søndag 25. oktober 2015

Nr. 1268: Satan fremste mål er å fjerne alle evangeliske og bibeltroende kristne fra denne jorden, da det er de som holder igjen fra Antikrist fremtreden på denne jord!

Nr. 1268:
Satan fremste mål er å fjerne alle evangeliske og bibeltroende kristne fra denne jorden, da det er de som holder igjen fra Antikrist fremtreden på denne jord!

Simonnes representerer en absurditet godtfolk ikke kan ta på alvor.
Oppdatering: Redaktør Simonnes greide å finne frem til en enslig person, Oddvar Berge, som tilfredstiller definisjonen og begrunner hans stempling av Israels venner som fundamentalister i likhet med islamistene. Dette er ikke tilstrekkelig, Simonnes. Vi må også få vite hvem de to andre er slik at vi kan beskytte samfunnet, oss selv og våre barn mot dette grusomme ondet som du mener visstnok skal true vår sivilisasjon.

Bilde av Sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes som egentlig fremstår som en person som lyver på vegne av sanne evangeliske kristne, og burde ha blitt oversett og tid i hjel. Men han har en talerstol som Sjefredaktør i Vårt Land. Helge Simonnes må da en ta et viss hensyn til selv om han åpenbart ikke fortjener det.


 

 
Dette er fra Sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes, som advarer mot fundamentalistiske kristne og støtter et samfunn basert på sekulære prinsipper.

På nettstedet fritanke kan en lese:

– Det er ikke så veldig stor forskjell på tenkningen til fundamentalistiske kristne og fundamentalistiske muslimer. Det eneste jeg kan se er at de kristne ikke går så langt i å utøve vold, men ellers er det mye likt, sa sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes, under et frokostmøte i regi av Human-Etisk Forbund i Oslo på tirsdag."

Vårt Land er Norges største såkalt kristne avis, og Helge Simones er redaktør der.

Helge Simones som er redaktør i Vårt Land, slik jeg ser det så er han trigget av demoniske makter og styrt av dem som kan komme med slike horrible og løgnpåstander at evangelisk kristne på noen som helst måte kan sammenlignes med Isil og andre fundamentalistiske muslimer.

Skriften sier: 2 Tess. 2. 7 Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien.

Dette skrev jeg for noen år siden om  dette emne:
Spørsmål 59:
Hvem tror du er den som holder igjen, som skal bli tatt bort er?

Linn T

Svar:

Vi som troende har fått den Hellige Ånd som et innsegl til forløsningens dag. Vi er annerledes da Kristus bor ved troen i våre hjerter.

Efes. 1. 13 I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.
I ham er dere blitt merket med et segl, den Hellige Ånd som var lovt,
14 og som er pantet på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk,
til pris og ære for hans herlighet.

Dernest står det at vi som menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll.

1. Tim. 2. 15 Men hvis det drar ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

Med andre ord, det som holder igjen er menigheten – alle troende – i hele verden og i alle menigheter som er Jesus troende.
Den dagen alle kristne blir løftet opp og hjem, da står Antikrist frem! Ikke før, men da! Første som tar imot Antikrist er det frafalne Europa og Israel!

Henviser også til mitt svar om når Jesus kommer igjen: http://blog.janchristensen.net/2011/01/nr-43.html

Hvem er da disse kristne fundamentalister som er så gærne som Isil og andre fundamentalistiske muslimer?

For meg er det først og fremst den katolske kirka under den mørke middelalderen, dernest lutheranerne spesielt på 1600 tallet som brant mennesker på bålet som hadde med Gud. Som er som dagens fundamentalistiske muslimer.

Dernest vil jeg si at til dels den karismatiske bevegelse på 1980 tallet var ekstreme, men eneste vi kan sammenligne med Isil er egentlig den katolske kirka, ikke i dag, men før!

Sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes fremstår som fullstendig historieløs, og det jeg misliker med Simonnes er at han ikke tenker på proporsjonene i det han legger frem. Det avgjørende er ikke fundamentalismen, men hva innholdet i troen er. Amish folket er f.eks. fundamentalistiske, men ekstremt lite voldelige, slik som alle andre evangeliske kristne alltid har vært og er!

Isil og den katolske kirke under middelalderen fremstår som ganske så like.

Det er klart det er også forskjeller, men den som kjenner noe av historien, vet at den katolske kirke har drept et sted mellom 50 – 100 Millioner mennesker som da på en eller annen måte ikke var anerkjent av den Katolske kirke.

Det sies at muslimene har drept ca. 300 Millioner mennesker som ikke har vært såkalt godtatt av muslimene. Og tar vi med krig i muslimske landene, er tallet enda høyere. Men det som er posetivt med den katolske kirka, den har sluttet med det, mens muslimene holder på med det i dag.

Det er ingen evangeliske kristne som dreper, om også drap har forekommet i slike miljøer og menigheter. Men da aldri med aksept av andre, her skiller også kristne og muslimer seg ut. Ingen evangeliske troende applauderer drap, mens muslimene gjør det. Og sammenligne kristne og muslimer slik, blir åpenbart helt feil og irrelevant.

Av drap blant såkalt evangeliske troende har det vært minimalt. Jeg vet om at i begynnelse av trosbevegelsen var det flere som tok sitt eget liv, det har forekommet drap av «troende» som har drept abortleger. Og for en del år siden, var det en menighet utenfor Stockholm skjedde det noen drap i en pinsemenighet. Det var i Knutby, den såkalte Knutby-saken som er en svensk kriminalsak i 2004.

På samme måte kan nevnes holdningen til homofile, - selv om mange konservative kristne ikke aksepterer homofilt samliv, er det langt fra et slikt standpunkt til hva mange lærde innen islam står for, nemlig dødsstraff. Skulle det vært troverdighet med Simonnes sitt innlegg, så hadde han nevnt at evangeliske kristne og muslimer er det så mange grunnleggende ulikheter med, at det egentlig er som natt og dag. Vi tror på Gud, og noen normer og etiske ting til felles, men i selve forståelsen og hva det inneholder, er ulikheten så store at innforbi kristendommen er det mye mer relevant å sammenligne dagens muslimer med den katolske kirke under middelalderen. Ikke Simonnes forskudda og absurde tanker og meninger!»

Her en bok om katolikkenes forfølgelse som ligger på vår hjemmeside:
http://janchristensen.net/Binder1-og-hanen-galte-andre-gang.pdf
 
Sluttkommentar.
For meg så fremstår Sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes sine synspunkter at de egentlig fortjener bare å overses og gremmes over! Men siden han er Sjefredaktør i Vårt Land, så har jeg valgt å skrive noen ord, og denne artikkelen om hans falsum og løgnaktige påstander som herved er kraftig avslørt som løgn og et falsum.

Redaktørens uttalelser viser det vi allerede vet, at kritikken mot bibeltro kristne kommer innenfra. Ved å bruke termer som “fundamentalistiske kristne” setter han troende i negativt lys, og gir skyts til antikristelige krefter.
Jeg har lenge undret meg over hva slags avis Vårt Land er, men det har nå blitt tydelig. Ingen g
runn for kristne til å abonnere på avisen.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1233-vart-lands-mange-lgner-imot-meg.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1226-det-er-ille-at-sa-mange-tror.html
http://janchristensen.net/
http://undervisning.janchristensen.net/

Ingen kommentarer: