fredag 9. oktober 2015

Nr. 1249: Sanger Einar Ekberg som stolte på en drøm, men ble ikke helbredet. Døde så alt for ung selv om svulsten kunne vært fjernet og han hadde levd mange år til!

Nr. 1249:
Sanger Einar Ekberg som stolte på en drøm, men ble ikke helbredet. Døde så alt for ung selv om svulsten kunne vært fjernet og han hadde levd mange år til!

Bilder av Einar Ekeberg, det ligger forresten mye sang ute på Youtube av Ekeberg, vel verd å høre på hans sang, den er god.Fra Wikipedia:

Einar Ekberg (født 29. juli 1905, døde 5. august 1961) var en svensk-amerikansk, kristen barytonsanger.

Som 19-åring begynte Einar Ekberg med å synge i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, noe han forstatte med frem til 1948. Han studerte sang under sangpedagog Frei Lindblad og lærte seg den såkalte italienske teknikken, noe som gjorde hans stemme fyldiger og mer intensiv. Det er hevdet at Ekberg mente at Lindblad dermed «reddet» hans stemme.

I 1948 flyttet familien til USA der Ekbergs sangerkarriere fortsatte. Han vendte tilbake til Sverige med turnéer hvert år.

Ekberg er begravd på Södertälje kyrkogård. Han var bare 55 år gammel da han døde.

(sitat slutt).

Hva skjedde? Jo, vi leser på Nils Petter Enstads blogg et utdrag her:

I 1953 ble det konstatert at Einar Ekberg led av kreft. Svulsten satt i det ene beinet, og det var ingen spredning. Legene mente derfor at om man foretok en amputasjon, var sjansene gode for at Ekberg kunne berge livet.

Ekberg var først innstilt på dette, men ombestemte seg. Han trodde ikke en amputasjon var etter Guds vilje. I stedet valgte han å stole på en guddommelig helbredelse. Bønn for syke og troen på guddommelig helbredelse sto svært sentralt for den generasjon pinsevenner som Einar Ekberg tilhørte, og han hadde også før opplevd at Gud hadde grepet inn ved sykdom.

Denne gangen skjedde ikke det. Etter hvert ble det klart at sykdommen hadde spredd seg, og nå var tilstanden kritisk. Sommeren 1959 måtte han slutte å turnere. I stedet gikk han i studio og sang inn ikke mindre enn 39 av sangene fra hans store repertoar. I 1960 ble huset i California solgt og familien flyttet tilbake til Sverige. I Sverige gjennomgikk han en stor operasjon, men det var for sent. Einar Ekberg kom aldri opp av sykesengen etter operasjonen, og 5. august 1961 døde han i sitt hjem, 56 år gammel.

 Kort før han døde hadde han sagt til sin kone at han syntes var sårt å tenke på at han ikke skulle synge mer. – Men platene dine finnes jo fremdeles, svarte hun. Senere fortalte hun at ”da var det et øyeblikk at han for første gang på veldig lenge så glad ut”.

(sitat slutt).
Vi er blitt lært til å tro at alt er mulig for den som tror, men det står det ikke i grunnteksten. Alt er mulig for den som samarbeider med Gud. Her gikk dessverre tror jeg Einar Ekberg og mange andre feil!

Hvordan vi i familien Christensen har praktisert vår tror, er stikk motsatt enn hva Einar Ekberg og mange frikirkelige kristne har gjort.

Jeg har alltid satt Gud på prøve. Hvis han ikke helbreder, eller gjør underverket, så man jeg ta skeia i egen hånd!

Hva skjedde i 1953 som fikk så fatale følger for Einar Ekberg?

Jo, han fikk en drøm da legen sa han hadde svulst i foten og den måte amputeres, men uten spredning.

Ekeberg drømte noe slikt at han sang sangen at Gud hører bønn, som et tegn på at Gud ville helbrede så overså han legens råd. Det som han burde ha gjort og som jeg hadde gjort i den situasjonen. Det var å be Gud om tid, f.eks. 1 mnd. har du Gud på å helbrede meg. Hvis ikke så følger jeg legens råd og lever resten av livet uten et ben. Dette er både fornuftig og er jeg sikker på, Gud velbehagelig. Hva gjør så Ekberg? Uten å ha fått et klart svar, bare en herlig drøm. Så aviser han legens råd, for en stor feilvurdering! Dette er ikke til ære for Gud og skaper bare frustrasjon, mørke og død!

