tirsdag 15. september 2015

Nr. 1218: Et valgresultat der sosialistene gikk frem – som klør i dag – men jeg er stygt redd vil svi senere langt mere enn noen hadde drømt og forestilt seg!

Nr. 1218:
Et valgresultat der sosialistene gikk frem – som klør i dag – men jeg er stygt redd vil svi senere langt mere enn noen hadde drømt og forestilt seg!

Vi snakket om dette i går jeg og kona.

Røflig sagt så bor 1 Milliard av oss mennesker i den frie verden med USA, Australia og Europa?

Vi er 7 Milliarder mennesker. De sier at hvis alle mennesker hadde fått mulighetene til det, så hadde halvparten av alle mennesker kommet til den frie verden for å bo og leve.

Selv tenke deg 3 Milliarder med muslimer, svarte etc. Tenk bare på hva muslimene da hadde krevd? Sharia lover og alt annet.

Det hadde ikke vært noe av den frie verden og alt det som er bygget opp her i Europa, USA og Australia hadde vært kaos.

Dette kan diskuteres, men la oss be om at de som skal styre og lede oss her må få visdom og forstand til å gjøre og ta de rette beslutningene.

Jeg tror på å hjelpe, men først og fremst i nærområdene til de som har det vondt og de som lider! Der er jeg enig med Carl I. Hagen og Per Sandberg.

Gud selv sier han har satt grenser mellom oss mennesker, men noe innvandring må vi både kunne tåle og det er sunt. Men ikke horder med mennesker som vi ser spesielt Tyskland og andre land har åpnet opp for. Tyskland sier de skal ta imot 1 Millioner med flyktninger, alt for mye.

100.000 hadde vært mer enn nok, ikke det engang egentlig. Tar Norge imot 5000 fremover hvert år må det være i overkant. Det vil helt sikkert virke mot sin hensikt over tid å åpne opp for så mye tilstrømninger til landet, spesielt muslimer som tross alt dypest sett har en religionen som er sverdets religion med seg!

Skriften sier vi skal be for alle mennesker, spesielt de som har ansvar. Det bør vi som troende legge oss på hjerte.

F.eks. Knut A Hareide og KRF er alt for naive og dumsnille imot innvandrere. Men spiller enn på følelser, så er presset som det da blir enormt!

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her på den Himmelske blogg omtaler vi sjelden poltikk. Slik har det vært og slik skal det være. Men dagen etter et valg som etter min vurdering og mening var et valg som jeg på ingen som helst måte likte. Hadde jeg fått bestemt så hadde jeg ønsket at FRP var på 40 %, og Høyre og KRF på 30 % og de regjerte i sammen med Ketil Solvig Olsen som Statsminister som er utrolig dyktig og trivial poltikker og som menneske.

Trist at Carl I. Hagen og Per Sandberg advarsler ikke bare blir oversett, men latterliggjort og som gjør at FRP mister oppslutning.

Den beste poltikken og den beste og sikreste politikken for Norge og Europa er uten tvil at det satset fremfor alt på å hjelpe mennesker i nærområde. At det er så pass mye problemer og uroligheter i Midt Østen og i mange andre deler av verden. Det er problemer som de selv har satt seg i. Da av ulike årsaker, ikke minst der det er muslimsk styre er det ekstra mange vanskeligheter ser det ut som, ikke minst i Midt Østen med forskjellige regimer og opprørsbevegelser.

Men skal vi i Norge og Europa åpne opp landene våre? Dette er ingen bibelsk tanke, da Gud selv har satt grenser mellom landene.

Ap.gj. 17. 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.

Det står om Gud: «satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder»

Det at det er nasjonal stater som vi bor i, og som vi lever våre liv, det er en Gud villet og en Guds forordning. Selv når det blir vanskeligheter, som vi ser i dag, så er ikke løsningen alltid å flykte fra problemene etc. Det er derfor Gud har satt grenser.
 
Det er mest menn som kommer, sikkert opp imot 70 %, hvorfor?

Det er av minst to grunner, de er sterkest, og de satser på familiegjenforening.

