torsdag 12. november 2020

Nr. 2762: Sanger og låtskriver Sveinung Hølmebakk skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?

Nr. 2762:

Sanger og låtskriver Sveinung Hølmebakk skilt og gjengiftet som en troende, er dette rett ut i fra Guds ord?


https://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-302-solveig-leithaug-er-gjengiftet.html

 

For å skrive og tale imot gjengifte, da i særdeleshet blant forkynnere, kristne sangere og de som er hyrder og leder Guds menighet.

Så har dette vært virkelig et kampområde av dimensjoner.

Bilde av Anita Therese Hølmebakk og Sveinung Hølmebakk, som er etter Guds ord diskvalifisert til å være en sanger/hyrde i Guds menighet.

Trist, men slik er ståa!Men la oss prøve å få frem hva Guds ord sier.

Uten å angripe eller løfte noen frem. Bare la skriften avgjøre!

 

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

 

Vi vet at de som skal stå fremme i en synlig tjeneste for Gud og mennesker, har et særskilt ansvar og Gud fordrer egentlig nesten fullkommenhet.

På mange måter kan en si at forkynnere/sangere/hyrder/eldste er Guds «adel».

 

Adelene har privilegier som andre ikke har, men også desto større ansvar.

Adel forplikter heter det seg!!!!!


Gjøre alle mennesker i landet til adelsmennesker, ved å frigjøre sinnene og lutre viljen.

Sitat av Henrik Ibsen

 

Dette er også hva Gud vil, da må de begynne med hyrdene/sangerne/forkynnerne og de som er i ledelsen i Guds menighet.

 

Derfor sier skriften følgende:

 

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.  2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre, - 6 ikke en nyomvendt, forat han ikke skal bli opblåst og falle i djevelens dom.  7 Men han skal også ha godt vidnesbyrd av dem som er utenfor, forat han ikke skal bli hånet og falle i djevelens snare.  8 Likeså skal menighets-tjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke tilbøielige til megen vin, ikke lystne efter ussel vinning, 9 sådanne som har troens hemmelighet i en ren samvittighet. 10 Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige.

 

Gud krever nærmest fullkommenhet av sine hyrder og tilsynsmenn, derfor står det bl.a. at han skal være èn kvinnes mann.

Med andre ord, kun vært gift èn gang som en troende.

 

1 Tim. 3. 1. Det er et troverdig ord: Om nogen attrår et tilsyns-embede, da har han lyst til en god gjerning.  2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,

 

Dette har vært normen gjennom hele GT, NT og i det kommende 1000 års riket.

 

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

 

Vi leser at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann».

 

Jeg er fullstendig klar over at vi alle ikke strekker til.

Vil på ingen som helst måte hovere og se ned på andre.

Dog allikevel, vi må fremholde Guds ord og bibelens lære som normen for oss alle, selv i dag!

Gud har ikke forandret seg, ikke hans ord, ikke bibelens lære, ikke noe er annerledes i dag enn det var før eller vil komme til å bli.

 

2 Tim. 2. 20 Men i et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også kar av tre og ler, og nogen til ære, andre til vanære.

21 Holder da nogen seg ren fra disse, da vil han være et kar til ære, helliget, nyttig for husbonden, rede til all god gjerning.

 

Dette sikter til forkynnelsen/forkynnerne. Vi som kristne blir et og en del av den forkynnelsen og forkynnerne vi låner våre ører til.

Skriften taler om å smelte i sammen med ordet, Guds ord.

Vi smelter i sammen med vranglæren også, derfor blir vi en del og et med de forkynnerne/sangere/formidlere vi lytter våre ører til.

Dette gjelder også sangere/lovsangere/formidlere vi omslutter og tar del i.

 

Ordtaket sier.

«Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er,» er et eldgammelt ord­språk. Det skal stamme fra en gresk vismann som levde mer enn 400 år før Kristus. Det finnes i forskjellige varianter. Men stort sett betyr det vel det samme hele tiden.

 

Dette som jeg fokuserer på, er den forkynnelsen og de forkynnerne/sangere/hyrder/eldste vi tar del i, de vil påvirke oss i den ene eller annen retningen. Våre ledere som har en «plattform» tjeneste.

 

Skriften sier kort fortalt følgende. En forkynner som lærer og lever rett.

Som er et kar til ære, for Gud.

Påvirker andre, da spesielt andre troende positivt.