Skriften sier ikke at for den som tror er alt mulig, men for den som samarbeider med Gud er alt mulig. Dette er grunnteksten. Og skriften sier ikke ha tro til Gud, men ha samme slags tro som Gud. Dessverre er bibelen så misvisende og feil oversatt på så mange plasser, samtider er undervisning så mangelfull og dårlig at det er som profeten Hosea sier det som er gjengs blant de troende. Om de er lutheranerne eller frikirkelige som Ekberg som var pinsevenn var.

Hosea 4. 6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn. 

Sluttkommentar:

Fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 13. 7 Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro!
Dette er skrevet til menigheten i Jerusalem som hadde hatt mange virkelig gode åndelige ledere. Enkelte var også døde eller var ikke lengre til stede i Jerusalem.

Ta lærdom av dem og lev deretter.
(sitat slutt).

Jeg vil nesten mange ganger si det slik, ikke ta etter Barratt og de første pinsevenner i mange ting. Men ta etter meg og se på meg, og lær!

Ha meg som forbilde sier Apostelen Paulus, det samme vil jeg si. Men samtidig, alt er Gud nåde. Og bare hans ufattelige store nåde, Gud og Lammet være æret og prist nå og for alltid!

Og blir du syk? Gjør for all del ikke som Ekberg, stol på en drøm men stol på Guds ord. Der sier skriften klart at vi har lov å be, og sette Gud på prøve. Med f.eks. å gi Gud en tidsfrist. Men fungerer ikke det, så stol på legen og din egen forstand! Den har Gud gitt deg, for du skal bruke den. Men samtidig, jeg tror på forbønn, og skriften sier dette flere plasser, her er et eksempel. Som jeg vil anbefale og følge, eller send inn dine bønnebegjær til meg og Smyrna Oslo, Gud hører bønn når vi ber og samarbeider med ham.

Jakob.5. 14 Er nogen iblandt eder syk, han kalle til seg menighetens eldste, og de skal bede over ham og salve ham med olje i Herrens navn, 15 og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal de bli ham forlatt.

Se her for å ha meg til forbilde:
Nr. 516:
Ha MEG som FORBILDE som jeg har KRISTUS som FORBILDE!

Den kristne menighet har alltid trengt forbilder, slik som jeg følger Kristus, følg du ham på samme måten kjære venn og du vil også bli velsignet av Gud Fader!1 Kor. 11. 1. Bli mine efterfølgere, likesom jeg efterfølger Kristus!

Min erfaring med de troende er nedslående!

Det er selvfølgelig alltid farlig å sette seg over andre. Men Gud kaller oss til et liv i etterfølgelse, uten vi går på den veien er vi ikke det Gud har tiltenkt og ment for våre liv. Lar du den standarden og de meningene som ligger til grunn i kristen Norge og ellers i den vestlige verden ligge til grunn for ditt liv som en troende vil du ende med ditt liv i fortapelsen er jeg stygt redd for. Hva er det snart som ikke blir allment akseptert av synd, feil lære, toleranse, lunkenhet, likegyldighet og hva det enn måte være? Jeg har nevnt slike grelle eksempler, men det er ikke bare det. Hele den Norske kristenhet er dullet inn i en åndelig søvn, og få vekt noen av dem. Det er sannelig ikke lett da de tror de er våkne, men sover. At de er seende, men er åndelige blinde. Akkurat som menigheten i Laodikea.

Motsatsen er slike som meg og noen andre som ikke har bøyet seg for Baal!

1 Kong. 19. 18 Men jeg vil la syv tusen bli tilbake i Israel, alle som ikke har bøid kne for Ba'al, og alle som ikke har kysset ham med sin munn.

