mandag 21. september 2015

Nr. 1224: Vilje til forandring hos Vårt Land, kanskje de ikke er så langt borte allikevel?

Nr. 1224:
Vilje til forandring hos Vårt Land, kanskje de ikke er så langt borte allikevel?

Etter Avisen Vårt Land skrev om meg for 1 uke side på en uriktig og etter min oppfatning feilaktig måte. Så har jeg skrevet en artikkel om de og vært i kontakt med dem. Etter mye frem og tilbake så ser de ut som de vil forandre på ting, endelig! Og høre på min versjon av saken. Legger ut korrespondansen mellom oss, slik at en kan se at tross alt når viljen til å lytte og forandre er der, så går alt så mye, mye bedre!

Bilde av meg Jan Kåre Christensen som de vil ta for alt det er verd, hvorfor? Fordi jeg forkynner hva Guds ord sier om ekteskapet og evner å formidle at snart er hele den pinse/karismatiske bevegelse mer som en bløff å regne enn som en vekkelsesbevegelse når personer som Jan Aage Torp kan bli godtatt innforbi de rekkene som en Apostel med et Apostel senter!

 
Dette skrev jeg til VL:

Avisen Vårt Land helt bevist prøver å sette meg i et dårlig lys at jeg er en vulgær og primitiv «kristen». Men her møter de seg selv i døra!

Torp hatet meg og min forkynnelse om gjengifte. Så finner han da på noe lurt, han prøver å finne noen ord og setninger jeg har skrevet som han går til politiet med. Som den manipulatoren og lurendreier han er, så klarer han å lure politiet. Vips, en sak til Torps fordel. Men dette vil aldri garantert føre frem! Det som Torp holder på med, er brudd på det niende bud: 2 Mosebok 20. 16 Du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste.

Dette sier Torp til Vårt Land  og Søkelys etter han har levert den fiktive anmeldelsen av meg ar målet er få en rettskraftig dom for å gå til Google med den. Slik at de får fjernet meg fra søkemotorene sine, med andre ord. Hele anmeldelsen er ikke noe annet en for å oppnå noe annet en hva jeg er blitt anmeldt for! For en kjeltring Torp er!
Avisen Vårt Land opptrer ukorrekt, uåndelig og prøver å sette meg i et mest mulig dårlig lys i forkant av rettsaken imot ekteskapsbryter og horkarl Jan Aage Torp!

Dette skriver Vårt Lands journalist Erlend Friestad: «Torsdag må pastor Jan Kåre Christensen møte i retten, tiltalt for å ha kalt pastor Jan-Aage Torp «horebukk» og «gammel gris».

Har jeg skrevet dette? Og hvor og når? Det har sikkert forekommet, men alt dette er fjernet. Men jeg har ikke skrevet dette som en gjennomgangstone, derfor blir dette egentlig et feilsitert. Det viser igjen at Vårt Land er en råtten og korrupt avis!

Og det er underlig, dette som er skrevet kanskje for lenge siden en gang, dette siterer de av meg. Og så skriver de i neste setning at det er 200 artikler om det samme emne. Da blir det en fabrikkert løgn som avisen Vårt Land holder på med overfor meg. Jeg skriver utelukkende hva skriften sier om de som er gjengiftede som troende.

DE ER HORKARLER ELLER HORKVINNER. EKTEKSAPSBRYTERE OG LEVER I SYND, DET ER SKRIFTENS EGNE ORD, DETTE BRUKKER JEG UTELUKKENDE, IKKE MINST HVA JEG HAR GÅTT IGEJNNOM DET SISTE ÅRET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vårt Land skal være en kristen avis, da skulle en forventet det var en vinkling på denne saken hva Guds ord sier om Torps rolpeoppførsel? Det forventer jeg, men her er de verre en selv hva ikke troende er, snakk om å være en bedragersk avis!

Her er noen av de vinklingene Vårt Land kunne og burde ha tatt for seg.

 

1.)  Å anmelde en bror eller en kristen når en selv er en troende, er 100 % imot Guds ord. Dette gjorde Torp, hvorfor ikke nevne dette?

 

2.)  Å vitne falskt imot noen som Torp har gjort, er også brudd på det niende bud. Hvorfor ikke skrive om dette?

 

3.)  Torp er et forbilde for de andre, et mønster for hjorden. Da skal han være èn kvinnes mann og ikke gjengiftet, hvorfor vinkler ikke Vårt Land dette inn her?