 

2 Kor. 2. 15 For vi er en Kristi vellukt for Gud, blandt dem som blir frelst, og blandt dem som går fortapt, 16 for disse en duft av død til død, for hine en duft av liv til liv. Og hvem er vel duelig til dette? 17 For vi er ikke, som de mange, slike at vi forfalsker Guds ord til egen vinning; men som i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus.

 

Mens en forkynner/sanger/leder som lever imot Guds vilje, som ikke er et ærens kar. Han påvirker fårene i en negativ retning.

Resultatet blir at noen troende blir et ærens kar, mens andre blir det ikke.

Jeg tror at alle forkynnere og sangere som er gjengiftet som troende er på vei imot fortapelse skal vi tro bibelens ord. Men de fårene som står med disse forkynnerne og hyrdene, om de går fortapt. Det tør og kan ikke jeg si, men deres livsverk står i ferd med å «brenne» opp, og de vil ikke få full lønn.

Med å åpne opp for synd i menigheten, er det bare negative konsekvenser og det fører galt av sted.

 

La meg atter igjen nevne at hyrdene/lærerne/sangere, de som har en tjeneste som går ut på å påvirke/rettlede/formidle skal bli desto strengere dømt.

Skriften sier at den rettferdige blir vanskelig frelst, at forkynnere/sangere som skal bli desto strengere dømt velger å gå imot Guds ord, taler om en streng dom!

 

1 Pet. 4. 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?

 

Sluttkommentar:

 

Det er en del ting som jeg mener at veldig mange kristne ikke vil forstå.

At verden mener en hel del rare ting, det lever jeg godt med.

Men at kristne ikke ser dette, at vi som stiller oss frem på talerstolen eller offentlig for Jesus og Gud.

Da er vi «underlagt» Gud og Jesus med våre liv, våre ord, ja absolutt alt.

Vi står frem ikke på våre vegne, men som hans representanter.

 

Skriften sier.

2 Kor. 5. 20 Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss; vi ber i Kristi sted: La eder forlike med Gud!

 

I grunnteksten står det at vi er ambassadører for Kristus.

Hva er da en ambassadør?

Det er en utsending for en stat eller Regjering/Konge.

Han representerer ikke seg selv, men en annen.

Slik jeg ser det, og forstår Guds ord.

Så er det helt nødvendige for en forkynner, sanger eller hyrde i Guds menighet. Det er at han/hun innehar de rette og nødvendige kvalifikasjoner på alle områder i sitt liv.

 

Det er alltid de som sier til meg, er du så feilfri, er du så mye bedre etc.

Nei, jeg er sikker i mange henseende dårligere enn disse.

Jeg bare prøver å påpeke på hva Guds ord sier. At dette ikke skal kunne gjøres uten å få høre slikt piss, det lever jeg med. Men vi alle må ta innover oss, at det er kun og alene Guds ord som er rettesnor for liv og lære, intet annet.

 

Salme 119. 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Hei Jan Kåre! Når du legger ut navn på kristne som er gjengiftet, lurer jeg på om du vet om de var gjengiftet som kristne eller om de var gift/ skilt før de ble frelst. Du skriver også, «2 eller 3 ganger», noe som blir for uklart hvis du skal formidle dette budskapet ut til andre som lurer på hva som er rett. Klevås er en du nevner som gjengift, vet du at han er gjengift som troende to elle tre ganger? Han er nå gift igjen. Håper du kan svare på dette, da artikkelen fremdeles kan leses på bloggen din, og hvis han nå er fri til gjengifte bør du ikke da slette akkurat den artikkelen.

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
Hei Jan Kåre! Når du legger ut navn på kristne

Nei, kun forkynnere og de som er et forbilde.

Det finnes ikke noe formidlende med disse som har gjort det de har gjort.
Jan Hanvold har gjennom sitt horeliv førte langt flere bort ifra Kristus, enn til Kristus.
Vi kan ikke se gjennom fingrene på hor som bibelen taler om dette.

Synes ikke du skal synes synd på disse, disse som er som skyer uten regn og eier ikke skam og respekt for Gud.

Dette er meget alvorlig, mener du ikke dette?

Anonym sa...