For profeten som følte seg alene, så var han ikke det. Det var kun et åndelig «synsbedrag». Virkeligheten og sannheten var at det var 7000 foruten ham selv som ikke hadde bøyet kne og hjerte for Ball, som var en avgud. Det er nok like mange i Norge, og ellers i den vestlige verden der frafallet og forførelsen råder grunn som står med Herren. De skjønner å forkaste troen på en såkalt kristen triadegud, tror ikke at Gud skal pine men tilintetgjøre de vantro som han gjorde med Sodoma og Gomorra. Og de vet at gjengifte for troende ikke er tillatt i den nye pakt som vi lever i som troende i dag, og andre dyrebare sannheter som en holder fast på. Som en dyrebar gave gitt i fra Gud.

Se til at du ikke faller kjære venn, det er meget lett å snuble og falle.

1 Kor. 10. 12 Derfor, den som tykkes sig å stå, han se til at han ikke faller!

Jeg er fullt ut klar over at det går an å heve seg over andre, bli selvgod, dømmende etc. Men allikevel taler skriften om å ha Gud som forbilde, ha Kristus som forbilde, og å ha andre troende som forbilde. Det er for meg helt utrolig at f.eks. Pastor Jan Hanvold kan få noen som helst oppslutning blant troende. Hva er det som gjør dette? Jeg forstår ikke at såkalt seriøse forkynnere kan støtte ham. Troende mennesker gir inn til Visjon Norge i løpet av 1 år snart 100 Mill, hvorfor og hvordan? Er det fordi Hanvold lever et rent og åndelig liv? Han lever i åpenbar synd, hvordan kan en støtte ham og tro at en støtter Gud og has sak? Det er så selvmotsiggende at selv de som er åndelig blinde burde ha vist bedre, eller? Jeg har snakket med en hel del som sier de støtter Hanvold og Visjon Norge regelmessig. De sier veldig ofte slik at han gjør så mye godt, derfor støtter de ham. Men er det ikke manipulering? Vi ser Hanvold og Visjon Norge vet hvor de kan få inn sitt budskap, det markedsfører og eksponerer de. En dag så er det de fattige i Moldova, som blir profilert lagt ut på skjermen. Hvem kan snu seg bort uten å kjenne på i sitt hjerte at disse trenger hjelp? Så er det Israel etc. Men hva hjelper det å støtte en person som lever i synd, er korrupt og lever godt på naive og kjempe godtroende mennesker som tror de ved å sende penger til Visjon Norge ikke også støtter Hanvold og dermed støtter enn horkarl? Det er som om det er minste felles multiplum? En støtter Hanvold, da er ellers alt tillatt!

Guds folk har en «klovne forståelse» av Guds ord!

1 Tim. 3. 10 Også disse skal først prøves; derefter skal de tjene i menigheten, om de er ulastelige.

Det er de som er ulastelige som skal tjene i menigheten lærer skriften. Det er de som «får» det til. Det er ikke snakk om å være god, bedre og best. Men Gud vil også ha enere, for seg. Enn kan komme til Gud som en taper, men bli en vinner. Her blir alt snudd på hodet, ikke sant? Faktisk det normale og som Guds ord lærer, er det de forkynnerne som tar vare på sin første kone, ikke kone nummer to, tre eller mer som skal bekle talerstolen. Men de som lever som de preker, ikke preker en ting, og lever noe helt annet! På mange måter kan en si at kristen Norge er i Old-boys serien, og ikke i eliteserien med den standarden enn legger for dagen! Både i liv og lære, i forkynnelse og undervisning. Ved å allment akseptere de som lever i åpenbar synd, og ikke ta vare på de som lever og preker som Guds ord. Det er dessverre en neglisjering, boikottlinje og forakt for de som går hele veien med Herren, og som ikke slåt av på noen punkter fra og i Guds ord. Apostelen Paulus sa han forkynte hele Guds råd til frelse!

Mitt ønske har alltid vært og er å tekkes Herren, og han alene!

1 Tim. 3. 15 Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord.

Evangelist Emanuel Minos og andre profetere og støtter opp om de falske profetene og Apostlene i tiden, gjør de det med bind for øynene? Før F.eks. den falske Apostelen Jan Åge Torp ble skilt så profetert Minos over ham at han skulle få en menighetet her i Oslo ala Kensington Tempel i London. Torp skilte seg, og hva gjorde han etterpå? Han hadde så store profetier over sitt liv av selveste Emanuel Minos og andre. Da Torp fikk sjansen, så viste han for alle og enhver hva som bodde i hans hjerte. Da giftet han seg sporenstreks på nytt, med ei som er 20 år yngre enn ham selv. Dette er så kjødelig, kvalmende og ekkelt! At Minos stiller opp for ham, også da han giftet seg på nytt viser meg at hele kristen Norge er mer eller mindre korrupt, forført og villedet. Slik fremgangsmåte er det bare en måte å takle på lærer skriften; vende seg bort fra dem og overlate de i Satans varetekt, om de slik kan finne omvendelse. Ikke støtte eller forsvare slike ekstreme handlinger sett i lys av Guds ord! Jeg er så glad at jeg fra ungdommen har hatt den innstillingen at hvis jeg skal være forkynner, så skal jeg leve deretter. Og hvis jeg ikke det gjør, så la meg finne på noe helt annet enn å forkynne og undervise andre. At Torp, Minos, Hanvold og likesinnede ikke trekker seg fra forkynnergjerningen sporen straks vitner om en kraftig villfarelse over deres liv! Og de som støtter opp om slike «tjenester» blir også ført bak det samme lyset og får del i deres villfarelse! Skriften taler om: «Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord». Det er dette som er malen, ikke noe mindre. Vi som forkynnere har eksamen hver dag, lever vi i samsvar med Guds ord? Preker vi og lærer vi i samsvar med Guds ord? Vi skal ikke bare leve og preke i samsvar med Guds ord, men også være fylt med Guds Ånd og være ledet av Gud. Kan ikke se at kristenheten i Norge er det da de f.eks. ikke unisont advarer mot falsk lærerne i tiden!

Leve og prek som meg, da jeg lever og preker som de første Apostlene!

1 Tess. 2. 10 I er vidner, og Gud med, hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi ferdedes iblandt eder, I troende.

Det er klart at det går an å leve og preke som de første kristne. Nå mener jeg ikke vi skal legge et blåkopi ark over, vi må leve våre liv i dag ut i fra den tiden og de forholdene vi har i dag. Da går vi ikke utenom Guds ord, men følger Guds ord i et og alt, og nøye. Herren har gitt sine påbud for at vi skal følge dem nøye, eller? Motstanden fra verden er massiv, forførisk og vi alltid lede oss bort i fra Kristus og Guds ord. Hvilken siden har du valgt? Jeg og min familie har valgt å leve og preke som Guds ord lærer i et og alt og så langt som vi ser, ikke mer, eller mindre!

Sluttkommentar: Det er som sagt farlig å bli for kjepphøy, men det er like farlig, om ikke enda farligere og dille og dale med synd og vranglære! At Emanuel Minos og mange andre har valgt den veien, det gjør meg enda sikrere på en ting. Jan Kåre, hold deg du til Kristus og Guds ord, og det vil gå det utrolig godt i dette og det kommende livet. Hørte en tale av Pastor Chuck Smith i Calvary Chappel i Los Angeles som fortalte om da han etter hvert opplevde fremgang i menigheten. Så var det en annen Pastor som bebreidet ham og sa følgende: « Hvis Gud kan velsigne Chuck Smith, ja da kan han velsigne alle!». Dette er en sannhet, Gud har ikke en spesielt velsignelse for noen av oss egentlig. Det er i den grad vi alle følger Kristus, lar han vinne skikkelse og innpass i våre liv. At velsignelse, gjennopprettelse og Guds velbehag hviler over våre liv. Jeg følger Kristus, noe jeg har gjort i over 30 år. Følger du meg, så følger du Kristus. Følger du Emanuel Minos, Jan Åge Torp, Jan Hanvold etc. så følger du ikke Kristus – men Satan! Valget er ditt, gjennom det jeg skriver, meddeler, og taler. Så vil du bli opplyst om sannheten, kunne tatt stilling til det som du dessverre vanligvis ikke hører i de aller fleste kirker og menigheter. Men det er dette som Gud vil ha sagt i denne tiden. Være derfor lydhør, steng ditt hjerte for løgnen. Åpne ditt hjerte for Kristus, Guds ord og hva du her får formidlet. Og Gud vil velsigne, løfte deg opp og la deg få del i den kommende verdens krefter og velsignelse som jeg og min familie har fått del i det. Gud gjør ikke forskjell på noen, Hallelujah og Amen! Satan har ikke noen spesial forbannelse for noen han. Det er bare å vende seg bort i fra Kristus og Guds ord som Evangelist Emanuel Minos og likesinnede har gjort. Og å oppleve velsignelse, er det en umulighet? Nei, kan Gud velsigne Chuck Smith, meg og mange andre. Så kan og vil han velsigne og styrke deg også kjære venn. Vend deg av hele ditt hjerte – daglig – til Kristus og Guds ord. Avstå fra all urett, ikke ta del i det. Følg det lys og den overbevisning du har. Stol fremfor noe annet på Guds ord! Følg de som lever og preker som Guds ord. Vende deg bort i fra dem som ikke det gjør! Velsignelse, gleden og alt godt vil og kommer til å tilfalle ditt liv som det har tilfalt mitt liv! Alt dreier seg om å holde seg nær Gud, bli i Guds ord, da vil du også oppleve og erfare det som Guds ord taler om. Kristenlivet er ikke noe hokus pokus! Det er Kristus. Det er Guds ord, det er å etterfølge og gå i fotsporene av de som følger Kristus, og følger enn Kristus, da følger enn Guds ord. Det er herlig med profetier, oppmuntringer etc. Men stemmer det med Guds ord? Alt dreier seg om dette ene, følge Kristus og Guds ord som jeg følger Kristus og Guds ord. Dette er terping, men jeg ønsker å gjøre dette så enkelt og klart som mulig. Gud har kun en velsignelse – og den er mer enn stor nok! Det er Kristus. Og i den grad vi følger ham, så blir velsignelsen, gleden og alt godt oss til del. Amen!