 

4.)  At politiet går utelukkende etter meg, er egentlig ikke noe annet enn kristendomsforfølgelse. Hvorfor nevner Vårt Land dette og ikke noe mer? Dette var det mest positive med det de skrev, at de nevnte hvordan jeg så det hele!

 

5.)  Bibelens lære om ekteskapet, og gjengifte ser jeg de aldri skriver om. Men side opp og side ned om de homosekulle og lesbiske, dette er en slik skjevfrodeling som de burde og skulle tatt tak i. i den samme bibel står det at både å leve som homoseksuell og være gjengiftet som en troende, er synd!

 

Sluttkommentar:

Det er bra at Vårt Land skriver om denne meget viktige saken. Den er ikke viktig fordi jeg, Torp eller politiet er innblandet i denne saken, det er mye viktigere enn som så. Det er fordi at Gud selv har sagt i sitt ord gang etter gang at gjengifte er synd for troende, etter et samlivsbrudd har vi som troende kun to valg. Det er enten å forlike oss med vår ektefelle eller leve singel. Dette er ikke hva jeg eller noe såkalte radikale og konservative kristne mener. Ikke rare og unormale er vi heller, men stort sett lovlydige og gode borger. Vi tror på Gud og Guds ord, ikke noe annet! Gjør oss ikke til noe merkverdige mennesker som det nesten har rabla for, det prøver Torp med meg. Derfor har han kalt meg for så mye stygt og fabrikkerer løgner om meg hele tiden.

Torp kalte de homosekuelle for avskum og de skal fjernes fra alle stillinger i samfunnet etc. om meg har han skrevet og sagt dette: «Skulle man ønsket seg en "ønskemotstander", så er Jan Kåre Christensen "fullkommen". Videre skriver Torp at jeg er stalker, totalt uintelligent, et noldes, "hat-bloggeren", idiot, demon, lystløgner, nedrige blogger, utskudd som mangler Kristi sinnelag, alminnelig dømmekraft og sosial intelligens.» + mye mer!
 

Videre hva sier skriften om troende som blir skilt?

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille seg fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike seg med sin mann - og at en mann ikke skal skille seg fra sin hustru. 

Ja, de skal enten forlike seg, eller leve enslig. Og hva sier skriften om å gifte seg med en fraskilt?

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Hva er det egentlig alle prøver å gjøre med meg? De vil ikke ha frem at jeg fremholder en ting etter beste fattige evne, hva skriften sier!

Ja, ekteskapet er for livet ut! Innleder en et nytt forhold, da sier skriften at de er ekteskapsbrytere, horkarler/kvinner og lever i synd. At det har forekommet av alt det som er skrevet på bloggene våre og hjemmesiden vår, det er fordi at Torp lekte med lys og lykte etter noe å få tatt meg på etter jeg har fremholdt hva skriften sier om gjengifte, med andre ord: «HELE SAKEN BYGGER PÅ FALSKE ANKLAGER FRA JAN AAGE TORPS SIDE, DETTE BURDE NÅ AVISEN VÅRT LAND FÅTT MED SEG??????????????????????»

Fikk dette svaret:         Takk for epost.

1.                                      De orda du kritiserer oss for å ha trykt, er henta frå tiltalen. Du vedgår i eposten dessutan at du har skrive dei. Dine påstandar om feilsitering og råttenskap er altså grunnlause.

2.                                      Du må gjerne hevde at Vårt Land burde saumfart privatlivet til pastorar. Men det språket du brukar i denne eposten, kjem ikkje på trykk.

3.                                      I den grad du meiner Torp har brukt desse orda du nemner om deg og skrive det du seier, må du dokumentere det.

Beste helsing

Johannes Morken

Debattredaktør

Jeg svarte dette: Takk for svar Morken!

Men poenget mitt er at hvis noen skriver dritt om en, hva betyr det? Egentlig ingenting!

Det er om det er sant eller ikke, eller? Torp har skrevet mye om meg, og andre. Hvorfor så lite skriverier om det? Fordi det ikke er sant. Men hva jeg har skrevet om Torp er dessverre alt sant, +++ mye mer.

Da jeg begynte å skrive om ham, og tale imot ham så har jeg faktisk av stoff så pass mye at hvis jeg hadde orket så kunne jeg ha skrevet ti ganger mer enn hva jeg har skrevet. Hele mannen og den apostoliske bevegelse som han tilhører mener jeg kommer innforbi det frafallet som er beskrevet i Guds ord vil skje og være i endetiden.

Tar bare med noen ord som beskriver et veldig frafall i endetiden, derfor er egentlig Torp interessant da han tilhører en bevegelse som også drar andre personer med seg.

Dette fra Wikipedia: Torp ble i juli 2013 utnevnt til «Convening Apostle» for hele Europa innen organisasjonen European Coalition of Apostolic Leaders som hører inn under International Coalition of Apostolic Leaders, en sammenslutning av ledere innenfor karismatisk kristendom.

(sitat slutt).

Dette har jeg ikke rukket å skrive om. Torp som er så ekstrem, kan evne å bli leder for en Apostolisk virksomhet, det er meg ubegripelig.

Torp har slike tanker om seg selv at faktisk Anders Behring Breivik ikke er så pompøs engang i sitt syn på seg selv. Torp er både Apostel og tilhører en Apostolisk bevegelse og har nå et Apostolisk senter etc. Selv om han lever i åpenbar hor, jeg skjønner ikke meg på kristenheten i Norge som tillater slikt at en leder kan være gjengiftet som en troende! Hverken bibelsk eller Apostolisk er det, bortsett fra at da må vi åpenbart ha med falske Apostler å gjøre?!

Nei, alt jeg har skrevet om VL stemmer, dere prøver å kaste dritt over meg, og nevner svært lite om andre ting som det virkelig burde og skulle blitt skrevet om!

Se her for frafall i endetiden som bibelen beskriver:
Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. 12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

Lukas 18. 8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.

2 Tim. 3. 1. Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, 3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, 4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.  6 For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster 7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.  8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen.  9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.

2 Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Jeg beklager at jeg har kalt Torp en gammel gris og horebukk, men dette er fjernet. Hvorfor tyter dere i VL på dette? Men det er ikke straffbart, men unødvendig å skrive slikt da bibelens egne ord er mer enn gode nok slike som horkarler/horkvinne, ekteskapsbrytere og syndere etc.

Selvfølgelig for å sverte meg og dette er useriøst. Torp gikk med an fiktiv anmeldelse av meg der han hatet meg for å påpeke at han er gjengiftet og han står i en bevegelse som er gjennomsyret falsk.

Hvem vet alt dette om Torp som jeg har skrevet (egentlig begynt å skreve da det er så mye stoff at jeg kun har skrevet en brøkdel).

Med en gang jeg var klar over disse ordene sto på bloggen så fjernet jeg dem. Og så mye stoff vi har på blogg og hjemmesiden vår, så er det nok ikke vanskelig å finne noe feil?

Det gjorde Torp, og har dessverre lykkes med å bedra så mange med sitt opplegg. Men Guds ord sier om slike følgende: «Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.»

En dag skal nok både du og flere få se at jeg hadde rett, men skriv i vei. Jeg har den fordelen at jeg kan forandre meg, og prøve å bli en bedre person. Men dere tyter i det evindelige på det samme gnålet!

Ha en fortsatt fin dag!
Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 22611610/99598070

 

En ekstra mail i fra meg:

PS! Det som er dårlig og dypt ukristelig av dere, er at jeg har innrømmet at dette har stått på bloggen som en feiltagelse. Dette bruker dere da imot meg!!!!!!!

 

Men det jeg vil ha frem, det skriver dere ikke. Jeg ønsker ikke at det skal stå på den Himmelske blogg at Torp er en gammel gris og en horebukk, men at det skal stå og det står at han er en horkarl og hans «nye» kone er en horkvinne! Og Torp er en ekteskapsbryter og lever i synd, det som Jesus og Apostelen Paulus (ikke Apostelen Jan Aage Torp) sa om slike som var gjengiftet på nytt som kristen eller troende!

Mvh
Jan K

 

Fra Vårt Land: Hei

Dette er fortsatt ikkje eit debattinnlegg, og difor set eg strek for denne dialogen med deg.

 

Beste helsing

Johannes Morken

 

Jeg skriver: Jan Kåre Christensen står ikke inne for det som har stått på bloggen om Jan Aage Torp!

