søndag 24. mars 2024

Nr. 3359: Ser fra Plan og bygningsetatens egne hjemmesider at de lar eierne av Admiral Børresen vei 16 slippe unna med ulovligheter, men dem i Admiral Børresen vei 4 skal straffes hardest mulig!

 Nr. 3359:

Ser fra Plan og bygningsetatens egne hjemmesider at de lar eierne av Admiral Børresen vei 16 slippe unna med ulovligheter, men dem i Admiral Børresen vei 4 skal straffes hardest mulig!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3272-det-er-akkurat-samme-onde.html

 

Selv Putin og Russland hadde vært stolt av myndighetene i Norge.

Akkurat like korrupte og lyver konstant som de gjør der øst for oss!

Synes at Norge bør vurdere flaggbytte?

Selvsagt dreper enn ikke som Putin gjør. 

Men en lyver akkurat like mye og hele veien! 

Trist, men dessverre sant!

Skjønner ikke at det er mulig å lyve slik konstant!? 

Det går faktisk opp til Høyesterett. 

Fra PBE,  Statsforvalteren,  Sivilombudsmannen og gjennom Domstolene opp til Høyesterett lyver alle og beskytter hverandre. Det er like ille hos Innkrevingsetaten som alle andre offentlige instanser. 

Eneste etat som er litt normale.

Som snakker noe sant, er Namsmannen. 

Selv de har enda en vei å gå.

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-gud-kaller-domstolene-i-norge-for-fordervelsene-domstol/

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

 

Bilde av Russland og Norge flagget i sammen


Skremmende at Norske myndigheter lyver like mye som de gjør i Russland.

Løgn er løgn, der PBE og myndighetene prøver NÅ å knekke oss med bøter helt hinsides. 

Nå er det oppe i ca. 277.000, - kr.

De vil fortsette helt til vi bøyer oss for myndighetenes løgner og narrativ!

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://www.sokelys.com/skjebnedag-for-pbes-krav-mot-blogger-jan-kare-christensen-kravet-til-utleggsforretning-hos-namsmannen/

 


 

Gjennom det jeg har skrevet, ikke minst på den Himmelske blogg der ikke noe er sladdet.

 

Det er så mye på hjemmesiden til PBE (innsyn) som er sladdet som viser at de ikke ønsker å bli sett i «kortene».

Det er tross alt bitre og hatefulle mennesker, som jobber innenfor det offentlige.

Der Statsforvalter og PBE må være de verste? Dette er mennesker som har ingen sperrer, empati,  samvittighet og tar innover seg selv ting.


Så har jeg avslørt PBE, Statsforvalteren, Sivilombudsmannen og den øvrige myndighets organene som en røverbande.

Der de lyver, svarer ikke, husker ikke, fordreier faktum.

Dikter inn usannheter, truer, straffer, trekker tilbake, legger til.

Det er ikke noe som er uprøvd hos den røverbanden. De er fullstendig avslørt og jeg har røyket de ut med å avslørt at de har en standard for de som de liker.

De får lov til alt, og mer enn det.

De som de ikke liker, lyver de endog angående fallet på vår eiendom.

De lyver og har bygget opp et narrativ som jeg har avslørt for mange år siden!

Dette er en håpløs røverbande, som jeg og min kone har null respekt for.

De er utspekulert kjeltringer med en sadistisk slagside.

Der de elsker å plage, tvinge og skape frykt for egentlig ingen verdens ting.

Der vi har bygget en mur, trapp og bod som har oppgradert vår eiendom.

Den er lovlig oppsatt da vi har et fall som tilsier dette.

For at det skal stemme med PBE løgner sier de at vi har en flat tomt.

Gjort alt mye bedre med hensyn til overvann og mold som rant i veibanen er borte. Etter vi bygget muren. 

Samt, vi har fått en langt mer penere og flattere ute terreng, som er grønt og innbydende!

 

Det er denne enorme og utidige forskjellsbehandlingen jeg er så imot

 

På mange måter er PBE motstrøms. Der de med små og ubetydelige overskridelser, skal tas på hardest mulig måte.

De med enorme og helt hinsides overskridelser, får lett dispensasjon og godkjennelse. Dette er PBE her i Hovedstaden i Norge.

Det er null positiv verdi det som de holder på med.

Verdien er negativ, ond, rett ut mørke i aksjon!

 

https://blog.janchristensen.net/2024/03/nr-3356-det-forundrer-meg-at-det-er-sa.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=+admiral+b%F8rresens+vei+4

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=admiral+b%F8rresens+vei+16&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

PBE lyver om alt, selv fallet på vår eiendom lyver de + mange andre forhold!

 

Når PBE lyver om alt. Vi ble veiledet hvordan bygge. Dispensasjonsforholdene er i vår disfavør opp imot 60 ganger i vår disfavør. Da at sannheten er motsatt.  

