onsdag 15. september 2010

Nr. 3 Hvorfor er jeg født? Og hva er målet for mitt liv som troende?

Spørsmål 3:
Hvorfor er jeg født? Og hva er målet for mitt liv som troende?
Berit

Svar:
Dette var et spørsmål med mål og mening!
Hvorfor en er født spør du. Vi leser i Salme 8. 4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingrer,
månen og stjernene som du har satt der,
5 hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,
et menneskebarn, siden du tar deg av det?
6 Du gjorde ham lite ringere enn Gud
og kronet ham med ære og herlighet.
7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føtter.
Vi som mennesker er gjort lite ringere enn Gud men allikevel er vi små, ynkelige og syndere. Skal vi få vår posisjon igjen og faktisk enda bedre en Adam og Eva før fallet går det i en trappevis etappe både oppover og nedover, det er avhengig om vårt forhold til Kristus.
Skal kort liste opp en del av de etappene. Du får ta dette som et stikkord svar da dette kan utdypes mer senere på bloggen.
1.) Vi blir født og lever i en uskyldighet tilstand som barn.
2.) Vi modnes og må ta et standpunkt for eller imot Kristus.
3.) Unnlater vi å ta imot Jesus vil vi etter dette livets slutt møte Gud og hvis vi ikke har våre navn skrevet i livets bok hos Lammet hos Gud bli utslettet fra Guds minne og blir tilintetgjort.
4.) Tar vi i mot Kristus begynner en helliggjørings prosess der vi skal mer og mer avta men Kristus i oss vokse mer og mer som varer hele livet.
5.) Vi skal møte Jesus og stå inn forbi Kristus med våre liv og bli han lik og få troskapslønn. Dette sammenfaller med den trengselstid som skal gå over vår jord på 7 år.
6.) Vi skal herske og regjere med Kristus i 1000 år og deretter dømme bl.a. engler.
7.) Etter at alle mennesker som ikke hadde sitt navn skrevet i Livets bok er blitt tilintetgjort i sammen med alle andre som sto Gud imot. Her tenker jeg på Satan og hans medsammensvorne Antikrist, den Falske Profet og demonene. Er alle andre tidsaldre slutt og evigheten begynner.
8.) Da skaper Herren Gud en ny himmel og jord der vi skal bo, trives, utvikle oss og stadig og uavbrutt ha felleskap med Guddommen; Fader og Sønn. Og Gud skal være alt i alle og Faderen har igjen all makt etter Sønnen har gitt alt tilbake til Gud som er alt liv, lys og kjærlighets opphav.
Dette var kort og i stikkordsform hva vi er født og tiltenkt å være for oss!
Her en artikkel om himmelen:
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=himmelen
http://www.janchristensen.net/smyrna.php?side=himmelen

Ingen kommentarer: