søndag 26. mai 2024

Nr. 3378: Svar til Statsforvalter angående Plan og bygningsetaten her i Oslo!

 Nr. 3378:

Svar til Statsforvalter angående Plan og bygningsetaten her i Oslo!

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=201704097

 

Det var denne mailen jeg svarte på i mitt skriv:

 


 

 
Her er svaret som egentlig er noe jeg har svart på flere ganger.

Tar ikke med all korrespondanse, men utdrag:

 

Statsforvalter sak nr. 2024/15990

PBE sak nr. 201704097

 

Oslo 17/5. 2024

 

Takk for mail.

Liten kuriositet, dette gjelder ikke nr. 15, men 16 i Admiral Børresens vei.

 

PBE svarer oss ikke hverken denne saken eller de fleste saker.

Vi har fått svar i ny og ne, stort sett ikke.

 

Vi har prøvd å gjøre både PBE og Statsforvalter oppmerksom på denne enorme forskjellsbehandlingen i vår disfavør.

 

Dette er en eiendom som er flat og under småhusbebyggelsen.

Setter opp murer på mange meter.

 

Vi har en tomt som er motsatt, sterk fall.

PBE hevder vi har en flat tomt.

 

Denne saken er sendt inn til PBE og de legger den ikke ut.

Svarer oss ikke. Etaten er håpløs!

 

Legger det ikke engang ut på sine hjemmesider som de er forpliktet å gjøre.

(Innsyn)

 

Vi er forsøkt på alle mulige måter, men er konstant motarbeidet av PBE

 

De lyver, fordreier og husker ikke. For oss er det en umulighet å forholde oss til mennesker som ikke på noen som helst måte ønsker oss vel.

Som opptrer uggent og bryter lov etter lov med ingen konsekvenser for dem.

Forvaltningsloven, offentlighetsloven og veilederplikten har de brytt mange ganger ovenfor oss gjennom år.

 

Har utallige saker. Der PBE for det meste ikke legger dem ut.

Legger de dem ut, og vi anker avgjørelsen.

De sender den ikke til dere.

Eneste saker som blir gjort noe med. Er de vi sender dirkete til dere. Og dere sender dem tilbake til dem.

Hele etaten er pillråtten imot oss.

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre og Berit Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Her noen fakta om saken:

 

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3310-jeg-har-prvd-si-ifra-over-pbe.html

 https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3306-at-vi-har-bygget-ulovlig-mur.html

 

Videre, neste mail:

 

Statsforvalter sak nr. 2024/15990

PBE sak nr. 201704097

Oslo 25/5. 2024

Takk for mail.

Dere skriver:

Han klager blant annet på manglende svar fra dere. Vi viser til hans henvendelse i sin helhet.

Vi videresender henvendelsen til kommunen, og anmoder kommunen om å besvare henvendelsen.

Vi minner om forvaltningsloven § 11 a som sier dette om saksbehandlingstid og plikten til å gi et

foreløpig svar:

«Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saker uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret

skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.»

 

Vil bare si at vi har ventet på svar i flere år, på flere eiendommer som har fått godkjennelse som vi bare kan drømme om.

PBE hevder vi har en flat tomt, selv om den er det stikk motsatte.

Den er veldig kuppert og stupbratt.

Vi bor på toppen av et fjell, og da tilsier det vel også at eiendommen ikke nødvendig er flat?

 

Vi har vært i kontakt med arkitekter, advokater og andre som samtlige sier at plan og bygningsetaten ikke forholder seg til hvordan tomten vår er, derfor jukser de i sine vedtak!

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3308-vi-har-vrt-i-kontakt-med.html

 

Her er noen av de eiendommene som de hverken legger ut svar på, eller tar tak i.

Det er langt flere, men vi har nærmest gitt opp både dere og PBE.

Dere lyver og gjør som dere vil, for å få de resultatene dere ønsker.

Hele systemet er gjennom korrupt slik vi ser det, og som en tombola.

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3196-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Her er noen av de forespørslene vi er kommet med, som PBE ikke har fylt opp som de skulle etter lovverket.

For kommunens behandling av klage i byggesak gjelder en tidsfrist på 8 uker fra klagefristen er utløpt og til saken er oversendt klageinstansen eller nytt vedtak er sendt jf. SAK 10 § 7-1 første ledd bokstav c og § 7-2 fjerde ledd jf. pbl. § 21-8.

I minst 9 av 10 saker overholdt ikke PBE dette.

Ikke bare det, purring hjelper ikke heller.

Eneste i noen tilfeller er å sende saken til Statsforvalter før de bryr seg om å se på saken som loven pålegger dem å gjøre.

Hele etaten er så til de grader ute av kontroll, at det er skremmende.

De gir pålegg og bøter til oss for å ha fulgt deres veiledning og oppgradert vår eiendom og boområde her.

Og det på neste 300.000, - kr.

At det er mulig er for oss helt uforståelig!

Saken imot oss er slik vi ser det, et offentlig overgrep som savner sidestykke!

Det vi har bygget er milevis innenfor å få dispensasjon og godkjennelse.

Da det er ikke en negativ ting med det, og loven blir ikke vesentlig tilsidesatt.

Eneste som blir tilsidesatt, er at PBE ikke får viljen sin.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Dere og alle beskytter PBE, det er bare trist.

Har langt flere saker.

Noen av sakene er det vi har sendt inn, ikke lagt ut på innsyn.

Andre er lagt ut, og ikke blitt gjort noe med.

PBE operer som en egen stat i staten der de gjør det som de selv ønsker og vil.

Etaten er så til de grader ute av normen, at ord ikke strekker til.

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202217087

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202103776

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=200411955

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3132-stenbratveien-91-mur-er.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202008342

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3187-etter-hvert-som-vi-har-avslrt.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202217139

https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3090-plan-og-bygningsetaten-driver.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201316839

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=199912424

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202300302

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2480-ny-ankesak-sendt-til.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=tamburveien+10&doSearch2=S%F8k+i+sak+

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2469-hver-gang-vi-har-vrt-i-klammeri.html

 

https://www.nettavisen.no/rokke-far-som-fortjent/s/12-95-1857595

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3153-det-er-en-form-for.html

 

Som det fremkommer her, så er det helt uforståelig at vi ikke som ble veiledet av PBE hvordan bygge skal bli behandlet på verst mulig og tenkelig måte.

Det er som vi kunne trodd det er en vendetta imot oss fordi vi ikke godtar PBE mange og saftige løgner og urettmessige forskjellsbehandling.

For egentlig ingen verdens ting!


Vennlig hilsen

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Ingen kommentarer: