søndag 27. september 2015

Nr. 1234: Evangelist Jimmy Swaggart ble avslørt allerede i august 1987, men det var først i februar 1988 han ble avslørt for sitt fatale feilgrep for «hele» verden!

Nr. 1234:
Evangelist Jimmy Swaggart ble avslørt allerede i august 1987, men det var først i februar 1988 han ble avslørt for sitt fatale feilgrep for «hele» verden!


Utfyllende kommentar:
Etter tilbakemeldinger så får jeg forklare noe nærmere angående de møtene med Jimmy Swaggart august 1987 Crusade på Long Island, New York der han ble avslørt for mange tusen mennesker, men ville ikke omvende seg!

Han hadde da møte der i sammen med alle Assembly of God menigheter i distriktet rundt der.

Han som var leder for de møtene, en sammenslåinger av menigheter der, fikk en drøm som han offentlig talte ut. Denne Italieneren som jeg har pratet med på telefon etterpå som selv var like overrasket som alle andre hvor sanndrømt han hadde vært!

Han hadde hatt et mareritt lignede drøm om Jimmy Swaggart slik jeg husker det, der han selv opplevde at en slange angrep han som han selv var Swaggart.

Denne Pastoren våknet opp fra det marerittet gjennom svettet, og han hadde vært i kamp. Denne slangen ville drepe og ta knekken på ham.

Da sa han offentlig til Jimmy slik jeg husker det følgende: «Jimmy er virkelig alt rett med deg, skal vi be for deg, eller hva er det?»

Swaggart nippet med brillene som på den tiden var like store som tallerkener. Men han ville ikke innrømme sin synd der, og bli bedt for. Dessverre var han for stolt til det. Da han sto frem i februar 1988 så var det dessverre ingen overraskelse, dette var allerede avslørt august 1987 Crusade på Long Island, New York. Der ble han avslørt for mange tusen mennesker, men ville ikke omvende seg som jeg allerede har skrevet om!

Men Gud er nådig, Jimmy Swaggart et tilbake og tjener Gud nå i sammen med Francis og menigheten i Baton Rouge i Louisiana Herren, 80 år (ung) gammel!
http://jsm.org/

Ap.gj. 5. 1. Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom, 2 og han stakk til side noget av pengene med sin hustrus vitende, og bar frem en del og la det for apostlenes føtter.  3 Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren?  4 Var den ikke din så lenge du hadde den, og var den ikke i din makt da den blev solgt? Hvorfor har du satt dig denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løiet for mennesker, men for Gud.  5 Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og opgav ånden. Og stor frykt kom over alle som hørte det;  6 og de unge menn stod op og la ham til rette og bar ham ut og begravde ham.  7 Så gikk det omkring tre timer; da trådte hans hustru inn, uten å vite hvad som var skjedd.  8 Peter tok da til orde og sa til henne: Si mig: Var det for denne pris I solgte akeren? Hun sa: Ja, for denne pris.  9 Da sa Peter til henne: Hvorfor er I dog blitt enige om å friste Herrens Ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann, er for døren, og de skal bære dig ut. 10 Og straks falt hun om for hans føtter og opgav ånden, og da de unge menn kom inn, fant de henne død; og de bar henne ut og begravde henne hos hennes mann. 11 Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette.

Tenk ikke smått om Guds menighet, synden som du lever i som troende vil bli avslørt før eller siden! Omvend deg mens du enda har tid og mulighet!

Det er de som tror at de kan leve i skjulte synder, eller på andre måter omgås Gud lov og Guds ord. Men det kan du nok ikke! Og Gud er den samme som han var på apostlenes tid. Dette fikk selv Jimmy Swaggart erfare, og han er ikke noe unntak, men «regelen!»

Jimmy Swaggart august 1987 Crusade på Long Island, New York ble han avslørt for mange tusen mennesker, men ville ikke omvende seg!

Bilde av Jimmy Swaggart og hans fetter, den verdenskjente sanger Jerre Lee Lewis.