 

Jeg ønsker ikke at det skal stå på den Himmelske blogg at Torp er en gammel gris og en horebukk, men at det skal stå og det står at han er en horkarl og hans «nye» kone er en horkvinne! Og Torp er en ekteskapsbryter og lever i synd, det som Jesus og Apostelen Paulus (ikke Apostelen Jan Aage Torp) sa om slike som var gjengiftet på nytt som kristen eller troende!

 

Det som er dårlig og dypt ukristelig av dere, er at jeg har innrømmet at dette har stått på bloggen som en feiltagelse. Dette bruker dere da imot meg, det er ikke rett og åndelig.

 

Det er hva jeg står for i dag som er det avgjørende. Etter jeg ble opplyst at dette sto, forandret jeg det straks. På den Himmelske blogg, de andre bloggene våre og hjemmesiden er det er hav med artikler, bibelkommentarer, bøker og annet. Det vil da alltid være noen ord og uttrykksmåter som en måtte forandre på hvis en blir opplyst om det. Det er etter en blir konfrontert med ting, som viser hva en egentlig står for. Alle kan glippe med et ord og en setning, dette blir her brukt imot meg for alt det er verd. Selv etter vi har forandret dette for 1 år siden!

Mvh
Jan K

 

Fra Vårt Land: Ok

Men siden orda er henta frå tiltalen, bør du vel nemne det.


Jeg skriver til slutt:

Nei, politiet har ingen ting på meg. Derfor holder de på slikt.

Og jeg kan FORANDRE MEG. NÅR EN ALKEHOLIKER OG NARKOMAN KAN FORANDRE SEG, HVOR MYE MER JEG SOM ALLTID HAR LEVD ET DISIPLINERT OG GODT LIV?

Ha en fortsatt fin dag!

Mvh
Jan K


Videre mellom meg og VL.

Vårt Land skriver:

Du må svare på det som er dokumenterbart fakta: Vårt Lands nyhetsavdelingi har henta dette frå rettspapira. Det kan du ikkje nekte for, slik du gjer

Beste helsing

Johannes Morken
 
Jeg svarer: Jeg har forandret på noe for et år siden, som var slenguttrykk. Det var sant, men siden politiet hang seg opp i det. Så forandret jeg det sporen straks og la inn hva skriften sier om Torp.

Dette var kun skrevet en gang om Torp og en gang om Hanvold så langt jeg husker det. Begge plassene er horebukk fjernet og skrevet inn horkarl som skriften sier om nevnte personer. Gammel gris er også fjernet og ingenting er plassert der inn isteden tror jeg?

At Vårt Land nevner dette konstant, det er dårlig og uriktig! Men nå har dere endelig skjønt det at dette står vi i Smyrna Oslo og jeg ikke for!

NB! Dette ble gjort for 1 år siden! Og jeg er alltid åpen og villig til å forandre meg til å bli en bedre person!

Ha en fortsatt fin dag!

PS! Politiet har ingenting på meg, derfor prøver de henge noe på meg!

 
Mvh
Jan K

Vårt Land skriver:

Prosedyren høyrer heime i retten. Det er eit faktum at vi har henta desse orda frå rettsdokumenta. Det blir ikkje noko innlegg i avisa på denne måten.

Jeg svarer:

Da har jeg ikke mer å svare!

Jeg var i politi avhør for 1 år siden. Der påpekte de hva de var uenig med meg. Jeg forandret med en gang på det jeg mente var rett og riktig, det som jeg ikke var enig med, det står der. Hva mer kan jeg da gjøre? Jeg er da ikke et fullkomment menneske som alltid skriver hva jeg egentlig mener. Men blir jeg konfrontert med det, så forandrer jeg på det. Men for meg er dette en bagatell og denne saken handler mer om for meg at det er falske anklager Torp kommer med.

Torp har ikke anmeldt meg for at jeg har sjikanert ham etc. men fordi han hater min forkynnelse. Der jeg evner å sette de rette ordene på ting som skilsmisse, gjengifte. Forførelse og villedelse i karismatiske sammenhenger, falsk apostler etc.