Relaterte linker: http://janchristensen.net/
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1168-gud-har-ikke-kalt-oss-til.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-88-helbredelse.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-220-det-trengs-en-ny-vekkelse-og.html

10 kommentarer:

Unknown sa...

Jeg har spilt mange plater av Einar Ekberg i nær-radioen, "Radio Lys i Sør." Denne nær-radioen startet i 1984 og ble nedlagt i 2009, tror jeg.
Einar Ekberg er en sterk sanger, og jeg har enda mange av platene hans. Jeg hadde et program som het:
"Plater med støv på."

Men du lider ikke av beskjedenhet akkurat, Jan Kåre! Oppfordringen, "ha meg som forbilde," er vel av det tvilsomme slaget, spesielt når oppfordringen kommer fra deg selv...

Unknown sa...

Vi må skille mellom lovens tid, som Jesus levde i, og nådetiden, den tiden vi lever i.
Jesus ble mange ganger overgitt over disiplenes vantro, og da kunne de ikke helbrede noen. Men hadde de stor tro, da kunne de sikkert ha gått på vannet. Ja, det gjorde jo Peter...noen sekunder.
Men nådetiden har et annet utgangspunkt. Da regnes ikke liten eller stor tro, bare OM Jesus ønsker å helbrede våres velstands-sykdommer. Slik som hjerteinfarkt, som skylles for mye fett på kroppen. Eller for mye røking, som gir oss svarte lunger. Tennene våre trenger også helbredelse, mange huller vett du, men jeg har enda ikke hørt om noen tenner som har blitt fikset av Gud!

Jan Kåre Christensen sa...

Anders Helge du skriver: «Men du lider ikke av beskjedenhet akkurat, Jan Kåre! Oppfordringen, "ha meg som forbilde," er vel av det tvilsomme slaget, spesielt når oppfordringen kommer fra deg selv...»

Du mener at en skal ha disse gjengiftede forkynneren som forbilder som slår av på budskapet både i liv og lære. De trekker mennesker til seg selg, og samler rundt seg selv som skriften advarer imot.

Hva gjør jeg? Peker på Kristus i liv og lære. Nei, den kjøper jeg ikke Anders Helge, jeg er et forbilde for troende mennesker. Lev slik som meg, som jeg evner ved Guds nåde.

Men det har med selvdisiplin, overgivelse og ikke gi etter for kjødet. Dette er ikke populært i dag, men det er den gamle bibelske veien!

Jan Kåre Christensen sa...

Anders Helge du skriver: «Tennene våre trenger også helbredelse, mange huller vett du, men jeg har enda ikke hørt om noen tenner som har blitt fikset av Gud!»

