lørdag 3. oktober 2015

Nr. 1241: Hva skjedde egentlig med Evangelist Jimmy Swaggart rundt hans to «store» fall fra 1987/88 og det siste i 1991?

Nr. 1241:
Hva skjedde egentlig med Evangelist Jimmy Swaggart rundt hans to «store» fall fra 1987/88 og det siste i 1991?

Bilde av Frances Swaggart. Etter alle sine feilsteg som Jimmy Swaggart gjorde gjennom faktisk flere år, fra ca. 1986-87 til 1991 så tilgav Jimmys enestående kone ham. Kastet ikke ham fra seg, men sto ved hans side. Det er beundringsverdig og viser noe helt utenom det vanlige!

 

 
Jeg har egentlig ventet 25 år på å utale meg om dette for jeg var faktisk Direktør for Jimmy Swaggart Minstries da. Har pratet i enerom med Jimmy, spist middag med ham og vet da litt rundt det hele!

Matt. 5. 27 I har hørt at det er sagt: Du skal ikke drive hor. 28 Men jeg sier eder at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte. 29 Om ditt høire øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede. 30 Og dersom din høire hånd frister dig, da hugg den av og kast den fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme kommer i helvede (grunnteksten, Gehenna – dødsriket).

Legg spesielt merke til disse ordene av Jesus: «jeg sier eder at hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte.»

Jeg har vært faktisk å pratet i enerom med Swaggart og ute på middag. Han har selv sagt at han ikke hadde et fysisk utenomekteskapelig forhold, dette tror jeg ham for. Men han hadde allikevel et eller to forhold som var urene der han oppsøkte prostituerte og får å se på ting som skriften advarer oss imot. Det var et tillitsbrudd, der han gav etter for sitt eget kjød. Dessverre, slik er vi mennesker hvis vi ikke tar oss i vare, slik at den onde ikke kan få røre oss!

1 Joh.b. 5. 18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar sig i vare, og den onde rører ham ikke.

Jeg vet at dette ikke skal tas lett på, men med Jimmy Swaggart fall kan vi ikke gjøre det annerledes enn det var, slik han har fortalt meg det. Og ellers har jeg hørt han snakket om dette. Han var dum nok til å gå til prostituerte som han betalte, men han hadde ikke fysisk kontakt eller intimitet med dem!

Faktisk andre gang var det en politi mann som stoppet han, da han kjørte vinglete og hadde ei prostituert i bilen. Men han kom aldri lengre enn dette, akkurat som Herren stoppet ham!

Hvordan kunne Jimmy Swaggart falle slik? Han som forkynte for så mange og hadde en slik blomstrende og herlig tjeneste for Gud?

Hovmod er den egentlige faktoren, slik jeg ser det! Gud står de stolte imot, men den ydmyke får nåde. Det er når vi er ydmyke, og skjønner at alt det vi har og det vi får, det er gjennom og ved Guds nåde, ikke noe annet.

Jak 4.6 Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Det som er posetivt med Swaggart, er at alle rundt ham tilgav ham. Ikke noe kom i «ulage». Kona, familien, menigheten og nå tjener han Herren så langt jeg vet det 100 % i sammen med sin familie og menighet. Bedre og herligere enn det kan det ikke være.

Sluttkommentar:

Har nå skrevet den tredje artikkelen om Jimmy Swaggart fall, og nå oppreisning. Kommer en fjerde, det går på oppreisning, og eventuelt ikke oppreisning. Hva sier skriften? Personlig så tror jeg at Jimmy Swaggart er det Herren vil ha ham, bak talerstolen og bak pianoet!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1239-at-jimmy-swaggart-ble-avslrt.html
http://blog.janchristensen.net/2015/09/nr-1234-evangelist-jimmy-swaggart-ble.html

11 kommentarer:

Unknown sa...

En svært leseverdig artikkel, Jan Kåre.
Jimmy Swaggart er en av de amerikanske predikantene som jeg liker best. Det er riktignok ikke så mange å velge mellom! Men sangen og pianospillingen hans er uovertruffen. Det er vel bare vår egen Aage Samuelsen som kommer på samme høyden. Fetteren hans heter Jerry Lee Lewis,

Det Jesus sa, "og se på uten å begjære" er vanskelig. Du vet, hvordan kan vi velge oss en kone uten og først å begjære henne?
Men Jesus hadde et legeme som Adam før syndefallet. Det er ikke mulig for noen normale mennesker å se på et annet kjønn, uten av og til å begjære.
Jesus hadde...og måtte ha et fortrinn foran oss dødelige, nemlig at Hans kropp var uten syndefallets død...Han var som Adam i Paradis...før syndefallet...