Jeg har ikke mer å si enn at dette er blitt fjernet for 1 år siden og hva mer kan jeg da gjøre? Bortsett fra å beklage at det har stått der. Jeg møtte også Torp i konfliktrådet 8. januar og der tilbød jeg han å gå igjennom alt det jeg har skrevet og talt, for om mulig forandre på noe. Dette avslo Torp blant og kalte meg etter møre på Facebook at han hadde møtt en demon. Jeg har tilbudt Torp og politiet «alt», men uansett hva jeg gjør og ikke gjør. Alt er og forblir gærnt. Skriver jeg et ord en gang, er jeg kriminell. Skriver jeg et ord 100 ganger, så er jeg kriminell. Uansett hva jeg gjør og ikke gjør, så sverter de meg og vil ta meg, og dessverre dere i VL er med på dette med å gjengi hva de sier og ikke hva jeg sier!

Men ikke en setning eller et ord som er skrevet på den Himmelske blogg anser jeg som straffbart etc. Men dette er ikke noe annet en kristendomsforfølgelse av politiet mot meg, iscenesatt av «Pastor» Jan Aage Torp!
Ha en fortsatt fin dag!

Mvh
Jan K


Sluttkommentar:
Jeg er glad at Vårt Land endelig skjønte at det de holdt på med var ikke av det gode, og rett og riktig selv om politiet og Torp holder på med det. Jeg har alltid vært villig og istand til å forandre meg. Og holder ikke fast på ting i det uendelige. At jeg har brukt slanguttrykk, greit. Straffbart er det ikke! Men jeg har også tatt dette bort, derfor er det uriktig både av Vårt Land, politiet og Torp å tyte på noe som ikke er «meg»! Det som er «meg» er følgende, som jeg gjentar enda en gang (min siste mail til Vårt Land):

Tiltalen? Politiet er da ingen kristne mennesker, de sverter og lyver dessverre.

Poenget er at dere skal være en kristen avis? Eller er dere det ikke? Jeg har forandret dette for 1 år siden, og som kristen er ordet forandring vesentlig.

Dere tyter om det samme som Torp og politiet, det er direkte ukristelig og primitivt.

Vi har så pass mye stoff ute på nettet gjennom bloggene våre og på hjemmesiden at det er helt sikkert noen ord og utrykk som vi ikke står innforbi. Da prøver vi å forandre dette.

En narkoman og alkoholiker som forandrer seg, tyter dere på det samme om og om igjen det han gjorde? Det gjør den Onde. Derfor blir det som politiet og Torp gjør ikke av det gode, men dere i VL gjør akkurat det samme?!

Dette skrev jeg: PS! Det som er dårlig og dypt ukristelig av dere, er at jeg har innrømmet at dette har stått på bloggen som en feiltagelse. Dette bruker dere da imot meg!!!!!!!

Men det jeg vil ha frem, det skriver dere ikke.

Greit! Men dette kan dere ta inn:

Jan Kåre Christensen står ikke inne for det som har stått på bloggen om Jan Aage Torp!

Jeg ønsker ikke at det skal stå på den Himmelske blogg at Torp er en gammel gris og en horebukk, men at det skal stå og det står at han er en horkarl og hans «nye» kone er en horkvinne! Og Torp er en ekteskapsbryter og lever i synd, det som Jesus og Apostelen Paulus (ikke Apostelen Jan Aage Torp) sa om slike som var gjengiftet på nytt som kristen eller troende!

Det som er dårlig og dypt ukristelig av dere, er at jeg har innrømmet at dette har stått på bloggen som en feiltagelse. Dette bruker dere da imot meg, det er ikke rett og åndelig.

Det er hva jeg står for i dag som er det avgjørende. Etter jeg ble opplyst at dette sto, forandret jeg det straks. På den Himmelske blogg, de andre bloggene våre og hjemmesiden er det er hav med artikler, bibelkommentarer, bøker og annet. Det vil da alltid være noen ord og uttrykksmåter som en måtte forandre på hvis en blir opplyst om det. Det er etter en blir konfrontert med ting, som viser hva en egentlig står for. Alle kan glippe med et ord og en setning, dette blir her brukt imot meg for alt det er verd. Selv etter vi har forandret dette for 1 år siden!

Mvh
Jan K

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1219-hat-pastor-jan-aage-torp-som.html
 http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1200-hat-politiets-pa-manglerud-har.html

http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1215-hat-politiet-pa-manglerud-tror.html
http://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1195-den-falske-apostel-og.html
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1184-jan-aages-siste-sprell-er-at-na.html


13 kommentarer:

Anonym sa...

Det er virkelig flaut å se hvordan du dummer deg ut overfor VL. De har kun skrevet sannheten om det som står i tiltalen, og i noen grad vist til det du selv har skrevet i din blogg.
Er det sånn å forstå at du nå selv tar avstand for alt søppelet du har skrevet?

