lørdag 10. oktober 2015

Nr. 1251: Jeg hevder at de kristne skal ha meg til forbilde – og ikke Jan Hanvold og andre som er gjengiftet og lever i hor! Er det så ille å fremme seg selv innimellom?

Nr. 1251:Jeg hevder at de kristne skal ha meg til forbilde – og ikke Jan Hanvold og andre som er gjengiftet og lever i hor! Er det så ille å fremme seg selv innimellom?
Kristenfolket elsker middelmådighet derfor vinner slike falske profeter som Jan Hanvold innpass blant de troende. Men den tiden burde vært over? Der vi godtar mennesker som lever i hor skal være forbilde for oss. Hvem er Hanvolds forbilder? Han har selv sagt det på radio her i Oslo at under oppveksten var det mennesker fra bladet Cocktail som var hans lektyre.


Med andre ord så er det Satan som styrer kristenfolket i Norge som støtter og forsvarer enn man som Jan Hanvold og Visjon Norge.

Det heter at det man spiser den blir mann, og slik er det også på det åndelige område.Kristenfolket elsker middelmådighet, derfor blir resultatet deretter. Herren hater middelmådighet derfor sier han om menigheten i Laodikea at han vil spy deg ut av min munn. På grunnteksten står det: «som å få en flue inn i munnen» kan det oversettes. Det føles ubehagelig og det hører ikke hjemme der. Slik er dagens kristenhet også for Herren, den er ubehagelig for ham. Den kristenheten som skulle fulgte Herren i liv og lære, de er middelmådige, halvhjerta og en gjeng med humanister som følger mer sitt egent kjød enn Herren!


Bilde av meg som en trygt kan ha som et kristent forbilde da mitt forbilde er Jesus Kristus!
 
Budskapet mitt er Kristus Jesus, og ham korsfestet! Men jeg har da andre ting og sider på «programmet». Et av dem er hva apostelen Johannes sier:

1 Joh. 2. 6 Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret.

Og fra mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 10 I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.

Dette skriftstedet her er veldig kraftfullt. Loven står ved lag for den selvrettferdige og det ugudelige menneske. Men vi dør bort fra alt og Jesus både frelser og helliger oss helt igjennom. Da erfarer vi hva Paulus skriver i Gal. 2. 20 Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.

11 Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder.

Dette som Jesus hadde tilveiebrakt var mange i menigheten i Jerusalem i ferd med å miste synet av. Husk at Gudstjeneste forordningene var intakt i Jerusalem og det hadde en tiltreknings kraft for kjødet og det gamle menneske selv om det ikke lengre hadde verdi og mening lengre!

12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.

Tenk i kontrast til Ypperste presten og hele det gamle offersystem som aldri kom i mål. Jesus har kommet i mål og han har vunnet for alle. Det eneste vi kan og skal er å tro og takke. Det er nok for Gud da han ikke regner med oss men med sin elskede Sønn Jesus.

13 Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter.

Nå blir vi løftet inn i at Jesu seier inkluderer alle ting i livet. Men også fremtiden til verden er i hans hånd. Det er ingenting som ikke er inkludert i hans frelse og forløsning for oss mennesker og resten av Guds skapning.

Daniel 2. 44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»

14 For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.

Jesus døde ikke bare for synden men også synderen. Velsignelsen ved å lyde Gud som hele GT er fylt opp av bl.a. 5. Mosebok 28 blir den NT kristne fylt ut til del både i dette livet og det kommende. Det ultimate livet er livet i Kristus som begynner fra den dagen en tar imot Jesus og blir forsterket når en blir døpt i Ånden og som skal vare i evigheters evighet, uendelig!
(sitat slutt).

Apostelen Johannes sier: «Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret!»

Det er dette Jan Hanvold ikke gjør, men som jeg gjør. Valget er da hvem du vil følge, Jesus eller Satan? Hanvold følger åpenbart sitt eget kjød – uansett hvor mye «godt» han gjør så er han en ekteskapsbryter og lever i hor!

