lørdag 26. september 2015

Nr. 1233: Vårt Lands mange løgner imot meg topper seg da de påstår at jeg dømmer mennesker til helvete som jeg ikke tror på!

Nr. 1233:
Vårt Lands mange løgner imot meg topper seg da de påstår at jeg dømmer mennesker til helvete som jeg ikke tror på!

Vårt Land skriver så mye rart, usant og ukorrekt. Her er en setning:

«Anklages for å være på til ……. Til Helvete!»

Fra avisen Vårt Land 16. september 2015 der de skriver denne løgnartikkelen!

 

Men jeg tror ikke på Helvete, hvordan kan jeg da si at folk er på vei til Helvete?

Hvorfor jeg tar opp dette? Fordi folk tror blindt på det som blir skrevet!

Jeg tror som Adventistene, at de ugudelige blir tilintetgjort, ikke brent, pint, plaget og herjet med i Helvete som pinsevenner, lutheraner, katolikkene og de aller fleste kristen tror.

Her er noe av hva jeg har skrevet om dette emne:Hva innbefatter det å gå fortapt? Skal menneskene brenne i et evig helvete og en fullkommen kjærlig og rettferdig Gud skal pine den i all evighet? Eller er dette en gammel Katolsk lære? Dette skal jeg her prøve å svare på.
Det greske ordet AION blir ofte oversatt til EVIG.
Men det betyr slettes ikke evig, men det betyr en tidsalder, en full periode.
Er hælvetes læren som vi er blitt opplært til å tro inn forbi de aller fleste menighet og kirker riktig?
La oss ta noen skrift avsnitt med grunnteksten for å belyse dette.
 
 
Syndens lønn er døden, ikke evig pine. Det står i Bibelen, Romerne 6,23. Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.”
De onde skal dø, ikke pines i all evighet. Det står i Bibelen, Salmene 37,20. Men de gudløse går til grunne. Som blomsterprakten på marken forsvinner Herrens fiender, de blitt borte som røk.”
Ved tidens ende skal de onde brennes bort, og ingenting vil være igjen. Det står i Bibelen, Malaki 4,1. ”Se, dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir igjen.”
Da Kristus snakket om evig straffedom var det snakk om straff med evige følger, altså evig død. Det står i Bibelen, Matteus 25,46. ”Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.”
Sodoma og Gomorra ble utsatt for ”evig ild” men de brenner ikke i dag. Det står i Bibelen, Judas 7. ”Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.”
Straffens ild er uslokkelig, men når det ikke er mer å brenne opp, vil ilden slokne eller rettere sagt, ikke kunne brenne mer. Da ilden er noe som går ut i fra Gud Fader selv da han er også fullkommen rettferdig. Gud ser det som rettferdig, sant og det mest tjenlige. Når det ikke finnes noen mulighet for omvendelse, så er tilintetgjørelse det mest rettferdige og det mest tjenlige i hans øyne!
Når de Det står i Bibelen, Matteus 3,12. ”Han har kasteskuflen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner.
Hele verden vil bli renset i ild. Det står i Bibelen, 2. Peter 3,10. ”Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset.”

Hvem blir tilintetgjort i ildsjøen? Det står i Bibelen, Åpenbaringen 20,15. ”Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.” Dette er den annen død og den er ugjenkallelig!
To utganger på livet
 
Her om dagen snakket jeg med noen venner angående den tradisjonelle læren om Helvetet. Her følger 5 av mine argument.

 
Rom. 14. 12 Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap [for Gud].
 
Jeg har min bakgrunn i den frikirkelige bevegelse. Der er jeg blitt lært at når en ikke kommer til himmelen, så vil Gud pine vedkommende i all evighet. Dette tror jeg er vranglære i dag.
Åpenb. 20. 11 Jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort for hans åsyn og var ikke lenger til. 12 Og jeg så de døde, både store og små: De stod foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 13 Havet gav nå sine døde tilbake, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var der, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen – og ildsjøen, det er den annen død. 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.

