på Visjon Norge, men han prekte der også. Da jeg hadde noe kontakt med ham påpekt jeg hulheten og hykleri med å preke en ting, som var bibelsk og riktig. Men etterleve noe annet.Det jeg sa var at det var hykleri å preke imot skilsmisse og gjengifte og samtidig stille opp på Visjon Norge. Da fikk jeg passet påskrevet av ham at jeg ikke hadde sosiale antenner og annet som var mye verre en dette, det var rene utskjellingen og mye verre! Og jeg svarte pent igjen men han oppførte seg som en vulgær bajas, noe som også det viste seg at han er i ettertid.

Kontakten ble bryt

Etter dette har vi ikke hatt noe med hverandre å gjøre, fordi jeg sa rett ut at hvis en preker imot gjengifte og samarbeider med slike som er gjengiftet. Som her «Pastor» Jan Hanvold så hykler en!

Umoden og en kverulant

Vil herved advare imot Jørn Strand, ikke ha noe med ham å gjøre. Han er umoden og en kverulant. Men dessverre så er det fritt leide for slike i Guds menighet i dag, ikke minst i den pinsekarismatiske forgreiningen av kristenheten. Tragisk men sant. Det hele kommer av umodenhet og at personen aldri er blitt fostret inn i en tjeneste. En kan ha en tjeneste, men det er noe helt annet å bli fostret inn i en tjeneste. Det er det som er mangelvare i dag. Skriften sier klart at en skal vede seg i fra slike personer som Jørn Strand og Himmelekspressen som preker en ting. Og som etterlever noe helt annet da de går inn og samarbeider åpent og fritt med de som lever i hor og driver på som bl. a. Visjon Norge. Herved er du advart!

2. Tim. 3. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra. Titus 3. 10 Et menneske som gir sig av med vranglære, skal du vise fra dig, efterat du har formant ham én gang og én gang til, 11 for du vet at han er forvendt og synder, dømt av sig selv. Hykler fra The Free Dictionary: «person som er falsk, skinnhellig person».

Da jeg avslørte Jørn Strand`s hykleri ble han aggressiv og vulgær tilbake. Det kommer av lavt selvbilde, kjødelighet og umodenhet. Derfor er min klare oppfordring, hold deg langt unna denne mannen og hans virksomhet. Det er hykleri det han driver på med. Kunne ha skrevet så mye, mye mer om dette emne.

Fariseerne på Jesu tid var hykleri

Har allerede sitert fra Matteus i begynnelsen av denne artikkelen om Fariseerne. De lærte rett om det meste, men etterlevde det på ingen som helst måte. Jørn Strand lærte rett om ekteskapet og skilsmisse og gjengifte, men har samarbeidet og godtok dem samme dagen og tiden de som han prekte imot. Dette er og forblir hykleri å lære en ting, og praktisere noe helt annet uansett grunn!

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2012/03/nr-378-sang-evangelist-albert-anensen.html http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-343-visjon-norge-er-en-andelig.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-167-visjon-norge-er-det-en-kanal-vi.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf

17 kommentarer:

Anonym sa...

Å si at en person er en hykler fordi han deltok på visjon norge er vel kanskje å dra det litt langt. Selv om jeg er enig med deg om at å være gjengift ikke er riktig. Kanskje JS kan vise Jan H. at han ikke lever riktig.
Men ja det var feil av Hanvold å gifte seg igjen. Men vil det bli bedre viss han nå skiller seg. Så barna blir skilsmissebarn ol? Jeg tror Gud tilgir "hor" også.

Jan Kåre Christensen sa...

Hanvold har ikke fått tilgivelse, da han lever i synd. Han har selv brakt seg opp i denne situasjonen, og har ikke rett uansett å leve med Inger. Han må forlatte henne og barna.

Se her: http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.htmlUnknown sa...

Me å lage show og være sarkastisk og frekk er greit ? Prøve være en moromann rundt flere alvorlige tema...ta lett på det ? Strand har selv forkynt at han ikke lever som han forkynner...det burde vel si alt, anonym ? Strand er"populær"...og mange kristne følger han og ikke Gud. Men prøv å hør en forkynnelse man han hvertfall og prøv å forstå etterpå hva han sa ? Jeg kan nesten garanterer at man ikke vil huske noen verdens ting....
Gud tilgir, om man oppriktig angrer og omvender seg....mange sier de har omvendt seg, men de lever akkurat det samme livet som før frelsen...dette på generelt grunnlag....Predikanter har et stort ansvar...men firer dem på et bud og ikke et annet er det hykleri !!

Unknown sa...

Dette er den beste tale jeg noensinne har hørt fra Strand...fortsetter han med dette blir det jo bra ! tar med synd og omvendelse, og det å si unnskyld til andre mennesker om man har gjort de vondt !! Begynner å tale hele Guds ord er jo ikke dumt :) også om gjenngifte ETTER frelsen.....Mvh Randi

https://www.youtube.com/watch?v=71EBj9MQVtI

Unknown sa...

men trist at han samarbeider med VN....det skal også sies....

Sissa sa...

De synder på 'nåden', kan en si.
Eller for å si det på den verdslige måten som oftest brukes i menighetene i dag: Det er lettere å få 'tilgivelse' enn å få 'tillatelse'. Skal tro om dette holder den dagen de står foran Gud i evigheten?
Hilsen Sidsel

Jan Kåre Christensen sa...

Hva er det som ikke holder?

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Jan Kåre Christensen sa...

Edmund Birkedal du er så helt ute i periferien med ditt innlegg at jeg fjernet det, kan ikke la slikt søppel stå på trykk!


Jan Kåre Christensen sa...

Det vet jeg ikke noe om, men Jørn Strand har flere barn med andre enn henne!
Du må bare dokumentere og forklare mer!


Unknown sa...

Hvorfor er du anonym og kaster ut slike konspiratoriske løgner ? Kona til Jørn Strand er datter av en nære venner av oss. Du er egentlig ikke verdt å svare engang.

Jan Kåre Christensen sa...

Hvem er det som er anonym her?

Anonyme sa...

Hva er løgn? At Jørn har flere barn fra før?

Jan Kåre Christensen sa...

Strand har 2 barn før han giftet seg!

Anonym sa...

Må bare si: Den som er uten synd, kast den første stein.

Jan Kåre Christensen sa...

Jørn Stran holder ablegøyer med alt og alle, han har en trailer med stein!

Sissa sa...

"Sissa sa...
De synder på 'nåden', kan en si.
Eller for å si det på den verdslige måten som oftest brukes i menighetene i dag: Det er lettere å få 'tilgivelse' enn å få 'tillatelse'. Skal tro om dette holder den dagen de står foran Gud i evigheten?
Hilsen Sidsel
10. mai 2015 kl. 03:24

Jan Kåre Christensen sa...
Hva er det som ikke holder?
10. mai 2015 kl. 09:01"


SVAR FRA SISSA:
Her mente jeg vel nåden, det finnes nåde for alt, men er nåden der når en synder bevisst? Når en vet at en synder mot guds bud: «Du skal ikke drive hor» (2 Mos20,14). Ja, det er vel det om vi angrer oppriktig, Gud ser til hjertene, men det er ikke velsignelse i synden som vi ser når det andre/ tredje etc. ekteskapet ikke er lykkelig. Når en som skiller seg sier: «Jeg vet at det er synd, men Gud er nådig, full av miskunn og tilgir all synd når vi ber om det». Ved gjengifte så er unnskyldningen som jeg ofte hører at det er snakk om: «Den uskyldige part, som er i sin fulle rett til å gifte seg opp igjen»….. Altså den uskyldige part sier for eksempel «Hun var utro, derfor er jeg den uskyldige part fordi Jesus sa … «skiller for annet en for hor skyld» (Matt 19:9). En annen sier for eksempel. «Hun drakk, hun var en rusmisbruker – derfor er jeg uskyldig og kan gifte meg opp igjen» og så finner de et bibelvers som passer litt inn i deres situasjon for eksempel «I slike tilfelle er ikke en kristen mann eller kvinne bundet» (1 Kor7,15) etc. etc. Så må jeg bar spørre; Er dette unnskyldningen («Jeg var jo den uskyldige part») de vil bruke når de står fremfor Gud i evighetsperspektivet? Tror de at dette holder for Gud? Husk at vi kan lure mennesker men vi kan ikke lure Gud om hvor uskyldige vi var da vi vandret her på jorden, jeg gjentar: Gud ser til hjertene.
Jeg valgte å gå ut av ekteskapet derfor blir min fraskilte mann sett på som: «Den uskyldige part», og lever der etter. Jeg blir av noen mennesker betraktet som ekteskapsbryter fordi det var jeg som brøt ut av ekteskapet. Jeg har ingen unnskyldning som jeg vil smøre ut fremfor Gud om hvorfor jeg brøt ut av ekteskapet, jeg sier med et rent hjerte til min Gud; «Jeg gjorde så godt jeg kunne, jeg klarte det ikke bedre, tilgi meg, Gud!» og «Herren er min ektemann!»(Jes54:5)