fredag 4. september 2015

Nr. 1209: Minste felles «multiplum» må det være av moral i et folk for at Guds dom ikke skal ramme land og folk!

Nr. 1209:
Minste felles «multiplum» må det være av moral i et folk for at Guds dom ikke skal ramme land og folk!
 
Jeg har fått spørsmålet om jeg ser dette som Guds straff etc. Det som skjedde den 22. juli. Dypest sett så kan en heller si det slik, ved å vende seg bort i fra Gud, så slipper en den onde til. Da blir det ufyselig å leve!

Og dette som skjedde da, dette har Israel levd med i årtier, og lever med den dag i dag. Her er det ingen empati og forståelse å få fra sosialistene, en bør stoppe opp og reflektere over egne valg og meninger. Det vil gjøre godt og ikke bare være i forsvars posisjon!

Ser kristenfolket er ute for å advare imot at Gud ikke var tilstede hva som skjedde 22. juli 2011.

Dette var egentlig som en bumerang, en får igjen for hva en sår, det høster en!

Venstresiden her i Norge hadde ikke gråt en tåre for alt hva Israel hadde gått igjennom. Israel har vært utsatt for mye, mye verre og langvarig terrorisme, kriger og alt annet. Dette fikk de høre at de fikk som fortjent. Ja, greit. Men da må en faktisk regne med at en får igjen på samme måte til en vis grad før eller siden?

Slik kan en på mange måter si at dette hadde ikke Gud noe med, men Satan, det er han som står bak hat, død og ødeleggelse.

Joh. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Tyven her er Satan, den som gir overflod er Jesus. Hvem er det da venstresiden her i Norge har hyllet, forsvart og stått med i de siste år når de har åpent sendt milliarder til terrorister og andre som hater og kriger imot Israel? Ja svaret gir seg selv!
Jonas Gahr Støre sier: Ap-lederen om 22. juli-boken: «Uhørt og respektløst»

Den virkelige sannheten er heller hvordan AP og venstre siden omtaler Israel de siste tredve årene her i Norge. Faktisk hva Israel som nasjon har gått igjennom både de siste tredve årene med selvmordsbombere og terrorister. Før det kriger, forfølgelse, boikott, utestengelse, segregering og jeg vet ikke hva. Ja, det er respektløst det som alle som taler ille om Israel gjør som tross alt har bygget opp et kjempeland med vestlige og jødiske verdier midt i en Araberverden som er alt annet dessverre enn hva de skulle være. Men det er håp for dem som for alle!

1 Mosebok 18. 17 Da sa Herren: Skulde jeg vel dølge for Abraham det som jeg tenker å gjøre? 18 Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham; 19 for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham. 20 Og Herren sa: Ropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig meget svær. 21 Jeg vil stige ned og se om de i alt har båret sig slik at som det lyder det rop som er nådd op til mig, og hvis ikke, så vil jeg vite det. 22 Så vendte mennene sig derfra og gikk til Sodoma, men Abraham blev stående for Herrens åsyn. 23 Og Abraham trådte nærmere og sa: Vil du da rykke den rettferdige bort sammen med den ugudelige? 24 Kanskje det er femti rettferdige i byen; vil du da rykke dem bort og ikke spare byen for de femti rettferdiges skyld som kunde være der? 25 Det være langt fra dig å gjøre slikt og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme vis som den ugudelige! Det være langt fra dig! Den som dømmer hele jorden, skulde ikke han gjøre rett? 26 Da sa Herren: Dersom jeg i byen Sodoma finner femti rettferdige, da vil jeg spare hele byen for deres skyld. 27 Men Abraham tok atter til orde og sa: Se, jeg har dristet mig til å tale til Herren, enda jeg er støv og aske; 28 kanskje det fattes fem i de femti rettferdige, vil du da ødelegge hele byen for disse fems skyld? Han svarte: Jeg skal ikke ødelegge den dersom jeg finner fem og firti der. 29 Men han blev ennu ved å tale til ham og sa: Kanskje det finnes firti. Han svarte: Jeg skal ikke gjøre det - for de firtis skyld. 30 Men han sa: Herre, bli ikke vred om jeg taler! Kanskje det finnes tretti. Han svarte: Jeg skal ikke gjøre det dersom jeg finner tretti der. 31 Da sa han: Se, jeg har dristet mig til å tale til Herren; kanskje det finnes tyve. Han svarte: Jeg skal ikke ødelegge den - for de tyves skyld. 32 Da sa han: Herre, bli ikke vred om jeg taler bare denne ene gang til! Kanskje det finnes ti. Han svarte: Jeg skal ikke ødelegge den - for de tis skyld. 33 Så gikk Herren bort, da han hadde talt ut med Abraham; og Abraham vendte tilbake til det sted hvor han bodde.