Og om jeg får kritikk av mange, ikke minst de troende. Så finnes det ikke noe å sette fingeren på hos meg hverken i liv eller lære! Aage Samuelsen f.eks. hadde en meget god forkynnelse, men et liv som var alt annet en godt!

Hos meg finner en den rette kombinasjonen. Der både liv og lære følges ad!
At kristenfolket enten hater meg eller overser meg, hvorfor? Slik var det også med Jesus, de fikk ikke «fanget» opp hvem han var da mørke i dem var for stort. Derfor, se til at lyse i deg ikke er blitt mørke er min advarende pekefinger! Lukas var lege, derfor skjønte han at hvis mørke var rådene der lyse skulle være. Vil det være som en stor kreftsvulst som vil drepe enn!

Lukas 11. 35 Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke!

Sluttkommentar:

Hvorfor «lykkes» jeg? Alt er Guds nåde, men det har med å ta seg selv i vare. Gi akt på seg selv, og gi akt på den kristne lære, og leve deretter.

1 Tim. 4. 16 Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.

1 Joh. b. 5. 18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar seg i vare, og den onde rører ham ikke.

Alt er som sagt nåde og nåde, men den kristne menighet trenger forbilder! Og hvordan lever de kristne forbildene? De lever i samsvar med Guds ord, og det er Guds ord som former og danner enn. Slik har det vært med meg, derfor kan en trygt ha meg som forbilde som jeg har den Herre Jesus Kristus som mitt forbilde!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/07/nr-1168-gud-har-ikke-kalt-oss-til.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-88-helbredelse.html
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-220-det-trengs-en-ny-vekkelse-og.html

2 kommentarer:

Unknown sa...

Hei Jan Kåre.

Det er alltid hyggelig å kommentere det du skriver, spesielt i de siste innleggene. Du vet, dersom Jesus skal være helt tilfreds med oss, må vi selge alt, og gi det bort, så skal vi få en skatt i himmelen.
Men dette har blitt tolket bort og det er jo ikke så rart.

I følge bibellærer Derek Prince, så er stolthet den største synden vår! Det at vi kan og er noe bedre enn andre mennesker. Les også lignelsen om tolleren, som slo seg på sitt bryst og sa: "Gud vær meg synder nådig!" Han gikk rettferdig bort!

Nå lever du sikkert "renere" enn de fleste andre mennesker, men det er noe med det å gjøre seg selv til et forbilde.
Jeg tenker på en historie, som lyder følgende: En pastor møtte en evangelist på flyplassen, evangelisten spurte om hvordan det sto til i menigheten. Pastoren forklarte, at det sto riktig dårlig til...og la til...forresten så står det dårlig til også med min kone!

Nå må vi heller ikke bli så loviske at vi kommer inn under lovens forbannelse. Du vet, ved å holde hele loven kommer vi inn i Guds rike!
Paulus sier det i Galaterbrevet, og advarer...

Da håper jeg at vi er enige, og dersom ikke, så skriver jeg gjerne enda mer utfyllende...

Anders Helge


Jan Kåre Christensen sa...

Anders Helge jeg mener at selve minstemålet som skal være tilstede, er faktisk blitt borte i dag fra Guds menighet!
Når en ser at slike Sodomiske synder som gjengifte og homofil blir akseptert, hvor langt er vi kommet på natt?

Nei, tillatte gjengifte blant forkynnere er etter min mening den aller største tragedien som har funnet sted!

Men som sagt, dette er også i samsvar med skriften da de skal ta seg lærere i hopetall for de vil ha det som passer for det gamle menneske.
At Jan Hanvold og disse gjengiftede forkynnere er blant de mange falske profeter som skulle kommer i endetiden er jeg ikke i tvil om!

Jeg ser ikke på meg selv at jeg levere «renere» enn de fleste, jeg lever egentlig bare slik en skal leve som en troende!