Jeg er enig med deg når det gjelder gjengifte, og det er derfor jeg spør angående Klevås. Jeg vet du ikke omtaler andre enn pastorer og andre som har fremtredende roller i kristen Norge. Det er dog viktig at når man omtaler noen angående gjengifte, at man ikke skriver annet enn fakta. For meg er hele denne problemstillingen angående dette forvirrende og trist, da det rokker ved noe i meg, ikke troen på min overbevisning om hva bibelen taler, men en veldig forvirring generelt. Dette var et spørsmål jeg undret på, da det har sine grunner. Kjenner ikke denne personen i det hele tatt bortsett fra tv.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg skriver saken der og da. At ting forandres underveis, det kan jeg ikke alltid rette opp.
Disse menneskene leder tusenvis bort i fra Kristus med å leve i hor.
At ikke andre advarer imot gjengifte blant forkynnere og de med leder ansvar, synes jeg er ille!Anonym sa...

Det å navngi en enkeltperson i et spørsmål jeg vil tro mange har ulike tolkninger av minner mer om et.personangrep enn noe annet.
Vi husker alle lignelsen om kvinnen som ble tatt i hor. Menneskene sto klar med steiner og ville gi sin menneskelige straff slik som gjøres av den slm skriver innlegget om Hæmmebakk. Jesus sa det så kjærlighetsfylt og fint "Den av dere som er uten synd kastede første stenen". Og er man så sikker på at begrepet "en kvinnes mann" kun handler om den man giftet seg med, men som det viste seg at man ikke kunne leve med.Men etter en tie møtte EN kvinne og velger å leve med denne fremfor å fly fra den ene til den andre. Den type angrep som man leser i denne artikkelen har ført til manges frafall. "Den av dere som er UTEN SYND kan kaste den første stenen"

Jan Kåre Christensen sa...

For det første, person angrep er det ikke.
Dette som denne artikkelen handler om, er at en offentlige lovsangsleder/sanger har valgt å bryte det ekteskapsløfte han gav da han giftet seg med sin første og rette kone.
Har nå valgt å leve imot Guds ord, og som er forbilde for andre mener jeg dette er sterkt kritikk verdig.
Så du mener da at det er «kjærlighet» å la bare «humla» suse?
Alle kan få leve som de vil?
Det du fremmer er ikke noe annet enn Bileams lære og Nikolaittenes lære som Guds ord advarer imot på det sterkeste.
Hadde Hølmebakk ikke valgt selv å profilere seg selv og stå offentlig frem, så er jeg enig med deg at det hadde vært en person angrep.
Men her er det ikke en person angrep.

Anonym sa...

Du kan kalle det hva du vil. Som leser av ditt innlegg opplever jeg det som et direkte og usmakelig personangrep. Det er fullt mulig å hevde sitt syn uten å navngi en enkeltperson. "Den som er uten synd kan kaste den første.steinen". Jeg har ennå til over å møte noen som sier de aldri har syndet.....

Jan Kåre Christensen sa...

Du har selvfølgelig lov å mene det du gjør.
Usmakelig er at alle offentlige personer som lever imot Guds ord får stå frem og forventer ingen kritikk og motsigelser.
Da er det person angrep.
Dine påstander er som er usmakelige og etter min mening.
Helt usaklige og som i ytterste konsekvens tilater synd i Guds menighet.

Anonym sa...

I Matt. 5. 32 står det i noen engelskspråklige bibelutgaver at ` den som gifter seg med en som er skilt på denne måten bryter ekteskapet`, altså gifter seg med en som var den aktive part og ville skilles, uten at den vedkommende skilte seg fra hadde vært utro. Den er ansvarlig forat det ble gjort ekteskapsbrudd mot vedkommende.
Derek Prince sier at å dømme den som vil skille seg ( uten at ektefellen har vært utro) på samme måte som den som ikke ønsker å skille seg, blir som å dømme innbruddstyven og huseieren likt.
Så langt jeg forstår Guds ord kan den ` uskyldige´ gifte seg igjen. Det er mange som absolutt ikke vil skilles, men blir forlatt fordi ektefellen forelsker seg i en annen, feks på jobben, firmafest mm. For den som selv er utro tror jeg Skriften gir en annen løsning; å leve videre alene.

Jan Kåre Christensen sa...

Sett en rød strek over dette, det gjelder trolovelsens tiden for jøder dette taler om.
Matteus er skrevet til troende jøder. Du kan ikke la et halmstrå bygge en hel lære, som er direkte imot Guds ord!

Paulus sier klart at hvis troende blir skilt, skal de leve enslig. Eller forsone seg.
Gjengifte for troende uansett grunn er hor og ekteskapsbrudd. En bryter pakten, der en lover å leve i sammen.
Eneste som opphever denne pakten, er død.

Se for øvrig andre artikler på den Himmelske blogg og vår hjemmeside:
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Derek Prince har null troverdighet. Han giftet seg med ei fraskilt, tragisk!