Skal ikke kommentere så mye mer, men jeg er overbevist om at det aller beste for alle parter er å satse på å hjelpe menneskene der de bor, fremfor å åpen opp for alle å komme til Norge og Europa.

Selvfølgelig skal de som er kommet bli hjulpet, men det er ingen god løsning på sikt å la de komme her til oss. Selvfølgelig, noen kommer. Men ikke i de mengdene og på den måten vi ser i dag, det er lite sannsynlig at det er til det beste både for dem og for oss i lengden?! 

Kritikken i Aftenpostens lederartikkel målbærer ingen løsning på hvorledes de ulike, og særlig de økonomisk gjeldstyngede, land i Europa skal makte å ta imot strømmen av mennesker, skriver Carl I. Hagen. Bilde av samme Hagen.

 
I lederartikkelen i Aftenposten 21. august med tittel «Carl I. Hagen og flyktningene» får jeg sterk kritikk for å si det samme som stadig flere ute i Europa sier om å stoppe den massive migrant- og flyktningestrømmen til Europa.

Kritikken målbærer ingen løsning på hvorledes de ulike, og særlig de økonomisk gjeldstyngede, land i Europa skal makte å ta imot strømmen av mennesker.

Italia og Hellas har omtrent gitt opp og lar migrantene reise nordover. Makedonia, som innførte unntakstilstand, assisterer nå flyktninger gjennom sitt land og til Serbia, som videresender til Ungarn, som bygger mur. Tysklands innenriksminister sa i Dagsrevyen at det er en firedobling fra i fjor og at kanskje 800.000 kommer til Tyskland i år, og han sier klart at det ikke kan fortsette.
Skyver problemene foran seg

Bildene i TV-reportasjer er det smertefullt og hjerteskjærende å være vitne til. Det er imidlertid ingen unnskyldning for å skyve utfordringene og problemene fremfor seg i tid, og det er fortsatt bedre å tenke med hjernen på en resonnerende måte fremfor å la følelser styrt av hjertet ta helt over.

Konsekvensene av den fremmedkulturelle og for de fleste europeiske land også fremmedreligiøse innvandring, blir tydeligere med sosial uro og opprettelse av parallelle samfunn.

Vi har ikke noe mandat fra det norske folk til å føre en politikk som på lang sikt vil medføre at vi etnisk norske kommer i mindretall i vårt eget land

Utbyttingen av den norske befolkning med innvandrerbefolkning er i full gang i flere bydeler også i Oslo, og rundt 90 prosent av befolkningsveksten mot 2030 har innvandringsopprinnelse, de aller fleste fra Asia og Afrika.

Det er en utvikling alle andre partier skryter av, men som jeg mener må begrenses mest mulig. Jeg føler ikke at vi har noe mandat fra det norske folk til å føre en politikk som på lang sikt vil medføre at vi etnisk norske kommer i mindretall i vårt eget land.

Frontex-samarbeidet nå må styrkes

Dette er bakgrunnen til at Frontex-samarbeidet nå må styrkes og grensene til Europa må tettes skikkelig. De økonomiske midler både Norge og andre land rår over for å hjelpe bør brukes i naboland og andre nærliggende land.

Selv ville jeg ikke ha noe problem i den nåværende situasjon med å bruke ti milliarder kroner av oljefondet til FNs høykommissær for flyktninger og andre hjelpeorganisasjoner.
 
Det er også for åpenbart at FNs Flyktningekonvensjon fra 1951 må reforhandles og moderniseres til den situasjon vi nå har i verden, med nye transportmuligheter og med den digitale tid.

Å lukke øynene for den langsiktige konsekvens av den folkeforflytting som nå skjer, slik Aftenposten gjør, er i alle fall ingen farbar vei.
(sitat slutt).

Her er noe av hva noen skriver, dessverre så valgte Norge stikk i strid med dette i valget. Men kanskje neste gang, så skjønner mange at de satset og valgte feil?

Antall asylsøkere fortsetter å øke uke for uke. Forrige uke var tallet 790, og over halvparten av dem kom fra Syria, viser ferske tall fra UDI.

Dette er bare begynnelsen hvis en ikke får dempet det. Det er bare i Afrika 1.1 Milliarder mennesker, og det er ikke usannsynlig å tro hvis de hadde fått mulighetene, så hadde halvparten kommet til Europa?

Slik kan en ta verdensdel og område bortover.

Alle som kan, de vil til vestlige og «kristne» land. Se bare på Australia, de er nødt for å ha flyktninger mottak rundt på øyer, eller så kommer de der også i tusenvis, for å ikke si millioner til Australia. Dette er ikke bærekraftig over tid! At Norge nå stemmer nesten imot all sunn fornuft, vil en måtte betale for hvis enn ikke klarer og evner å besine seg, er jeg stygt redd for!
Her kan en fortsette i det uendelige, men får stoppe her. Jeg er for å hjelpe alle mennesker, også muslimer og andre. Men fremfor alt i deres nærområder!

Relaterte linker:

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg er helt enig med alt som du skriver her. Skjønner ikke at folk flest støtter sosialistene de går fram...Dette kommer vi til å svi......Hjelp flyktningene i nærområdene der de kommer fra og ikke snik dem inn inn i Norge. Dette kommer til å gå helt galt. Våkn opp....

Jan Kåre Christensen sa...

Vi snakket om dette i går jeg og kona.

Røflig sagt så bor 1 Milliard av oss mennesker i den frie verden med USA, Australia og Europa?

Vi er 7 Milliarder mennesker. De sier at hvis alle mennesker hadde fått mulighetene til det, så hadde halvparten av alle mennesker kommet til den frie verden for å bo og leve.

Selv tenke deg 3 Milliarder med muslimer, svarte etc. Tenk bare på hva muslimene da hadde krevd? Sharia lover og alt annet.
Det hadde ikke vært noe av den frie verden og alt det som er bygget opp her i Europa, USA og Australia hadde vært kaos.

Dette kan diskuteres, men la oss be om at de som skal styre og lede oss her må få visdom og forstand til å gjøre og ta de rette beslutningene.
Jeg tror på å hjelpe, men først og fremst i nærområdene til de som har det vondt og de som lider! Der er jeg enig med Carl I. Hagen og Per Sandberg.

Gud selv sier han har satt grenser mellom oss mennesker, men noe innvandring må vi både kunne tåle og det er sunt. Men ikke horder med mennesker som vi ser spesielt Tyskland og andre land har åpnet opp for. Tyskland sier de skal ta imot 1 Millioner med flyktninger, alt for mye.

100.000 hadde vært mer enn nok, ikke det engang egentlig. Tar Norge imot 5000 fremover hvert år må det være i overkant. Det vil helt sikkert virke mot sin hensikt over tid å åpne opp for så mye tilstrømninger til landet, spesielt muslimer som tross alt dypest sett har en religionen som er sverdets religion med seg!

Skriften sier vi skal be for alle mennesker, spesielt de som har ansvar. Det bør vi som troende legge oss på hjerte.
F.eks. Knut A Hareide og KRF er alt for naive og dumsnille imot innvandrere. Men spiller enn på følelser, så er presset som det da blir enormt!

Anonym sa...

Helt enig. Vi har ikke råd til å ta i mot en eneste "flyktning". Først må vi hjelpe oss selv. Så lenge vi har bomstasjoner, avgifr på nye biler, avgift på bensin, avgift på alkohol og tobakk er det helt grotesk å ta i mot disse griske snylterne. Det er også eldre som ikke har stort enerom med veranda, og som ikke har tre retters middag med vin og kaffe avec, hver dag. Det gjør meg bedrøvet at sosialistene velger å hjelpe utlendinger fremfor disse viktige tiltakene.
Nok er nok; nå må vi tenke på oss selv!!!
Engasjert hilsen
Frank Johnny, FRP-velger fra Fredrikstad

Anonym sa...

Du kan jo flytte ned til Syria, Christensen...Så er vi kvitt deg, og vi kan ta
i mot et par syrere i stedet for deg!

Jan Kåre Christensen sa...

Takk for tilbudet. Tror Herren har satt meg her i Norge for å være et fyrlys og en forkynner av Guds ord.