 

Anders Behring Breivik, ingen må under noen omstendigheter tro, innbille eller synse eller mene at Breivik var et Guds sendebud. Men at Gud tillot det som skjedde, det gjorde han, han har den fulle oversikten over alt. Men av hvilken grunn? Personlig tror jeg at dette var som en bumerang som kom tilbake til Norge og den venstre siden i Norge ved deres konstante og stygge fordømmelse av Israel som har opplevd slike personer som Breivik i årtier fra den Arabiske befolkningen som venstre siden i Norsk poltikk og samfunn har støtte åpent gjennom flere tiår nå. Overrasket over dette som skjedde? Nei, dette var bumerangen som kom tilbake!

 


Lewi Pethrus skriver i boken seierstider – brytningstider om dette her."Da Abraham talte med Gud om Sodomas redning, var det ikke et spørsmål om hvor mange som trodde på Gud eller hvor mange som var frelst i Sodoma. Det var et spørsmål om hvor mange "rettferdige" det fantes i byen. Det var et moralsk spørsmål. Det er tydelig et moralsk som et samfunn ikke må synke under hvis det er et håp for å leve videre. Sodoma gikk til grunne fordi den hadde gått under dette moralske minimum. Dette har skjedd gjentatte ganger med byer, nasjoner og hele sivilisasjoner historiens løp. Det er en naturlov som eksisterer og som også kommer til å eksitere i fortsettelsen. Moralen er ikke utelukkende en kristen foreteelse. Ikke engang en religiøs egenskap hos mennesket. Den har først og fremt sin grunn i menneskets fornuft. Det har visse krav på sannhet, godhet og skjønnhet, slik som grekernes visdomslære forkynte i førkristen tid. De kalte disse fornuftens krav for de evige sannheter."

Det må være et minste krav til stede i et folk, for at Gud ikke skal se i nåde til oss. Det er mye mulig at Norge og vi i den vestlige verden er i ferd med å overskride disse ting? Ikke minst da vi ser på den løse moralen med alle bryte ekteskap, mine og dine barn, homofili, lesbisk levesett og vi skal ha frihet til å gjøre faktisk absolutt alt på alle områder i livet. Ikke noe skal være «ulovelig!»

Dette skjedde med Sodoma og Gomorra, det er da ikke umulig at det samme har skjedd, skjer og kommer til å skje både i Norge og andre såkalt kristne og vestlige land?

Utøya og regjeringsbygget var ikke Guds straff, men heller at den Onde fikk fritt spillerom!

Jeg tror ikke at en skal si at utøya var Guds straff! Det er mer riktig å si at fordi AP og mange der hadde vendt seg imot Gud og til den Onde ved så ugildet støtte Palestina-Araberne var Guds beskyttelse borte. Og den Onde fikk de «frie» tøyler han ønsker seg og alltid er ute etter å ha!

Derfor kan en si at disse ugildet personene på venstre siden i Norge hadde gått for langt. Det igjen gjorde at det var uskyldige mennesker som måtte bøte for livet. Derfor må ingen se på de som døde som noen verre eller mindre syndere enn andre. Men dette var Guds tukt eller advarsel om å omvende seg, eller så vil alle lide samme straff eller skjebne!

Er dette harde ord? Ja, men det er ikke lett å være menneske, alle må vi forholde oss til Gud og hans Ords røst!

Jeg tror at dette må vi se på en advarsel mot å tro at det vil gå oss godt å leve som vi selv lyster og vil!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Mener du at Gud ikke fører dom over menneskene i det nye testamente? Hele gamle testamente er full av domsavsiggelser!

Og når vil Gud dømme Hanvold og andre for deres horeri?

P. Olsen

Anonym sa...

Ser spörsmålene som stilles til Jeremy Hoff, Viktigheten er hvilken kirke han tilhörer og hvem stiller seg bak hans tjeneste Når det kommer profetier med dom og budskap om omvendelse rykkes en sdel opp av sin religiöse trygghet og ro og og vil misstro og få dette bort
Den som står fram med Ett så sier Herren at en million mennesker skal frelses i Noge på 90 tallet, noe som skjedde på Hedemarktoppen, var det bare lovord og hallluja. Jeg protesterte og har ennu ikke sett denne vekkelse, som Herren så underbart lovte oss. Hvor er den? Slike profeter er farligere enn noe annet, de er baser på lögn. Dette kan vär en tale til omvendelse for folk og det er vel hva vi önsker.

H. A.

Jan Kåre Christensen sa...

Gud er i stand til å dømme mennesker nå som han gjorde før.
Han tillot ABB å gjøre det han gjorde.
Hvorfor?
Svaret gir seg selv!

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg kjenner selv til denne galskapen over så og så mange skal bli Frelst.
Men det er bare ønske tenkning, falske profeter og innbilning!