Jan Kåre Christensen sa...

Myhren Swaggart over Broder Åge en million ganger!

Ha det så bra så lenge!


Anonym sa...

Swaggart har sviktet flere ganger og har mistet sin troverdighet. Han burde ikke hatt en lederrolle.

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg er ikke enig, kona og menigheten tilgav ham. Da mener jeg det er nåde å få, men at det han gjorde for 25 år siden, det er skammelig og uverdig!

Men etter en slik fadese, så henger det noe ved deg, dessverre for alltid!

Anonym sa...

En leder skal etter skriften være plettfri og en kvinnes mann. Det eneste riktige av Swaggart er å tre til side som leder, nettopp fordi det henger noe ved han. Han har ikke vært en kvinnes mann, og selv om han er tilgitt av kona så har han fått en del flekker. Man bør sette en standard i menigheten.

Jan Kåre Christensen sa...

Da hadde det ikke vært en leder og hyrde tilbake i menigheten hvis det var slik at den standarden som Gud har satt at vi alle lever opp til den.
Jeg har dessverre ikke levd fullt opp til den da et av mine barn ikke er frelst, mens de to andre er det.

Er enig at den standarden som Gud har satt, skal respekteres og ivaretas. Men her glipper det for alle.
Men gjengiftede forkynnere skal vi ikke godta, de lever i hor, nå!


Anonym sa...

Vi må ta Guds ord som det er. En leder er selvfølgelig ikke fullkommen, han er jo bare et menneske. Men bibelen har satt en standard om at han skal ha orden på familien sin. Er det nok bare å være en kvinnes mann når andre ting ikke stemmer? Godt at du har fått med to av barna, den tredje kommet sikkert.

Jan Kåre Christensen sa...

Swaggart ligger i grenseland enig i det!

Og det andre er jeg enig i, også!

Jan Kåre Christensen sa...

De kriteriene som ligger til grun for å inneha et åndelig tilsynsembete, eller for å være en forkynner er nesten umenneskelige.
Uten Guds hjelp og nåde, så vil det aldri gå.
Hør bra opp hva Paulus lister opp, her kommer vi alle til kort enkelte ganger:
1 Tim. 3. 1. Om noen gjerne vil ha en tilsynstjeneste, er det en verdifull oppgave han ønsker seg. 2 En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være én kvinnes mann, nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, 3 ikke drikkfeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. 4 Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. 5 Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? 6 Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevelen. 7 Han må også ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare.


Jan Kåre Christensen sa...

Her er noe jeg skrev i mine bibelkommentarer til Titus brev .1. 5 Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg.

Det var med stor tillit og hengivenhet Titus fikk dette oppdraget. Å ordne menigheten etter Guds mønster der eldste skulle bli innsatt som skulle lede menigheten og ha ansvar for videre vei fremover, først og fremst i åndelig henseende.

6 En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, hans barn må være troende, ikke oppsetsige og ikke kunne anklages for å leve et vilt liv.

En eldste som er en mann med lærer og Hyrde ansvar skal være en med høy inntregeitet. Ha barn som er opplært i og på Herrens vei. Og som klarer og skikker seg godt, da i særdeleshet med sin familie.

Videre står det at han skal være èn kvinnes mann. Her kan vi ikke misforstå Paulus sin ord når det står med apostrof over; èn kvinnes mann.

I enkelte kulturer er det flerkoneri som bibelen, spesielt nye testamente advarer imot. Det er en mann og en kvinne som er det Gudgitte ekteskapform alt annet er menneske laget.

Å fokusere på noe annet er en total avsporing og diskutere om det er bibelsk med homo og lespe forhold er bortkastet tid og feil fokus. Gud skapte oss til mann og kvinne, punktum.

Nå må vi også se dette i lyset av Guds ord. Å håndheve så høy standard som Guds ord legger til grunn på ekteskapet, gjelder KUN troende mennesker. Da spesielt de med et tilsynsembete.

Hvis en som troende blir skilt kan en fortsette i tjenesten, men da uten Hyrde og lærer ansvar (det samme mandats område kvinnen har).

Hvis en gifter seg på nytt så må vi forholde oss til hva Guds ord sier om dette. Vi skal ta opp gjengifte mye dypere når vi kommer til andre skrift avsnitt men skal bare si kort at for to troende er gjengifte utelukket mens den andre lever. Det er kun tillatt med gjengifte for en troende hvis den andre dør fysisk eller åndelig (blir en frafallen).