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har forandret på noe for et år siden, som var slanguttrykk. Det var sant, men siden politiet hang seg opp i det. Så forandret jeg det sporen straks og la inn hva skriften sier om Torp.

Dette var kun skrevet en gang om Torp og en gang om Hanvold så langt jeg huser det. Begge plassene er horebukk fjernet og skrevet inn horkarl som skriften sier om nevnte personer. Gammel gris er også fjernet og ingenting er plassert der inn isteden tror jeg?

At Vårt Land nevner dette konstant, det er dårlig og uriktig! Men nå har de endelig skjønt det at dette står vi i Smyrna Oslo og jeg ikke for!

NB! Dette ble gjort for 1 år siden! Og jeg er alltid åpen og villig til å forandre meg til å bli en bedre person!

Anonym sa...

Jasså....en bedre person?
Det er ikke så lenge siden du i 2 tettskrevne sider forklarte hvorfor du mente at Torp er en psykopat. Regner med at hans advokat har tatt vare på det.

Jan Kåre Christensen sa...

Torp er en psykopat? Med god margin!
Han går med en falsk anmeldelse, etterpå ønsker meg 2 års fengsel, ingen andre enn en kjempe psykopat kan gjøre noe slikt!

Anonym sa...

Er det slik du vil forandre deg? Å kalle Torp en psykopat?

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg prøver aldri å forandre meg, men en psykopat som Torp vil trolig aldri forandre seg, uansett!
Frelst er han åpenbart ikke!

Jan Kåre Christensen sa...

Å være psykopat er nok nærmest medfødt er jeg tilbøyelig å tro?
Derfor er behandling som regel fånyttes, eneste som hjelper er å holde slike folk nede! Og skal de jobbe, så passer de ikke å arbeide med mennesker!

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg kommer ikke til å svare mer eller tillatte mer kommentarer angående Torp og hans psykopatiske evner. Han går og anmelder meg med en fiktiv anmeldelse, etterpå ønsker han meg 2 års fengsel, der har du psykopaten i aksjon!

Jan Kåre Christensen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Jan Kåre Christensen sa...

Jeg har da ikke anonym stilt en diagnose som en doktor, det har jeg aldri gitt meg ut for å være.
Men leser du i faglitteratur om dette, så lærer Torp samtidig å kjenne.
Så vet du at her står en overfor et tilfelle av etter min vurdering en person som har en narsissistisk personlighetsforstyrrelse som manipulerer etc.
Kan smile og virke så oppadgående, men går med baktanker etc.
Det passer også perfekt inn i saken her!
For 1 år siden så jeg ikke så ille på Torp, da var fokuset mitt å skrive mot gjengifte etc.
Så evner han å bringe alt mulig oppe på banen og jeg setter meg mer inn i hva han står for, her kom drøssevis med skjeletter ut av skapet og åpner jeg flere dører kommer det enda flere!

Jo, faktumet er at det jeg har skrevet om ham er det egentlig kun en brøkdel av hva jeg vet om ham i dag. Men jeg orker ikke å holde på, her er det en person som er slik til de grader ute å «kjøre» at hvis han evner å få meg dømt så er det Norges historiens største og verste justis mord!
Og Torp og andre har kalt meg for tilsvarende ting, hvorfor er det ikke noe av det som står seg? Fordi alle som er ærlige vet at alt det som er skrevet om meg er usant!
Men en psykopat kan klarte mye av galskap, det har vi sett før.
Men mitt liv er i Herrens hender, dette går nok kjempebra for og med meg og min familie. Verre for Torp som lever som en ekteskapsbryter og i hor!

Jan Kåre Christensen sa...

Og Anonym, mener du mer dritt om meg, så ikke forvent å få noe av din galskap inn på den Himmelske blogg.
Torp har blogg, skriv der eller på Søkelys, der har dessverre bermen vært samlet i sitt hat imot meg!

Anonym sa...

Endelig er våre bønner blitt hørt og du innrømmer at du tar gjort feil. Dette er kanskje begynnelsen på en reise for deg til å bli et helt menneske.

Jan Kåre Christensen sa...

Dette forandret jeg på for 1 år siden, men politiet tyter om det samme, da dette er det eneste de har på meg!? Snakk om uredelige og hatefulle mennesker, stakkars!