Se også her spesielt kapitel 19-22: http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

10 kommentarer:

Anonym sa...

Du har innrømmet at du har gjort feil, du har slettet flere innlegg og rettet opp ordlyden i bloggen din.

Det er overraskende hvordan du til stadighet anser deg som et offer. Enten er det livsførsel til andre som er ansvarlig for dine handlinger, andre ganger er politiet lurt av andre og nå er media etter deg. Merkelig hvordan du til stadighet sørger for å havne i sentrum av ditt eget ego.

Jan Kåre Christensen sa...

Tull!

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har ikke gjort noe feil i saken mellom meg, Torp og politiet.

Mens Torp er en stor feil, og politiet er ikke langt unna!

Jeg tok bort noen ord for 1 år siden som var slengpreget og ikke sitater fra Guds ord!

Det er da bare for fredens del jeg gjorde det!
Men politiet er råtne slik jeg ser det, og Torp likeså!


Anonym sa...

Jeg har skrevet kommentarer til flere av innleggene dine som du ikke legger ut. Hvorfor legger du de ikke ut? Greier du ikke å svare på de? Møter du deg selv i døra når du leser de? Er det noe du er redd for? Må jeg begynne å ta opp dette i andre nettfora så folk som fortsatt skulle ha en snev av tillit til deg kan få en mulighet revurdere denne tilliten?

Jan Kåre Christensen sa...

Du må bare skrive på andre blogger! Lykke til!

Du skriver: «Jeg har skrevet kommentarer til flere av innleggene dine som du ikke legger ut. Hvorfor legger du de ikke ut? Greier du ikke å svare på de? Møter du deg selv i døra når du leser de? Er det noe du er redd for? Må jeg begynne å ta opp dette i andre nettfora så folk som fortsatt skulle ha en snev av tillit til deg kan få en mulighet revurdere denne tilliten?»

Jeg møter ikke meg selv i døra på noen områder, men hadde du skrevet med full navn, så hadde alt vært lettere!

Jeg vet ikke hva du sikter helle til hva av kommentarer jeg ikke slipper igjennom.

Du får prøve en gang til, og enda en gag til. Så kanskje det hjelper?

Anonym sa...

Axel strøm her. En gang på nyåret er denn forferdelige kristendom forfølgelsen over, og det gode har seiret. Mange som ber for deg Jan Kåre, og Gud velsigne deg. Mvh Axel strøm

Jan Kåre Christensen sa...

Takk Axel , legg merke til ikke en eneste Norsk som støtter lengre galskapen til Torp på hans Facebook side.

Ja, det er flere og flere som NÅ ber for meg og saken!

Det har gått opp for flere og flere at dette er kristendomsforfølgelse, og et angrep på tros- og ytringsfriheten av Hat Pastor Torp og Hat politiet på Manglerud!

Jan Kåre Christensen sa...

Det som er tilfellet Axel er at dette med meg og Torp går til fullstendig nederlag for politiet og Torp garantert!
Hørte at det er flere menigheter her i Oslo som ber for meg og den forfølgelsen som jeg og min familie er blitt utsatt for.
.
Maranata templet, Saron Groruddalen, Filadelfia Oslo og Kirka på Mortensrud alle ber de for frifinnelse eller det aller beste. At politiet tar til vett og henlegger saken og stiller Torp ansvarlig for falske anklager imot meg.
Hele saken er fiktiv da Too hater meg og min forkynnelse om ekteskapet og gjengifte som er å drive hor!
Ikke noe annet enn det!

Anonym sa...

Hei Jan Kåre Christensen!
Du som ikke tror på helvete, har du ikke lest Johannes åpenbaring i Bibelen????????
Vist du ikke orker å lese sannheten så kan du se animasjonsfilmer om Johannes åpenbaring på min hjemmeside:http://www.sondagsskole-for-voksne.com/418870756

Jan Kåre Christensen sa...

Takk skal se på den.
Bibelen lærer at Satan og alle hans medsammensvorne vil bli tilintetgjort i ild sjøen.