tirsdag 27. september 2022

Nr. 3072: Faktum i saken vår er at vi har fått bot på 270.000, - kr for at vi ikke ønsker overvann, smuss og vandalisere eiendommen vår!

 Nr. 3072:

Faktum i saken vår er at vi har fått bot på 270.000, - kr for at vi ikke ønsker overvann, smuss og vandalisere eiendommen vår!

 

Hele saken viser bare at PBE og det offentlige i denne saken er slik det gamle DDR og kommunistene drev på.

Sunn fornuft, Norsk lov, og det som er tjenlig betyr absolutt ingenting!

Kun lydighet imot myndighetene, som en skal bøye seg for uansett hvor dumt, ulovlig (imot Norsk lov) og stupid det er!

 

Se her slik var det før – og slik vil PBE det skal bli igjen.

Da slik naboen vår hadde det før.

 


Som naboen har det i dag – lovlig, moll og overvann.

 


 

Her viser litt av den gamle muren med blokker på flere tonn.

Det er også flere blokker fjernet under bygging, da bl.a. en vannledning sprakk.

Derfor ble noe også fjernet, men det viser med all tydelighet.

At det var oppå en gammel mur vi bygget.

At PBE prøver å bløffe seg ut av dette med at de ikke husker, viser bare hvor korrupt og løgnaktig denne etaten er.

 


 

Overvann, er det slik vi skal ha det?

Hvis vi ikke fører eiendommen tilbake til dette, så skal vi betale 270.000,- kr.

Viser bare at vi står ovenfor en kriminell etat.

 


Nydelig det er nå hos oss, tørt, rent og pent!

At vi skal rive muren og skape overvann, moll og dritt for å slippe å betale 270.000, - kr viser bare hvor rigid og helt hinsides det PBE holder på med ovenfor oss. Det er kriminelt og ondt.

Nå er det grønt, grønt og grønt hos oss.

PBE vil at alt skal fjernes og erstattes med mold, plastikk gjerde og leire som vi hadde det før.

For en kriminell og helt på tryne etat.

At andre offentlige instanser forsvarer disse, viser bare at vi står imot kriminelle mennesker!
Alle bilder er stort sett tatt samtidig. 
Overvann og bedritent hos naboen. 
Tørt, rent og pent hos oss.

 

4 kommentarer:

Anonym sa...

Nei. Faktum er at du har fått en bot for å ha brutt lover og regler, og nektet å innrette deg da dette ble påpekt. Vi er et rettssamfunn, bygd på lover som alle må følge- likhet for loven som det heter. Du fremmer anarki og lovløshet med din oppførsel, noe som kjennetegner en helt annen ånd enn den kristelige. Be om tilgivelse og omvend deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver at vi bryter regler etc.
Det kan jeg ikke se er rett.
Bl.a. ble vi veiledet av PBE hvordan bygge muren.
Vi har dradd muren inn slik at den ligger 1 meter ifra veibanen som reglene sier.
Vi har fått et flattere og grønnere uteområde som PBE vektlegger som nr. 1.
De som har brytt reglene her, er utelukkende PBE og det offentlige!
Det du kommer med er nonsens og løgn!
Har ikke noe å be om tilgivelse for, men det har PBE og det offentlige, og det til gangs!
Videre har PBE bryte forvaltningsloven da de overhode ikke svarer oss på relevante spørsmål som vi har.
Hele PBE er korrupte, at vi har bryte loven medfører ikke riktighet.
Det er PBE og det offentlige som har bryte også andre lover.
Som bl.a. veiledet oss feil og misvisende, det du skriver er molboaktig og bare tøv!
Vi har opptrådt redelig og godt her, det har ikke PBE og det offentlige.
De driver med uredelighet, kammaderi og fordreier faktum i saken.
Vi har også loddrett fall ned imot veien, da tillater PBE murer på 1.5 meter.
Her prøver de å definere en virkelighet som ikke er sann, med at vi skal kun ha lov å ha en mur på 0.5 meter.
Vår mur ligger også på en rett strekning, som igjen forteller at høyden har ingen betydning.
Muren er massiv sier PBE, for noe tøys.
Den er faktisk lavere enn naboens mur på andre siden.
Alt det PBE holder på med er kun for å være mest mulig vrange og falske, vi har hele tiden prøvd å være løsningsorienterte.
Du skriver uten mål og mening!
At det vi har bygget er estetisk pent, funksjonelt og høyner standarden på vår eiendom!
PBE driver kun med et renkespill åpenbart styrt av mørke og negative krefter!

Anonym sa...

Uansett hva som er rett og galt her er denne saken helt over. Du kan enten grave deg ned i din bitterhet og tape alt som er.... eller du kan innse at saken nå er avgjort og at du burde skrive om og konsentrere all din tid om hva som nå skjer med deg og Berit. Jeg ville ha gjort det siste. Er deg mulig å selge huset og deretter flytte til en liten leilighet du har råd til ? Det er din vei videre. Glem PBE og gå videre med ditt liv. Jon

Jan Kåre Christensen sa...

Jon, bitter?
He-he-he.
Flytte?
He-he-he, vent og se 😁