Så blir PBE løgner og narrativ forsvart ALLTID AV STATSFORVALTEREN, SIVILOMBUDSMANNEN, OSLO BYRÅD, OSLO TINGRETT, BORGARTING LAGMANNSRETT, NORGES HØYESTERETT OG ALLE ANDRE INSTANSER SOM SAKEN SKULLE HAVNE NED I OG HOS!

Det er en stor, stor røverbande!

Fint også at media ikke vil skrive om dette heller!

https://blog.janchristensen.net/2024/03/nr-3353-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Det som holder liv i PBE er å finne feil, ikke noe samfunnsnyttig arbeid!

https://blog.janchristensen.net/2024/03/nr-3356-det-forundrer-meg-at-det-er-sa.html

 

Eiendommen i Admiral Børresen vei 4 har nå PBE funnet en del feil.

Videre er PBE ute etter Egil Stenshagen som også bor i Admiral Børresens vei.

Kan ikke gå i detaljer, det vil bli alt for omfattende.

Men det som er illeluktende alt med PBE.

Noen forfølger de som de nesten har drept og skadet noen.

Mens andre, som virkelig har bryte loven.

De får dispensasjon og godkjennelse uten noe om og men.

Det er denne meningsløse forskjellsbehandlingen som er helt hinsides all rettferdighet og sunn fornuft.

Eksemplene er mange.

Det vi ser, er at alt med PBE er mer å ligne en bingo og tombola.

Enn det er saklig vurdering.

 

Da Kjell Inge Røkke hadde flere ulovligheter, fikk han allikevel dispensasjon og godkjennelse!

Hvorfor er det slik? Det gir ingen mening noe med denne etaten.

 

Ansatte hos PBE, Statsforvalteren og ellers myndighetene sitter og varper og rugger i å påvente for å gjøre ondt, skadde og ødelegge!

Hvilken mening gir dette?

De brygger på ondskap, hvem skal de nå «ta!»

 

Det burde og skulle vært motsatt. Hva godt og rett kan en gjøre!

Det er min rettskaffenhet som driver meg i denne saken.

Der jeg ser igjen og igjen, at PBE er så simple, ekle, illeluktende og driver med vanvittig forskjellsbehandling for ingen verdens ting.

De er en gjeng intrigemakere og kverulanter.

 

Her i Admiral Børresen vei 16 har de lov å ha mur på 0.5 meter etter reglene for småhusplanen. Leser en igjennom saken, så fikk de lov å ha en mur på 0.7 meter da det var et mindre avvik. He- he, det er patetisk og latterlig at de får lov til alt de vil. Mens andre, skal forfølges for alt de gjør. PBE er mennesker som er direkte onde og rigide som jobber der, at de får lov å fortsette er for meg en gåte.

 

De har murer som nok også har passert 3 meter.

Selvsagt, godkjennelse.

Vi har en mur med fallet på tomten tilsier vi har lov å ha mur på 1.5 meter, vår er omtrent det. Hva gjør de da?

Sier vi har en paddeflat tomt, og muren vår er ulovlig.

 

Vardeveien 3, mindre avvik. Det er ulovlig og skal rives.

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3321-johannes-brodwall-en-av-mange.html

 

Stormyrveien 9 c er avvike Norges rekord, lett dispensasjon og godkjennelse.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

Venåsvegen 36 har en flat tomt og med mur på langt over 2 meter.

PBE driter i alt og alle, bare de får «tatt» noen og plage de.

Menneskene som jobber der er mennesker som elsker å såre, plage og gjøre urett. 

Rett og slett misbruke sin makt.

Det er grufullt at de får lov å holde på som de gjør.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

 

Admiral Børresens vei 16 er avvikte astronomisk, lett dispensasjon og godkjennelse.

Slyngveien 9 c er avvik hinsides, lett dispensasjon og godkjennelse.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3187-etter-hvert-som-vi-har-avslrt.html

 

Stenbråtveien 91 er avviket så stort, at jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke.

Lett dispensasjon og godkjennelse.

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3132-stenbratveien-91-mur-er.html

 

Krokstien 2 c er det vel ikke noe avvik av betydning, da lyver enn at vi som har en stupbratt tomt. Får diktet opp selv om vi har sagt ifra, at vi har en nokså flat tomt som det står i papirene de i Admiral Børresens vei 16 har.

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3329-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Har også skrevet om eiendommen Øvre Smestadvei 14 C som har langt mindre avvik enn andre godkjente eiendommer. 

Men langt større enn vår.

Ser enn dette samlet sett, så skulle de fått dispensasjon og godkjennelse.

Men da jeg skrev om denne eiendommen på den Himmelske blogg.

Var løpet kjørt for disse «Putin-kloningene» ovenfor denne eiendommen.

Samme urasjonelle hatet som driver disse primitive og bitre mennesker.

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3318-plan-og-bygningsetaten-godt.html

 

Sluttkommentar:

 

Vi ser bare her på Hellerudtoppen. De vet ikke hvem som bor på eiendommen.

https://blog.janchristensen.net/2024/03/nr-3353-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Uansett, hvor mange feil disse gjør. 

Der de bl.a. veiledet oss hvordan bygge.

Det vår tidligere saksbehandler ikke husker hva hun sa. Og hva vi diskuterte, så husker jeg. Da skulle det blitt vektlagt. Hva gjør de?

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3316-jeg-er-forundret-over-at-det-er.html

 

Dikter bare at telefonsamtalene aldri har eksistert, og hvis den har skjedd.

Så garderer de at det som ble sagt, ikke ble sagt.

Hele etaten er åpenbart styrt av løgn, mørke og intriger!

Dette lar en bare fortsette, uten noen bryr seg.

Men i Jesu Navn, så bryter vi alle løgn, mørke og demonisk aktivitet blant myndighetene i vår sak og alle andre sine saker!

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3153-det-er-en-form-for.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3104-det-er-trist-med-en-slik.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2478-avslag-fra-fylkesammen-atter.html

https://blog.janchristensen.net/2024/03/nr-3354-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html

https://www.sokelys.com/trosser-plan-og-bygningsetaten-har-pusset-opp-ulovlig-mur-for-kroner-70-000/

https://www.sokelys.com/plan-og-bygningsetaten-krever-at-christensen-sletter-innlegg-eller-risikerer-politianmeldelse/

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3268-hele-saken-imot-oss-er-et.html

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-har-fatt-nytt-trusselbrev-fra-innkrevningsetaten-demoner-har-trigget-dere/

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-anker-dommen-i-lagmannsretten-inn-for-hoyesterett/

https://www.sokelys.com/tapte-saken-i-borgarting-lagmannsrett-setter-sin-lit-til-at-statsforvalteren-skal-overprove-hele-sakskomplekset/

https://www.sokelys.com/borgarting-lagmannsrett-avviste-jan-kare-christensens-anke-over-tingrettens-dom-i-byggesaken/

https://www.sokelys.com/statsforvalteren-vil-vurdere-muren-i-krokstien-2-c-pa-nytt-pa-basis-av-sporsmalet-om-urettferdig-behandling/

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

 

6 kommentarer:

Anonym sa...

Slik jeg forstår.
Så hevder PBE og Statsforvalter at dere ikke er blitt forskjellsbehandlet?
Der lyver de.

Dere er ikke blitt veiledet hvordan bygge.
Der lyver de.

De påstår at dere ikke har ei kuppert tomt, men flat.
Der lyver de.

Hele systemet er inkorporert av løgn og de er naresister.

Jan Kåre Christensen sa...

Det er løgn som er hovedårsaken.

Men det er PBE, Statsforvalteren og alles vrangskap, uvilje, trass, forskjellsbehandling, mobbing og trakassering som også gjør denne saken til et gedigent, ondt og hevngjerrig overgrep.
Ja, det er rart å bli utsatt for dette igjen og igjen.
Unibuss og alle andre saker som jeg har hatt imot meg.
Jeg har vært uskyldig og feilaktig behandlet i alle saker.
Men Gud gir seier !

Anonym sa...

Hva tenker du om dette videre?
Her kan alle se at PBE har bygget denne saken på et narrativ.
Ser du for deg om dere skal rive?
Eller la alt stå til?

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Hva tenker du om dette videre?
Her kan alle se at PBE har bygget denne saken på et narrativ.
Ser du for deg om dere skal rive?
Eller la alt stå til?

Svar:
Mur, trapp og bod står.
Har ingen planer om å løfte en finger for å etterkomme noe som helst som disse mobberne holder på med ovenfor oss.

Anonym sa...

Et siste spørsmål.
Hva var det med Høyesterett lyver?
Inntresant 😀

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Et siste spørsmål.
Hva var det med Høyesterett lyver?
Inntresant 😀

Svar:
Det jeg anket saken og gikk til sak for. Var at Namsmannen brøt loven så det ljomet.
De begynte å trekke meg for penger før de hadde sjekket meg for mine utgifter.
Hele det Norske rettssystemet er gjennom korrupt som i Russland.
Ikke et hakk bedre.
De driver ikke med vold, men går på økonomien og andre områder de kan ramme deg.
Resultat er det samme, forferdelig.
Ingen vil skrive eller ta tak i dette, ille!
Les her for noen eksempler:
https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3257-hva-er-det-norges-hyesterett.html
https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3251-na-prver-namsmannen-les-tyven.html
https://blog.janchristensen.net/2023/07/nr-3242-namsfogden-i-oslo-asker-og-brum.html
https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3237-i-overgrep-saken-imot-oss-har.html
https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3221-fr-det-foreligger-en.html