Men uansett hvis en troende som har et tilsyns embete gifter seg på nytt skal vedkommende aldri ha en plattform tjeneste. Gjengifte om det er tillatt diskvalifiserer vedkommende til å ha en tjeneste i Guds menighet. Gifter en seg på nytt uten et bibelsk grunnlag, skal vedkommende støtes ut av menigheten hvis en ikke vil omvende seg.

At enkelte kristne forkynnere gifter seg med fraskilte både første gang og etter de er blitt enkemenn er vannhellligt og det diskvalifiserer dem til å ha et tilsynsembete.

Da er det nødvendig at en ikke bare synes det ikke er rett med gjengifte.

Men samtidig samarbeider og støtter forkynnere, eldste og andre som er gjengift. Gjør en det, så løper en Satans ærend.

Er dette underlig? Tenk på en arbeidsplass der en person gjentatte ganger ikke klarer eller vil ikke gjøre jobben sin, da er det ikke urettferdig at vedkommende mister jobben?

Gud er da ikke dummere enn en bedriftsleder? Eller skal vi gjøre Guds ord til intet?

Slik er det i Guds rike og i Guds menighet. Ingen gjengiftede som troende har lov og skal ha en plattform tjeneste. Og de som støtter slike, støtter Satan og hans demonhær. Og de som nekter en tilsynsmann å gifte seg en gang, løper også Satans ærend (1.Tim.4.1-5).

Vi ser i dag at det ikke er noe hinder i Guds menighet med to, tre og flere ekteskap bak seg for å kunne forkynne Guds ord. Men dette er ikke noe nytt, de kommer under den dom vi finner i Guds ord mange plasser og de som støtter slike kommer også under samme dom. Gjengifte blant tilsynsmenn er og forblir synd.

1.Tim.5. 15 Noen har allerede vendt seg bort og fulgt Satan.
og er tom blitt villedet i sitt liv som troende.

Jan Kåre Christensen sa...


Klarer en ikke å få det til i ekteskapet og en velger å gifte seg på nytt, så fører en forbannelse med seg hvis en ønsker å ha en tjeneste. Men velger en å fratre sin tjeneste, så er nåden større (Lukas 18)! Det er ingen menneskerett å inneha en tjeneste når en svikter i sitt hverdagsliv og i sin familie. 1.Tim.5. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Dette jeg her skriver er sanne og sindige ord, ikke ut av aggresjon og hjelpeløshet.

Jakob 3.1. Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. Det står klart, forkynnergjerningen henger så høyt at det er ikke en selvfølge at vi er verdig den uten våre liv også stemmer med det vi lærer og forkynner.

Gud har sin standard, også under den gamle pakt. 3.Mosebok 21. 7 Ingen av dem må gifte seg med en skjøge eller en kvinne som er vanæret, og heller ikke med en kvinne som mannen har skilt seg fra; for presten er innviet til sin Gud.

Og den samme standarden har han på prestene under det kommende 1000-årsriket.

Esekiel 44. 22 De må ikke gifte seg med en enke eller en kvinne som mannen har skilt seg fra, men bare med jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta enken etter en prest.

Den samme standarden har han i dag; èn kvinnes mann.

7 For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning.

En tilsynsmann forvalter både åndelige sannheter og mennesker som tilhører Kristus. De egenskapene han skal ha er av Åndens frykt og de tilhører et modent menneske. Ikke egenrådig, må kunne tåle andre mennesker både dem og synspunktene deres. Ikke bli sint fort og ikke ligge under for alkohol eller andre ting. Voldsom eller ute etter å tjene penger på Guds gjerning.

8 Han skal være gjestfri, elske det gode, være besindig, rettskaffen og gudfryktig og herre over seg selv.

Skal en ha med mennesker å gjøre må en være omgjengelig, derfor gjestfri. Elske det gode er også å elske livet, altså være positiv. Jeg selv har alltid prøvd å stille opp på alt for ungene slik kommer en også i kontakt med andre en de en møter ellers. Kunne beherske seg også når ting går imot og være rettskaffen i alle deler, spesielt penger og moralske ting.

Videre står det; gudfryktig og herre over seg selv. En godt moden person i alle henseende kan en trygt si.

9 Han må holde seg til det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære og til å gjendrive påstandene til dem som sier imot.

Elske sin bibel og kjenne til den og være klar i sin forståelse på Guds ord. Også kunne anvende Guds ord og tilbakevise mennesker som kommer med ubibelske meninger