torsdag 1. oktober 2015

Nr. 1236: Vi har nå passert 1 Million mennesker som har vært innom bloggene våre og hjemmesiden til Smyrna Oslo og janchristensen.net!

Nr. 1236:

Vi har nå passert 1 Million mennesker som har vært innom bloggene våre og hjemmesiden til Smyrna Oslo og janchristensen.net!

 Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?

Takk!

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!

Joh. e. 1. 50 Natanael svarte ham: Rabbi! du er Guds Sønn, du er Israels konge! 51 Jesus svarte og sa til ham: Fordi jeg sa dig at jeg så dig under fikentreet, derfor tror du? Du skal få se det som er større enn dette. 52 Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal se himmelen åpnet og Guds engler stige op og stige ned over Menneskesønnen.

Jeg og min kone Berit som er ansvarlig og redaktører for det hele!


 
Du skal få se det som er større enn dette!

Vi har sett Guds trofasthet. Og hvordan det hele har utviklet seg, fra den lille spede begynnelse til i dag der selv Satan prøver t.o.m. å stenge ned den Himmelske blogg. Men skriften sier: «Du skal få se det som er større enn dette.»

Det er jeg overbevist om, det er bare en begynnelse vi har sett. Mye større og herligere ting ligger foran. Hva er det vi har i tilby, og hva ønsker jeg å gjøre mer?

Har en drøm å ha en egen youtube kanal med 1 times daglig bibelundervisning, intervjuer og annet. Noe som oppdateres hver dag mandag – fredag. Der en diskuteres og samtaler om bibelske emner. Ja, det er så mye mer av muligheter, bare at du står med i bønn, og på det økonomiske.

Av den forfølgelsen vi har vært igjennom i det siste har egentlig bare vært posetivt, ikke minst for den engelske bloggen.

Det ser ut som at motstand, der er bare posetivt på alle måter. Både for ens eget åndsliv, da må en skjerpe seg. Takk til Jan Aage Torp som leverte inn en falsk politi anmeldelse for å få stoppet meg og den Himmelske blogg.
Hate imot den forkynnelsen vi har om ekteskapet, ble for sterkt! Snakk om være kjeltring, og at han har fått politiet med på «lag» er jo man det samme vi leser om i apostelgjerningene der myndigheten og styresmaktene forfulgte de kristne! Dert er med andre ord, nytestamentlig kristendom vi bedriver, derfor stå med i bønn, og støtt opp om tjenesten og forkynnelsen/undervisningen vi formidler.

Den engelske bloggen har størst potensiale, men vi trenger flere som vil stå med for å utvikle, forbedre og gjøre alt mye, mye mer profesjonelt og funksjonelt!

Her er noe av hva vi har å tilby.
Engelske blogg:
http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

Undervisningsblogg:
http://undervisning.janchristensen.net/

Den Himmelske blogg som er elsket og hatet som vel då andre blogger her i Norge?
http://blog.janchristensen.net/

Hjemmesiden:
http://janchristensen.net/

Egen YouTube kanal:
https://www.youtube.com/channel/UC0eAUwv77Vqm3GJ05IftWhQ
https://www.youtube.com/results?search_query=smyrna+oslo

På hjemmesiden:
Taler av Jan Kåre Christensen http://janchristensen.net/index2.php?side=taler

Artikler:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Bibelkommentarer med egen bibeloversikt inne i bibelkommentarene av Poul Madsen fra København Danmark, Den er fabelaktig.
http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

Videoundervisning:
http://janchristensen.net/index2.php?side=video

Bøker og linker:
http://janchristensen.net/index2.php?side=linker

Innbydelse til møtene våre og kontakte oss:
http://janchristensen.net/index2.php?side=kontakt-oss


Ingen kommentarer: