mandag 28. september 2015

Nr. 1239: At Jimmy Swaggart ble avslørt allerede i august 1987 på Long Island foran tusenvis av mennesker, er til lærdom for oss, å ikke leve i uoppgjorte synder!

Nr. 1239:
At Jimmy Swaggart ble avslørt allerede i august 1987 på Long Island foran tusenvis av mennesker, er til lærdom for oss, å ikke leve i uoppgjorte synder!

http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1234-evangelist-jimmy-swaggart-ble.html

Dette er det eneste jeg klarer å finne på Youtube fra det møte han ble avslørt.
https://www.youtube.com/watch?v=8ahdgdvwGEA
https://www.youtube.com/watch?v=YHDEPjQmJE0

28 th august, 1987 Jimmy Swaggart Crusade Long Island, New York.

Dette er kun sang, men dette ligger så lang tid tilbake. Det var faktisk dagen i forveien på torsdag 27. august jeg traff min kone for første gang. Siden da har vi vært i sammen og nærmer oss da snart tredve års ekteskap. Slik at jeg husker disse datoene ganske så godt, selv om det nå nærmer seg tredve år tilbake i tid.

Bilde av en hall/arena som illustrerer hva Jimmy Swaggart og hans tema gjorde under hele 80-tallet. Da han fylte opp slike haller med mennesker som ville høre Guds ord forkynt, og høre og delta i herlig lovsang.

 
Fredag 28. august mener jeg at det var den dagen som Jimmy ble avslørt at han kjempet en kamp med Satan der han dessverre da hadde overtaket. Jeg hadde videoen, men min kone sier at jeg gav den til Fretex under en opprunding.

Men alt det jeg skriver og holder frem, det vet jeg er sant!

Skriften sier: 4 Mosebok 32.23 Men dersom dere ikke gjør dette, da synder dere mot Herren, og dere skal vite at deres synd skal finne dere.

Spesielt disse ordene: «skal vite at deres synd skal finne dere.»

Og skriften sier også: 1 Tim. 5. 24 Nogen menneskers synder er åpenbare og går forut for dem til dom; men hos andre følger de efter. 25 Likeså er og de gode gjerninger åpenbare, og de som det ikke er således med, kan dog ikke skjules.

Det har vært stor interesse rundt disse «nye» opplysningene rundt Jimmy Swaggart, at han var avslørt for sin synd og utroskap allerede et halvt år før han sto frem og bekjente sine synder i menigheten i Baton Rouge Louisiana. Family Worship Center som var og er hans hjemmemenighet.

Er det ikke underlig at de aller fleste tror at Gud ikke er den samme i dag som han var for både 2000 og 4000 år siden, Gud tolererer ikke synd, han hater synd i dag som han gjorde før. Og begynner noen av hans barn å leve i synd, og tror at Gud ser gjennom fingrene med det, så tar de så feil det er mulig å gjøre! 

Frihet fra skyld

Om vi kjenner på skyldfølelse eller ikke, er vi alle skyldige overfor Gud for de mange gangene vi har brutt hans bud i tanker, ord og gjerninger. Akkurat som det er straff for å begå en forbrytelse, er det straff for å bryte Guds bud. ”Syndens lønn er døden” (Romerne 6:23). Resultatet av det gale vi gjør, er en åndelig død hvor vi avskjæres fra fellesskap med Gud for alltid. Vi fortjener alle denne straffen. På korset tok Jesus straffen i stedet for oss slik at vi kunne bli helt og fullt tilgitt og vår skyld bli tatt bort.

Frihet fra avhengighet

Trangen til å gjøre det som er galt, er som å være avhengig av noe. Jesus sa: ”Alle som synder er syndens slave” (Johannes 8:34). Jesus døde for å sette oss fri fra dette slaveriet. På korset ble makten i denne avhengigheten brutt. Selv om vi fortsatt kan falle i synd, brytes makten i denne avhengigheten når Jesus setter oss fri: ”Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri” (Johannes 8:36)
 

Frihet fra frykt

Jesus kom for ”å gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv” (Hebreerne 2:14). Vi trenger ikke lenger å frykte døden.

Døden er ikke det siste for dem som Jesus har satt fri. En kan heller si at den er inngangsporten til himmelen, hvor synden ikke finnes mer. Når Jesus frigjør oss fra frykten for døden, frigjør han oss også fra all annen frykt.

Jesus er ikke lenger fysisk nærværende på jorden, men han har likevel ikke forlatt oss. Han har sendt oss sin Hellige Ånd som skal være hos oss. Når hans Ånd kommer for å leve i oss, gir han oss en ny frihet.

Frihet til å kjenne Gud

Det gale vi gjør skaper en barriere mellom oss og Gud: ”Det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud” (Jesaja 59:2). Da Jesus døde på korset, fjernet han barrieren som var mellom oss og Gud. Resultatet er at han har gjort det mulig for oss å ha fellesskap med vår Skaper. Vi blir hans sønner og døtre. Ånden stadfester dette fellesskapet for oss og hjelper å lære å kjenne Gud bedre. Han hjelper oss å be og forstå Guds Ord (Bibelen).

 Sluttkommentar:
Vi som fulgte Jimmy Swaggart, gjennom hele 80-tallet. Så er det så mange budskap der som burde og skulle vært sendt på nytt igjen. Med kanskje noe forbedret utgave? Men hva som broder Jimmy forkynte, det er budskap som står seg den dag i dag. Her er noen av budskapene, lytt til med. Spre det videre og på alle måter er det ord som taler til oss i 2015 da det er Guds ord som blir forkynte:

Gamle taler med broder Jimmy Swaggart, DETTE ER EN STANDARD PÅ FORKYNNELSE SOM VI I DAG KAN TA STOR LÆRDOM FRA:
Relaterte linker:
https://www.youtube.com/watch?v=l7gQRnw1SLQ

Ingen kommentarer: