søndag 11. oktober 2015

Nr. 1254: Darwins utviklingsteori er død!

Nr. 1254:
Darwins utviklingsteori er død!

Bilde av Charles Darwin

 
 
Århundrets nyhet! DNA inneholder ikke nok informasjon til å bygge opp hele menneskekroppen.

Menneskekroppen er bygd opp av annen ukjent kode for menneskene.
 
Vi mangler mer enn 1 000 billioner bytes i DNA koden som vi ikke ser men som må være der! Med andre ord det er enten en løgn den verden vi lever i eller så er det usynlig kode som er mange ganger større enn de skarve 1,5 GB det menneskelig DNA inneholder.

Det er ikke nok informasjon i DNA til å bygge komplekse organer som hjernen og lunger, muskler osv. Det er kompliserte maskiner som ville hatt diagram tegninger og skisser med koding av nervetråders signalisering , bane de skal gå i og tilknytning til hjerneceller. Det er altfor stort.

1.5 GB er ikke nok til å skape kroppen..

Darwins utviklingsteori er død. Man må ta i betraktning at universet er et intelligent levende system. Høyst sannsynlig administrert av Gud.

DNA er bare en konfigurasjon fil for et mye større program kalt menneske som kjøres i universet som er en maskin som eksekverer DNA code. DNA kode er et produkt av allerede utført kode og kode som skal utføres på nytt igjen. Men det er ikke nok til å holde på alt hva et menneske er. 

Selv om man komprimere data i DNA med 90 % er det fremdeles mange millioner ganger mer kode som skal til for å skape f.eks hjernen enn det som er i DNA.

Det betyr at det er noe annet som styrer mennesker!
 

6 kommentarer:

Unknown sa...

Så bra da...
Darwins utviklings teori har bare interesse av dem som fornekter Gud.

Jan Kåre Christensen sa...

Mennesker er av en helt annen "programvare" enn noen andre.
Gud selv blåste livets ånde inn i mennesket!
Vidunderlig!

Unknown sa...

Interessant dette.
Når Guds Ånde (livets Ånde) går tilbake til Gud, som gav den, så er kropp og sjel til menneske helt dødt.
Det er først når Guds Ånd igjen flytter inn i mennesket i graven, at det kan stå opp til et nytt liv. Noen til evig død (dommen) og noen til evig liv.(Bedømmelsen)

Det er kun en som lever evig og det er Gud. Når vi får del av dette livet, tar det aldri slutt. Men fortapelsens barn forblir døde, siden Guds Ånd flytter ut igjen, etter dommen.


Jan Kåre Christensen sa...

Ja, men mennesket er helt unikt, det viser bare at selv utviklingslæren er totalt feil!

Er enig med deg at menneskene uten Gud vil ikke pines i all evighet bokstavelig, men bli tilintetgjort!
Derfor er det riktig å si at pinen vil være for alltid da konsekvensen for et liv uten Jesus og Gud er en evig utelukkelse fra den kommende verden!

Mvh
Jan K

Unknown sa...

Oversettelsene bytter ofte ordet straff med pine.
Når du skriver, men kanskje ikke mener, at pinen vil være for alltid, er nok det rette: Straffen vil være for alltid..."

Jan Kåre Christensen sa...

Pinen og straffen vil være evig i den forstand at konsekvensene av valget er for alltid!
Men jeg mener at de menneskene som ikke blir aktet verdige til å være med i den kommende verden de vil opphøre å eksistere. De vil være som om de "aldri" har levd.