Jeg tror på Guds beskyttelse på alle plan i livet. Men det er klart, vi er glade for å bo i Norge der vi har et velfungerende helsevesen.
Men nå var det snakk om Einar Ekberg som fikk en drøm som han stolte blindt på og det ble hans bane. Legen kunne fjernet denne svulsten som tok livet av han. Men da måtte han amputert benet.

Hadde jeg vært i den situasjonen vet jeg hva jeg hadde gjort, stolt først på Gud, så på legen.
Da ungene våre var små og ble syke ba vi alltid for de, og veldig ofte ble de helbredet. Men helbredet ikke Gud, så gikk vi til legen.

Nå er jeg 51 år og har aldri vært syk bortsett fra influensa og noe slikt. Men skulle jeg bli syk noe jeg håper å slippe, så ville jeg først bedt til Gud i Jesu navn. Og gitt Gud en anledning å helbrede meg. Og hvis ikke det hadde lykkes, så hadde jeg søkte legehjelp uansett!

Og kan ikke legen hjelpe, da har vi kun Gud å stole på. Men hva gjorde Ekberg? Han stolte blindt på en vag drøm, og det tok livet av ham kun 55 år gammel!

Unknown sa...

Selvdisiplin er viktig.

Jeg går mest etter lyst-prinsippet, det må jeg innrømme. Men det er det som er det fantastiske med kristenlivet, da jeg ble en kristen ble lystene min annerledes.

Idag drikker jeg ikke, det har jeg ikke gjort på over 30 år. Jeg røker heller ikke.

Men jeg går på helsestudio annen hver dag. Vi skylder å holde vår kropp (tempelet vårt) i form og uten for mange ekstra kilo.

Ellers så ser jeg ofte på damene, som jeg ser på en pen blomst! (Jeg har jo etterhvert blitt 67 år!)

Unknown sa...

De fleste som er i Ekberg sitt sted, roper på legen når sykdommer banker på. Jeg må innrømme at det bare var i de første kristne årene jeg ba om å bli helbredet. Det kunne være en forkjølelse...

Jeg er ingen troshelt når det gjelder dette, men ser jeg bibelen under ett, kan jeg nok si at jeg har en sterk tro.

Det er 3 grunner til dette:

1. Min egen frelsesopplevelse
2. Apostlenes ble martyrer, de hadde en overbevisende tro, og de var helt sikre på at Jesus var Guds Sønn, da de så at Han oppsto fra det døde.
3. De velsignelsene Gud gav til sitt eiendomsfolk, gjennom de 12 stammene, som er den hvite befolkningen. I dag ser vi velsignelsene som aldri før...

Jan Kåre Christensen sa...

Anders Helge vi har en «liste» i 1 Titus brev og 1. Tim. 3 over hva det innbefatter å være et forbilde.

Og trekke frem om noen veier en kg eller for to for mye og for lite er en totalt avsporing om det er vel og bra å være i god fysisk form, med det er ikke avhengig om man veier noen kg. for mye eller for lite!

Slik jeg ser det så er det å være gjengiftet den aller største hundring for renhet i Guds menighet, vet du ikke er enig. Men det finnes selvfølgelig andre synder også, men dette er en åpenbar synd som blir akseptert og forsvart, derfor er den demonisk og Satanisk synd mitt i Guds menighet!


Jan Kåre Christensen sa...

Myhren jeg ser du skriver mye om å være velsignet etc.
Jeg er ikke så opptatt med dette, da jeg er velsignet i Kristus Jesus!
Men det som er mitt hovedfokus er å leve rett og ha et rett forhold til Gud og mine medmennesker!

Jan Kåre Christensen sa...

På hvilken måte lever jeg ikke rett?
Og hva får deg til å si at jeg er et ondt menneske?

Du må være spesifikk og konkret, eller så har dine meninger ingen betydning!
Ikke gulp opp noe, for da sletter jeg kommentaren, du må svare seriøst og med pene ord!

Jan Kåre Christensen sa...

Ansgar Braut du hadde og har anledning å komme med dine synspunkter bare du gjør det på en fin og verdig måte, ikke det oppgulpet du holder på med! Dette gjelder alle selvfølgelig!