 
Jeg husker dette meget godt, jeg var tett på Jimmy Swaggart. Han hadde en stor kampanje der i august 1987 Crusade på Long Island, New York. Det var en Pastor med et Italiensk utseende som jeg har pratet med på telefon etterpå som avslørte Jimmy. Han sa følgende fritt gjengitt: «Jeg hadde en drøm broder Jimmy, jeg svettet over hele meg. Det var som en slange som hadde et grep om meg, og det var deg Jimmy. Og han spurte Jimmy direkte foran flere tusen mennesker om alt står vel til med deg? Jimmy svarte ikke, men da var han avslørt. Men det gikk nesten et halvt år før han ble avslørt for «hele» verden!

Har ikke Gud kontroll over sin menighet? Jo, det har han!

1 Kor. 14. 24 Men om alle taler profetisk, og det så kommer inn en vantro eller en ukyndig, så refses han av alle og dømmes av alle, 25 hans hjertes skjulte tanker åpenbares, og så vil han falle på sitt ansikt og tilbede Gud, og vidne at Gud sannelig er iblandt eder.

Da Jimmy Swaggart sto frem for «hele» verden februar 1988, da var det kjent allerede for enkelte at han ikke levde som han skulle. Slik er det også i dag, Gud har sine tjenere, som han åpenbarer ALLTID DET SOM TRENGS TIL FOR AT MENIGHETEN SKAL VÆRE REN!

Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene. 

Jeg snakket på telefon med den Pastoren som avslørte Jimmy i august 1987.

Nå husker jeg ikke navnet siden det er så lenge siden. Men det jeg husker at han sa at han selv var helt overrasket. Og etterpå så skjønte han at han hadde sanndrømte, slik skriften sier det.

Ap.gj. 2. 17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer;

Gud gav denne broderen denne åpenbaring i søvnen, og det finnes selvfølgelig også andre måter Herren kan og vil tale til oss på. Hele tiden for at menigheten skal gå fremover på en rett og riktig måte!

Sluttkommentar:
Hva kan denne hendelsen lære oss? Mye, bl.a. at Gud advarer oss alltid før han avslører oss for «hele» verden. Jeg tror at Gud taler til oss på følgende måte.

1.)  Først i enerom med Herren.

2.)  Dernest gjennom brødre og søstre i Herren.

 
3.)  Så for «all verden!»

 
Det er en utvikling, et trinn der Gud først ønsker å komme oss nær. Virker ikke det, så er det gjennom andre mennesker. Og til slutt, så blir vi skikkelig fornedret. For om mulig at Herren kan få reist oss opp igjen. Slik som her med Swaggart så holdt både ekteskapet og menigheten tilgav ham. Men så godt som det hendte med Jimmy det har vi ingen garanti for det skal gå med oss! Som Gud uten tvil gav nåde igjen da han omvendte seg, og hans familie og kone tilgav ham all hans store brøde!

Derfor, har du synd eller annet uoppgjort i livet ditt? Bring det frem for Gud. Gjør opp mellom deg og den eller de som det gjelder. La ingenting stå mellom deg og Gud på noen områder i livet ditt!
 
Matt. 5. 23 Derfor, når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer i hu at din bror har noget imot dig, 24 så la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik dig med din bror, og kom så og bær ditt offer frem! 25 Skynd dig å være føielig mot din motstander så lenge du er med ham på veien, forat ikke motstanderen skal overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til tjeneren, og du bli kastet i fengsel. 26 Sannelig sier jeg dig: Du skal ingenlunde komme ut derfra før du har betalt den siste øre.

 
Det enkle er egentlig, lever du som en troende? Da vær frimodig! Lever du slik du ikke skal som en troende, om du er en forkynner eller ikke. Stopp opp, og gjør om din synd!

Dette forteller oss historien om Jimmy Swaggart. Gjør en opp sin synd, får «bukt» med den. Så ligger alltid det beste foran, og muligheten til Gud er der å bruke deg igjen.
Gud er nådig, men det er en vei å gå, for å få del i hans store nåde, som er i Kristus Jesus!

You Tube video relatert til Jimmy Swaggart kampanje i Long Island og hans bekjennelse året etter: https://www.youtube.com/watch?v=l7gQRnw1SLQ
 
Relaterte linker:

Ingen kommentarer: